xs

Biểu đồ Jackpot

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê Jackpot từ ngày 20/12/2016 đến ngày 20/01/2017
Ngày Jackpot Biểu đồ
21/12/2016 98.384.793.500    62% (62%)
23/12/2016 126.099.475.000    80% (80%)
25/12/2016 159.232.985.000    100% (100%)
28/12/2016 21.524.698.500    14% (14%)
30/12/2016 33.158.297.500    21% (21%)
01/01/2017 48.794.185.000    31% (31%)
04/01/2017 20.148.356.500    13% (13%)
06/01/2017 30.531.270.500    20% (20%)
08/01/2017 18.718.983.500    12% (12%)
11/01/2017 28.747.032.500    19% (19%)
13/01/2017 17.491.608.500    11% (11%)
15/01/2017 17.152.877.000    11% (11%)
18/01/2017 24.189.181.500    16% (16%)

lo-gan Thống kê Lô GAN

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Trung

soi-cau Thống kê Cầu Miền Nam

xsmb Kết quả XSMB

xsmt Kết quả XSMT

xsmn Kết quả XSMN

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x