xs

LOTO MIỀN BẮC - LTMB

XSMB mở thưởng tại Thái Bình Chủ Nhật, 25-06-2017
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
09 10,10,11,11,11,12,19 22 33 44,47 60,61,62,62,62,63,69 73,74 86 90,90,94,94,96
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
10,10,60,90,90 11,11,11,61 12,22,62,62,62 33,63,73 44,74,94,94 86,96 47 09,19,69
XSMB mở thưởng tại Nam Định Thứ Bảy, 24-06-2017
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01,02,06 12 20,21,21,23,25,26,27 44,44,45,48,48 50,50 61,64 70,73 84,89 90,90,94
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
20,50,50,70,90,90 01,21,21,61 02,12 23,73 44,44,64,84,94 25,45 06,26 27 48,48 89
XSMB mở thưởng tại Hải Phòng Thứ Sáu, 23-06-2017
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,05 12,13 21,23,26,29 30 43,45,49 52,54,59,59 60,65 73,74,74 81,81,83,84,88 91
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,30,60 21,81,81,91 12,52 13,23,43,73,83 54,74,74,84 05,45,65 26 88 29,49,59,59
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Năm, 22-06-2017
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
04,07,08,09 18 21,28 34,36,38 49 50,51,59 64,69 70,72,72,78 81,88,88 91,93,93,96
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
50,70 21,51,81,91 72,72 93,93 04,34,64 36,96 07 08,18,28,38,78,88,88 09,49,59,69
XSMB mở thưởng tại Bắc Ninh Thứ Tư, 21-06-2017
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,07,08 15,16,17,19 20 34,34,35 42,43,43,49 50,55,59 72,72,73 80,80,83 90,93,97
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,20,50,80,80,90 42,72,72 43,43,73,83,93 34,34 15,35,55 16 07,17,97 08 19,49,59
XSMB mở thưởng tại Quảng Ninh Thứ Ba, 20-06-2017
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
06,06,06,08,09 12,12,15,16 28 31,38 43,46,49 61,68 73,76 83,87 90,91,95,97,98,99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
90 31,61,91 12,12 43,73,83 15,95 06,06,06,16,46,76 87,97 08,28,38,68,98 09,49,99
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Hai, 19-06-2017
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
02,03,04 10,12,15,16,19 21,24,28 39 48 51,56 62,66,66,68 73,78 80,83,83,85,86,88
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
10,80 21,51 02,12,62 03,73,83,83 04,24 15,85 16,56,66,66,86 28,48,68,78,88 19,39
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x