xs

LOTO MIỀN BẮC - LTMB

XSMB mở thưởng tại Thái Bình Chủ Nhật, 26-02-2017
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
09 10,12 22,23,24,26,29 31,32,33,37 44,47 55 60,62,64,65,65 73,77 88 91,97,99,99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
10,60 31,91 12,22,32,62 23,33,73 24,44,64 55,65,65 26 37,47,77,97 88 09,29,99,99
XSMB mở thưởng tại Nam Định Thứ Bảy, 25-02-2017
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
04 12 21,25,27,27,29 36,36,37,37 40,41,48,48 60,66,67 75,77,78,79 84 92,94,94,96
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
40,60 21,41 12,92 04,84,94,94 25,75 36,36,66,96 27,27,37,37,67,77 48,48,78 29,79
XSMB mở thưởng tại Hải Phòng Thứ Sáu, 24-02-2017
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
02,08 12,18 20,26,27,29 30,30,30 53,54,56,58,59 71,73,74,74,76 81,82,85,88 95,99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
20,30,30,30 71,81 02,12,82 53,73 54,74,74 85,95 26,56,76 27 08,18,58,88 29,59,99
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Năm, 23-02-2017
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01,03,08 15,18,19 29,29 32,32,34 42,44,46 57,59 60,61,62,65,68 79 82,83,85,89 90
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
60,90 01,61 32,32,42,62,82 03,83 34,44 15,65,85 46 57 08,18,68 19,29,29,59,79,89
XSMB mở thưởng tại Bắc Ninh Thứ Tư, 22-02-2017
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
17,19 24,26,26,27,27,28 32,33,37 43,45,48,48,48 58 61,62,62,66 71,76 81,83,85 96
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
61,71,81 32,62,62 33,43,83 24 45,85 26,26,66,76,96 17,27,27,37 28,48,48,48,58 19
XSMB mở thưởng tại Quảng Ninh Thứ Ba, 21-02-2017
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01 13,15,16 21,23,24 37,39 40,42,44,45,48,48 54,55,57 65,66 78 80,81,82,85,87 99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
40,80 01,21,81 42,82 13,23 24,44,54 15,45,55,65,85 16,66 37,57,87 48,48,78 39,99
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Hai, 20-02-2017
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
06 12,14,18 21,22,23,25,29 31,32,38 40,42,43,44,46,48 53 61,63,66,68 70 80,81,82
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
40,70,80 21,31,61,81 12,22,32,42,82 23,43,53,63 14,44 25 06,46,66 18,38,48,68 29
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x