xs

LOTO MIỀN BẮC - LTMB

XSMB mở thưởng tại Hải Phòng Thứ Sáu, 28-10-2016
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
02,03 13,13,14 26 33,37,38 41,42,43,44 56,57 61,65,68 72,73,73,77,78 80,89 91,91
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
80 41,61,91,91 02,42,72 03,13,13,33,43,73,73 14,44 65 26,56 37,57,77 38,68,78 89
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Năm, 27-10-2016
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01 19 21,25,26 30,31,38 41,42,45 50,53,56,57 60,61,61,63,67,68 70,73,79 80 95,97
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
30,50,60,70,80 01,21,31,41,61,61 42 53,63,73 25,45,95 26,56 57,67,97 38,68 19,79
XSMB mở thưởng tại Bắc Ninh Thứ Tư, 26-10-2016
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,00,04 13,16,18,19,19 30,32,34,38,39 49 52,53,59 61,63 72,72,79 82,86,87 90,94
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,00,30,90 61 32,52,72,72,82 13,53,63 04,34,94 16,86 87 18,38 19,19,39,49,59,79
XSMB mở thưởng tại Quảng Ninh Thứ Ba, 25-10-2016
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
08 10,10,12,13,16,17,19 20,24,25,26,28 33 42,44,47 56 63,66 79 84,87 90,92,93,94
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
10,10,20,90 12,42,92 13,33,63,93 24,44,84,94 25 16,26,56,66 17,47,87 08,28 19,79
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Hai, 24-10-2016
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01,01,05,07,08 15,18,19 21,28 30 42,44,45,47 50,52,56,58 60,64 80 91,91,92,94,98
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
30,50,60,80 01,01,21,91,91 42,52,92 44,64,94 05,15,45 56 07,47 08,18,28,58,98 19
XSMB mở thưởng tại Thái Bình Chủ Nhật, 23-10-2016
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
02,03,04,07 10,13,13,14,15,19 23,25,26,28 32,39 51,54,54,57,59 63 85,86,87,89 90
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
10,90 51 02,32 03,13,13,23,63 04,14,54,54 15,25,85 26,86 07,57,87 28 19,39,59,89
XSMB mở thưởng tại Nam Định Thứ Bảy, 22-10-2016
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
03,09 10 21 33,37 43,49 54,55,57 62,67 70,71,75,77,78,78,79 80,86 90,92,96,99,99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
10,70,80,90 21,71 62,92 03,33,43 54 55,75 86,96 37,57,67,77 78,78 09,49,79,99,99
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x