xs

LOTO MIỀN BẮC - LTMB

XSMB mở thưởng tại Hải Phòng Thứ Sáu, 26-08-2016
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
07 10,13,16 25,26,28 30,38,39 40,41,41,42 51,51,55,58,59 60,61,61,66 73,76,78 87
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
10,30,40,60 41,41,51,51,61,61 42 13,73 25,55 16,26,66,76 07,87 28,38,58,78 39,59
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Năm, 25-08-2016
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
04,07 10,12,17,18 23 31,37 40,46 53,53,55 61,64 71,72,77 81,82,87 90,94,96,96,98
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
10,40,90 31,61,71,81 12,72,82 23,53,53 04,64,94 55 46,96,96 07,17,37,77,87 18,98
XSMB mở thưởng tại Bắc Ninh Thứ Tư, 24-08-2016
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
02,04 12,12 26,27 30,31,33,37,37 43 50,51,57,58 60,68 75,76,78 83,85 93,95,95,99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
30,50,60 31,51 02,12,12 33,43,83,93 04 75,85,95,95 26,76 27,37,37,57 58,68,78 99
XSMB mở thưởng tại Quảng Ninh Thứ Ba, 23-08-2016
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
06,08,08,08 10,13,14,19,19,19 20,27 32,33,33,39 45 51 61,62,62,63 70 85,87 99,99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
10,20,70 51,61 32,62,62 13,33,33,63 14 45,85 06 27,87 08,08,08 19,19,19,39,99,99
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Hai, 22-08-2016
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
02,03,05 11,17 26 33,35 41,47,47 51,53,55,58,58 61,62,64 76,76 81,83,84,85 91,94
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
11,41,51,61,81,91 02,62 03,33,53,83 64,84,94 05,35,55,85 26,76,76 17,47,47 58,58
XSMB mở thưởng tại Thái Bình Chủ Nhật, 21-08-2016
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,04,09,09 12,13,14,18,19 24 36 40,49 52 65,69 72 81,81,82,85,88,89,89 96,96,98
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,40 81,81 12,52,72,82 13 04,14,24 65,85 36,96,96 18,88,98 09,09,19,49,69,89,89
XSMB mở thưởng tại Nam Định Thứ Bảy, 20-08-2016
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
09 15,16,17,17,18 20,20,23,25 31,32,35,38,39 41 50,56,56,59 79 80,81,87 91,94,96
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
20,20,50,80 31,41,81,91 32 23 94 15,25,35 16,56,56,96 17,17,87 18,38 09,39,59,79
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x