xs

LOTO MIỀN BẮC - LTMB

XSMB mở thưởng tại Bắc Ninh Thứ Tư, 04-05-2016
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
13,14,15,18 21,29 37,37,38,39 40,41,41,45 50 69 73,77 81,86,88,89 91,94,94,95,98
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
40,50 21,41,41,81,91 13,73 14,94,94 15,45,95 86 37,37,77 18,38,88,98 29,39,69,89
XSMB mở thưởng tại Quảng Ninh Thứ Ba, 03-05-2016
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,01 11 23,25,27,28,28,29 33 40,40,42,46,47,49,49 50,53 66,66,69,69 73 87 91,97
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,40,40,50 01,11,91 42 23,33,53,73 25 46,66,66 27,47,87,97 28,28 29,49,49,69,69
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Hai, 02-05-2016
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01,04,08 18 25 30,33,37,37,37,39 42,43,45,49 54,55,56,59 70,77,78 81,83 94,96,99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
30,70 01,81 42 33,43,83 04,54,94 25,45,55 56,96 37,37,37,77 08,18,78 39,49,59,99
XSMB mở thưởng tại Thái Bình Chủ Nhật, 01-05-2016
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
04,05,07 10,12,13 20,29 30,34 41,42,49,49 60,62,62,64,68 70,72,72,73,76,77,78 80
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
10,20,30,60,70,80 41 12,42,62,62,72,72 13,73 04,34,64 05 76 07,77 68,78 29,49,49
XSMB mở thưởng tại Nam Định Thứ Bảy, 30-04-2016
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01 15 21,27,29 32,32,33,34,34,35,36 42,43,49 55 71,76,77 80,85,85 93,93,97,98,98
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
80 01,21,71 32,32,42 33,43,93,93 34,34 15,35,55,85,85 36,76 27,77,97 98,98 29,49
XSMB mở thưởng tại Hải Phòng Thứ Sáu, 29-04-2016
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01,04,07,08,09 13,17 28 31,31,39,39 44,49 54,58 60,62,66 71,76,77 81,88,89 91,94
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
60 01,31,31,71,81,91 62 13 04,44,54,94 66,76 07,17,77 08,28,58,88 09,39,39,49,89
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Năm, 28-04-2016
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
06 10,11,14,14,14,15 23,27,28,29 31,31 41,41,43 51,52,58 62 71,79 84,87,88 92,95
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
10 11,31,31,41,41,51,71 52,62,92 23,43 14,14,14,84 15,95 06 27,87 28,58,88 29,79
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x