xs

LOTO MIỀN BẮC - LTMB

XSMB mở thưởng tại Thái Bình Chủ Nhật, 25-09-2016
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,02,08 10,10,11,13,16 30,31,33,37 41,44,46 51,53,54 64,66,67 71,79 88 90,94,99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,10,10,30,90 11,31,41,51,71 02 13,33,53 44,54,64,94 16,46,66 37,67 08,88 79,99
XSMB mở thưởng tại Nam Định Thứ Bảy, 24-09-2016
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01,04,06,07 13,14,16,16,17 23 30,35 41,41,49 55,59 60,68 71,71,76,77,77,77 85,88
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
30,60 01,41,41,71,71 13,23 04,14 35,55,85 06,16,16,76 07,17,77,77,77 68,88 49,59
XSMB mở thưởng tại Hải Phòng Thứ Sáu, 23-09-2016
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
08 14,15 22,23,23,29,29,29 30,33,33,36,37,39 42,45,47 53,57 62 72,74 80,87 94,99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
30,80 22,42,62,72 23,23,33,33,53 14,74,94 15,45 36 37,47,57,87 08 29,29,29,39,99
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Năm, 22-09-2016
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01,03,04,09 10,13 22 37 48 50,51,55,56,58,59 65,68,68 71,77,77 80,82,84,84 91,97
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
10,50,80 01,51,71,91 22,82 03,13 04,84,84 55,65 56 37,77,77,97 48,58,68,68 09,59
XSMB mở thưởng tại Bắc Ninh Thứ Tư, 21-09-2016
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
03,07,09 11,18 22,24 32,33,36 44,46 51,56 60,61,67 70,70,79 80,84,84,85 92,94,99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
60,70,70,80 11,51,61 22,32,92 03,33 24,44,84,84,94 85 36,46,56 07,67 18 09,79,99
XSMB mở thưởng tại Quảng Ninh Thứ Ba, 20-09-2016
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,03,04,09 17,19 21,21,23,26 30,33,36 41,45,46,49 60,64 73,74,76 82,85,87,88 96
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,30,60 21,21,41 82 03,23,33,73 04,64,74 45,85 26,36,46,76,96 17,87 88 09,19,49
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Hai, 19-09-2016
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
04,05 10,17 24,28 32,35,36,37,39 40,43,44,49 56,56,59 63,67 87,89,89 90,97,98,99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
10,40,90 32 43,63 04,24,44 05,35 36,56,56 17,37,67,87,97 28,98 39,49,59,89,89,99
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x