Kết quả lô tô Miền Bắc

XSMB mở thưởng tại Nam Định Thứ Bảy, 31-01-2015

Đầu Loto
0 03,04
1 14,15,18
2 24,25,26
3 36
4 41
5 50,51,53,53,57
6 61,65
7 70,72,74,77
8 80,83,84,88,88
9 98
Đuôi Loto
0 50,70,80
1 41,51,61
2 72
3 03,53,53,83
4 04,14,24,74,84
5 15,25,65
6 26,36
7 57,77
8 18,88,88,98
9
Lô tô Miền Bắc Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 1.000đ/SMS)
Xem kết quả theo ngày:

XSMB mở thưởng tại Hải Phòng Thứ Sáu, 30-01-2015

Đầu Loto
0 05,05,07,08,08,09
1 10
2 20,26
3 30,31,34,35,35,37,38
4 41,44,48,48
5 56
6 68
7 70
8
9 93,95,98,98
Đuôi Loto
0 10,20,30,70
1 31,41
2
3 93
4 34,44
5 05,05,35,35,95
6 26,56
7 07,37
8 08,08,38,48,48,68,98,98
9 09

XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Năm, 29-01-2015

Đầu Loto
0 02,04,07,07
1 10,11,11,14,15
2 22,22,29
3 30,31,35
4 43
5 53,53,56,58
6 62
7 75,79
8 80,81,84,85
9
Đuôi Loto
0 10,30,80
1 11,11,31,81
2 02,22,22,62
3 43,53,53
4 04,14,84
5 15,35,75,85
6 56
7 07,07
8 58
9 29,79

XSMB mở thưởng tại Bắc Ninh Thứ Tư, 28-01-2015

Đầu Loto
0 09
1 12
2 21,24,25,26,28
3 30,31,34,37
4 43,45,45
5 50,59
6 65,69
7 72,74
8 80,84,87,87
9 94,97,97
Đuôi Loto
0 30,50,80
1 21,31
2 12,72
3 43
4 24,34,74,84,94
5 25,45,45,65
6 26
7 37,87,87,97,97
8 28
9 09,59,69

XSMB mở thưởng tại Quảng Ninh Thứ Ba, 27-01-2015

Đầu Loto
0 03,07
1 10,13
2 24,29,29
3 31
4 46,46
5 52,54,55,58,59
6 62,63,66
7 72,79
8 81,85,88
9 91,91,91,95
Đuôi Loto
0 10
1 31,81,91,91,91
2 52,62,72
3 03,13,63
4 24,54
5 55,85,95
6 46,46,66
7 07
8 58,88
9 29,29,59,79

XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Hai, 26-01-2015

Đầu Loto
0 00,02,07
1 19,19
2 26,27
3 32,34,37,37,39
4
5 52,53,55
6 65,66,69
7 72,72
8 81,84
9 91,94,95,96,98
Đuôi Loto
0 00
1 81,91
2 02,32,52,72,72
3 53
4 34,84,94
5 55,65,95
6 26,66,96
7 07,27,37,37
8 98
9 19,19,39,69

XSMB mở thưởng tại Thái Bình Chủ Nhật, 25-01-2015

Đầu Loto
0 02,04
1 17,18
2 23,23,25,25,26,27
3 32,33
4 45
5 52,56
6 64,67
7 74,78
8 80,81,82,84,88
9 90,93,99
Đuôi Loto
0 80,90
1 81
2 02,32,52,82
3 23,23,33,93
4 04,64,74,84
5 25,25,45
6 26,56
7 17,27,67
8 18,78,88
9 99
Xong dat 2015
loi chuc tet