xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 26-02-2017
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 04,07,07,08 09
1 12,17 10,13,19
2 20,29 22
3 38
4 40,48 48
5 53,59
6 65 63
7 72,77,79 71,74
8 82,86,88,89 82,85,86,87
9 93,94
XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 25-02-2017
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 02,03,03 00,02,04,05 08
1 13,16
2 26 20,21,22,23,23 25
3 30,31,38 31,32,32 31,31,32
4 43,44 48,48
5 50,52 50 53,55,57,57
6 66 62,67
7 70,73,74 70,71 72,79
8 83 81 83
9 93,96 91,94
XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 24-02-2017
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 02,04,07,09 03
1 19
2 24 24,26
3 34,36 33,35
4 48,49 40,40,42,47
5 50 50,56,56
6 66,67 62
7 74,78 71
8 84 83,85,87
9 95,98 97
XSMT mở thưởng Thứ Năm, 23-02-2017
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 03,07 04,05,09 00
1 11,13,19
2 21,26,28 20 25
3 32,35 34,35 31,32
4 43,45 45
5 50,55,59 55,58 56
6 67 61,66,69 68
7 70,73 72,79 72,79
8 83,84,88 81,81,87 80
9 98,99 92,93,94,96,96
XSMT mở thưởng Thứ Tư, 22-02-2017
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 02,04
1 12 10,11
2 22 25
3 31,31,38,38,39
4 42,44 42,44,48,49
5 55 51
6 61 69,69
7 71,76 78
8 80,82 81,87,88
9 93,95,98 91,94
XSMT mở thưởng Thứ Ba, 21-02-2017
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 07,08,09
1 15
2 25,29 22
3 32,38 33,35,37
4 41,47,49 40,45,46,47,47
5 55,58
6 60,60,65 63
7 70 72,72,74
8 80,88
9 94 91,95,97
XSMT mở thưởng Thứ Hai, 20-02-2017
Đầu Huế Phú Yên
0 00 01,05,09,09
1 10
2 20,20,24,28,29 28
3 35,38,39 30
4 44 42,46
5 53,58,59 50,58
6 67,69 60,65
7 70,79
8 89
9 90 91,91,92,94
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x