xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Hai, 24-07-2017
Đầu Huế Phú Yên
0 03,06 00
1 11,15
2 21,21,21 21
3 31,37,39 34,38
4 40,41 46,48
5 53,54 50,53,53,55
6 63,66 65,65
7 74 76
8 84 84
9 92,92 92,96
XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 23-07-2017
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 07,09 07
1 11,13,16
2 22,29 26,27,27,29
3 37,39 34,37
4 41,45,48
5 50,59 58
6 67,68 67
7 71,73
8 80,81,89 88
9 92,96 91,91,98
XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 22-07-2017
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00,07 00,03,05,08 08
1 10 10 15
2 22,25 25,26 27,27
3 35,37,37 33 31,31,33
4 41,42,43,46 43
5 55 51,51,55,59 50,51,56
6 60 65,68,69
7 74,78 76 78
8 84,85 80 82,85,89
9 95 95,99 90
XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 21-07-2017
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 08
1 15,15,18
2 23 23
3 32,34,35,39 33,37
4 48 40,42,44,47
5 51,59 50,52,54,58
6 69 61,61,65
7 71,72,74
8 85,88,88
9 94,95 96
XSMT mở thưởng Thứ Năm, 20-07-2017
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 01,08 04 03,09
1 11 12,19
2 21,23,26,28 26,29 20,22,24,29
3 36 31,33,36 30,37
4 46,47 46 41,42,46,47,49
5 51,59
6 62 63,64
7 74 73,74 76
8 80 83,87
9 92,93,94,95,95,96 93,94,95,99
XSMT mở thưởng Thứ Tư, 19-07-2017
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 06,08,09 03,06,09
1 15,16
2 24 25,25,29
3 31,36 31,39
4 44,44 44,44
5 50,50 56,59
6 61,62,66 67,67
7 71
8 87 80,81,81,82
9 94
XSMT mở thưởng Thứ Ba, 18-07-2017
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 03
1 11,13,14 15
2 20,22,26,28 24,27
3 33,35,37,38
4
5 53,58,59 50,54,57,58
6 66,69 67,67
7 70,74 74,75
8 81,84,85,87 86,87
9
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x