xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 30-04-2017
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 02,07,08
1 16,16 14,16
2 20
3 34
4 42 40,46
5 51,51,53 56,57,57
6 65,67 64,66
7 74,74,77 71
8 81,86,89
9 90,93,96 92,94,98,99
XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 29-04-2017
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01,06 07
1 12,12 10,19 11,18
2 23 21,27,28
3 37,38,39 35,37 35,37
4 42,42,44 49 40,41,41,41,42
5 52,56 52 51,56
6 62,64 60,65
7 71,72,74,78 79 70,70,72,75
8 83 80,84,89
9 99 93,98
XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 28-04-2017
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 05
1 11 10,18
2 21 21,23,24,27,29
3 31,33,33
4 43 43,43
5 50,53 57
6 61,64 64
7 72,74,75
8 81,83,84,86 81,88
9 92,92,94 94,95
XSMT mở thưởng Thứ Năm, 27-04-2017
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 05 00,07 03
1 11,12,15 11 15
2 20,22,24,29 21,23,24 23,25
3 34,34,36 32,33,35 35,38
4 40,43,44,47
5 51,53,57 54 52
6 62,63,63 60,60 64
7 73 71,73,79
8 80 80
9 90,92,93,94,98 92,96
XSMT mở thưởng Thứ Tư, 26-04-2017
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 02,03 09
1 11,18 17
2 24,26,29 22,23,25,26
3 37,37 32
4 42,43
5 51 51
6 65 60,66,67,68
7 70,78 72,73,74
8 85 80
9 96,97 91,95
XSMT mở thưởng Thứ Ba, 25-04-2017
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 09 01,01,04,04,06
1 17,18
2 22 24,27
3 34,35,39,39
4 43,45 40,44
5 50,59 53,58
6 62,67 64
7 71,75 74,78
8 89 84,84,87,88
9 97
XSMT mở thưởng Thứ Hai, 24-04-2017
Đầu Huế Phú Yên
0 05,06
1 17 10,13,16
2 27
3 32,34,36
4 45,48,49,49 45,45
5 53,54,55 55,56
6 60,60,61,62,62 61
7 70
8 85 82,83
9 92,94,99,99,99
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x