xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Hai, 27-03-2017
Đầu Huế Phú Yên
0 00 04
1 11,12,14,15,18,19 13,14,14,16,16,17,18
2 22
3 36 30,31
4 41,47,48 42,43
5 50
6 65,66 60
7 70 71,75
8 82,86
9 95,97,98
XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 26-03-2017
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 02,04,08,09,09
1 12,16,17 13,15,19
2 20,22
3 31,38 31,31,32
4 44,45,45 48
5 50 51,55,57
6 65,69
7 77 73
8 82 81,85
9 94,94,95
XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 25-03-2017
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 04,05 02,07 01,05
1 15,16 18 11,14,16
2 22,26 21,26 22,23
3 31,36 33,39 32,38
4 46,47 41,43 40,49
5 56 56 54,56
6 61,64 63,67
7 75,78 70,72,73 70
8 80,82,88 86 85,87
9 98,99 91,97
XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 24-03-2017
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 00 00
1 13 12,15,15
2 28,28 26
3 32,34,37,37,38,39 32,35,37
4 40,47 49
5 58 51,54
6 60
7 71,75
8 87 82,84,87,88
9 90,96 93,96
XSMT mở thưởng Thứ Năm, 23-03-2017
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 00,02,02,08 06,06
1 10,16,18 10,12,17
2 27,28 23
3 35 32,32,33,34 35,36
4 49 46 47
5 50 52,57
6 62,62,69 65,66,67
7 70,72,73,78 74,74,79 71,76
8 84,87,87 83,84 86
9 91,97 91,93,99
XSMT mở thưởng Thứ Tư, 22-03-2017
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 05,07
1 17 15,18,19
2 21,22 20
3 31 30,32,35
4 41
5 50,56,56 53
6 61,65 61,62,64,69
7 76,77
8 83,85,87 84,85,87
9 91,92,94 98
XSMT mở thưởng Thứ Ba, 21-03-2017
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 04
1 13,13,14,15,16
2 20,21,22
3 35,36 32,33
4 49 44,44,44,45,48
5 52,55,56,58,59
6 63,65,66,69
7 74,77,78 71
8 81,84
9 90,91
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x