xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Hai, 16-01-2017
Đầu Huế Phú Yên
0 04,05
1 19,19,19 11,18
2 24,27,27 20,25,26,29
3 31,35 35
4 40,42
5 52,53,59 50,54,59
6 68 60,60
7 74 77
8 87,88 85,87
9 97 94
XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 15-01-2017
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 01 01,08
1 18,19 14
2 23,26,27 21,23,25,28,28,29
3 35 30
4 40,41,43,45,48
5 59 51,53
6 67,69 61,64,65
7
8 86
9 91,91 92,93,94
XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 14-01-2017
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 09 04 03,07,09
1 19 11 13,16
2 22,28 24,25 20
3 39,39 33 31
4 43,43,46 41,47
5 57,59 51,56,58 51,56
6 61,64,65 60,64,67
7 70,79 75,76,77 73
8 81,85,86,87 85,87 81,82,86
9 94 91,95
XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 13-01-2017
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 02,03,04 01
1 17,18 18
2 20,27
3 36,39 38,39
4 41,43,48 44,48,49
5 50,53,57,58
6 62,69
7 71,72 73,76,77
8 81,85
9 91,96 96,97
XSMT mở thưởng Thứ Năm, 12-01-2017
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 02
1 16,19 13 17
2 27 26
3 32 30,31,35 31,34,34
4 43,43,46 44 40,44,45
5 54 52,54,58 51,54,55,57,59
6 60,66,67 60,60,67,69 62,64,67
7 76 76
8 86,87,87 86 84,87
9 91,92,94,99 91,91
XSMT mở thưởng Thứ Tư, 11-01-2017
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 03,03,03,07,07 03,06
1 13 12,15
2 23,25,25
3 33 35
4 43,46,47,48
5 50,55,56 51,54,56
6 64,67
7 74 71
8 88
9 91,93,99 91,94,98
XSMT mở thưởng Thứ Ba, 10-01-2017
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 02,03 07
1 19
2 21 20
3 31 30,33,34
4 43,43,48 41
5 50,54,54,55
6 60,62 63,66,68
7 70,71 70,71,72,78
8 82 87,89
9 98 93,94,96
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x