Xổ số Hậu Giang

XSHG ngày Thứ Bảy, 28-03-2015

Giải 8 69
Giải 7 461
Giải 6 4932 - 8117 - 1101
Giải 5 4995
Giải 4 07773 - 51153 - 95432 - 83910
20032 - 45578 - 66798
Giải 3 54601 - 55522
Giải 2 02042
Giải 1 87989
ĐB 643162
01, 01, 10, 17, 22, 32, 32, 32, 42, 53, 61, 62, 69, 73, 78, 89, 95, 98
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 21-03-2015

Giải 8 38
Giải 7 238
Giải 6 4534 - 6391 - 2643
Giải 5 8492
Giải 4 80479 - 30558 - 92006 - 81351
53219 - 37517 - 96057
Giải 3 80823 - 94998
Giải 2 47804
Giải 1 05482
ĐB 991756
04, 06, 17, 19, 23, 34, 38, 38, 43, 51, 56, 57, 58, 79, 82, 91, 92, 98
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 14-03-2015

Giải 8 23
Giải 7 941
Giải 6 7372 - 1588 - 4855
Giải 5 9345
Giải 4 28635 - 77745 - 46570 - 54463
72518 - 52884 - 95478
Giải 3 35853 - 26983
Giải 2 32647
Giải 1 01390
ĐB 419998
18, 23, 35, 41, 45, 45, 47, 53, 55, 63, 70, 72, 78, 83, 84, 88, 90, 98
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 07-03-2015

Giải 8 82
Giải 7 843
Giải 6 5047 - 9698 - 7098
Giải 5 6285
Giải 4 98330 - 36111 - 51069 - 36840
46191 - 77492 - 28091
Giải 3 58712 - 45641
Giải 2 01500
Giải 1 69058
ĐB 980371
00, 11, 12, 30, 40, 41, 43, 47, 58, 69, 71, 82, 85, 91, 91, 92, 98, 98
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 28-02-2015

Giải 8 73
Giải 7 497
Giải 6 2459 - 0597 - 7829
Giải 5 8461
Giải 4 77860 - 38865 - 26080 - 03602
73710 - 21378 - 96663
Giải 3 47678 - 72091
Giải 2 29556
Giải 1 76289
ĐB 838550
02, 10, 29, 50, 56, 59, 60, 61, 63, 65, 73, 78, 78, 80, 89, 91, 97, 97
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 21-02-2015

Giải 8 80
Giải 7 776
Giải 6 4800 - 9788 - 1458
Giải 5 7505
Giải 4 12497 - 36487 - 63691 - 63746
36735 - 19736 - 33819
Giải 3 05031 - 36646
Giải 2 38783
Giải 1 72440
ĐB 836516
00, 05, 16, 19, 31, 35, 36, 40, 46, 46, 58, 76, 80, 83, 87, 88, 91, 97
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 14-02-2015

Giải 8 06
Giải 7 742
Giải 6 2732 - 8758 - 3607
Giải 5 6303
Giải 4 92864 - 95386 - 80057 - 65981
32573 - 95527 - 62095
Giải 3 13886 - 09166
Giải 2 77151
Giải 1 24179
ĐB 157929
03, 06, 07, 27, 29, 32, 42, 51, 57, 58, 64, 66, 73, 79, 81, 86, 86, 95
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)