Xổ số Hậu Giang

XSHG ngày Thứ Bảy, 01-08-2015

Giải 8 34
Giải 7 735
Giải 6 6553 - 4758 - 9968
Giải 5 4827
Giải 4 42529 - 88685 - 38320 - 11024
14816 - 46357 - 96538
Giải 3 15156 - 92606
Giải 2 15835
Giải 1 75962
ĐB 690280
06, 16, 20, 24, 27, 29, 34, 35, 35, 38, 53, 56, 57, 58, 62, 68, 80, 85
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 25-07-2015

Giải 8 85
Giải 7 322
Giải 6 1062 - 9152 - 3806
Giải 5 1551
Giải 4 68408 - 90521 - 05029 - 39508
59262 - 41562 - 86720
Giải 3 18398 - 00513
Giải 2 31776
Giải 1 79116
ĐB 724520
06, 08, 08, 13, 16, 20, 20, 21, 22, 29, 51, 52, 62, 62, 62, 76, 85, 98
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 18-07-2015

Giải 8 12
Giải 7 838
Giải 6 5514 - 6235 - 1375
Giải 5 7875
Giải 4 47933 - 06727 - 12139 - 11012
27946 - 27061 - 83270
Giải 3 36690 - 39425
Giải 2 95550
Giải 1 32130
ĐB 537713
12, 12, 13, 14, 25, 27, 30, 33, 35, 38, 39, 46, 50, 61, 70, 75, 75, 90
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 11-07-2015

Giải 8 07
Giải 7 134
Giải 6 4157 - 4971 - 7295
Giải 5 7410
Giải 4 14357 - 60089 - 49107 - 79494
17478 - 92580 - 66565
Giải 3 47160 - 54724
Giải 2 17158
Giải 1 29742
ĐB 063480
07, 07, 10, 24, 34, 42, 57, 57, 58, 60, 65, 71, 78, 80, 80, 89, 94, 95
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 04-07-2015

Giải 8 39
Giải 7 061
Giải 6 2452 - 1136 - 6086
Giải 5 3215
Giải 4 82463 - 18490 - 22713 - 10128
85549 - 47921 - 55364
Giải 3 79697 - 77363
Giải 2 40453
Giải 1 18066
ĐB 329912
12, 13, 15, 21, 28, 36, 39, 49, 52, 53, 61, 63, 63, 64, 66, 86, 90, 97
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 27-06-2015

Giải 8 33
Giải 7 030
Giải 6 3101 - 5843 - 1130
Giải 5 7101
Giải 4 90981 - 68047 - 70285 - 96463
45745 - 75482 - 72750
Giải 3 78409 - 63576
Giải 2 67742
Giải 1 81212
ĐB 875408
01, 01, 08, 09, 12, 30, 30, 33, 42, 43, 45, 47, 50, 63, 76, 81, 82, 85
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 20-06-2015

Giải 8 69
Giải 7 819
Giải 6 7345 - 5025 - 0498
Giải 5 0560
Giải 4 88446 - 32373 - 19792 - 71705
69874 - 45479 - 46656
Giải 3 68699 - 76225
Giải 2 37031
Giải 1 45176
ĐB 025628
05, 19, 25, 25, 28, 31, 45, 46, 56, 60, 69, 73, 74, 76, 79, 92, 98, 99
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)