Xổ số Hậu Giang

XSHG ngày Thứ Bảy, 28-02-2015

Giải 8 73
Giải 7 497
Giải 6 2459 - 0597 - 7829
Giải 5 8461
Giải 4 77860 - 38865 - 26080 - 03602
73710 - 21378 - 96663
Giải 3 47678 - 72091
Giải 2 29556
Giải 1 76289
ĐB 838550
02, 10, 29, 50, 56, 59, 60, 61, 63, 65, 73, 78, 78, 80, 89, 91, 97, 97
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 21-02-2015

Giải 8 80
Giải 7 776
Giải 6 4800 - 9788 - 1458
Giải 5 7505
Giải 4 12497 - 36487 - 63691 - 63746
36735 - 19736 - 33819
Giải 3 05031 - 36646
Giải 2 38783
Giải 1 72440
ĐB 836516
00, 05, 16, 19, 31, 35, 36, 40, 46, 46, 58, 76, 80, 83, 87, 88, 91, 97
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 14-02-2015

Giải 8 06
Giải 7 742
Giải 6 2732 - 8758 - 3607
Giải 5 6303
Giải 4 92864 - 95386 - 80057 - 65981
32573 - 95527 - 62095
Giải 3 13886 - 09166
Giải 2 77151
Giải 1 24179
ĐB 157929
03, 06, 07, 27, 29, 32, 42, 51, 57, 58, 64, 66, 73, 79, 81, 86, 86, 95
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 07-02-2015

Giải 8 63
Giải 7 941
Giải 6 3650 - 9070 - 9772
Giải 5 0569
Giải 4 79138 - 10385 - 73455 - 18818
96129 - 94607 - 40276
Giải 3 51658 - 72304
Giải 2 00874
Giải 1 40260
ĐB 113076
04, 07, 18, 29, 38, 41, 50, 55, 58, 60, 63, 69, 70, 72, 74, 76, 76, 85
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 31-01-2015

Giải 8 10
Giải 7 851
Giải 6 8910 - 9923 - 9051
Giải 5 7825
Giải 4 84531 - 40560 - 84315 - 30106
52768 - 01900 - 69472
Giải 3 57555 - 74008
Giải 2 44613
Giải 1 27949
ĐB 685639
00, 06, 08, 10, 10, 13, 15, 23, 25, 31, 39, 49, 51, 51, 55, 60, 68, 72
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 24-01-2015

Giải 8 33
Giải 7 681
Giải 6 0122 - 9820 - 0762
Giải 5 3632
Giải 4 19795 - 12653 - 63793 - 94665
84705 - 33497 - 07233
Giải 3 47723 - 42040
Giải 2 35607
Giải 1 36394
ĐB 800029
05, 07, 20, 22, 23, 29, 32, 33, 33, 40, 53, 62, 65, 81, 93, 94, 95, 97
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 17-01-2015

Giải 8 66
Giải 7 856
Giải 6 4073 - 2611 - 0958
Giải 5 9382
Giải 4 27624 - 78798 - 19661 - 93723
11620 - 48150 - 46818
Giải 3 02376 - 74695
Giải 2 17986
Giải 1 24427
ĐB 797203
03, 11, 18, 20, 23, 24, 27, 50, 56, 58, 61, 66, 73, 76, 82, 86, 95, 98
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)