Xổ số Hậu Giang

XSHG ngày Thứ Bảy, 20-09-2014

Giải 8 33
Giải 7 994
Giải 6 0760 - 1461 - 6407
Giải 5 9779
Giải 4 16467 - 08296 - 22149 - 97895
74796 - 89443 - 52918
Giải 3 54647 - 09830
Giải 2 24812
Giải 1 79788
ĐB 165486
07, 12, 18, 30, 33, 43, 47, 49, 60, 61, 67, 79, 86, 88, 94, 95, 96, 96
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 13-09-2014

Giải 8 55
Giải 7 356
Giải 6 6076 - 5162 - 6975
Giải 5 4703
Giải 4 00369 - 48480 - 22456 - 91257
08158 - 15726 - 71055
Giải 3 04535 - 99441
Giải 2 90189
Giải 1 22140
ĐB 134620
03, 20, 26, 35, 40, 41, 55, 55, 56, 56, 57, 58, 62, 69, 75, 76, 80, 89
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 06-09-2014

Giải 8 82
Giải 7 388
Giải 6 9714 - 8221 - 5111
Giải 5 1742
Giải 4 59707 - 81636 - 62498 - 71482
50199 - 90791 - 38511
Giải 3 76241 - 29822
Giải 2 81045
Giải 1 41742
ĐB 903829
07, 11, 11, 14, 21, 22, 29, 36, 41, 42, 42, 45, 82, 82, 88, 91, 98, 99
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 30-08-2014

Giải 8 77
Giải 7 544
Giải 6 9053 - 5034 - 3493
Giải 5 8478
Giải 4 93989 - 97687 - 55919 - 45198
79534 - 57327 - 77608
Giải 3 65819 - 56531
Giải 2 43173
Giải 1 44259
ĐB 385162
08, 19, 19, 27, 31, 34, 34, 44, 53, 59, 62, 73, 77, 78, 87, 89, 93, 98
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 23-08-2014

Giải 8 01
Giải 7 866
Giải 6 3149 - 1809 - 4790
Giải 5 7139
Giải 4 47292 - 03092 - 45834 - 35368
65534 - 40313 - 33550
Giải 3 85880 - 27949
Giải 2 46792
Giải 1 79071
ĐB 902196
01, 09, 13, 34, 34, 39, 49, 49, 50, 66, 68, 71, 80, 90, 92, 92, 92, 96
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 16-08-2014

Giải 8 87
Giải 7 768
Giải 6 8946 - 9974 - 1745
Giải 5 3419
Giải 4 05000 - 46249 - 19317 - 27067
92793 - 86345 - 34303
Giải 3 72525 - 49036
Giải 2 34753
Giải 1 29230
ĐB 204019
00, 03, 17, 19, 19, 25, 30, 36, 45, 45, 46, 49, 53, 67, 68, 74, 87, 93
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 09-08-2014

Giải 8 99
Giải 7 294
Giải 6 8374 - 2323 - 8865
Giải 5 9057
Giải 4 61575 - 46753 - 87790 - 97428
61391 - 40326 - 81450
Giải 3 94749 - 32990
Giải 2 56093
Giải 1 95316
ĐB 809126
16, 23, 26, 26, 28, 49, 50, 53, 57, 65, 74, 75, 90, 90, 91, 93, 94, 99
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)