Xổ số Hậu Giang

XSHG ngày Thứ Bảy, 25-04-2015

Giải 8 26
Giải 7 113
Giải 6 6586 - 2506 - 4534
Giải 5 1988
Giải 4 07083 - 94163 - 79036 - 50166
16891 - 81795 - 91982
Giải 3 06239 - 46340
Giải 2 92486
Giải 1 95989
ĐB 343057
06, 13, 26, 34, 36, 39, 40, 57, 63, 66, 82, 83, 86, 86, 88, 89, 91, 95
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 18-04-2015

Giải 8 91
Giải 7 195
Giải 6 4695 - 7297 - 6205
Giải 5 4622
Giải 4 66829 - 91703 - 29932 - 39275
85098 - 02083 - 43916
Giải 3 67883 - 56664
Giải 2 14044
Giải 1 71962
ĐB 245778
03, 05, 16, 22, 29, 32, 44, 62, 64, 75, 78, 83, 83, 91, 95, 95, 97, 98
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 11-04-2015

Giải 8 77
Giải 7 262
Giải 6 7716 - 6401 - 3580
Giải 5 8382
Giải 4 59287 - 33619 - 18410 - 16705
63536 - 22936 - 06560
Giải 3 48824 - 32630
Giải 2 16940
Giải 1 29964
ĐB 991513
01, 05, 10, 13, 16, 19, 24, 30, 36, 36, 40, 60, 62, 64, 77, 80, 82, 87
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 04-04-2015

Giải 8 53
Giải 7 793
Giải 6 6141 - 0294 - 2278
Giải 5 0052
Giải 4 03230 - 81565 - 12520 - 84360
67629 - 07444 - 09692
Giải 3 15916 - 66239
Giải 2 61980
Giải 1 81649
ĐB 464554
16, 20, 29, 30, 39, 41, 44, 49, 52, 53, 54, 60, 65, 78, 80, 92, 93, 94
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 28-03-2015

Giải 8 69
Giải 7 461
Giải 6 4932 - 8117 - 1101
Giải 5 4995
Giải 4 07773 - 51153 - 95432 - 83910
20032 - 45578 - 66798
Giải 3 54601 - 55522
Giải 2 02042
Giải 1 87989
ĐB 643162
01, 01, 10, 17, 22, 32, 32, 32, 42, 53, 61, 62, 69, 73, 78, 89, 95, 98
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 21-03-2015

Giải 8 38
Giải 7 238
Giải 6 4534 - 6391 - 2643
Giải 5 8492
Giải 4 80479 - 30558 - 92006 - 81351
53219 - 37517 - 96057
Giải 3 80823 - 94998
Giải 2 47804
Giải 1 05482
ĐB 991756
04, 06, 17, 19, 23, 34, 38, 38, 43, 51, 56, 57, 58, 79, 82, 91, 92, 98
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 14-03-2015

Giải 8 23
Giải 7 941
Giải 6 7372 - 1588 - 4855
Giải 5 9345
Giải 4 28635 - 77745 - 46570 - 54463
72518 - 52884 - 95478
Giải 3 35853 - 26983
Giải 2 32647
Giải 1 01390
ĐB 419998
18, 23, 35, 41, 45, 45, 47, 53, 55, 63, 70, 72, 78, 83, 84, 88, 90, 98
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)