Xổ số Hậu Giang

XSHG ngày Thứ Bảy, 24-01-2015

Giải 8 33
Giải 7 681
Giải 6 0122 - 9820 - 0762
Giải 5 3632
Giải 4 19795 - 12653 - 63793 - 94665
84705 - 33497 - 07233
Giải 3 47723 - 42040
Giải 2 35607
Giải 1 36394
ĐB 800029
05, 07, 20, 22, 23, 29, 32, 33, 33, 40, 53, 62, 65, 81, 93, 94, 95, 97
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 17-01-2015

Giải 8 66
Giải 7 856
Giải 6 4073 - 2611 - 0958
Giải 5 9382
Giải 4 27624 - 78798 - 19661 - 93723
11620 - 48150 - 46818
Giải 3 02376 - 74695
Giải 2 17986
Giải 1 24427
ĐB 797203
03, 11, 18, 20, 23, 24, 27, 50, 56, 58, 61, 66, 73, 76, 82, 86, 95, 98
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 10-01-2015

Giải 8 67
Giải 7 145
Giải 6 4450 - 3663 - 5614
Giải 5 0623
Giải 4 07343 - 11696 - 01274 - 82285
03136 - 01551 - 27013
Giải 3 44987 - 23987
Giải 2 06833
Giải 1 80508
ĐB 042161
08, 13, 14, 23, 33, 36, 43, 45, 50, 51, 61, 63, 67, 74, 85, 87, 87, 96
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 03-01-2015

Giải 8 27
Giải 7 948
Giải 6 4470 - 9807 - 7461
Giải 5 6045
Giải 4 15786 - 96493 - 64609 - 36205
24004 - 33845 - 04042
Giải 3 09862 - 91758
Giải 2 30667
Giải 1 63023
ĐB 300942
04, 05, 07, 09, 23, 27, 42, 42, 45, 45, 48, 58, 61, 62, 67, 70, 86, 93
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 27-12-2014

Giải 8 59
Giải 7 674
Giải 6 9257 - 6471 - 1863
Giải 5 1744
Giải 4 14199 - 55648 - 79110 - 20912
49482 - 13822 - 56446
Giải 3 01181 - 84387
Giải 2 92593
Giải 1 17216
ĐB 692591
10, 12, 16, 22, 44, 46, 48, 57, 59, 63, 71, 74, 81, 82, 87, 91, 93, 99
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 20-12-2014

Giải 8 60
Giải 7 208
Giải 6 1306 - 6225 - 7954
Giải 5 1340
Giải 4 38341 - 40436 - 11863 - 81868
31036 - 89202 - 50285
Giải 3 75398 - 70583
Giải 2 17433
Giải 1 41569
ĐB 289945
02, 06, 08, 25, 33, 36, 36, 40, 41, 45, 54, 60, 63, 68, 69, 83, 85, 98
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 13-12-2014

Giải 8 94
Giải 7 777
Giải 6 7435 - 4622 - 8595
Giải 5 8790
Giải 4 14130 - 44853 - 68395 - 29623
10438 - 01283 - 45369
Giải 3 14181 - 06627
Giải 2 51581
Giải 1 63661
ĐB 809537
22, 23, 27, 30, 35, 37, 38, 53, 61, 69, 77, 81, 81, 83, 90, 94, 95, 95
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)