Xổ số Hậu Giang

XSHG ngày Thứ Bảy, 23-05-2015

Giải 8 09
Giải 7 239
Giải 6 5093 - 2467 - 2786
Giải 5 7593
Giải 4 95109 - 91441 - 01711 - 11850
84765 - 81905 - 35856
Giải 3 76115 - 64456
Giải 2 43787
Giải 1 85000
ĐB 838110
00, 05, 09, 09, 10, 11, 15, 39, 41, 50, 56, 56, 65, 67, 86, 87, 93, 93
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 16-05-2015

Giải 8 96
Giải 7 657
Giải 6 0852 - 1672 - 5414
Giải 5 5275
Giải 4 70386 - 82156 - 75627 - 45534
25586 - 02126 - 72843
Giải 3 41434 - 56858
Giải 2 08301
Giải 1 76075
ĐB 811582
01, 14, 26, 27, 34, 34, 43, 52, 56, 57, 58, 72, 75, 75, 82, 86, 86, 96
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 09-05-2015

Giải 8 14
Giải 7 064
Giải 6 6768 - 6305 - 7890
Giải 5 3441
Giải 4 91824 - 26649 - 17986 - 85572
27622 - 81530 - 28986
Giải 3 06359 - 30113
Giải 2 62350
Giải 1 98659
ĐB 832472
05, 13, 14, 22, 24, 30, 41, 49, 50, 59, 59, 64, 68, 72, 72, 86, 86, 90
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 02-05-2015

Giải 8 95
Giải 7 107
Giải 6 6903 - 8667 - 7853
Giải 5 0054
Giải 4 61824 - 58862 - 24582 - 29947
95130 - 14700 - 85445
Giải 3 01501 - 09559
Giải 2 61220
Giải 1 23306
ĐB 580124
00, 01, 03, 06, 07, 20, 24, 24, 30, 45, 47, 53, 54, 59, 62, 67, 82, 95
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 25-04-2015

Giải 8 26
Giải 7 113
Giải 6 6586 - 2506 - 4534
Giải 5 1988
Giải 4 07083 - 94163 - 79036 - 50166
16891 - 81795 - 91982
Giải 3 06239 - 46340
Giải 2 92486
Giải 1 95989
ĐB 343057
06, 13, 26, 34, 36, 39, 40, 57, 63, 66, 82, 83, 86, 86, 88, 89, 91, 95
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 18-04-2015

Giải 8 91
Giải 7 195
Giải 6 4695 - 7297 - 6205
Giải 5 4622
Giải 4 66829 - 91703 - 29932 - 39275
85098 - 02083 - 43916
Giải 3 67883 - 56664
Giải 2 14044
Giải 1 71962
ĐB 245778
03, 05, 16, 22, 29, 32, 44, 62, 64, 75, 78, 83, 83, 91, 95, 95, 97, 98
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 11-04-2015

Giải 8 77
Giải 7 262
Giải 6 7716 - 6401 - 3580
Giải 5 8382
Giải 4 59287 - 33619 - 18410 - 16705
63536 - 22936 - 06560
Giải 3 48824 - 32630
Giải 2 16940
Giải 1 29964
ĐB 991513
01, 05, 10, 13, 16, 19, 24, 30, 36, 36, 40, 60, 62, 64, 77, 80, 82, 87
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)