Xổ số Hậu Giang

XSHG ngày Thứ Bảy, 25-10-2014

Giải 8 59
Giải 7 241
Giải 6 5459 - 6285 - 5040
Giải 5 6339
Giải 4 04895 - 83935 - 64712 - 23428
60055 - 69719 - 50520
Giải 3 44933 - 39338
Giải 2 53635
Giải 1 54388
ĐB 324955
12, 19, 20, 28, 33, 35, 35, 38, 39, 40, 41, 55, 55, 59, 59, 85, 88, 95
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 18-10-2014

Giải 8 97
Giải 7 161
Giải 6 1273 - 0105 - 3622
Giải 5 9616
Giải 4 74727 - 37729 - 78945 - 51623
74467 - 26389 - 82219
Giải 3 63421 - 25816
Giải 2 64617
Giải 1 91836
ĐB 175665
05, 16, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 27, 29, 36, 45, 61, 65, 67, 73, 89, 97
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 11-10-2014

Giải 8 03
Giải 7 227
Giải 6 6485 - 9831 - 1665
Giải 5 9554
Giải 4 92072 - 25647 - 05179 - 39988
06706 - 70262 - 13790
Giải 3 71390 - 98442
Giải 2 25356
Giải 1 88328
ĐB 934115
03, 06, 15, 27, 28, 31, 42, 47, 54, 56, 62, 65, 72, 79, 85, 88, 90, 90
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 04-10-2014

Giải 8 66
Giải 7 228
Giải 6 2060 - 9896 - 2226
Giải 5 1172
Giải 4 32854 - 41785 - 05598 - 55678
77975 - 91402 - 95110
Giải 3 95587 - 14736
Giải 2 02484
Giải 1 22956
ĐB 769474
02, 10, 26, 28, 36, 54, 56, 60, 66, 72, 74, 75, 78, 84, 85, 87, 96, 98
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 27-09-2014

Giải 8 79
Giải 7 510
Giải 6 0773 - 4510 - 0280
Giải 5 5403
Giải 4 52889 - 30537 - 49940 - 39909
22208 - 62519 - 03487
Giải 3 25265 - 64767
Giải 2 36419
Giải 1 06570
ĐB 489943
03, 08, 09, 10, 10, 19, 19, 37, 40, 43, 65, 67, 70, 73, 79, 80, 87, 89
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 20-09-2014

Giải 8 33
Giải 7 994
Giải 6 0760 - 1461 - 6407
Giải 5 9779
Giải 4 16467 - 08296 - 22149 - 97895
74796 - 89443 - 52918
Giải 3 54647 - 09830
Giải 2 24812
Giải 1 79788
ĐB 165486
07, 12, 18, 30, 33, 43, 47, 49, 60, 61, 67, 79, 86, 88, 94, 95, 96, 96
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 13-09-2014

Giải 8 55
Giải 7 356
Giải 6 6076 - 5162 - 6975
Giải 5 4703
Giải 4 00369 - 48480 - 22456 - 91257
08158 - 15726 - 71055
Giải 3 04535 - 99441
Giải 2 90189
Giải 1 22140
ĐB 134620
03, 20, 26, 35, 40, 41, 55, 55, 56, 56, 57, 58, 62, 69, 75, 76, 80, 89
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)