Xổ số Hậu Giang

XSHG ngày Thứ Bảy, 16-08-2014

Giải 8 87
Giải 7 768
Giải 6 8946 - 9974 - 1745
Giải 5 3419
Giải 4 05000 - 46249 - 19317 - 27067
92793 - 86345 - 34303
Giải 3 72525 - 49036
Giải 2 34753
Giải 1 29230
ĐB 204019
00, 03, 17, 19, 19, 25, 30, 36, 45, 45, 46, 49, 53, 67, 68, 74, 87, 93
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 09-08-2014

Giải 8 99
Giải 7 294
Giải 6 8374 - 2323 - 8865
Giải 5 9057
Giải 4 61575 - 46753 - 87790 - 97428
61391 - 40326 - 81450
Giải 3 94749 - 32990
Giải 2 56093
Giải 1 95316
ĐB 809126
16, 23, 26, 26, 28, 49, 50, 53, 57, 65, 74, 75, 90, 90, 91, 93, 94, 99
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 02-08-2014

Giải 8 92
Giải 7 281
Giải 6 7890 - 2408 - 5094
Giải 5 0447
Giải 4 01861 - 02347 - 43045 - 01409
36175 - 60887 - 55767
Giải 3 67949 - 46008
Giải 2 78800
Giải 1 24993
ĐB 680210
00, 08, 08, 09, 10, 45, 47, 47, 49, 61, 67, 75, 81, 87, 90, 92, 93, 94
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 26-07-2014

Giải 8 79
Giải 7 087
Giải 6 1709 - 8757 - 3140
Giải 5 3811
Giải 4 13186 - 99298 - 86637 - 62306
12741 - 80282 - 93079
Giải 3 75636 - 71641
Giải 2 88977
Giải 1 71613
ĐB 415229
06, 09, 11, 13, 29, 36, 37, 40, 41, 41, 57, 77, 79, 79, 82, 86, 87, 98
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 19-07-2014

Giải 8 78
Giải 7 862
Giải 6 5452 - 2327 - 0889
Giải 5 9874
Giải 4 81344 - 00798 - 94461 - 84837
33809 - 06522 - 14174
Giải 3 55083 - 91595
Giải 2 53838
Giải 1 21194
ĐB 580896
09, 22, 27, 37, 38, 44, 52, 61, 62, 74, 74, 78, 83, 89, 94, 95, 96, 98
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 12-07-2014

Giải 8 23
Giải 7 584
Giải 6 0605 - 2525 - 7143
Giải 5 2867
Giải 4 90980 - 22504 - 81634 - 54283
90715 - 70040 - 07035
Giải 3 02017 - 48889
Giải 2 61217
Giải 1 33444
ĐB 283934
04, 05, 15, 17, 17, 23, 25, 34, 34, 35, 40, 43, 44, 67, 80, 83, 84, 89
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 05-07-2014

Giải 8 44
Giải 7 672
Giải 6 9490 - 4485 - 9855
Giải 5 2386
Giải 4 15051 - 27424 - 46492 - 06943
24415 - 41158 - 85411
Giải 3 29661 - 13878
Giải 2 81542
Giải 1 01312
ĐB 656018
11, 12, 15, 18, 24, 42, 43, 44, 51, 55, 58, 61, 72, 78, 85, 86, 90, 92
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)