Xổ số Hậu Giang

XSHG ngày Thứ Bảy, 20-12-2014

Giải 8 60
Giải 7 208
Giải 6 1306 - 6225 - 7954
Giải 5 1340
Giải 4 38341 - 40436 - 11863 - 81868
31036 - 89202 - 50285
Giải 3 75398 - 70583
Giải 2 17433
Giải 1 41569
ĐB 289945
02, 06, 08, 25, 33, 36, 36, 40, 41, 45, 54, 60, 63, 68, 69, 83, 85, 98
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 13-12-2014

Giải 8 94
Giải 7 777
Giải 6 7435 - 4622 - 8595
Giải 5 8790
Giải 4 14130 - 44853 - 68395 - 29623
10438 - 01283 - 45369
Giải 3 14181 - 06627
Giải 2 51581
Giải 1 63661
ĐB 809537
22, 23, 27, 30, 35, 37, 38, 53, 61, 69, 77, 81, 81, 83, 90, 94, 95, 95
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 06-12-2014

Giải 8 58
Giải 7 584
Giải 6 8553 - 2742 - 8719
Giải 5 7868
Giải 4 64197 - 80680 - 74961 - 10114
09423 - 87802 - 67671
Giải 3 65928 - 61198
Giải 2 97061
Giải 1 41228
ĐB 857005
02, 05, 14, 19, 23, 28, 28, 42, 53, 58, 61, 61, 68, 71, 80, 84, 97, 98
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 29-11-2014

Giải 8 36
Giải 7 336
Giải 6 8923 - 1826 - 7471
Giải 5 4895
Giải 4 23961 - 17132 - 66792 - 09937
28363 - 04954 - 33315
Giải 3 74215 - 61233
Giải 2 46318
Giải 1 93653
ĐB 991756
15, 15, 18, 23, 26, 32, 33, 36, 36, 37, 53, 54, 56, 61, 63, 71, 92, 95
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 22-11-2014

Giải 8 00
Giải 7 147
Giải 6 6850 - 1449 - 9396
Giải 5 3604
Giải 4 35646 - 64653 - 94309 - 70620
86005 - 04665 - 53669
Giải 3 27359 - 45511
Giải 2 14041
Giải 1 61594
ĐB 333234
00, 04, 05, 09, 11, 20, 34, 41, 46, 47, 49, 50, 53, 59, 65, 69, 94, 96
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 15-11-2014

Giải 8 18
Giải 7 909
Giải 6 0948 - 6765 - 6602
Giải 5 2977
Giải 4 50480 - 02524 - 86414 - 82195
82863 - 16014 - 61661
Giải 3 74878 - 69738
Giải 2 98563
Giải 1 50410
ĐB 899750
02, 09, 10, 14, 14, 18, 24, 38, 48, 50, 61, 63, 63, 65, 77, 78, 80, 95
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 08-11-2014

Giải 8 32
Giải 7 684
Giải 6 6222 - 4108 - 9646
Giải 5 6609
Giải 4 18782 - 27600 - 39094 - 01048
46400 - 88473 - 37363
Giải 3 42590 - 96956
Giải 2 28696
Giải 1 96174
ĐB 524639
00, 00, 08, 09, 22, 32, 39, 46, 48, 56, 63, 73, 74, 82, 84, 90, 94, 96
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)