Xổ số Hậu Giang

XSHG ngày Thứ Bảy, 19-07-2014

Giải 8 78
Giải 7 862
Giải 6 5452 - 2327 - 0889
Giải 5 9874
Giải 4 81344 - 00798 - 94461 - 84837
33809 - 06522 - 14174
Giải 3 55083 - 91595
Giải 2 53838
Giải 1 21194
ĐB 580896
09, 22, 27, 37, 38, 44, 52, 61, 62, 74, 74, 78, 83, 89, 94, 95, 96, 98
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 12-07-2014

Giải 8 23
Giải 7 584
Giải 6 0605 - 2525 - 7143
Giải 5 2867
Giải 4 90980 - 22504 - 81634 - 54283
90715 - 70040 - 07035
Giải 3 02017 - 48889
Giải 2 61217
Giải 1 33444
ĐB 283934
04, 05, 15, 17, 17, 23, 25, 34, 34, 35, 40, 43, 44, 67, 80, 83, 84, 89
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 05-07-2014

Giải 8 44
Giải 7 672
Giải 6 9490 - 4485 - 9855
Giải 5 2386
Giải 4 15051 - 27424 - 46492 - 06943
24415 - 41158 - 85411
Giải 3 29661 - 13878
Giải 2 81542
Giải 1 01312
ĐB 656018
11, 12, 15, 18, 24, 42, 43, 44, 51, 55, 58, 61, 72, 78, 85, 86, 90, 92
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 28-06-2014

Giải 8 48
Giải 7 062
Giải 6 6805 - 7134 - 3611
Giải 5 1163
Giải 4 34777 - 89630 - 59041 - 99224
98432 - 85975 - 39982
Giải 3 87193 - 82334
Giải 2 17234
Giải 1 66062
ĐB 698191
05, 11, 24, 30, 32, 34, 34, 34, 41, 48, 62, 62, 63, 75, 77, 82, 91, 93
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 21-06-2014

Giải 8 98
Giải 7 164
Giải 6 5503 - 0318 - 1603
Giải 5 6354
Giải 4 91676 - 60216 - 17693 - 67156
71938 - 96609 - 94379
Giải 3 91613 - 10232
Giải 2 08459
Giải 1 64888
ĐB 433281
03, 03, 09, 13, 16, 18, 32, 38, 54, 56, 59, 64, 76, 79, 81, 88, 93, 98
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 14-06-2014

Giải 8 83
Giải 7 060
Giải 6 4372 - 7147 - 9245
Giải 5 9675
Giải 4 33569 - 15846 - 86547 - 90453
96163 - 92773 - 57842
Giải 3 28158 - 51404
Giải 2 56763
Giải 1 55792
ĐB 495403
03, 04, 42, 45, 46, 47, 47, 53, 58, 60, 63, 63, 69, 72, 73, 75, 83, 92
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 07-06-2014

Giải 8 51
Giải 7 015
Giải 6 2251 - 3607 - 5703
Giải 5 6777
Giải 4 11847 - 91947 - 93886 - 11899
89329 - 07468 - 76803
Giải 3 18626 - 26792
Giải 2 84608
Giải 1 12993
ĐB 604857
03, 03, 07, 08, 15, 26, 29, 47, 47, 51, 51, 57, 68, 77, 86, 92, 93, 99
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)