Xổ số Hậu Giang

XSHG ngày Thứ Bảy, 19-04-2014

Giải 8 81
Giải 7 707
Giải 6 6237 - 3985 - 8105
Giải 5 0834
Giải 4 74391 - 44453 - 38829 - 42280
22568 - 58443 - 02228
Giải 3 24187 - 20571
Giải 2 77243
Giải 1 22522
ĐB 769489
05, 07, 22, 28, 29, 34, 37, 43, 43, 53, 68, 71, 80, 81, 85, 87, 89, 91
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 12-04-2014

Giải 8 92
Giải 7 737
Giải 6 4337 - 1522 - 3271
Giải 5 6937
Giải 4 22790 - 06446 - 88250 - 90412
35118 - 86562 - 67999
Giải 3 47927 - 24494
Giải 2 66619
Giải 1 23588
ĐB 642917
12, 17, 18, 19, 22, 27, 37, 37, 37, 46, 50, 62, 71, 88, 90, 92, 94, 99
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 05-04-2014

Giải 8 50
Giải 7 952
Giải 6 9223 - 0141 - 8712
Giải 5 0636
Giải 4 72782 - 77811 - 16793 - 81301
23058 - 08888 - 47444
Giải 3 45700 - 53236
Giải 2 39807
Giải 1 39266
ĐB 394949
00, 01, 07, 11, 12, 23, 36, 36, 41, 44, 49, 50, 52, 58, 66, 82, 88, 93
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 29-03-2014

Giải 8 43
Giải 7 936
Giải 6 9918 - 0359 - 8026
Giải 5 9130
Giải 4 61623 - 14349 - 57234 - 81358
62843 - 65036 - 84358
Giải 3 73079 - 94217
Giải 2 45107
Giải 1 03732
ĐB 269444
07, 17, 18, 23, 26, 30, 32, 34, 36, 36, 43, 43, 44, 49, 58, 58, 59, 79
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 22-03-2014

Giải 8 15
Giải 7 661
Giải 6 8352 - 2422 - 0475
Giải 5 7382
Giải 4 25584 - 67004 - 21413 - 39439
47248 - 17080 - 66893
Giải 3 96391 - 27716
Giải 2 77057
Giải 1 97814
ĐB 054812
04, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 39, 48, 52, 57, 61, 75, 80, 82, 84, 91, 93
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 15-03-2014

Giải 8 37
Giải 7 575
Giải 6 8282 - 4565 - 1872
Giải 5 8458
Giải 4 24626 - 70425 - 90853 - 52964
27559 - 99921 - 53832
Giải 3 50040 - 80713
Giải 2 00390
Giải 1 02275
ĐB 416224
13, 21, 24, 25, 26, 32, 37, 40, 53, 58, 59, 64, 65, 72, 75, 75, 82, 90
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 08-03-2014

Giải 8 13
Giải 7 056
Giải 6 5316 - 5814 - 8593
Giải 5 0792
Giải 4 76663 - 88784 - 90405 - 23771
37466 - 66742 - 07574
Giải 3 99696 - 65265
Giải 2 46292
Giải 1 56268
ĐB 311844
05, 13, 14, 16, 42, 44, 56, 63, 65, 66, 68, 71, 74, 84, 92, 92, 93, 96
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)