Xổ số Hậu Giang

XSHG ngày Thứ Bảy, 22-11-2014

Giải 8 00
Giải 7 147
Giải 6 6850 - 1449 - 9396
Giải 5 3604
Giải 4 35646 - 64653 - 94309 - 70620
86005 - 04665 - 53669
Giải 3 27359 - 45511
Giải 2 14041
Giải 1 61594
ĐB 333234
00, 04, 05, 09, 11, 20, 34, 41, 46, 47, 49, 50, 53, 59, 65, 69, 94, 96
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 15-11-2014

Giải 8 18
Giải 7 909
Giải 6 0948 - 6765 - 6602
Giải 5 2977
Giải 4 50480 - 02524 - 86414 - 82195
82863 - 16014 - 61661
Giải 3 74878 - 69738
Giải 2 98563
Giải 1 50410
ĐB 899750
02, 09, 10, 14, 14, 18, 24, 38, 48, 50, 61, 63, 63, 65, 77, 78, 80, 95
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 08-11-2014

Giải 8 32
Giải 7 684
Giải 6 6222 - 4108 - 9646
Giải 5 6609
Giải 4 18782 - 27600 - 39094 - 01048
46400 - 88473 - 37363
Giải 3 42590 - 96956
Giải 2 28696
Giải 1 96174
ĐB 524639
00, 00, 08, 09, 22, 32, 39, 46, 48, 56, 63, 73, 74, 82, 84, 90, 94, 96
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 01-11-2014

Giải 8 19
Giải 7 733
Giải 6 1821 - 0542 - 2818
Giải 5 6134
Giải 4 16447 - 17668 - 26875 - 44883
18931 - 62587 - 31756
Giải 3 17972 - 79827
Giải 2 28662
Giải 1 24448
ĐB 012420
18, 19, 20, 21, 27, 31, 33, 34, 42, 47, 48, 56, 62, 68, 72, 75, 83, 87
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 25-10-2014

Giải 8 59
Giải 7 241
Giải 6 5459 - 6285 - 5040
Giải 5 6339
Giải 4 04895 - 83935 - 64712 - 23428
60055 - 69719 - 50520
Giải 3 44933 - 39338
Giải 2 53635
Giải 1 54388
ĐB 324955
12, 19, 20, 28, 33, 35, 35, 38, 39, 40, 41, 55, 55, 59, 59, 85, 88, 95
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 18-10-2014

Giải 8 97
Giải 7 161
Giải 6 1273 - 0105 - 3622
Giải 5 9616
Giải 4 74727 - 37729 - 78945 - 51623
74467 - 26389 - 82219
Giải 3 63421 - 25816
Giải 2 64617
Giải 1 91836
ĐB 175665
05, 16, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 27, 29, 36, 45, 61, 65, 67, 73, 89, 97
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSHG ngày Thứ Bảy, 11-10-2014

Giải 8 03
Giải 7 227
Giải 6 6485 - 9831 - 1665
Giải 5 9554
Giải 4 92072 - 25647 - 05179 - 39988
06706 - 70262 - 13790
Giải 3 71390 - 98442
Giải 2 25356
Giải 1 88328
ĐB 934115
03, 06, 15, 27, 28, 31, 42, 47, 54, 56, 62, 65, 72, 79, 85, 88, 90, 90
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất:
Soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/sms)