Xổ số Tây Ninh

XSTN ngày Thứ Năm, 15-04-2010

Giải 8 65
Giải 7 373
Giải 6 1538 - 2471 - 4939
Giải 5 4860
Giải 4 72273 - 18053 - 50853 - 09546
63449 - 31772 - 62382
Giải 3 39111 - 59415
Giải 2 03935
Giải 1 80627
ĐB 595418
11, 15, 18, 27, 35, 38, 39, 46, 49, 53, 53, 60, 65, 71, 72, 73, 73, 82
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 08-04-2010

Giải 8 31
Giải 7 642
Giải 6 9056 - 3305 - 0605
Giải 5 6906
Giải 4 63014 - 87259 - 43061 - 98191
64456 - 98271 - 31557
Giải 3 03172 - 20342
Giải 2 10225
Giải 1 29118
ĐB 350265
05, 05, 06, 14, 18, 25, 31, 42, 42, 56, 56, 57, 59, 61, 65, 71, 72, 91
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 01-04-2010

Giải 8 78
Giải 7 553
Giải 6 8994 - 0018 - 2575
Giải 5 0121
Giải 4 10353 - 12073 - 19325 - 35784
12966 - 68691 - 18542
Giải 3 50831 - 01292
Giải 2 89081
Giải 1 23096
ĐB 169682
18, 21, 25, 31, 42, 53, 53, 66, 73, 75, 78, 81, 82, 84, 91, 92, 94, 96
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 25-03-2010

Giải 8 00
Giải 7 541
Giải 6 0994 - 1208 - 1942
Giải 5 3805
Giải 4 34701 - 48150 - 94271 - 32629
24135 - 34921 - 11036
Giải 3 33814 - 23370
Giải 2 77521
Giải 1 99721
ĐB 849116
00, 01, 05, 08, 14, 16, 21, 21, 21, 29, 35, 36, 41, 42, 50, 70, 71, 94
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 18-03-2010

Giải 8 37
Giải 7 448
Giải 6 0880 - 7247 - 5111
Giải 5 8326
Giải 4 30673 - 72279 - 47952 - 13199
90805 - 58092 - 56175
Giải 3 91658 - 33323
Giải 2 79684
Giải 1 84942
ĐB 858526
05, 11, 23, 26, 26, 37, 42, 47, 48, 52, 58, 73, 75, 79, 80, 84, 92, 99
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 11-03-2010

Giải 8 26
Giải 7 478
Giải 6 8651 - 4996 - 1533
Giải 5 5926
Giải 4 96066 - 46405 - 02641 - 07354
50628 - 99724 - 89299
Giải 3 31433 - 22538
Giải 2 05042
Giải 1 13342
ĐB 029699
05, 24, 26, 26, 28, 33, 33, 38, 41, 42, 42, 51, 54, 66, 78, 96, 99, 99
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 04-03-2010

Giải 8 38
Giải 7 722
Giải 6 7652 - 5809 - 4134
Giải 5 4856
Giải 4 43212 - 18402 - 73120 - 80204
49363 - 15434 - 50170
Giải 3 49200 - 66775
Giải 2 73993
Giải 1 77109
ĐB 004873
00, 02, 04, 09, 09, 12, 20, 22, 34, 34, 38, 52, 56, 63, 70, 73, 75, 93
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)