Xổ số Tây Ninh

XSTN ngày Thứ Năm, 18-02-2010

Giải 8 13
Giải 7 043
Giải 6 4751 - 5705 - 4248
Giải 5 7188
Giải 4 63913 - 69204 - 88729 - 47696
26745 - 67511 - 14436
Giải 3 28779 - 69680
Giải 2 36429
Giải 1 01076
ĐB 114449
04, 05, 11, 13, 13, 29, 29, 36, 43, 45, 48, 49, 51, 76, 79, 80, 88, 96
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 11-02-2010

Giải 8 57
Giải 7 822
Giải 6 9820 - 7650 - 3772
Giải 5 8688
Giải 4 74787 - 08214 - 76016 - 28097
32793 - 40924 - 66722
Giải 3 76614 - 50918
Giải 2 61682
Giải 1 66291
ĐB 764250
14, 14, 16, 18, 20, 22, 22, 24, 50, 50, 57, 72, 82, 87, 88, 91, 93, 97
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 04-02-2010

Giải 8 29
Giải 7 226
Giải 6 6110 - 5233 - 3921
Giải 5 8831
Giải 4 77795 - 37639 - 37034 - 29866
76141 - 29709 - 29245
Giải 3 62180 - 93312
Giải 2 25023
Giải 1 28398
ĐB 337129
09, 10, 12, 21, 23, 26, 29, 29, 31, 33, 34, 39, 41, 45, 66, 80, 95, 98
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 28-01-2010

Giải 8 61
Giải 7 665
Giải 6 9111 - 6404 - 9575
Giải 5 5517
Giải 4 50044 - 33654 - 90723 - 43780
85318 - 72993 - 09331
Giải 3 61163 - 54554
Giải 2 02378
Giải 1 55899
ĐB 683273
04, 11, 17, 18, 23, 31, 44, 54, 54, 61, 63, 65, 73, 75, 78, 80, 93, 99
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 21-01-2010

Giải 8 10
Giải 7 767
Giải 6 6401 - 8527 - 0371
Giải 5 5140
Giải 4 32304 - 56607 - 19016 - 94901
04529 - 59308 - 96545
Giải 3 60991 - 78777
Giải 2 72468
Giải 1 95562
ĐB 320792
01, 01, 04, 07, 08, 10, 16, 27, 29, 40, 45, 62, 67, 68, 71, 77, 91, 92
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 14-01-2010

Giải 8 18
Giải 7 042
Giải 6 6133 - 2295 - 6319
Giải 5 1352
Giải 4 87072 - 50329 - 31580 - 90945
37560 - 84130 - 06065
Giải 3 25300 - 08280
Giải 2 49540
Giải 1 37188
ĐB 397163
00, 18, 19, 29, 30, 33, 40, 42, 45, 52, 60, 63, 65, 72, 80, 80, 88, 95
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 07-01-2010

Giải 8 66
Giải 7 526
Giải 6 2762 - 3475 - 1383
Giải 5 9993
Giải 4 02717 - 90506 - 27483 - 60589
87242 - 46798 - 04351
Giải 3 24542 - 64158
Giải 2 73557
Giải 1 46460
ĐB 964531
06, 17, 26, 31, 42, 42, 51, 57, 58, 60, 62, 66, 75, 83, 83, 89, 93, 98
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)