Xổ số Tây Ninh

XSTN ngày Thứ Năm, 17-12-2009

Giải 8 74
Giải 7 066
Giải 6 1048 - 9449 - 6992
Giải 5 5376
Giải 4 73590 - 97304 - 14982 - 23898
71393 - 40125 - 18892
Giải 3 13005 - 00600
Giải 2 08739
Giải 1 26762
ĐB 830193
00, 04, 05, 25, 39, 48, 49, 62, 66, 74, 76, 82, 90, 92, 92, 93, 93, 98
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 10-12-2009

Giải 8 14
Giải 7 304
Giải 6 0526 - 0848 - 3714
Giải 5 6294
Giải 4 37922 - 84811 - 49628 - 67274
89093 - 22020 - 32844
Giải 3 16697 - 12827
Giải 2 75454
Giải 1 42376
ĐB 426666
04, 11, 14, 14, 20, 22, 26, 27, 28, 44, 48, 54, 66, 74, 76, 93, 94, 97
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 03-12-2009

Giải 8 76
Giải 7 199
Giải 6 2350 - 0829 - 9956
Giải 5 5402
Giải 4 79602 - 99904 - 14157 - 17048
38929 - 67230 - 85171
Giải 3 77859 - 95524
Giải 2 35680
Giải 1 22636
ĐB 288851
02, 02, 04, 24, 29, 29, 30, 36, 48, 50, 51, 56, 57, 59, 71, 76, 80, 99
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 26-11-2009

Giải 8 12
Giải 7 539
Giải 6 0968 - 5672 - 6495
Giải 5 3104
Giải 4 54444 - 64545 - 50254 - 09124
72415 - 66223 - 19640
Giải 3 55201 - 02036
Giải 2 35006
Giải 1 88776
ĐB 356688
01, 04, 06, 12, 15, 23, 24, 36, 39, 40, 44, 45, 54, 68, 72, 76, 88, 95
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 19-11-2009

Giải 8 27
Giải 7 895
Giải 6 3023 - 7163 - 6753
Giải 5 9509
Giải 4 26556 - 62527 - 75346 - 07859
63283 - 95809 - 03321
Giải 3 15275 - 34919
Giải 2 99907
Giải 1 82553
ĐB 084824
07, 09, 09, 19, 21, 23, 24, 27, 27, 46, 53, 53, 56, 59, 63, 75, 83, 95
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 12-11-2009

Giải 8 00
Giải 7 942
Giải 6 9413 - 5602 - 2482
Giải 5 6846
Giải 4 36713 - 40854 - 66214 - 40287
07209 - 67594 - 07341
Giải 3 57088 - 39275
Giải 2 75238
Giải 1 12414
ĐB 675567
00, 02, 09, 13, 13, 14, 14, 38, 41, 42, 46, 54, 67, 75, 82, 87, 88, 94
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 05-11-2009

Giải 8 56
Giải 7 396
Giải 6 4764 - 0629 - 9787
Giải 5 3740
Giải 4 97952 - 06645 - 27810 - 55008
20217 - 66068 - 84544
Giải 3 26931 - 36552
Giải 2 25395
Giải 1 62777
ĐB 945385
08, 10, 17, 29, 31, 40, 44, 45, 52, 52, 56, 64, 68, 77, 85, 87, 95, 96
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)