Xổ số Tây Ninh

XSTN ngày Thứ Năm, 06-08-2009

Giải 8 20
Giải 7 446
Giải 6 5006 - 5101 - 1789
Giải 5 0368
Giải 4 13718 - 26620 - 87792 - 51818
91595 - 65685 - 60464
Giải 3 85242 - 79560
Giải 2 76639
Giải 1 86114
ĐB 551225
01, 06, 14, 18, 18, 20, 20, 25, 39, 42, 46, 60, 64, 68, 85, 89, 92, 95
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 30-07-2009

Giải 8 92
Giải 7 961
Giải 6 7225 - 3521 - 6118
Giải 5 9608
Giải 4 49075 - 78682 - 91424 - 67951
63836 - 75686 - 05883
Giải 3 35441 - 92650
Giải 2 59161
Giải 1 06309
ĐB 979187
08, 09, 18, 21, 24, 25, 36, 41, 50, 51, 61, 61, 75, 82, 83, 86, 87, 92
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 23-07-2009

Giải 8 10
Giải 7 911
Giải 6 8440 - 5994 - 7098
Giải 5 4702
Giải 4 15367 - 95205 - 10715 - 76608
27683 - 33208 - 84349
Giải 3 04087 - 53993
Giải 2 26765
Giải 1 68936
ĐB 094795
02, 05, 08, 08, 10, 11, 15, 36, 40, 49, 65, 67, 83, 87, 93, 94, 95, 98
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 16-07-2009

Giải 8 77
Giải 7 991
Giải 6 2452 - 2338 - 0604
Giải 5 2419
Giải 4 22614 - 06684 - 57820 - 91759
03430 - 30738 - 15903
Giải 3 14863 - 98175
Giải 2 87991
Giải 1 31821
ĐB 854672
03, 04, 14, 19, 20, 21, 30, 38, 38, 52, 59, 63, 72, 75, 77, 84, 91, 91
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 09-07-2009

Giải 8 33
Giải 7 098
Giải 6 6850 - 9117 - 1911
Giải 5 3275
Giải 4 39746 - 34915 - 88592 - 65067
50839 - 39126 - 90254
Giải 3 58876 - 65665
Giải 2 72994
Giải 1 41072
ĐB 170206
06, 11, 15, 17, 26, 33, 39, 46, 50, 54, 65, 67, 72, 75, 76, 92, 94, 98
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 02-07-2009

Giải 8 82
Giải 7 135
Giải 6 9569 - 2617 - 8183
Giải 5 2499
Giải 4 29875 - 32448 - 48966 - 07222
42288 - 45799 - 83666
Giải 3 14770 - 78588
Giải 2 56664
Giải 1 72963
ĐB 527020
17, 20, 22, 35, 48, 63, 64, 66, 66, 69, 70, 75, 82, 83, 88, 88, 99, 99
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 25-06-2009

Giải 8 45
Giải 7 839
Giải 6 4954 - 3545 - 3860
Giải 5 4781
Giải 4 54982 - 24239 - 97925 - 72986
12994 - 59286 - 30995
Giải 3 46797 - 96426
Giải 2 18422
Giải 1 11452
ĐB 722185
22, 25, 26, 39, 39, 45, 45, 52, 54, 60, 81, 82, 85, 86, 86, 94, 95, 97
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)