Xổ số Tây Ninh

XSTN ngày Thứ Năm, 25-06-2009

Giải 8 45
Giải 7 839
Giải 6 4954 - 3545 - 3860
Giải 5 4781
Giải 4 54982 - 24239 - 97925 - 72986
12994 - 59286 - 30995
Giải 3 46797 - 96426
Giải 2 18422
Giải 1 11452
ĐB 722185
22, 25, 26, 39, 39, 45, 45, 52, 54, 60, 81, 82, 85, 86, 86, 94, 95, 97
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 18-06-2009

Giải 8 13
Giải 7 587
Giải 6 6268 - 2339 - 7140
Giải 5 8806
Giải 4 57650 - 32678 - 92278 - 48194
99679 - 01598 - 71849
Giải 3 96931 - 63251
Giải 2 39958
Giải 1 52169
ĐB 755306
06, 06, 13, 31, 39, 40, 49, 50, 51, 58, 68, 69, 78, 78, 79, 87, 94, 98
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 11-06-2009

Giải 8 32
Giải 7 062
Giải 6 5476 - 0933 - 1068
Giải 5 3206
Giải 4 33561 - 10812 - 10953 - 98425
43086 - 50363 - 70312
Giải 3 27435 - 53482
Giải 2 48631
Giải 1 46757
ĐB 300354
06, 12, 12, 25, 31, 32, 33, 35, 53, 54, 57, 61, 62, 63, 68, 76, 82, 86
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 04-06-2009

Giải 8 10
Giải 7 526
Giải 6 5584 - 9510 - 0893
Giải 5 8662
Giải 4 69338 - 53768 - 95638 - 92988
17392 - 29298 - 58076
Giải 3 34692 - 46655
Giải 2 20736
Giải 1 97470
ĐB 506679
10, 10, 26, 36, 38, 38, 55, 62, 68, 70, 76, 79, 84, 88, 92, 92, 93, 98
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 28-05-2009

Giải 8 10
Giải 7 469
Giải 6 8973 - 3010 - 9935
Giải 5 4421
Giải 4 18562 - 47007 - 82271 - 85186
13729 - 74847 - 66287
Giải 3 03551 - 37059
Giải 2 69395
Giải 1 43088
ĐB 892928
07, 10, 10, 21, 28, 29, 35, 47, 51, 59, 62, 69, 71, 73, 86, 87, 88, 95
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 21-05-2009

Giải 8 93
Giải 7 387
Giải 6 8901 - 0555 - 9075
Giải 5 3025
Giải 4 22370 - 73578 - 58903 - 07609
95093 - 09847 - 01279
Giải 3 52176 - 12898
Giải 2 72301
Giải 1 01348
ĐB 423880
01, 01, 03, 09, 25, 47, 48, 55, 70, 75, 76, 78, 79, 80, 87, 93, 93, 98
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 14-05-2009

Giải 8 12
Giải 7 830
Giải 6 9887 - 3005 - 0181
Giải 5 0094
Giải 4 56109 - 65827 - 97612 - 69009
90244 - 09643 - 43120
Giải 3 65682 - 86121
Giải 2 67613
Giải 1 48781
ĐB 047890
05, 09, 09, 12, 12, 13, 20, 21, 27, 30, 43, 44, 81, 81, 82, 87, 90, 94
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)