Xổ số Tây Ninh

XSTN ngày Thứ Năm, 16-07-2009

Giải 8 77
Giải 7 991
Giải 6 2452 - 2338 - 0604
Giải 5 2419
Giải 4 22614 - 06684 - 57820 - 91759
03430 - 30738 - 15903
Giải 3 14863 - 98175
Giải 2 87991
Giải 1 31821
ĐB 854672
03, 04, 14, 19, 20, 21, 30, 38, 38, 52, 59, 63, 72, 75, 77, 84, 91, 91
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 09-07-2009

Giải 8 33
Giải 7 098
Giải 6 6850 - 9117 - 1911
Giải 5 3275
Giải 4 39746 - 34915 - 88592 - 65067
50839 - 39126 - 90254
Giải 3 58876 - 65665
Giải 2 72994
Giải 1 41072
ĐB 170206
06, 11, 15, 17, 26, 33, 39, 46, 50, 54, 65, 67, 72, 75, 76, 92, 94, 98
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 02-07-2009

Giải 8 82
Giải 7 135
Giải 6 9569 - 2617 - 8183
Giải 5 2499
Giải 4 29875 - 32448 - 48966 - 07222
42288 - 45799 - 83666
Giải 3 14770 - 78588
Giải 2 56664
Giải 1 72963
ĐB 527020
17, 20, 22, 35, 48, 63, 64, 66, 66, 69, 70, 75, 82, 83, 88, 88, 99, 99
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 25-06-2009

Giải 8 45
Giải 7 839
Giải 6 4954 - 3545 - 3860
Giải 5 4781
Giải 4 54982 - 24239 - 97925 - 72986
12994 - 59286 - 30995
Giải 3 46797 - 96426
Giải 2 18422
Giải 1 11452
ĐB 722185
22, 25, 26, 39, 39, 45, 45, 52, 54, 60, 81, 82, 85, 86, 86, 94, 95, 97
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 18-06-2009

Giải 8 13
Giải 7 587
Giải 6 6268 - 2339 - 7140
Giải 5 8806
Giải 4 57650 - 32678 - 92278 - 48194
99679 - 01598 - 71849
Giải 3 96931 - 63251
Giải 2 39958
Giải 1 52169
ĐB 755306
06, 06, 13, 31, 39, 40, 49, 50, 51, 58, 68, 69, 78, 78, 79, 87, 94, 98
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 11-06-2009

Giải 8 32
Giải 7 062
Giải 6 5476 - 0933 - 1068
Giải 5 3206
Giải 4 33561 - 10812 - 10953 - 98425
43086 - 50363 - 70312
Giải 3 27435 - 53482
Giải 2 48631
Giải 1 46757
ĐB 300354
06, 12, 12, 25, 31, 32, 33, 35, 53, 54, 57, 61, 62, 63, 68, 76, 82, 86
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 04-06-2009

Giải 8 10
Giải 7 526
Giải 6 5584 - 9510 - 0893
Giải 5 8662
Giải 4 69338 - 53768 - 95638 - 92988
17392 - 29298 - 58076
Giải 3 34692 - 46655
Giải 2 20736
Giải 1 97470
ĐB 506679
10, 10, 26, 36, 38, 38, 55, 62, 68, 70, 76, 79, 84, 88, 92, 92, 93, 98
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)