Xổ số Tây Ninh

XSTN ngày Thứ Năm, 12-11-2009

Giải 8 00
Giải 7 942
Giải 6 9413 - 5602 - 2482
Giải 5 6846
Giải 4 36713 - 40854 - 66214 - 40287
07209 - 67594 - 07341
Giải 3 57088 - 39275
Giải 2 75238
Giải 1 12414
ĐB 675567
00, 02, 09, 13, 13, 14, 14, 38, 41, 42, 46, 54, 67, 75, 82, 87, 88, 94
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 05-11-2009

Giải 8 56
Giải 7 396
Giải 6 4764 - 0629 - 9787
Giải 5 3740
Giải 4 97952 - 06645 - 27810 - 55008
20217 - 66068 - 84544
Giải 3 26931 - 36552
Giải 2 25395
Giải 1 62777
ĐB 945385
08, 10, 17, 29, 31, 40, 44, 45, 52, 52, 56, 64, 68, 77, 85, 87, 95, 96
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 29-10-2009

Giải 8 03
Giải 7 349
Giải 6 7229 - 5968 - 2050
Giải 5 8609
Giải 4 40196 - 75202 - 50430 - 81581
68191 - 84763 - 51437
Giải 3 15515 - 71906
Giải 2 00430
Giải 1 93587
ĐB 646025
02, 03, 06, 09, 15, 25, 29, 30, 30, 37, 49, 50, 63, 68, 81, 87, 91, 96
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 22-10-2009

Giải 8 08
Giải 7 834
Giải 6 3218 - 5969 - 0020
Giải 5 0572
Giải 4 96269 - 86970 - 93082 - 42247
60499 - 72405 - 03860
Giải 3 72570 - 73020
Giải 2 61216
Giải 1 19698
ĐB 656999
05, 08, 16, 18, 20, 20, 34, 47, 60, 69, 69, 70, 70, 72, 82, 98, 99, 99
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 15-10-2009

Giải 8 41
Giải 7 170
Giải 6 2684 - 8184 - 6116
Giải 5 4435
Giải 4 78965 - 86518 - 71180 - 01683
43121 - 87304 - 94716
Giải 3 11095 - 59314
Giải 2 94623
Giải 1 63369
ĐB 817283
04, 14, 16, 16, 18, 21, 23, 35, 41, 65, 69, 70, 80, 83, 83, 84, 84, 95
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 08-10-2009

Giải 8 38
Giải 7 982
Giải 6 9181 - 1860 - 6812
Giải 5 7897
Giải 4 25972 - 53428 - 22534 - 38627
25447 - 48474 - 00797
Giải 3 57968 - 39189
Giải 2 40473
Giải 1 13274
ĐB 145121
12, 21, 27, 28, 34, 38, 47, 60, 68, 72, 73, 74, 74, 81, 82, 89, 97, 97
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 01-10-2009

Giải 8 57
Giải 7 167
Giải 6 6388 - 9056 - 5875
Giải 5 3955
Giải 4 90400 - 94363 - 90170 - 46016
35673 - 27943 - 39766
Giải 3 17241 - 10177
Giải 2 48456
Giải 1 80272
ĐB 657719
00, 16, 19, 41, 43, 55, 56, 56, 57, 63, 66, 67, 70, 72, 73, 75, 77, 88
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)