Xổ số Tây Ninh

XSTN ngày Thứ Năm, 25-03-2010

Giải 8 00
Giải 7 541
Giải 6 0994 - 1208 - 1942
Giải 5 3805
Giải 4 34701 - 48150 - 94271 - 32629
24135 - 34921 - 11036
Giải 3 33814 - 23370
Giải 2 77521
Giải 1 99721
ĐB 849116
00, 01, 05, 08, 14, 16, 21, 21, 21, 29, 35, 36, 41, 42, 50, 70, 71, 94
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 18-03-2010

Giải 8 37
Giải 7 448
Giải 6 0880 - 7247 - 5111
Giải 5 8326
Giải 4 30673 - 72279 - 47952 - 13199
90805 - 58092 - 56175
Giải 3 91658 - 33323
Giải 2 79684
Giải 1 84942
ĐB 858526
05, 11, 23, 26, 26, 37, 42, 47, 48, 52, 58, 73, 75, 79, 80, 84, 92, 99
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 11-03-2010

Giải 8 26
Giải 7 478
Giải 6 8651 - 4996 - 1533
Giải 5 5926
Giải 4 96066 - 46405 - 02641 - 07354
50628 - 99724 - 89299
Giải 3 31433 - 22538
Giải 2 05042
Giải 1 13342
ĐB 029699
05, 24, 26, 26, 28, 33, 33, 38, 41, 42, 42, 51, 54, 66, 78, 96, 99, 99
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 04-03-2010

Giải 8 38
Giải 7 722
Giải 6 7652 - 5809 - 4134
Giải 5 4856
Giải 4 43212 - 18402 - 73120 - 80204
49363 - 15434 - 50170
Giải 3 49200 - 66775
Giải 2 73993
Giải 1 77109
ĐB 004873
00, 02, 04, 09, 09, 12, 20, 22, 34, 34, 38, 52, 56, 63, 70, 73, 75, 93
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 25-02-2010

Giải 8 53
Giải 7 050
Giải 6 4031 - 3650 - 1985
Giải 5 2316
Giải 4 44056 - 71703 - 47221 - 33337
49514 - 15079 - 72254
Giải 3 05568 - 79028
Giải 2 87561
Giải 1 31397
ĐB 249438
03, 14, 16, 21, 28, 31, 37, 38, 50, 50, 53, 54, 56, 61, 68, 79, 85, 97
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 18-02-2010

Giải 8 13
Giải 7 043
Giải 6 4751 - 5705 - 4248
Giải 5 7188
Giải 4 63913 - 69204 - 88729 - 47696
26745 - 67511 - 14436
Giải 3 28779 - 69680
Giải 2 36429
Giải 1 01076
ĐB 114449
04, 05, 11, 13, 13, 29, 29, 36, 43, 45, 48, 49, 51, 76, 79, 80, 88, 96
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 11-02-2010

Giải 8 57
Giải 7 822
Giải 6 9820 - 7650 - 3772
Giải 5 8688
Giải 4 74787 - 08214 - 76016 - 28097
32793 - 40924 - 66722
Giải 3 76614 - 50918
Giải 2 61682
Giải 1 66291
ĐB 764250
14, 14, 16, 18, 20, 22, 22, 24, 50, 50, 57, 72, 82, 87, 88, 91, 93, 97
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)