Xổ số Tây Ninh

XSTN ngày Thứ Năm, 12-03-2009

Giải 8 63
Giải 7 903
Giải 6 5419 - 8893 - 8881
Giải 5 9527
Giải 4 07572 - 57822 - 56676 - 75526
31436 - 17804 - 73884
Giải 3 75883 - 65018
Giải 2 24271
Giải 1 88779
ĐB 42681
03, 04, 18, 19, 22, 26, 27, 36, 63, 71, 72, 76, 79, 81, 81, 83, 84, 93
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 05-03-2009

Giải 8 81
Giải 7 858
Giải 6 9824 - 9498 - 6833
Giải 5 3213
Giải 4 18677 - 92223 - 11347 - 15757
00159 - 37620 - 33093
Giải 3 65845 - 14615
Giải 2 62983
Giải 1 89905
ĐB 91101
01, 05, 13, 15, 20, 23, 24, 33, 45, 47, 57, 58, 59, 77, 81, 83, 93, 98
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 26-02-2009

Giải 8 88
Giải 7 710
Giải 6 3903 - 7409 - 2251
Giải 5 4540
Giải 4 17098 - 14156 - 64670 - 39855
25107 - 13644 - 08586
Giải 3 17899 - 43486
Giải 2 24246
Giải 1 67404
ĐB 47932
03, 04, 07, 09, 10, 32, 40, 44, 46, 51, 55, 56, 70, 86, 86, 88, 98, 99
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 19-02-2009

Giải 8 76
Giải 7 872
Giải 6 0723 - 3113 - 3080
Giải 5 7318
Giải 4 25875 - 05354 - 92099 - 28654
91575 - 06231 - 95243
Giải 3 99271 - 70148
Giải 2 28457
Giải 1 44189
ĐB 85954
13, 18, 23, 31, 43, 48, 54, 54, 54, 57, 71, 72, 75, 75, 76, 80, 89, 99
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 12-02-2009

Giải 8 08
Giải 7 228
Giải 6 9066 - 9666 - 4871
Giải 5 7521
Giải 4 83002 - 52384 - 89604 - 06383
61528 - 86801 - 69466
Giải 3 25450 - 28161
Giải 2 07420
Giải 1 66825
ĐB 45884
01, 02, 04, 08, 20, 21, 25, 28, 28, 50, 61, 66, 66, 66, 71, 83, 84, 84
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 05-02-2009

Giải 8 77
Giải 7 949
Giải 6 3025 - 6863 - 8163
Giải 5 3475
Giải 4 53470 - 17061 - 80866 - 31781
80471 - 42827 - 55440
Giải 3 32884 - 32478
Giải 2 05613
Giải 1 28891
ĐB 492050
13, 25, 27, 40, 49, 50, 61, 63, 63, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 81, 84, 91
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 29-01-2009

Giải 8 83
Giải 7 425
Giải 6 8265 - 6018 - 4402
Giải 5 5044
Giải 4 73353 - 06670 - 87823 - 03968
43834 - 39665 - 52066
Giải 3 28487 - 28004
Giải 2 12472
Giải 1 66183
ĐB 944348
02, 04, 18, 23, 25, 34, 44, 48, 53, 65, 65, 66, 68, 70, 72, 83, 83, 87
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)