Xổ số Tây Ninh

XSTN ngày Thứ Năm, 15-10-2009

Giải 8 41
Giải 7 170
Giải 6 2684 - 8184 - 6116
Giải 5 4435
Giải 4 78965 - 86518 - 71180 - 01683
43121 - 87304 - 94716
Giải 3 11095 - 59314
Giải 2 94623
Giải 1 63369
ĐB 817283
04, 14, 16, 16, 18, 21, 23, 35, 41, 65, 69, 70, 80, 83, 83, 84, 84, 95
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 08-10-2009

Giải 8 38
Giải 7 982
Giải 6 9181 - 1860 - 6812
Giải 5 7897
Giải 4 25972 - 53428 - 22534 - 38627
25447 - 48474 - 00797
Giải 3 57968 - 39189
Giải 2 40473
Giải 1 13274
ĐB 145121
12, 21, 27, 28, 34, 38, 47, 60, 68, 72, 73, 74, 74, 81, 82, 89, 97, 97
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 01-10-2009

Giải 8 57
Giải 7 167
Giải 6 6388 - 9056 - 5875
Giải 5 3955
Giải 4 90400 - 94363 - 90170 - 46016
35673 - 27943 - 39766
Giải 3 17241 - 10177
Giải 2 48456
Giải 1 80272
ĐB 657719
00, 16, 19, 41, 43, 55, 56, 56, 57, 63, 66, 67, 70, 72, 73, 75, 77, 88
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 24-09-2009

Giải 8 65
Giải 7 972
Giải 6 3369 - 8168 - 9001
Giải 5 6122
Giải 4 47739 - 74835 - 74778 - 58026
24686 - 51800 - 50830
Giải 3 37371 - 55130
Giải 2 84144
Giải 1 24439
ĐB 844717
00, 01, 17, 22, 26, 30, 30, 35, 39, 39, 44, 65, 68, 69, 71, 72, 78, 86
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 17-09-2009

Giải 8 18
Giải 7 717
Giải 6 0890 - 1791 - 8956
Giải 5 2579
Giải 4 25892 - 22316 - 93479 - 64900
33628 - 98491 - 39681
Giải 3 65066 - 43882
Giải 2 95755
Giải 1 60126
ĐB 852732
00, 16, 17, 18, 26, 28, 32, 55, 56, 66, 79, 79, 81, 82, 90, 91, 91, 92
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 10-09-2009

Giải 8 29
Giải 7 628
Giải 6 5464 - 1280 - 3915
Giải 5 2637
Giải 4 93983 - 00232 - 37812 - 35594
16660 - 55745 - 68631
Giải 3 90992 - 67244
Giải 2 49419
Giải 1 84011
ĐB 194029
11, 12, 15, 19, 28, 29, 29, 31, 32, 37, 44, 45, 60, 64, 80, 83, 92, 94
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 03-09-2009

Giải 8 32
Giải 7 285
Giải 6 6397 - 8659 - 5180
Giải 5 4487
Giải 4 58112 - 65072 - 01610 - 11664
75332 - 43676 - 63963
Giải 3 94040 - 34516
Giải 2 03847
Giải 1 52641
ĐB 222874
10, 12, 16, 32, 32, 40, 41, 47, 59, 63, 64, 72, 74, 76, 80, 85, 87, 97
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)