Xổ số Tây Ninh

XSTN ngày Thứ Năm, 17-09-2009

Giải 8 18
Giải 7 717
Giải 6 0890 - 1791 - 8956
Giải 5 2579
Giải 4 25892 - 22316 - 93479 - 64900
33628 - 98491 - 39681
Giải 3 65066 - 43882
Giải 2 95755
Giải 1 60126
ĐB 852732
00, 16, 17, 18, 26, 28, 32, 55, 56, 66, 79, 79, 81, 82, 90, 91, 91, 92
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 10-09-2009

Giải 8 29
Giải 7 628
Giải 6 5464 - 1280 - 3915
Giải 5 2637
Giải 4 93983 - 00232 - 37812 - 35594
16660 - 55745 - 68631
Giải 3 90992 - 67244
Giải 2 49419
Giải 1 84011
ĐB 194029
11, 12, 15, 19, 28, 29, 29, 31, 32, 37, 44, 45, 60, 64, 80, 83, 92, 94
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 03-09-2009

Giải 8 32
Giải 7 285
Giải 6 6397 - 8659 - 5180
Giải 5 4487
Giải 4 58112 - 65072 - 01610 - 11664
75332 - 43676 - 63963
Giải 3 94040 - 34516
Giải 2 03847
Giải 1 52641
ĐB 222874
10, 12, 16, 32, 32, 40, 41, 47, 59, 63, 64, 72, 74, 76, 80, 85, 87, 97
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 27-08-2009

Giải 8 87
Giải 7 131
Giải 6 8619 - 7356 - 9366
Giải 5 4763
Giải 4 17096 - 69518 - 09963 - 55164
62600 - 96710 - 52416
Giải 3 17927 - 25386
Giải 2 18809
Giải 1 85006
ĐB 875949
00, 06, 09, 10, 16, 18, 19, 27, 31, 49, 56, 63, 63, 64, 66, 86, 87, 96
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 20-08-2009

Giải 8 36
Giải 7 546
Giải 6 7995 - 9283 - 4267
Giải 5 6937
Giải 4 78794 - 66441 - 67781 - 13130
38522 - 27744 - 90575
Giải 3 56581 - 58969
Giải 2 59791
Giải 1 61992
ĐB 277301
01, 22, 30, 36, 37, 41, 44, 46, 67, 69, 75, 81, 81, 83, 91, 92, 94, 95
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 13-08-2009

Giải 8 92
Giải 7 722
Giải 6 2279 - 4617 - 3028
Giải 5 9339
Giải 4 68088 - 08000 - 72755 - 79275
03727 - 67320 - 32921
Giải 3 49606 - 70511
Giải 2 11288
Giải 1 32593
ĐB 448767
00, 06, 11, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 39, 55, 67, 75, 79, 88, 88, 92, 93
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 06-08-2009

Giải 8 20
Giải 7 446
Giải 6 5006 - 5101 - 1789
Giải 5 0368
Giải 4 13718 - 26620 - 87792 - 51818
91595 - 65685 - 60464
Giải 3 85242 - 79560
Giải 2 76639
Giải 1 86114
ĐB 551225
01, 06, 14, 18, 18, 20, 20, 25, 39, 42, 46, 60, 64, 68, 85, 89, 92, 95
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)