Xổ số Tây Ninh

XSTN ngày Thứ Năm, 11-06-2009

Giải 8 32
Giải 7 062
Giải 6 5476 - 0933 - 1068
Giải 5 3206
Giải 4 33561 - 10812 - 10953 - 98425
43086 - 50363 - 70312
Giải 3 27435 - 53482
Giải 2 48631
Giải 1 46757
ĐB 300354
06, 12, 12, 25, 31, 32, 33, 35, 53, 54, 57, 61, 62, 63, 68, 76, 82, 86
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 04-06-2009

Giải 8 10
Giải 7 526
Giải 6 5584 - 9510 - 0893
Giải 5 8662
Giải 4 69338 - 53768 - 95638 - 92988
17392 - 29298 - 58076
Giải 3 34692 - 46655
Giải 2 20736
Giải 1 97470
ĐB 506679
10, 10, 26, 36, 38, 38, 55, 62, 68, 70, 76, 79, 84, 88, 92, 92, 93, 98
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 28-05-2009

Giải 8 10
Giải 7 469
Giải 6 8973 - 3010 - 9935
Giải 5 4421
Giải 4 18562 - 47007 - 82271 - 85186
13729 - 74847 - 66287
Giải 3 03551 - 37059
Giải 2 69395
Giải 1 43088
ĐB 892928
07, 10, 10, 21, 28, 29, 35, 47, 51, 59, 62, 69, 71, 73, 86, 87, 88, 95
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 21-05-2009

Giải 8 93
Giải 7 387
Giải 6 8901 - 0555 - 9075
Giải 5 3025
Giải 4 22370 - 73578 - 58903 - 07609
95093 - 09847 - 01279
Giải 3 52176 - 12898
Giải 2 72301
Giải 1 01348
ĐB 423880
01, 01, 03, 09, 25, 47, 48, 55, 70, 75, 76, 78, 79, 80, 87, 93, 93, 98
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 14-05-2009

Giải 8 12
Giải 7 830
Giải 6 9887 - 3005 - 0181
Giải 5 0094
Giải 4 56109 - 65827 - 97612 - 69009
90244 - 09643 - 43120
Giải 3 65682 - 86121
Giải 2 67613
Giải 1 48781
ĐB 047890
05, 09, 09, 12, 12, 13, 20, 21, 27, 30, 43, 44, 81, 81, 82, 87, 90, 94
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 07-05-2009

Giải 8 49
Giải 7 966
Giải 6 0347 - 1123 - 9225
Giải 5 5376
Giải 4 81810 - 45850 - 73520 - 66701
42434 - 08524 - 51825
Giải 3 45085 - 35024
Giải 2 60381
Giải 1 18957
ĐB 648592
01, 10, 20, 23, 24, 24, 25, 25, 34, 47, 49, 50, 57, 66, 76, 81, 85, 92
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)

XSTN ngày Thứ Năm, 30-04-2009

Giải 8 05
Giải 7 697
Giải 6 9520 - 6632 - 8855
Giải 5 8184
Giải 4 58734 - 28465 - 63411 - 64252
50024 - 42278 - 14151
Giải 3 67641 - 18026
Giải 2 94982
Giải 1 53417
ĐB 659418
05, 11, 17, 18, 20, 24, 26, 32, 34, 41, 51, 52, 55, 65, 78, 82, 84, 97
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất:
Soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/sms)