xs

Thống kê lô tô theo Đầu

Từ ngày
Xổ số
Đến ngày
Tỉnh, TP
Thống kê Đầu Xổ số Miền Bắc
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21-09-2017 1 3 4 0 4 3 2 3 3 4
20-09-2017 1 2 2 2 3 2 3 5 2 5
19-09-2017 4 6 2 1 2 2 4 3 1 2
18-09-2017 5 4 2 4 0 2 3 2 3 2
17-09-2017 2 3 3 4 6 1 1 2 2 3
16-09-2017 2 3 2 6 4 1 1 1 2 5
15-09-2017 6 3 0 2 0 5 1 5 2 3
14-09-2017 3 2 3 3 2 5 2 3 0 4
13-09-2017 2 2 3 3 1 3 5 1 3 4
12-09-2017 1 4 2 1 4 1 2 1 3 8
11-09-2017 4 6 2 2 2 1 0 1 5 4
10-09-2017 4 2 5 1 2 3 3 2 2 3
09-09-2017 2 2 4 4 2 2 5 2 3 1
08-09-2017 4 3 4 2 3 1 5 1 1 3
07-09-2017 6 3 2 2 3 2 2 4 1 2
06-09-2017 3 2 3 3 2 1 4 4 3 2
05-09-2017 1 1 6 2 0 6 5 1 2 3
04-09-2017 3 1 2 0 4 2 4 3 4 4
03-09-2017 2 6 4 3 4 1 1 2 0 4
02-09-2017 4 3 2 3 3 2 2 4 2 2
01-09-2017 2 3 1 7 3 1 5 2 2 1
31-08-2017 1 3 3 3 1 2 4 3 5 2
30-08-2017 2 1 2 2 0 3 4 5 7 1
29-08-2017 2 1 0 3 2 4 6 3 2 4
28-08-2017 3 3 3 3 0 4 1 3 3 4
27-08-2017 2 1 0 5 3 3 3 1 6 3
26-08-2017 1 1 3 5 2 4 2 2 2 5
25-08-2017 4 2 1 5 2 3 2 1 1 6
24-08-2017 4 2 3 4 7 0 2 3 0 2
23-08-2017 2 4 0 0 5 2 4 3 5 2
22-08-2017 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3
Tong so lan ve 85 84 76 87 80 75 91 79 79 101
Thống kê loto theo đầu: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện của các đầu số từ 0 đến 9 theo từng ngày.
Bước 1: Chọn thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Chọn tỉnh/thành phố muốn xem.
Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.

lo-gan Thống kê Lô GAN

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Trung

soi-cau Thống kê Cầu Miền Nam

xsmb Kết quả XSMB

xsmt Kết quả XSMT

xsmn Kết quả XSMN

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x