Lo gan miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB

Thống kê Loto gan Xổ số Miền Bắc

Lo gan miền Bắc Số lần chưa về
44 17 ngày
05 14 ngày
27 13 ngày
46 12 ngày
88 11 ngày
21 9 ngày
25 9 ngày
37 9 ngày
98 9 ngày
42 8 ngày
Cặp Lo gan miền Bắc Số lần chưa về
18-81 6 ngày
79-97 4 ngày
04-40 3 ngày
05-50 3 ngày
13-31 3 ngày
28-82 3 ngày
29-92 3 ngày
01-10 2 ngày
08-80 2 ngày
19-91 2 ngày
x