Lo gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB

Thống kê Loto gan Xổ số Miền Bắc

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
25 15 lần 1/1/2018 22 lần
58 15 lần 1/1/2018 24 lần
31 14 lần 1/2/2018 20 lần
35 14 lần 1/2/2018 20 lần
65 12 lần 1/4/2018 29 lần
69 10 lần 1/6/2018 21 lần
22 9 lần 1/7/2018 24 lần
57 9 lần 1/7/2018 30 lần
78 9 lần 1/7/2018 33 lần
91 9 lần 1/7/2018 25 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
18 - 81 4 lần 1/12/2018 - lần
39 - 93 4 lần 1/12/2018 - lần
13 - 31 3 lần 1/13/2018 - lần
19 - 91 3 lần 1/13/2018 - lần
25 - 52 3 lần 1/13/2018 - lần
27 - 72 3 lần 1/13/2018 - lần
36 - 63 3 lần 1/13/2018 - lần
56 - 65 3 lần 1/13/2018 - lần
03 - 30 2 lần 1/14/2018 - lần
04 - 40 2 lần 1/14/2018 - lần
x