Lo gan miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB

Thống kê Loto gan Xổ số Miền Bắc

Lo gan miền Bắc Số lần chưa về
96 22 ngày
83 12 ngày
82 10 ngày
18 9 ngày
74 9 ngày
40 8 ngày
65 8 ngày
11 7 ngày
34 7 ngày
35 7 ngày
Cặp Lo gan miền Bắc Số lần chưa về
04 - 40 6 ngày
48 - 84 6 ngày
07 - 70 5 ngày
17 - 71 4 ngày
18 - 81 4 ngày
45 - 54 4 ngày
29 - 92 3 ngày
78 - 87 3 ngày
28 - 82 2 ngày
46 - 64 2 ngày
x