xs

Thống kê về nhiều ít

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 20/07/2017 đến ngày 20/08/2017
Số Lần xuất hiện
09    6.41% (5lượt)
19    5.13% (4lượt)
26    5.13% (4lượt)
01    3.85% (3lượt)
03    3.85% (3lượt)
06    3.85% (3lượt)
07    3.85% (3lượt)
11    3.85% (3lượt)
12    3.85% (3lượt)
22    3.85% (3lượt)
35    3.85% (3lượt)
41    3.85% (3lượt)
04    2.56% (2lượt)
10    2.56% (2lượt)
13    2.56% (2lượt)
17    2.56% (2lượt)
18    2.56% (2lượt)
21    2.56% (2lượt)
24    2.56% (2lượt)
28    2.56% (2lượt)
37    2.56% (2lượt)
39    2.56% (2lượt)
43    2.56% (2lượt)
44    2.56% (2lượt)
02    1.28% (1lượt)
05    1.28% (1lượt)
08    1.28% (1lượt)
15    1.28% (1lượt)
16    1.28% (1lượt)
23    1.28% (1lượt)
25    1.28% (1lượt)
27    1.28% (1lượt)
30    1.28% (1lượt)
31    1.28% (1lượt)
32    1.28% (1lượt)
34    1.28% (1lượt)
36    1.28% (1lượt)
40    1.28% (1lượt)
14    0.00% (0lượt)
20    0.00% (0lượt)
29    0.00% (0lượt)
33    0.00% (0lượt)
38    0.00% (0lượt)
42    0.00% (0lượt)
45    0.00% (0lượt)

lo-gan Thống kê Lô GAN

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Trung

soi-cau Thống kê Cầu Miền Nam

xsmb Kết quả XSMB

xsmt Kết quả XSMT

xsmn Kết quả XSMN

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x