TT MB TT MT TT MN

XSMT Truc tiep – Tường thuật KQXS miền Trung nhanh chính xác

XSMT Thứ 3, ngày 21/11/2017

G Đắk Lắk Quảng Nam
8 98 23
7 750 420
6 0020 2065 9630 6554 4060 5140
5 7043 7588
4 42276 25411 84599 08341 35857 01607 76476 67255 08032 70513 71066 89048 75233 15281
3 29199 12459 68370 69313
2 60779 67117
1 96273 71524
ĐB 198812 655742
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 7 -
1 1,2 3,3,7
2 0 3,0,4
3 0 2,3
4 3,1 0,8,2
5 0,7,9 4,5
6 5 0,6
7 6,6,9,3 0
8 - 8,1
9 8,9,9 -

Nhận KQXS Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

x