TT MB TT MT TT MN

XSMT Truc tiep – Tường thuật KQXS miền Trung nhanh chính xác

XSMT Thứ 4, ngày 18/10/2017

G Đà Nẵng Khánh Hòa
8 61 40
7 896 480
6 5383 1905 9002 9384 3980 2473
5 4108 9953
4 09874 41466 80580 44999 99683 36086 67010 39357 90980 39810 22499 82519 22633 14371
3 32074 41495 08163 98007
2 36196 06680
1 11660 10634
ĐB 322588 950529
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 5,2,8 7
1 0 0,9
2 - 9
3 - 3,4
4 - 0
5 - 3,7
6 1,6,0 3
7 4,4 3,1
8 3,0,3,6,8 0,4,0,0,0
9 6,9,5,6 9

Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

x