Kết quả xổ số Khánh Hòa

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Chủ Nhật, 27-07-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
30
299
5995
3526
3295
8835
17491
86283
47180
84469
18046
72934
26213
37744
61404
56038
96434
782171
Đầu Đuôi
0 4
1 3
2 6
3 0,4,4,5,8
4 4,6
5
6 9
7 1
8 0,3
9 1,5,5,9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Thứ Tư, 23-07-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
30
532
6829
8291
8905
5359
59156
98544
25684
93524
95296
79668
99144
47413
47240
94418
07816
301995
Đầu Đuôi
0 5
1 3,6,8
2 4,9
3 0,2
4 0,4,4
5 6,9
6 8
7
8 4
9 1,5,6
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Chủ Nhật, 20-07-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
99
219
8646
5345
9447
8614
10432
64257
01488
65626
09529
91580
41357
50057
68340
09609
04713
783416
Đầu Đuôi
0 9
1 3,4,6,9
2 6,9
3 2
4 0,5,6,7
5 7,7,7
6
7
8 0,8
9 9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Thứ Tư, 16-07-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
89
821
0056
8480
3048
4971
23710
21134
87721
15365
65726
80366
01163
15881
82601
30207
28590
173634
Đầu Đuôi
0 1,7
1 0
2 1,1,6
3 4,4
4 8
5 6
6 3,5,6
7 1
8 0,1,9
9 0
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Chủ Nhật, 13-07-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
78
385
1307
7750
6742
2219
64763
17369
63275
35261
47505
24259
21373
67437
04212
01762
61528
630189
Đầu Đuôi
0 5,7
1 2,9
2 8
3 7
4 2
5 0,9
6 1,2,3,9
7 3,5,8
8 5,9
9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Thứ Tư, 09-07-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
26
374
3749
5478
1036
6398
40601
92422
12239
69461
43185
59410
06032
13630
37369
26599
99036
923027
Đầu Đuôi
0 1
1 0
2 2,6,7
3 0,2,6,6,9
4 9
5
6 1,9
7 4,8
8 5
9 8,9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Chủ Nhật, 06-07-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
88
182
0674
9785
3909
4779
99090
23501
67287
64763
56969
93964
20214
11605
42887
76617
96253
038480
Đầu Đuôi
0 1,5,9
1 4,7
2
3
4
5 3
6 3,4,9
7 4,9
8 0,2,5,7,7,8
9 0
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Tra cứu - Thống kê

xo so

Mở thưởng

xo so