Kết quả xổ số Khánh Hòa

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Thứ Tư, 20-08-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
67
448
8933
5895
3835
3021
54592
87136
77557
70151
06432
52107
11112
24765
51325
00845
31728
886413
Đầu Đuôi
0 7
1 2,3
2 1,5,8
3 2,3,5,6
4 5,8
5 1,7
6 5,7
7
8
9 2,5
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Chủ Nhật, 17-08-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
38
561
0095
4927
7945
8411
84347
74181
24982
10563
83404
98760
80203
61318
08741
49765
47213
582962
Đầu Đuôi
0 3,4
1 1,3,8
2 7
3 8
4 1,5,7
5
6 0,1,2,3,5
7
8 1,2
9 5
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Thứ Tư, 13-08-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
49
378
7326
7524
8262
4312
63266
87227
01474
70936
70838
12090
11348
87017
84919
46437
99520
279597
Đầu Đuôi
0
1 2,7,9
2 0,4,6,7
3 6,7,8
4 8,9
5
6 2,6
7 4,8
8
9 0,7
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Chủ Nhật, 10-08-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
08
610
9093
8521
2299
4224
81077
29304
37630
57006
68217
93184
36166
32367
83992
45630
61057
965952
Đầu Đuôi
0 4,6,8
1 0,7
2 1,4
3 0,0
4
5 2,7
6 6,7
7 7
8 4
9 2,3,9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Thứ Tư, 06-08-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
44
738
4077
0388
5769
1006
20871
14122
55048
04907
97392
14495
11624
33325
58572
20325
89221
961379
Đầu Đuôi
0 6,7
1
2 1,2,4,5,5
3 8
4 4,8
5
6 9
7 1,2,7,9
8 8
9 2,5
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Chủ Nhật, 03-08-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
97
837
3412
0972
0409
3660
20368
16797
00064
66617
31617
70744
08242
47131
09008
22808
86322
451716
Đầu Đuôi
0 8,8,9
1 2,6,7,7
2 2
3 1,7
4 2,4
5
6 0,4,8
7 2
8
9 7,7
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Thứ Tư, 30-07-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
51
274
1995
4795
9047
4651
91831
14727
68703
55499
23579
83923
31721
21921
20204
90224
63504
362583
Đầu Đuôi
0 3,4,4
1
2 1,1,3,4,7
3 1
4 7
5 1,1
6
7 4,9
8 3
9 5,5,9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Tra cứu - Thống kê

xo so

Mở thưởng

xo so