Kết quả xổ số Khánh Hòa

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Chủ Nhật, 28-09-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
06
097
5754
2596
7658
1267
90240
54889
13074
01493
61236
49364
65126
76096
51794
93654
96380
110597
Đầu Đuôi
0 6
1
2 6
3 6
4 0
5 4,4,8
6 4,7
7 4
8 0,9
9 3,4,6,6,7,7
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Thứ Tư, 24-09-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
17
114
3314
8302
8771
1724
18974
90038
96936
37174
43021
41463
55519
52382
20682
74084
31691
954981
Đầu Đuôi
0 2
1 4,4,7,9
2 1,4
3 6,8
4
5
6 3
7 1,4,4
8 1,2,2,4
9 1
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Chủ Nhật, 21-09-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
31
421
0439
9784
2131
9296
94931
96518
60459
95240
53445
65742
31417
67064
50566
78496
83068
377552
Đầu Đuôi
0
1 7,8
2 1
3 1,1,1,9
4 0,2,5
5 2,9
6 4,6,8
7
8 4
9 6,6
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Thứ Tư, 17-09-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
19
460
3491
8774
8658
2202
76456
74082
88598
71695
24833
05373
43042
39239
17708
07633
03177
437204
Đầu Đuôi
0 2,4,8
1 9
2
3 3,3,9
4 2
5 6,8
6 0
7 3,4,7
8 2
9 1,5,8
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Chủ Nhật, 14-09-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
02
235
8161
5145
2205
2400
19068
14780
96659
99508
06548
41094
53546
24034
72307
74315
76907
493812
Đầu Đuôi
0 0,2,5,7,7,8
1 2,5
2
3 4,5
4 5,6,8
5 9
6 1,8
7
8 0
9 4
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Thứ Tư, 10-09-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
75
384
2209
7456
9112
6154
16827
52055
90874
05371
97410
59297
64562
44250
96932
27737
94778
376415
Đầu Đuôi
0 9
1 0,2,5
2 7
3 2,7
4
5 0,4,5,6
6 2
7 1,4,5,8
8 4
9 7
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Chủ Nhật, 07-09-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
94
590
8246
8380
9951
3236
51685
95424
33814
32838
85402
19589
15338
46069
93233
01425
21865
235040
Đầu Đuôi
0 2
1 4
2 4,5
3 3,6,8,8
4 0,6
5 1
6 5,9
7
8 0,5,9
9 0,4
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Tra cứu - Thống kê

xo so

Mở thưởng

xo so