Kết quả xổ số Khánh Hòa

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Thứ Tư, 17-09-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
19
460
3491
8774
8658
2202
76456
74082
88598
71695
24833
05373
43042
39239
17708
07633
03177
437204
Đầu Đuôi
0 2,4,8
1 9
2
3 3,3,9
4 2
5 6,8
6 0
7 3,4,7
8 2
9 1,5,8
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Chủ Nhật, 14-09-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
02
235
8161
5145
2205
2400
19068
14780
96659
99508
06548
41094
53546
24034
72307
74315
76907
493812
Đầu Đuôi
0 0,2,5,7,7,8
1 2,5
2
3 4,5
4 5,6,8
5 9
6 1,8
7
8 0
9 4
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Thứ Tư, 10-09-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
75
384
2209
7456
9112
6154
16827
52055
90874
05371
97410
59297
64562
44250
96932
27737
94778
376415
Đầu Đuôi
0 9
1 0,2,5
2 7
3 2,7
4
5 0,4,5,6
6 2
7 1,4,5,8
8 4
9 7
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Chủ Nhật, 07-09-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
94
590
8246
8380
9951
3236
51685
95424
33814
32838
85402
19589
15338
46069
93233
01425
21865
235040
Đầu Đuôi
0 2
1 4
2 4,5
3 3,6,8,8
4 0,6
5 1
6 5,9
7
8 0,5,9
9 0,4
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Thứ Tư, 03-09-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
54
557
8711
6308
5270
8176
27494
75673
26662
25566
01302
67769
16533
67703
27378
82278
89641
068434
Đầu Đuôi
0 2,3,8
1 1
2
3 3,4
4 1
5 4,7
6 2,6,9
7 0,3,6,8,8
8
9 4
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Chủ Nhật, 31-08-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
09
847
5563
6995
2040
9705
46675
26852
50207
01025
12636
71689
43610
08729
82389
88757
57887
121977
Đầu Đuôi
0 5,7,9
1 0
2 5,9
3 6
4 0,7
5 2,7
6 3
7 5,7
8 7,9,9
9 5
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Thứ Tư, 27-08-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
34
444
2378
2373
7039
8640
12956
60785
64259
96830
19928
66458
94929
24841
49296
87804
18480
446767
Đầu Đuôi
0 4
1
2 8,9
3 0,4,9
4 0,1,4
5 6,8,9
6 7
7 3,8
8 0,5
9 6
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Tra cứu - Thống kê

xo so

Mở thưởng

xo so