Kết quả xổ số Khánh Hòa

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Chủ Nhật, 19-10-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
86
948
6768
3494
1714
6287
94521
64615
55352
43555
49376
25318
43756
18612
22994
56168
70725
174386
Đầu Đuôi
0
1 2,4,5,8
2 1,5
3
4 8
5 2,5,6
6 8,8
7 6
8 6,6,7
9 4,4
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Thứ Tư, 15-10-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
06
024
5455
3890
2384
6965
40196
36731
56371
74680
11051
96597
10962
74874
70768
64697
16649
327921
Đầu Đuôi
0 6
1
2 1,4
3 1
4 9
5 1,5
6 2,5,8
7 1,4
8 0,4
9 0,6,7,7
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Chủ Nhật, 12-10-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
33
376
7713
7117
9095
3340
66460
98202
81946
78337
04447
28296
19492
90969
65374
30579
30375
539061
Đầu Đuôi
0 2
1 3,7
2
3 3,7
4 0,6,7
5
6 0,1,9
7 4,5,6,9
8
9 2,5,6
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Thứ Tư, 08-10-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
24
789
1392
5182
1928
4287
13169
60310
30006
44103
98279
37283
87583
26535
49278
63173
11422
504600
Đầu Đuôi
0 0,3,6
1 0
2 2,4,8
3 5
4
5
6 9
7 3,8,9
8 2,3,3,7,9
9 2
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Chủ Nhật, 05-10-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
26
603
8207
5770
1834
8324
90877
34659
87759
64491
63935
78852
93385
79693
94941
08847
04674
695787
Đầu Đuôi
0 3,7
1
2 4,6
3 4,5
4 1,7
5 2,9,9
6
7 0,4,7
8 5,7
9 1,3
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Thứ Tư, 01-10-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
33
186
5232
4778
8691
1692
50085
26217
69221
14469
78348
98950
45862
48021
29167
92879
38000
100012
Đầu Đuôi
0 0
1 2,7
2 1,1
3 2,3
4 8
5 0
6 2,7,9
7 8,9
8 5,6
9 1,2
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Khánh Hòa Chủ Nhật, 28-09-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
06
097
5754
2596
7658
1267
90240
54889
13074
01493
61236
49364
65126
76096
51794
93654
96380
110597
Đầu Đuôi
0 6
1
2 6
3 6
4 0
5 4,4,8
6 4,7
7 4
8 0,9
9 3,4,6,6,7,7
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Tra cứu - Thống kê

xo so

Mở thưởng

xo so