Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN mở thưởng Thứ Sáu, 31-10-2014
Giải thưởng
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Giải tám
44
57
18
Giải bảy
133
582
917
Giải sáu
7633
5360
4787
0257
2594
3822
6202
7026
3976
Giải năm
2582
5726
2576
Giải tư
05625
23070
09441
88714
47235
07832
30966
22593
59303
41525
95942
54258
65819
87204
44372
64478
72288
30230
98730
46843
86526
Giải ba
98027
54704
61720
16232
18806
84340
Giải nhì
83645
92471
69802
Giải nhất
54187
59971
93562
Giải Đặc Biệt
612275
499776
609953
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Thứ Năm, 30-10-2014
Giải thưởng
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
Giải tám
94
68
99
Giải bảy
462
238
161
Giải sáu
2669
6661
1639
2325
9876
8447
4353
8599
5691
Giải năm
6320
6861
7413
Giải tư
06830
99525
87170
09125
31855
25900
75433
95730
51690
71630
55309
21313
68086
35824
33725
69161
81877
21404
54700
66909
16357
Giải ba
44757
45782
62129
77169
91743
17299
Giải nhì
87089
54235
89975
Giải nhất
16635
38686
28762
Giải Đặc Biệt
795888
304742
742264
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Thứ Tư, 29-10-2014
Giải thưởng
Cần Thơ
Sóc Trăng
Đồng Nai
Giải tám
92
68
46
Giải bảy
390
271
042
Giải sáu
9267
6784
7998
9049
4212
7113
4087
4636
2093
Giải năm
2450
5939
3725
Giải tư
79188
29020
94996
25545
69731
78991
02395
45170
84355
63736
00585
76633
53331
33521
81025
92319
78270
63371
59614
09113
08165
Giải ba
31216
24997
09420
96643
76225
37137
Giải nhì
16954
11349
49502
Giải nhất
51225
15054
72752
Giải Đặc Biệt
531085
407097
702076
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Thứ Ba, 28-10-2014
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
Giải tám
37
12
43
Giải bảy
261
839
139
Giải sáu
3355
3426
2074
5619
8433
5477
8284
5665
5276
Giải năm
1977
9152
3834
Giải tư
61806
41415
48466
04508
85232
41255
64337
69337
12110
27539
85576
82282
40860
08511
34813
09575
82152
86984
55830
84456
82148
Giải ba
67493
92055
19766
73385
52524
64879
Giải nhì
79684
52460
20163
Giải nhất
04899
01617
81032
Giải Đặc Biệt
223144
837707
449349
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất, soạn XSVT gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Bến Tre sớm nhất, soạn XSBTR gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất, soạn XSBL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Thứ Hai, 27-10-2014
Giải thưởng
Đồng Tháp
TP.HCM
Cà Mau
Giải tám
27
06
88
Giải bảy
885
383
733
Giải sáu
4731
5101
8734
0696
2716
1893
8702
0347
0244
Giải năm
9052
1438
6896
Giải tư
10621
25267
52800
69280
79753
73276
90477
85528
71770
68955
23694
10766
26295
46761
69440
83340
90296
03065
15739
19221
28446
Giải ba
36013
38916
06516
78892
07564
93114
Giải nhì
28933
92011
88839
Giải nhất
82342
96544
90428
Giải Đặc Biệt
858923
686726
268739
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất, soạn XSDT gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Cà Mau sớm nhất, soạn XSCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Chủ Nhật, 26-10-2014
Giải thưởng
Kiên Giang
Tiền Giang
Đà Lạt
Giải tám
42
51
70
Giải bảy
492
328
682
Giải sáu
2816
8423
8522
8319
4972
9057
5473
5782
9170
Giải năm
7961
4912
2210
Giải tư
33594
12075
81805
34679
65138
21736
44794
07051
07351
90425
91728
36914
10699
17082
30714
01725
41663
55593
61321
41866
51104
Giải ba
02773
38311
04750
99531
76157
45389
Giải nhì
16302
68743
69821
Giải nhất
83214
18209
20860
Giải Đặc Biệt
078457
385825
425155
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất, soạn XSKG gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Thứ Bảy, 25-10-2014
Giải thưởng
TP.HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Giải tám
92
12
05
59
Giải bảy
416
915
841
241
Giải sáu
2920
2885
2416
7035
4693
8872
6180
7603
2767
5459
6285
5040
Giải năm
0433
0248
8939
6339
Giải tư
68467
47070
22563
18859
97506
90591
34856
48448
40065
26824
89174
47538
54292
44436
97312
96307
00336
39401
27326
55120
07814
04895
83935
64712
23428
60055
69719
50520
Giải ba
82102
75296
01941
38513
46592
67689
44933
39338
Giải nhì
91472
81613
46216
53635
Giải nhất
57183
15984
50121
54388
Giải Đặc Biệt
001584
266008
574962
324955
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Bình Phước sớm nhất, soạn XSBP gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất, soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

Tra cứu - Thống kê

xo so

Mở thưởng

xo so