Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN mở thưởng Chủ Nhật, 20-04-2014
Giải thưởng
Kiên Giang
Tiền Giang
Đà Lạt
Giải tám
12
95
52
Giải bảy
861
982
777
Giải sáu
1805
6519
8306
4880
6065
8068
6841
0195
8748
Giải năm
8951
5565
7757
Giải tư
30864
53208
87692
45511
23989
14766
74783
94972
75835
63043
80596
71976
40961
81677
07081
92976
83740
52988
15349
73994
22571
Giải ba
23797
83864
13265
55689
70188
01556
Giải nhì
10576
06512
67897
Giải nhất
93826
02410
33857
Giải Đặc Biệt
061741
953177
124657
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất, soạn XS KG gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XS TG gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XS DL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Thứ Bảy, 19-04-2014
Giải thưởng
TP.HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Giải tám
41
00
10
81
Giải bảy
833
145
372
707
Giải sáu
8248
8213
2777
2800
8549
5020
2098
9273
2709
6237
3985
8105
Giải năm
5324
6866
7560
0834
Giải tư
88080
52558
37267
94895
50236
71195
59307
56664
64264
73780
98320
80909
07371
24032
91114
74075
81102
59237
53977
95672
80059
74391
44453
38829
42280
22568
58443
02228
Giải ba
04502
20552
14064
78263
57552
48258
24187
20571
Giải nhì
45469
30136
27997
77243
Giải nhất
03011
24021
53304
22522
Giải Đặc Biệt
062571
338636
149976
769489
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XS HCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XS LA gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Bình Phước sớm nhất, soạn XS BP gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất, soạn XS HG gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Thứ Sáu, 18-04-2014
Giải thưởng
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Giải tám
50
91
62
Giải bảy
009
156
503
Giải sáu
2945
7647
1792
0323
4571
2542
2648
3602
7354
Giải năm
5251
8701
2228
Giải tư
31627
42292
31130
82207
52812
03134
04051
06210
19550
35569
22525
28745
20552
96485
44419
50174
70001
17304
67924
92140
83881
Giải ba
96267
71409
72795
95580
68707
83797
Giải nhì
25280
60037
54708
Giải nhất
91633
79107
54926
Giải Đặc Biệt
199567
719412
909685
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XS VL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XS BD gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XS TV gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Thứ Năm, 17-04-2014
Giải thưởng
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
Giải tám
71
27
75
Giải bảy
656
787
465
Giải sáu
0918
7345
1966
3918
3647
8703
6273
7216
4258
Giải năm
8718
0396
2178
Giải tư
51251
53736
84342
49079
67947
04438
85770
08882
76120
00601
36217
92001
38137
90736
18663
95844
86841
62199
60026
91342
51236
Giải ba
27759
43527
52626
74730
17723
61591
Giải nhì
89989
40562
99555
Giải nhất
31881
83887
79070
Giải Đặc Biệt
789490
120753
269372
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XS AG gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XS TN gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XS BTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Thứ Tư, 16-04-2014
Giải thưởng
Cần Thơ
Sóc Trăng
Đồng Nai
Giải tám
73
43
25
Giải bảy
666
070
171
Giải sáu
1682
7809
1540
7928
5216
1696
8043
9895
7075
Giải năm
6943
9280
5011
Giải tư
87407
99047
76911
15420
40883
34646
70927
37333
68744
41305
58058
90863
21879
69646
02718
07646
37154
04898
41079
59235
97230
Giải ba
36969
29008
12796
79766
44413
76736
Giải nhì
40696
60009
88068
Giải nhất
47477
04833
79920
Giải Đặc Biệt
201843
876103
993488
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XS CT gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XS ST gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XS DN gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Thứ Ba, 15-04-2014
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
Giải tám
75
88
00
Giải bảy
451
336
723
Giải sáu
5115
6091
9024
0337
7873
2744
1720
7046
9223
Giải năm
0042
2310
6830
Giải tư
94964
80883
64680
33037
55099
70723
61796
24797
19985
02055
60104
43938
93768
87181
06436
39861
12931
13105
28279
40057
78210
Giải ba
71532
29523
66511
91020
81045
19452
Giải nhì
61748
28840
09361
Giải nhất
39871
15111
08565
Giải Đặc Biệt
353462
253589
079868
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất, soạn XS VT gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Bến Tre sớm nhất, soạn XS BTR gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất, soạn XS BL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Thứ Hai, 14-04-2014
Giải thưởng
Đồng Tháp
TP.HCM
Cà Mau
Giải tám
91
88
30
Giải bảy
745
925
861
Giải sáu
4149
7283
8083
8488
2951
7052
4703
9540
0494
Giải năm
2709
3693
8830
Giải tư
94225
24336
27972
39578
36583
89108
65661
77253
86635
81447
12144
60446
82583
41871
56009
00018
32384
30409
94274
68806
10755
Giải ba
09674
67474
75018
05814
96516
28282
Giải nhì
04537
65353
87278
Giải nhất
18834
88294
16924
Giải Đặc Biệt
825696
531908
218913
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất, soạn XS DT gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XS HCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Cà Mau sớm nhất, soạn XS CM gửi 6189 (1.000đ/SMS)

Tra cứu - Thống kê

xo so

Mở thưởng

xo so