\

Kết quả xổ số Miền Nam XSMN

XSMN mở thưởng Chủ Nhật, 28-12-2014
Giải thưởng
Kiên Giang
Tiền Giang
Đà Lạt
Giải tám
66
72
12
Giải bảy
401
783
620
Giải sáu
2253
3726
5667
1062
6883
4260
0218
6425
1216
Giải năm
7591
2795
4860
Giải tư
09596
44846
42963
76258
33632
11888
13249
90659
40817
08149
07939
92154
64701
86309
65766
59470
41744
27535
68945
36596
01571
Giải ba
00288
09905
21466
77222
36448
93179
Giải nhì
42999
64611
65161
Giải nhất
44233
43944
50387
Giải Đặc Biệt
621702
938653
166052
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất, soạn XSKG gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Thứ Bảy, 27-12-2014
Giải thưởng
TP.HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Giải tám
60
10
52
59
Giải bảy
179
916
574
674
Giải sáu
9125
0447
3213
7943
1466
9360
8518
5340
1198
9257
6471
1863
Giải năm
4122
6747
3671
1744
Giải tư
50174
17319
15122
68227
26031
92421
45556
87808
41173
63520
98243
21544
44711
17059
48402
77914
74265
64189
83084
49758
92202
14199
55648
79110
20912
49482
13822
56446
Giải ba
17451
20348
44827
41252
90346
94688
01181
84387
Giải nhì
43066
70946
01224
92593
Giải nhất
19070
64768
99845
17216
Giải Đặc Biệt
456687
546402
372642
692591
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Bình Phước sớm nhất, soạn XSBP gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất, soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Thứ Sáu, 26-12-2014
Giải thưởng
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Giải tám
89
18
54
Giải bảy
083
883
065
Giải sáu
9478
7000
6496
3476
3676
8300
6311
6003
4627
Giải năm
6881
9577
5694
Giải tư
81428
63925
87373
29320
31368
38036
83299
43715
56799
58003
96183
28652
67544
46455
49265
60339
47512
84373
98593
34316
43274
Giải ba
90624
93482
18578
83563
85129
15266
Giải nhì
39730
56260
13164
Giải nhất
80011
96751
30308
Giải Đặc Biệt
604047
694207
864909
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Thứ Năm, 25-12-2014
Giải thưởng
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
Giải tám
62
92
48
Giải bảy
739
026
983
Giải sáu
0890
7813
5387
0008
7178
8109
4494
4005
7895
Giải năm
0434
6936
6029
Giải tư
95652
08582
41509
33920
14571
83412
10326
39023
85242
44719
53633
68190
55795
28450
18411
44366
01669
47421
45111
69804
52885
Giải ba
75157
38891
13605
39498
65425
60300
Giải nhì
31288
15841
40302
Giải nhất
80409
03825
18697
Giải Đặc Biệt
484814
376110
793658
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Thứ Tư, 24-12-2014
Giải thưởng
Cần Thơ
Sóc Trăng
Đồng Nai
Giải tám
19
09
51
Giải bảy
157
495
271
Giải sáu
8617
5112
1802
9775
0813
8810
2938
0196
0488
Giải năm
0666
3745
0720
Giải tư
08353
53446
39019
69013
08935
16609
18967
43254
58356
95327
72965
24350
31665
16561
91496
81989
92536
78376
19073
39958
77805
Giải ba
01675
41742
88853
40333
50282
31374
Giải nhì
09134
96931
24757
Giải nhất
82075
49024
22146
Giải Đặc Biệt
063827
676202
859821
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Thứ Ba, 23-12-2014
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
Giải tám
13
55
73
Giải bảy
170
674
600
Giải sáu
7925
4126
4214
8527
0627
8458
9659
2130
0029
Giải năm
6968
6151
1584
Giải tư
57415
16586
85016
02755
36144
74259
28079
76347
54258
81813
01872
36050
80560
71773
84078
84811
08507
80239
47099
72388
80530
Giải ba
93328
34978
03194
18808
28388
87429
Giải nhì
11430
33462
53317
Giải nhất
51400
57491
33997
Giải Đặc Biệt
219884
356355
567487
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất, soạn XSVT gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Bến Tre sớm nhất, soạn XSBTR gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất, soạn XSBL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Thứ Hai, 22-12-2014
Giải thưởng
Đồng Tháp
TP.HCM
Cà Mau
Giải tám
50
38
91
Giải bảy
131
849
147
Giải sáu
2319
0983
1940
0645
2643
2904
8593
9692
1240
Giải năm
1604
5011
4465
Giải tư
85184
73993
37746
16005
17288
08363
97468
93483
58182
49388
15231
34417
55224
41982
06453
05556
79285
63233
33451
27790
55664
Giải ba
00062
77476
37531
21460
63249
68924
Giải nhì
18352
32850
46825
Giải nhất
82979
94736
50288
Giải Đặc Biệt
121309
422940
359572
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất, soạn XSDT gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Cà Mau sớm nhất, soạn XSCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)