Kết quả xổ số Miền Nam XSMN

XSMN mở thưởng Thứ Sáu, 30-01-2015
Giải thưởng
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Giải tám
00
80
37
Giải bảy
217
236
789
Giải sáu
8760
1941
7881
7074
4368
1044
7783
6077
3514
Giải năm
7085
2984
6371
Giải tư
98013
63253
06137
38494
27725
17345
49971
41956
28314
13256
46946
18954
41816
04839
87983
51777
02644
07313
77948
44020
59244
Giải ba
57195
20759
47683
70914
62619
19254
Giải nhì
20863
99330
50676
Giải nhất
93563
65369
72624
Giải Đặc Biệt
172065
705978
570938
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Thứ Năm, 29-01-2015
Giải thưởng
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
Giải tám
97
11
63
Giải bảy
568
843
297
Giải sáu
8074
9223
7470
3431
9830
5798
2268
0133
6665
Giải năm
8999
5858
1112
Giải tư
69646
09505
57094
04680
01065
28748
99017
58462
30201
98233
01939
76529
72667
75898
76499
05535
57516
81856
59873
67957
93816
Giải ba
08194
88243
67961
82362
28770
27084
Giải nhì
97814
19329
14364
Giải nhất
76413
16953
70142
Giải Đặc Biệt
317546
204418
846536
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Thứ Tư, 28-01-2015
Giải thưởng
Cần Thơ
Sóc Trăng
Đồng Nai
Giải tám
74
66
76
Giải bảy
516
585
396
Giải sáu
0071
4122
1901
4433
2445
5046
5315
8845
3868
Giải năm
2564
0546
6877
Giải tư
55107
02887
41726
41809
39921
89331
77635
69952
09222
58961
11027
75824
21325
11571
81418
08242
98406
76455
82382
62054
14318
Giải ba
08912
54839
25596
52178
96754
89342
Giải nhì
64892
75367
67615
Giải nhất
95040
17212
28717
Giải Đặc Biệt
140478
140022
053452
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Thứ Ba, 27-01-2015
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
Giải tám
87
37
72
Giải bảy
084
342
700
Giải sáu
4924
0169
8966
9072
6540
6124
1227
9448
9755
Giải năm
8752
8257
3661
Giải tư
41914
61368
21577
44909
53473
32575
53554
66617
37706
79878
13558
06544
50397
51583
46289
38727
10249
60916
26578
12788
24330
Giải ba
66652
74066
04168
41813
43225
85155
Giải nhì
94509
06778
89337
Giải nhất
38293
81275
79266
Giải Đặc Biệt
415190
930931
178274
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất, soạn XSVT gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Bến Tre sớm nhất, soạn XSBTR gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất, soạn XSBL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Thứ Hai, 26-01-2015
Giải thưởng
Đồng Tháp
TP.HCM
Cà Mau
Giải tám
63
51
55
Giải bảy
648
029
022
Giải sáu
0679
4772
7517
3304
1237
0312
4882
8758
4065
Giải năm
6364
2732
9368
Giải tư
88157
38510
65287
08966
53776
70541
07122
26679
05466
15994
22023
89531
78173
29617
26455
95275
15987
38364
54920
89774
01618
Giải ba
28887
59634
54269
39057
51893
34200
Giải nhì
97052
37035
49841
Giải nhất
30121
09286
93546
Giải Đặc Biệt
009261
290099
550773
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất, soạn XSDT gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Cà Mau sớm nhất, soạn XSCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Chủ Nhật, 25-01-2015
Giải thưởng
Kiên Giang
Tiền Giang
Đà Lạt
Giải tám
44
72
17
Giải bảy
787
769
682
Giải sáu
8969
9002
9270
2273
9260
1782
9706
0817
1631
Giải năm
0519
9572
8119
Giải tư
25704
79359
03715
18603
18731
13355
58040
68405
91825
31049
17958
79155
61881
80306
51376
52796
65197
81994
69693
16764
95757
Giải ba
12173
41551
78592
81144
04701
74799
Giải nhì
84729
34825
53628
Giải nhất
27009
05068
31244
Giải Đặc Biệt
008843
442721
993108
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất, soạn XSKG gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Thứ Bảy, 24-01-2015
Giải thưởng
TP.HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Giải tám
65
75
37
33
Giải bảy
552
481
413
681
Giải sáu
7183
4423
6010
8648
5248
3624
7028
0214
8500
0122
9820
0762
Giải năm
2909
8796
1838
3632
Giải tư
43502
07707
38659
72699
99400
75093
54034
99027
73570
69957
93970
86137
94595
62236
94981
19763
07943
76679
57782
90577
56991
19795
12653
63793
94665
84705
33497
07233
Giải ba
44160
56293
52410
72786
14289
42363
47723
42040
Giải nhì
35428
88958
09933
35607
Giải nhất
23391
35768
02054
36394
Giải Đặc Biệt
017691
378186
718697
800029
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Bình Phước sớm nhất, soạn XSBP gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất, soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xong dat 2015
loi chuc tet