\

Kết quả xổ số Miền Nam XSMN

XSMN mở thưởng Thứ Sáu, 28-11-2014
Giải thưởng
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Giải tám
84
58
82
Giải bảy
061
341
641
Giải sáu
7525
6506
3531
5476
0030
0223
1941
2645
0303
Giải năm
9056
7277
5696
Giải tư
21409
96823
35042
17068
08651
88036
54315
10471
64386
83296
10113
98637
84523
77904
99193
35701
74056
92925
40725
12108
94987
Giải ba
94078
81954
48077
94657
39599
19071
Giải nhì
00516
80048
29667
Giải nhất
48456
98526
97392
Giải Đặc Biệt
412550
210170
565729
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Thứ Năm, 27-11-2014
Giải thưởng
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
Giải tám
44
51
60
Giải bảy
174
361
520
Giải sáu
5660
7848
1357
0937
8918
0147
0935
5103
8197
Giải năm
3931
4190
2081
Giải tư
45116
28549
34750
74612
59171
14948
43566
93111
20472
98827
83115
38150
00040
22571
31644
15171
23537
07442
44698
17435
96579
Giải ba
43911
80888
42739
65817
91521
44033
Giải nhì
60888
45505
52920
Giải nhất
55413
57160
46368
Giải Đặc Biệt
754677
916905
645497
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Thứ Tư, 26-11-2014
Giải thưởng
Cần Thơ
Sóc Trăng
Đồng Nai
Giải tám
15
22
06
Giải bảy
218
730
851
Giải sáu
3702
4553
0495
2206
7017
4694
7359
5111
6523
Giải năm
8333
0604
1382
Giải tư
39204
91550
36198
45963
20608
77805
68239
00788
38905
92727
69497
20092
53334
91917
36952
25587
84440
16289
40238
09516
10406
Giải ba
22846
29760
32100
22709
52862
52473
Giải nhì
41299
69980
01929
Giải nhất
21980
88731
93368
Giải Đặc Biệt
542595
794021
858577
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Thứ Ba, 25-11-2014
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
Giải tám
88
37
37
Giải bảy
862
333
576
Giải sáu
0353
2439
3982
6485
4131
0147
5671
4677
2151
Giải năm
1589
0476
2450
Giải tư
59249
35096
98268
87882
23150
46080
79438
15061
61040
75250
36266
85077
36812
90839
93281
35363
27264
56275
03763
49749
34462
Giải ba
28431
02470
16176
95661
59187
34319
Giải nhì
26856
12019
48583
Giải nhất
12028
74882
91717
Giải Đặc Biệt
879557
011253
757153
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất, soạn XSVT gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Bến Tre sớm nhất, soạn XSBTR gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất, soạn XSBL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Thứ Hai, 24-11-2014
Giải thưởng
Đồng Tháp
TP.HCM
Cà Mau
Giải tám
25
66
55
Giải bảy
219
537
572
Giải sáu
9232
6220
1226
6990
2338
9581
4863
4342
0228
Giải năm
0107
4518
9385
Giải tư
32778
48863
07187
26389
13252
69695
90311
09659
23885
28433
60275
56855
34138
10228
33950
59565
93413
89922
60980
15116
29719
Giải ba
60544
89156
71408
88672
50343
89583
Giải nhì
49990
47079
06611
Giải nhất
51560
60426
89233
Giải Đặc Biệt
203068
391022
894227
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất, soạn XSDT gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Cà Mau sớm nhất, soạn XSCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Chủ Nhật, 23-11-2014
Giải thưởng
Kiên Giang
Tiền Giang
Đà Lạt
Giải tám
43
68
07
Giải bảy
096
634
644
Giải sáu
3062
4155
2819
3771
6440
0389
2057
9478
4975
Giải năm
9103
0965
7652
Giải tư
31825
96371
75271
93522
49689
55330
46043
71164
16283
53714
54860
16037
86774
97848
71967
46582
15413
56473
08981
44361
83439
Giải ba
54429
32283
49094
31150
85486
56104
Giải nhì
95350
09181
81327
Giải nhất
92130
53441
68361
Giải Đặc Biệt
146619
500368
251242
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất, soạn XSKG gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
XSMN mở thưởng Thứ Bảy, 22-11-2014
Giải thưởng
TP.HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Giải tám
57
61
23
00
Giải bảy
449
865
782
147
Giải sáu
1179
4734
9825
3208
6550
5610
4516
2632
7166
6850
1449
9396
Giải năm
0369
1575
1024
3604
Giải tư
64961
16282
89251
06660
64690
47950
47230
53677
71001
20355
89315
78778
29746
69167
74155
34756
80136
34564
62282
16523
35285
35646
64653
94309
70620
86005
04665
53669
Giải ba
23600
34859
51921
70917
94035
85106
27359
45511
Giải nhì
56436
78463
94081
14041
Giải nhất
81715
19843
11511
61594
Giải Đặc Biệt
329744
688744
177209
333234
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Bình Phước sớm nhất, soạn XSBP gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất, soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/SMS)