Kết quả xổ số Phú Yên

Xổ số mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 01-09-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
09
422
8255
7738
1909
0148
61313
78351
84755
80060
59886
29929
41035
84986
65840
53925
60004
328801
Đầu Đuôi
0 1,4,9,9
1 3
2 2,5,9
3 5,8
4 0,8
5 1,5,5
6 0
7
8 6,6
9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất, soạn XSPY gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 25-08-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
54
664
6391
3225
2318
6421
07093
96234
85144
33604
33451
25490
94637
58584
40646
92805
33934
737749
Đầu Đuôi
0 4,5
1 8
2 1,5
3 4,4,7
4 4,6,9
5 1,4
6 4
7
8 4
9 0,1,3
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất, soạn XSPY gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 18-08-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
62
438
3355
0775
7807
7274
60621
82202
28481
02229
11938
23486
87395
52221
82497
71834
47504
521998
Đầu Đuôi
0 2,4,7
1
2 1,1,9
3 4,8,8
4
5 5
6 2
7 4,5
8 1,6
9 5,7,8
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất, soạn XSPY gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 11-08-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
77
170
6362
9472
1004
8547
40248
81880
15569
10741
42567
25391
59841
12517
27978
41278
36422
817152
Đầu Đuôi
0 4
1 7
2 2
3
4 1,1,7,8
5 2
6 2,7,9
7 0,2,7,8,8
8 0
9 1
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất, soạn XSPY gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 04-08-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
70
108
4436
2735
2560
8630
76024
24772
57515
31848
45814
32722
12302
72332
91270
78824
38340
190057
Đầu Đuôi
0 2,8
1 4,5
2 2,4,4
3 0,2,5,6
4 0,8
5 7
6 0
7 0,0,2
8
9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất, soạn XSPY gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 28-07-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
08
194
2366
6513
2595
3575
63489
19468
68768
95135
18700
73762
82522
83116
62129
59942
59740
361736
Đầu Đuôi
0 0,8
1 3,6
2 2,9
3 5,6
4 0,2
5
6 2,6,8,8
7 5
8 9
9 4,5
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất, soạn XSPY gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 21-07-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
54
863
9101
8495
4481
3221
96164
73067
06055
27587
40353
31604
43014
91833
28314
50877
98119
414516
Đầu Đuôi
0 1,4
1 4,4,6,9
2 1
3 3
4
5 3,4,5
6 3,4,7
7 7
8 1,7
9 5
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất, soạn XSPY gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Tra cứu - Thống kê

xo so

Mở thưởng

xo so