xo so

XSPY Kết quả xổ số Phú Yên

XSPY mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 27-07-2015

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
77
607
6100
6851
2537
6177
10708
14058
53555
42029
16981
79868
18414
96042
17546
95381
43324
190312
Đầu Đuôi
0 0,7,8
1 2,4
2 4,9
3 7
4 2,6
5 1,5,8
6 8
7 7,7
8 1,1
9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất, soạn XSPY gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSPY mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 20-07-2015

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
19
271
8637
5305
9158
6614
88460
85746
98339
26511
16277
79799
81913
39057
25021
06832
33529
878801
Đầu Đuôi
0 1,5
1 1,3,4,9
2 1,9
3 2,7,9
4 6
5 7,8
6 0
7 1,7
8
9 9

XSPY mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 13-07-2015

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
94
289
0575
1059
2799
6920
96908
74158
93457
42433
06934
49735
55756
72226
33430
04682
78389
619389
Đầu Đuôi
0 8
1
2 0,6
3 0,3,4,5
4
5 6,7,8,9
6
7 5
8 2,9,9,9
9 4,9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất, soạn XSPY gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSPY mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 06-07-2015

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
22
810
3259
5856
7313
7299
81529
81670
78418
94783
94088
21658
07796
05928
20686
56354
28108
393403
Đầu Đuôi
0 3,8
1 0,3,8
2 2,8,9
3
4
5 4,6,8,9
6
7 0
8 3,6,8
9 6,9

XSPY mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 29-06-2015

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
67
544
6631
4124
9695
9045
95030
65236
90232
95152
49507
45744
02617
54148
43854
84804
43459
110490
Đầu Đuôi
0 4,7
1 7
2 4
3 0,1,2,6
4 4,4,5,8
5 2,4,9
6 7
7
8
9 0,5
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất, soạn XSPY gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSPY mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 22-06-2015

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
96
337
9789
3742
1598
6018
90220
66692
43353
22745
51136
61921
89947
81036
47446
42621
00053
067185
Đầu Đuôi
0
1 8
2 0,1,1
3 6,6,7
4 2,5,6,7
5 3,3
6
7
8 5,9
9 2,6,8

XSPY mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 15-06-2015

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
73
285
7790
9731
7564
2617
53981
74259
91284
88534
21837
34291
41364
57617
83684
89928
45565
039775
Đầu Đuôi
0
1 7,7
2 8
3 1,4,7
4
5 9
6 4,4,5
7 3,5
8 1,4,4,5
9 0,1
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất, soạn XSPY gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Tra cứu - Thống kê

xo so

Mở thưởng

xo so