Kết quả xổ số Phú Yên

Xổ số mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 28-07-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
08
194
2366
6513
2595
3575
63489
19468
68768
95135
18700
73762
82522
83116
62129
59942
59740
361736
Đầu Đuôi
0 0,8
1 3,6
2 2,9
3 5,6
4 0,2
5
6 2,6,8,8
7 5
8 9
9 4,5
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất, soạn XSPY gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 21-07-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
54
863
9101
8495
4481
3221
96164
73067
06055
27587
40353
31604
43014
91833
28314
50877
98119
414516
Đầu Đuôi
0 1,4
1 4,4,6,9
2 1
3 3
4
5 3,4,5
6 3,4,7
7 7
8 1,7
9 5
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất, soạn XSPY gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 14-07-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
71
293
5167
8684
0659
2823
77178
57109
17347
16692
61774
47123
03599
49773
89322
94696
21210
513327
Đầu Đuôi
0 9
1 0
2 2,3,3,7
3
4 7
5 9
6 7
7 1,3,4,8
8 4
9 2,3,6,9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất, soạn XSPY gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 07-07-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
22
380
3568
3104
1425
5570
40310
63082
35693
88785
52241
34434
72917
85111
74163
98115
01357
141813
Đầu Đuôi
0 4
1 0,1,3,5,7
2 2,5
3 4
4 1
5 7
6 3,8
7 0
8 0,2,5
9 3
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất, soạn XSPY gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 30-06-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
00
495
1418
6222
6796
7476
48474
31613
56777
96215
86311
67730
63335
40830
26740
38676
15632
184347
Đầu Đuôi
0 0
1 1,3,5,8
2 2
3 0,0,2,5
4 0,7
5
6
7 4,6,6,7
8
9 5,6
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất, soạn XSPY gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 23-06-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
33
943
7555
0786
2062
2673
34028
09923
96661
87928
46388
68114
37934
32613
41032
91849
85413
299329
Đầu Đuôi
0
1 3,3,4
2 3,8,8,9
3 2,3,4
4 3,9
5 5
6 1,2
7 3
8 6,8
9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất, soạn XSPY gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 16-06-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
17
067
2212
0395
0813
7183
44319
83285
88680
15605
84455
60539
84118
48065
51332
24101
11503
714492
Đầu Đuôi
0 1,3,5
1 2,3,7,8,9
2
3 2,9
4
5 5
6 5,7
7
8 0,3,5
9 2,5
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất, soạn XSPY gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Tra cứu - Thống kê

xo so

Mở thưởng

xo so