XSPY Kết quả xổ số Phú Yên

XSPY mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 22-12-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
92
834
2552
7616
0896
2285
13932
03765
83733
47797
61364
13078
38382
86597
36780
24914
55634
408293
Đầu Đuôi
0
1 4,6
2
3 2,3,4,4
4
5 2
6 4,5
7 8
8 0,2,5
9 2,3,6,7,7
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất, soạn XSPY gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSPY mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 15-12-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
04
898
9552
0739
3125
0576
18860
35701
95995
02726
25933
18593
39964
87324
25170
77267
80592
909140
Đầu Đuôi
0 1,4
1
2 4,5,6
3 3,9
4 0
5 2
6 0,4,7
7 0,6
8
9 2,3,5,8

XSPY mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 08-12-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
74
679
4626
5313
2711
1788
67435
09658
96480
65460
55515
43449
19046
03447
50454
06984
33424
407418
Đầu Đuôi
0
1 1,3,5,8
2 4,6
3 5
4 6,7,9
5 4,8
6 0
7 4,9
8 0,4,8
9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất, soạn XSPY gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSPY mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 01-12-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
12
330
7653
0353
0627
8542
26355
58833
70630
46582
71629
93902
25704
14237
57843
78787
04396
982583
Đầu Đuôi
0 2,4
1 2
2 7,9
3 0,0,3,7
4 2,3
5 3,3,5
6
7
8 2,3,7
9 6

XSPY mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 24-11-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
70
037
2864
6307
4887
3356
83885
26162
99950
86466
64710
49885
87561
18387
09880
85982
53315
637168
Đầu Đuôi
0 7
1 0,5
2
3 7
4
5 0,6
6 1,2,4,6,8
7 0
8 0,2,5,5,7,7
9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất, soạn XSPY gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSPY mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 17-11-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
43
818
1392
0058
1570
1530
74823
10792
42840
53403
87148
91790
71135
45940
02409
05498
40696
667461
Đầu Đuôi
0 3,9
1 8
2 3
3 0,5
4 0,0,3,8
5 8
6 1
7 0
8
9 0,2,2,6,8

XSPY mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 10-11-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
60
633
7334
1160
0710
5920
15515
33543
71519
58990
81713
27702
60406
07327
22378
61662
54050
189783
Đầu Đuôi
0 2,6
1 0,3,5,9
2 0,7
3 3,4
4 3
5 0
6 0,0,2
7 8
8 3
9 0
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất, soạn XSPY gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)