Kết quả xổ số Phú Yên

Xổ số mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 20-10-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
05
452
9230
9795
7060
8438
11707
47164
11323
10619
62315
51233
13295
72695
24307
88270
55198
719657
Đầu Đuôi
0 5,7,7
1 5,9
2 3
3 0,3,8
4
5 2,7
6 0,4
7 0
8
9 5,5,5,8
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất, soạn XSPY gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 13-10-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
27
792
7685
0956
9759
3407
65863
80205
35876
25049
39618
41594
22575
14334
36827
40907
83148
663078
Đầu Đuôi
0 5,7,7
1 8
2 7,7
3 4
4 8,9
5 6,9
6 3
7 5,6,8
8 5
9 2,4
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất, soạn XSPY gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 06-10-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
16
416
9304
6703
3451
2304
03251
26352
19615
82991
11296
66886
74471
82666
22875
15440
66303
079928
Đầu Đuôi
0 3,3,4,4
1 5,6,6
2 8
3
4 0
5 1,1,2
6 6
7 1,5
8 6
9 1,6
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất, soạn XSPY gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 29-09-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
11
131
3827
8950
0054
5204
18573
00558
82175
79381
28409
03633
51518
17053
36118
35300
37959
228565
Đầu Đuôi
0 0,4,9
1 1,8,8
2 7
3 1,3
4
5 0,3,4,8,9
6 5
7 3,5
8 1
9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất, soạn XSPY gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 22-09-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
36
579
8134
5585
3383
9375
15876
12469
29325
60850
45023
26891
74232
54660
33825
38200
21755
781780
Đầu Đuôi
0 0
1
2 3,5,5
3 2,4,6
4
5 0,5
6 0,9
7 5,6,9
8 0,3,5
9 1
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất, soạn XSPY gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 15-09-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
05
628
3709
6390
8914
9660
35739
71581
90328
67082
74770
63070
58747
22703
04551
56437
26764
835691
Đầu Đuôi
0 3,5,9
1 4
2 8,8
3 7,9
4 7
5 1
6 0,4
7 0,0
8 1,2
9 0,1
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất, soạn XSPY gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Phú Yên Thứ Hai, 08-09-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
41
871
4930
3335
3188
6873
13796
58001
66018
62724
27956
17590
13687
53282
45597
35593
11180
565100
Đầu Đuôi
0 0,1
1 8
2 4
3 0,5
4 1
5 6
6
7 1,3
8 0,2,7,8
9 0,3,6,7
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất, soạn XSPY gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS PY gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Tra cứu - Thống kê

xo so

Mở thưởng

xo so