Kết quả xổ số TP.HCM XSHCM

Xổ số mở thưởng tại TP.HCM Thứ Bảy, 22-11-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
57
449
1179
4734
9825
0369
64961
16282
89251
06660
64690
47950
47230
23600
34859
56436
81715
329744
Đầu Đuôi
0 0
1 5
2 5
3 0,4,6
4 4,9
5 0,1,7,9
6 0,1,9
7 9
8 2
9 0
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại TP.HCM Thứ Hai, 17-11-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
38
996
4441
1356
8128
5773
06004
31008
45511
30616
86300
38265
52875
46044
83719
11979
73221
096964
Đầu Đuôi
0 0,4,8
1 1,6,9
2 1,8
3 8
4 1,4
5 6
6 4,5
7 3,5,9
8
9 6
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại TP.HCM Thứ Bảy, 15-11-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
18
631
4271
4249
3788
5247
72879
64206
46362
47295
94098
07964
60358
98630
21456
27931
02749
798581
Đầu Đuôi
0 6
1 8
2
3 0,1,1
4 7,9,9
5 6,8
6 2,4
7 1,9
8 1,8
9 5,8
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại TP.HCM Thứ Hai, 10-11-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
85
531
2709
9127
0504
7895
61362
00001
99671
64821
61329
32427
16423
86253
26134
97876
34264
737061
Đầu Đuôi
0 1,4,9
1
2 1,3,7,7,9
3 1,4
4
5 3
6 1,2,4
7 1,6
8 5
9 5
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại TP.HCM Thứ Bảy, 08-11-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
69
386
9788
3011
7378
0127
90145
81009
75405
01382
24609
55101
67432
59167
66940
55813
49085
370621
Đầu Đuôi
0 1,5,9,9
1 1,3
2 1,7
3 2
4 0,5
5
6 7,9
7 8
8 2,5,6,8
9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại TP.HCM Thứ Hai, 03-11-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
61
611
1899
8598
4385
0146
98069
36279
70165
75387
15774
24404
63296
92743
92056
86430
28124
312328
Đầu Đuôi
0 4
1 1
2 4,8
3 0
4 3,6
5 6
6 1,5,9
7 4,9
8 5,7
9 6,8,9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại TP.HCM Thứ Bảy, 01-11-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
75
595
1985
7417
6366
9588
40212
64756
20566
94444
85430
94905
56069
43218
38899
27290
23453
464718
Đầu Đuôi
0 5
1 2,7,8,8
2
3 0
4 4
5 3,6
6 6,6,9
7 5
8 5,8
9 0,5,9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Tra cứu - Thống kê

xo so

Mở thưởng

xo so