Kết quả xổ số TP.HCM

Xổ số mở thưởng tại TP.HCM Thứ Hai, 15-09-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
73
474
7010
6997
6013
9307
55733
65014
03368
31671
75720
57992
84435
13859
88433
24061
87897
380715
Đầu Đuôi
0 7
1 0,3,4,5
2 0
3 3,3,5
4
5 9
6 1,8
7 1,3,4
8
9 2,7,7
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại TP.HCM Thứ Bảy, 13-09-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
29
277
3985
9630
4606
9581
84498
80315
27891
16165
05911
72344
85052
36053
53977
40632
04202
409225
Đầu Đuôi
0 2,6
1 1,5
2 5,9
3 0,2
4 4
5 2,3
6 5
7 7,7
8 1,5
9 1,8
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại TP.HCM Thứ Hai, 08-09-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
02
187
2760
0238
0168
6741
38396
87566
06601
43056
33219
40768
28791
00996
15482
23418
27190
481994
Đầu Đuôi
0 1,2
1 8,9
2
3 8
4 1
5 6
6 0,6,8,8
7
8 2,7
9 0,1,4,6,6
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại TP.HCM Thứ Bảy, 06-09-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
53
708
1839
1138
0159
8097
64395
96082
11249
12960
12613
03880
53208
77912
27641
30369
69438
887125
Đầu Đuôi
0 8,8
1 2,3
2 5
3 8,8,9
4 1,9
5 3,9
6 0,9
7
8 0,2
9 5,7
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại TP.HCM Thứ Hai, 01-09-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
29
491
0157
6263
0731
1201
81230
02775
23235
24944
22366
51780
43918
78960
48280
76844
01705
395554
Đầu Đuôi
0 1,5
1 8
2 9
3 0,1,5
4 4,4
5 4,7
6 0,3,6
7 5
8 0,0
9 1
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại TP.HCM Thứ Bảy, 30-08-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
69
762
5017
3312
9488
4576
65076
98323
10804
15971
79346
58586
25503
25562
50865
31849
87864
026240
Đầu Đuôi
0 3,4
1 2,7
2 3
3
4 0,6,9
5
6 2,2,4,5,9
7 1,6,6
8 6,8
9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại TP.HCM Thứ Hai, 25-08-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
59
198
9864
3735
6886
9382
34287
41318
39544
60042
03683
59821
63937
93297
26793
30755
89149
537879
Đầu Đuôi
0
1 8
2 1
3 5,7
4 2,4,9
5 5,9
6 4
7 9
8 2,3,6,7
9 3,7,8
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Tra cứu - Thống kê

xo so

Mở thưởng

xo so