XSHCM Kết quả xổ số TP.HCM

XSHCM mở thưởng tại TP.HCM Thứ Hai, 22-12-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
38
849
0645
2643
2904
5011
93483
58182
49388
15231
34417
55224
41982
37531
21460
32850
94736
422940
Đầu Đuôi
0 4
1 1,7
2 4
3 1,1,6,8
4 0,3,5,9
5 0
6 0
7
8 2,2,3,8
9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSHCM mở thưởng tại TP.HCM Thứ Bảy, 20-12-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
13
658
4169
8882
1685
8134
25068
61951
79314
90514
17698
41880
42237
87264
25398
20522
63090
006295
Đầu Đuôi
0
1 3,4,4
2 2
3 4,7
4
5 1,8
6 4,8,9
7
8 0,2,5
9 0,5,8,8

XSHCM mở thưởng tại TP.HCM Thứ Hai, 15-12-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
23
382
9649
5860
7657
4061
18071
12715
67633
50652
43622
40242
81360
54630
34483
08350
36540
220001
Đầu Đuôi
0 1
1 5
2 2,3
3 0,3
4 0,2,9
5 0,2,7
6 0,0,1
7 1
8 2,3
9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSHCM mở thưởng tại TP.HCM Thứ Bảy, 13-12-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
39
188
1022
6971
1263
1420
63539
44554
47708
18396
30019
96479
16455
74265
02257
38860
71864
217969
Đầu Đuôi
0 8
1 9
2 0,2
3 9,9
4
5 4,5,7
6 0,3,4,5,9
7 1,9
8 8
9 6

XSHCM mở thưởng tại TP.HCM Thứ Hai, 08-12-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
33
455
4966
2812
5728
3386
63243
37216
16360
99333
93859
56838
70144
35086
26441
81772
44142
504233
Đầu Đuôi
0
1 2,6
2 8
3 3,3,3,8
4 1,2,3,4
5 5,9
6 0,6
7 2
8 6,6
9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSHCM mở thưởng tại TP.HCM Thứ Bảy, 06-12-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
73
486
4927
5503
3905
8146
59438
43759
47374
14736
50908
14825
26026
55665
94933
43152
66156
368221
Đầu Đuôi
0 3,5,8
1
2 1,5,6,7
3 3,6,8
4 6
5 2,6,9
6 5
7 3,4
8 6
9

XSHCM mở thưởng tại TP.HCM Thứ Hai, 01-12-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
03
152
0888
6713
7541
3478
32038
51144
62904
98443
26627
58615
83119
88780
11350
46005
53588
157307
Đầu Đuôi
0 3,4,5,7
1 3,5,9
2 7
3 8
4 1,3,4
5 0,2
6
7 8
8 0,8,8
9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)