Kết quả xổ số TP.HCM

Xổ số mở thưởng tại TP.HCM Thứ Hai, 28-07-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
46
368
6306
9771
3542
9054
72078
43489
97675
34856
93048
04779
15366
41141
57475
23306
67418
878968
Đầu Đuôi
0 6,6
1 8
2
3
4 1,2,6,8
5 4,6
6 6,8,8
7 1,5,5,8,9
8 9
9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại TP.HCM Thứ Bảy, 26-07-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
19
572
4174
3733
1690
6753
24780
55083
82105
52799
24250
28293
45820
97813
47920
51743
19783
433526
Đầu Đuôi
0 5
1 3,9
2 0,0,6
3 3
4 3
5 0,3
6
7 2,4
8 0,3,3
9 0,3,9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại TP.HCM Thứ Hai, 21-07-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
16
841
0140
2484
5442
1068
55490
73986
02866
67410
28117
30073
17733
01557
84869
84252
09769
970095
Đầu Đuôi
0
1 0,6,7
2
3 3
4 0,1,2
5 2,7
6 6,8,9,9
7 3
8 4,6
9 0,5
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại TP.HCM Thứ Bảy, 19-07-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
31
713
9439
2819
6341
7387
62930
22342
59380
03871
25080
20623
97802
22011
15681
09109
55843
735388
Đầu Đuôi
0 2,9
1 1,3,9
2 3
3 0,1,9
4 1,2,3
5
6
7 1
8 0,0,1,7,8
9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại TP.HCM Thứ Hai, 14-07-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
05
531
9894
3509
6914
9140
08682
73416
34978
68124
96991
86467
56091
48266
88234
82685
22208
380723
Đầu Đuôi
0 5,8,9
1 4,6
2 3,4
3 1,4
4 0
5
6 6,7
7 8
8 2,5
9 1,1,4
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại TP.HCM Thứ Bảy, 12-07-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
20
987
9105
5422
6864
5829
99033
22857
18303
58544
50149
90777
06196
60944
73282
31871
15859
964648
Đầu Đuôi
0 3,5
1
2 0,2,9
3 3
4 4,4,8,9
5 7,9
6 4
7 1,7
8 2,7
9 6
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại TP.HCM Thứ Hai, 07-07-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
56
473
7848
5871
2377
4380
65040
95630
46734
95936
68539
46120
87941
29247
11119
07274
44814
306942
Đầu Đuôi
0
1 4,9
2 0
3 0,4,6,9
4 0,1,2,7,8
5 6
6
7 1,3,4,7
8 0
9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Tra cứu - Thống kê

xo so

Mở thưởng

xo so