xo so

XSHCM Kết quả xổ số TP.HCM

XSHCM mở thưởng tại TP.HCM Thứ Hai, 27-07-2015

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
99
594
2355
8102
7129
4250
00023
48223
70211
43666
92123
92205
69986
48475
93031
33902
84296
762347
Đầu Đuôi
0 2,2,5
1 1
2 3,3,3,9
3 1
4 7
5 0,5
6 6
7 5
8 6
9 4,6,9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSHCM mở thưởng tại TP.HCM Thứ Bảy, 25-07-2015

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
90
016
4415
1075
9757
4725
36901
05083
45381
63301
87538
99818
66521
97676
56985
42404
01078
439745
Đầu Đuôi
0 1,1,4
1 5,6,8
2 1,5
3 8
4 5
5 7
6
7 5,6,8
8 1,3,5
9 0

XSHCM mở thưởng tại TP.HCM Thứ Hai, 20-07-2015

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
30
437
3768
3216
9053
5174
29119
97338
89858
96027
73281
68375
82564
95564
17195
58132
86232
575729
Đầu Đuôi
0
1 6,9
2 7,9
3 0,2,2,7,8
4
5 3,8
6 4,4,8
7 4,5
8 1
9 5
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSHCM mở thưởng tại TP.HCM Thứ Bảy, 18-07-2015

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
36
228
1302
1682
7340
6585
67201
77160
86896
89281
71949
23594
28968
39559
27881
56805
03064
607438
Đầu Đuôi
0 1,2,5
1
2 8
3 6,8
4 0,9
5 9
6 0,4,8
7
8 1,1,2,5
9 4,6

XSHCM mở thưởng tại TP.HCM Thứ Hai, 13-07-2015

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
52
893
1926
3887
4548
8407
13483
20298
62433
73461
69987
75449
39867
83691
97452
86476
85883
767077
Đầu Đuôi
0 7
1
2 6
3 3
4 8,9
5 2,2
6 1,7
7 6,7
8 3,3,7,7
9 1,3,8
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSHCM mở thưởng tại TP.HCM Thứ Bảy, 11-07-2015

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
28
907
5458
1025
3531
2268
61525
21458
12006
58198
39226
75687
14754
65349
48527
34739
27722
313797
Đầu Đuôi
0 6,7
1
2 2,5,5,6,7,8
3 1,9
4 9
5 4,8,8
6 8
7
8 7
9 7,8

XSHCM mở thưởng tại TP.HCM Thứ Hai, 06-07-2015

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
09
977
8349
0363
1915
1792
25944
19241
29937
04992
43407
22494
06184
95775
46922
56218
85160
179681
Đầu Đuôi
0 7,9
1 5,8
2 2
3 7
4 1,4,9
5
6 0,3
7 5,7
8 1,4
9 2,2,4
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số TP.HCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Tra cứu - Thống kê

xo so

Mở thưởng

xo so