Kết quả xổ số Vĩnh Long

Xổ số mở thưởng tại Vĩnh Long Thứ Sáu, 24-10-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
73
028
6329
2226
1902
4016
19864
03977
39045
82042
56084
84436
91295
39310
99972
61612
98595
630755
Đầu Đuôi
0 2
1 0,2,6
2 6,8,9
3 6
4 2,5
5 5
6 4
7 2,3,7
8 4
9 5,5
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Vĩnh Long Thứ Sáu, 17-10-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
53
239
8829
0452
2929
5023
42772
18819
52110
17093
17033
35174
18623
62644
61601
18792
95317
776256
Đầu Đuôi
0 1
1 0,7,9
2 3,3,9,9
3 3,9
4 4
5 2,3,6
6
7 2,4
8
9 2,3
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Vĩnh Long Thứ Sáu, 10-10-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
67
045
2093
6209
1325
5328
81928
17099
74144
40973
65976
32492
28822
50938
03576
52075
53907
786769
Đầu Đuôi
0 7,9
1
2 2,5,8,8
3 8
4 4,5
5
6 7,9
7 3,5,6,6
8
9 2,3,9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Vĩnh Long Thứ Sáu, 03-10-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
26
542
6072
4928
9117
3611
77579
38989
23359
65737
08224
87865
55214
65280
95619
66402
87758
585690
Đầu Đuôi
0 2
1 1,4,7,9
2 4,6,8
3 7
4 2
5 8,9
6 5
7 2,9
8 0,9
9 0
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Vĩnh Long Thứ Sáu, 26-09-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
14
406
6741
2660
6612
0956
30317
21413
89149
65032
79799
35698
44647
13256
95444
38794
10448
262943
Đầu Đuôi
0 6
1 2,3,4,7
2
3 2
4 1,3,4,7,8,9
5 6,6
6 0
7
8
9 4,8,9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Vĩnh Long Thứ Sáu, 19-09-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
54
283
3980
9115
0055
9196
81443
57417
23196
82694
11404
09283
82321
78332
87342
69596
01413
609342
Đầu Đuôi
0 4
1 3,5,7
2 1
3 2
4 2,2,3
5 4,5
6
7
8 0,3,3
9 4,6,6,6
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Vĩnh Long Thứ Sáu, 12-09-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
49
272
9726
6324
1410
8796
20922
36036
69477
86972
43127
28445
76890
82418
69041
83166
14835
045294
Đầu Đuôi
0
1 0,8
2 2,4,6,7
3 5,6
4 1,5,9
5
6 6
7 2,2,7
8
9 0,4,6
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Tra cứu - Thống kê

xo so

Mở thưởng

xo so