Kết quả xổ số Vĩnh Long

Xổ số mở thưởng tại Vĩnh Long Thứ Sáu, 29-08-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
15
960
1141
8374
0449
4733
58814
61064
93020
96743
02662
16126
72195
22914
20126
77928
08036
604856
Đầu Đuôi
0
1 4,4,5
2 0,6,6,8
3 3,6
4 1,3,9
5 6
6 0,2,4
7 4
8
9 5
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Vĩnh Long Thứ Sáu, 22-08-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
99
687
2358
9823
7698
7572
26414
91434
69671
40220
23034
75684
49725
86795
56868
76234
66482
830389
Đầu Đuôi
0
1 4
2 0,3,5
3 4,4,4
4
5 8
6 8
7 1,2
8 2,4,7,9
9 5,8,9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Vĩnh Long Thứ Sáu, 15-08-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
40
556
5741
7742
3368
4102
17958
88855
65785
53630
12012
20526
71357
78965
39780
86516
73639
109425
Đầu Đuôi
0 2
1 2,6
2 5,6
3 0,9
4 0,1,2
5 5,6,7,8
6 5,8
7
8 0,5
9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Vĩnh Long Thứ Sáu, 08-08-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
12
931
1875
4929
3650
6984
01059
02332
16744
94980
76725
97070
29633
34629
94120
00685
01245
537195
Đầu Đuôi
0
1 2
2 0,5,9,9
3 1,2,3
4 4,5
5 0,9
6
7 0,5
8 0,4,5
9 5
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Vĩnh Long Thứ Sáu, 01-08-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
23
590
9450
5104
4911
4352
79286
07346
08477
08884
24860
07449
28867
90979
17409
46197
94116
962097
Đầu Đuôi
0 4,9
1 1,6
2 3
3
4 6,9
5 0,2
6 0,7
7 7,9
8 4,6
9 0,7,7
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Vĩnh Long Thứ Sáu, 25-07-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
55
363
1616
6308
1682
5222
94610
92691
20552
32283
30527
85248
99600
64543
70931
06021
46280
359009
Đầu Đuôi
0 0,8,9
1 0,6
2 1,2,7
3 1
4 3,8
5 2,5
6 3
7
8 0,2,3
9 1
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Vĩnh Long Thứ Sáu, 18-07-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
12
246
6119
6039
3709
0691
74449
12550
99531
13049
00722
02034
46894
22529
37724
93356
04724
949475
Đầu Đuôi
0 9
1 2,9
2 2,4,4,9
3 1,4,9
4 6,9,9
5 0,6
6
7 5
8
9 1,4
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Tra cứu - Thống kê

xo so

Mở thưởng

xo so