xo so

XSVL Kết quả xổ số Vĩnh Long

XSVL mở thưởng tại Vĩnh Long Thứ Sáu, 24-07-2015

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
12
199
0787
9001
8034
6250
83061
82118
03628
48699
98057
78710
23941
71380
87738
90631
54902
341582
Đầu Đuôi
0 1,2
1 0,2,8
2 8
3 1,4,8
4 1
5 0,7
6 1
7
8 0,2,7
9 9,9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSVL mở thưởng tại Vĩnh Long Thứ Sáu, 17-07-2015

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
12
638
2375
4046
3350
4010
90271
87677
76731
83609
83208
19566
92317
63356
69629
75304
90292
235406
Đầu Đuôi
0 4,6,8,9
1 0,2,7
2 9
3 1,8
4 6
5 0,6
6 6
7 1,5,7
8
9 2

XSVL mở thưởng tại Vĩnh Long Thứ Sáu, 10-07-2015

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
72
848
1514
7551
6883
0911
41122
78475
19201
73054
01843
78113
19103
54231
06128
59897
71732
303258
Đầu Đuôi
0 1,3
1 1,3,4
2 2,8
3 1,2
4 3,8
5 1,4,8
6
7 2,5
8 3
9 7
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSVL mở thưởng tại Vĩnh Long Thứ Sáu, 03-07-2015

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
65
060
9464
4952
3605
5920
94886
60382
64609
03258
32776
72240
29780
88779
48271
74272
08572
135767
Đầu Đuôi
0 5,9
1
2 0
3
4 0
5 2,8
6 0,4,5,7
7 1,2,2,6,9
8 0,2,6
9

XSVL mở thưởng tại Vĩnh Long Thứ Sáu, 26-06-2015

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
03
312
8494
7755
2331
0278
73888
92132
15537
63359
68285
76144
13304
01377
84310
66545
59122
655160
Đầu Đuôi
0 3,4
1 0,2
2 2
3 1,2,7
4 4,5
5 5,9
6 0
7 7,8
8 5,8
9 4
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSVL mở thưởng tại Vĩnh Long Thứ Sáu, 19-06-2015

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
82
151
7900
6804
7985
0276
74566
80978
65629
92607
28771
55227
79436
44300
87779
10150
71028
505334
Đầu Đuôi
0 0,0,4,7
1
2 7,8,9
3 4,6
4
5 0,1
6 6
7 1,6,8,9
8 2,5
9

XSVL mở thưởng tại Vĩnh Long Thứ Sáu, 12-06-2015

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
69
518
3790
9799
5560
7690
83519
86128
03466
15617
74166
52468
12473
04785
79483
76851
90651
926663
Đầu Đuôi
0
1 7,8,9
2 8
3
4
5 1,1
6 0,3,6,6,8,9
7 3
8 3,5
9 0,0,9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Tra cứu - Thống kê

xo so

Mở thưởng

xo so