Kết quả xổ số Vĩnh Long

Xổ số mở thưởng tại Vĩnh Long Thứ Sáu, 19-09-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
54
283
3980
9115
0055
9196
81443
57417
23196
82694
11404
09283
82321
78332
87342
69596
01413
609342
Đầu Đuôi
0 4
1 3,5,7
2 1
3 2
4 2,2,3
5 4,5
6
7
8 0,3,3
9 4,6,6,6
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Vĩnh Long Thứ Sáu, 12-09-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
49
272
9726
6324
1410
8796
20922
36036
69477
86972
43127
28445
76890
82418
69041
83166
14835
045294
Đầu Đuôi
0
1 0,8
2 2,4,6,7
3 5,6
4 1,5,9
5
6 6
7 2,2,7
8
9 0,4,6
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Vĩnh Long Thứ Sáu, 05-09-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
00
170
6420
0213
7014
2874
93063
02471
29242
85028
01870
71779
12746
44731
85033
11528
48411
604828
Đầu Đuôi
0 0
1 1,3,4
2 0,8,8,8
3 1,3
4 2,6
5
6 3
7 0,0,1,4,9
8
9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Vĩnh Long Thứ Sáu, 29-08-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
15
960
1141
8374
0449
4733
58814
61064
93020
96743
02662
16126
72195
22914
20126
77928
08036
604856
Đầu Đuôi
0
1 4,4,5
2 0,6,6,8
3 3,6
4 1,3,9
5 6
6 0,2,4
7 4
8
9 5
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Vĩnh Long Thứ Sáu, 22-08-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
99
687
2358
9823
7698
7572
26414
91434
69671
40220
23034
75684
49725
86795
56868
76234
66482
830389
Đầu Đuôi
0
1 4
2 0,3,5
3 4,4,4
4
5 8
6 8
7 1,2
8 2,4,7,9
9 5,8,9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Vĩnh Long Thứ Sáu, 15-08-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
40
556
5741
7742
3368
4102
17958
88855
65785
53630
12012
20526
71357
78965
39780
86516
73639
109425
Đầu Đuôi
0 2
1 2,6
2 5,6
3 0,9
4 0,1,2
5 5,6,7,8
6 5,8
7
8 0,5
9
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Xổ số mở thưởng tại Vĩnh Long Thứ Sáu, 08-08-2014

Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐBiệt
12
931
1875
4929
3650
6984
01059
02332
16744
94980
76725
97070
29633
34629
94120
00685
01245
537195
Đầu Đuôi
0
1 2
2 0,5,9,9
3 1,2,3
4 4,5
5 0,9
6
7 0,5
8 0,4,5
9 5
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)
Xổ số trực tiếp Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Tra cứu - Thống kê

xo so

Mở thưởng

xo so