XSMN Thứ 5 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 5 - SXMN Thu 5

XSMN Thứ 5 - KQ xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần

XSMN Thứ 5, XSMN ngày 27/04/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
59
512
2666
2997
6963
3065
45570
16934
94129
43739
65476
27493
27635
64561
72592
94662
16174
688093
32
222
7959
3051
9277
8754
90899
03111
25577
53010
76348
89920
99682
73461
08825
20670
74182
506626
48
324
1299
9447
1138
8652
16979
58842
32618
16100
34637
34101
98113
61588
15877
75306
19011
867358
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang - Thứ 5, 27/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 2 9 4,9,5 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 6,3,5,1,2 0,6,4 - 7,3,2,3
   Loto Bình Thuận - Thứ 5, 27/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 1,0 2,0,5,6 2 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,1,4 1 7,7,0 2,2 9
   Loto Tây Ninh - Thứ 5, 27/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,1,6 8,3,1 4 8,7 8,7,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,8 - 9,7 8 9

phan-tich Xem Kết quả XSMN hôm nay

soi-cau Thống kê Cầu Xổ số Miền Nam hôm nay (Cau MN)

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Nam

AG Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BTH Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

TN Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

SXMN Thứ 5, XSMN ngày 20/04/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
92
795
3421
7679
8389
9020
14723
84344
87384
17889
57866
55883
93963
24077
25939
41796
32025
751631
53
513
3569
7200
0358
5419
14329
46017
28386
84564
94019
51741
92600
50717
27218
19823
96755
609966
88
554
8617
7647
3115
4717
34326
99874
25881
63402
26476
17290
42238
44604
62625
34209
35753
160207
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang - Thứ 5, 20/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - - 1,0,3,5 9,1 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 6,3 9,7 9,4,9,3 2,5,6
   Loto Bình Thuận - Thứ 5, 20/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,0 3,9,7,9,7,8 9,3 - 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,8,5 9,4,6 - 6 -
   Loto Tây Ninh - Thứ 5, 20/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,4,9,7 7,5,7 6,5 8 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,3 - 4,6 8,1 0

AG Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BTH Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

TN Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS MN Thứ 5, ngày 13/04/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
36
576
4303
0280
3340
0360
80695
54180
92825
63213
78699
60760
19188
34018
31779
76256
56335
547587
20
191
8539
9548
3288
7819
12377
86814
14950
14736
16228
49588
29849
78262
27277
52047
71049
920286
37
979
3686
3318
4213
3854
12420
41213
28446
75591
39617
88624
67818
50978
11905
50742
33658
148212
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang - Thứ 5, 13/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 3,8 5 6,5 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 0,0 6,9 0,0,8,7 5,9
   Loto Bình Thuận - Thứ 5, 13/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 9,4 0,8 9,6 8,9,7,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 2 7,7 8,8,6 1
   Loto Tây Ninh - Thứ 5, 13/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 8,3,3,7,8,2 0,4 7 6,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,8 - 9,8 6 1

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Nam (Lo MN)

tra cuu xo so Tra cứu XSMN theo Ngày

AG Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BTH Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

TN Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

SX MN Thứ 5, ngày 06/04/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
97
360
0161
4373
5219
2192
08859
72434
37539
15644
20118
51239
58410
40627
80372
84607
60870
812131
45
627
1489
5540
1096
6566
03771
93067
88996
83340
06562
38812
67250
88902
01612
44545
55882
781572
24
644
1218
7313
5631
9553
75019
68448
51231
32515
83847
66737
60725
87817
93396
76001
08704
883743
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang - Thứ 5, 06/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 9,8,0 7 4,9,9,1 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 0,1 3,2,0 - 7,2
   Loto Bình Thuận - Thứ 5, 06/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 2,2 7 - 5,0,0,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 6,7,2 1,2 9,2 6,6
   Loto Tây Ninh - Thứ 5, 06/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,4 8,3,9,5,7 4,5 1,1,7 4,8,7,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 - - - 6

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMN

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMN

AG Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BTH Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

TN Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Mien Nam Thứ 5, ngày 30/03/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
85
705
8877
4427
8239
6737
70453
56644
91525
88111
88175
32461
91743
74003
26427
82198
18580
482973
99
334
8217
1238
0397
3048
28123
36019
99875
78104
78715
14210
75126
48652
71520
55536
26463
305770
11
955
3779
6737
1870
6894
45617
71168
27051
28339
63890
09632
36730
12960
96103
92954
92423
624075
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang - Thứ 5, 30/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,3 1 7,5,7 9,7 4,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 1 7,5,3 5,0 8
   Loto Bình Thuận - Thứ 5, 30/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4 7,9,5,0 3,6,0 4,8,6 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 3 5,0 - 9,7
   Loto Tây Ninh - Thứ 5, 30/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 1,7 3 7,9,2,0 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,1,4 8,0 9,0,5 - 4,0

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Nam

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Nam

AG Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BTH Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

TN Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Xo so Mien Nam Thứ 5, ngày 23/03/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
60
430
5166
2089
0646
3704
37178
88572
93043
40476
18439
33428
54269
90280
50053
98175
20016
775868
78
343
3115
9423
6831
9143
31244
94761
77325
90848
23720
18998
29406
02090
27769
80302
78777
850052
44
549
6831
6042
9180
0112
03035
27527
86118
40451
20242
52692
98895
26212
95009
47353
69613
921156
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang - Thứ 5, 23/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4 6 8 0,9 6,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 0,6,9,8 8,2,6,5 9,0 -
   Loto Bình Thuận - Thứ 5, 23/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,2 5 3,5,0 1 3,3,4,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 1,9 8,7 - 8,0
   Loto Tây Ninh - Thứ 5, 23/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 2,8,2,3 7 1,5 4,9,2,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,3,6 - - 0 2,5

AG Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BTH Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

TN Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

KQXSMN Thứ 5, ngày 16/03/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
60
232
8634
3440
5428
9402
41626
47235
02239
53984
71715
65782
31470
93010
37313
25849
41119
018259
87
181
8457
3856
8201
9856
83588
94897
73504
69167
23008
27371
39494
67188
35319
01668
77567
650557
29
452
0003
5585
5311
6382
61905
00421
93228
14151
94362
60579
07500
19079
46395
97655
93484
796595
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang - Thứ 5, 16/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 5,0,3,9 8,6 2,4,5,9 0,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 0 0 4,2 -
   Loto Bình Thuận - Thứ 5, 16/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,4,8 9 - - -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,6,6,7 7,8,7 1 7,1,8,8 7,4
   Loto Tây Ninh - Thứ 5, 16/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,5,0 1 9,1,8 - -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,1,5 2 9,9 5,2,4 5,5

AG Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BTH Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

TN Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Tag: XSMN Thu 5, Xo so mien Nam Thu nam, SXMN Thu 5, XSMN Thu 5 hang tuan

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x