XSMN Thứ 5 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 5 - SXMN Thu 5

XSMN Thứ 5 - KQ xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần

XSMN Thứ 5, XSMN ngày 21/09/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
73
836
2371
7681
6796
7288
96965
82137
18919
79039
31669
95742
28753
42554
45988
77096
85333
908153
65
566
6346
3232
5504
9378
29715
41608
71113
93997
30421
33699
81467
45278
73729
47584
09360
163375
38
830
0087
0589
4090
7087
82230
53395
64231
39582
55349
67443
50017
11592
73324
45845
94178
513479
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang - Thứ 5, 21/09/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 9 - 6,7,9,3 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,4,3 5,9 3,1 1,8,8 6,6
   Loto Bình Thuận - Thứ 5, 21/09/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,8 5,3 1,9 2 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 5,6,7,0 8,8,5 4 7,9
   Loto Tây Ninh - Thứ 5, 21/09/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7 4 8,0,0,1 9,3,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - - 8,9 7,9,7,2 0,5,2

phan-tich Xem Kết quả XSMN hôm nay

soi-cau Thống kê Cầu Xổ số Miền Nam hôm nay (Cau MN)

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Nam

AG Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BTH Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

TN Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

SXMN Thứ 5, XSMN ngày 14/09/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
84
625
8660
7286
6899
6142
28481
65637
54687
57914
93516
57247
74912
79315
15356
15982
00644
655963
07
752
6144
5013
3349
6651
21013
75438
09205
54884
95163
89617
24560
44706
27353
59523
99062
753080
70
629
0253
8439
8532
2518
38653
94659
99863
14108
07297
23186
54834
51692
45367
82310
74453
466816
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bình Thuận - Thứ 5, 14/09/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 4,6,2,5 5 7 2,7,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 0,3 - 4,6,1,7,2 9
   Loto Tây Ninh - Thứ 5, 14/09/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,5,6 3,3,7 3 8 4,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,1,3 3,0,2 - 4,0 -
   Loto An Giang - Thứ 5, 14/09/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 8,0,6 9 9,2,4 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,3,9,3 3,7 0 6 7,2

BTH Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

TN Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

AG Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS MN Thứ 5, ngày 07/09/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
76
935
6726
7905
5024
5340
38290
55053
74657
40003
77224
01290
83422
04117
52259
10492
92027
061289
19
410
2269
6541
6404
3355
49778
65880
16025
71548
77676
25139
31134
10866
23823
91953
39536
942778
28
083
3197
3504
8055
6178
95100
99653
89329
41318
71696
99509
24236
67490
10895
97891
09726
557153
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang - Thứ 5, 07/09/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,3 7 6,4,4,2,7 5 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,7,9 - 6 9 0,0,2
   Loto Bình Thuận - Thứ 5, 07/09/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4 9,0 5,3 9,4,6 1,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,3 9,6 8,6,8 0 -
   Loto Tây Ninh - Thứ 5, 07/09/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,0,9 8 8,9,6 6 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,3,3 - 8 3 7,6,0,5,1

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Nam (Lo MN)

tra cuu xo so Tra cứu XSMN theo Ngày

AG Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BTH Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

TN Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

SX MN Thứ 5, ngày 31/08/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
88
566
0708
1901
0706
4792
75962
14641
92735
47247
22393
31430
62877
16118
40970
91814
60913
757663
90
269
6073
7377
4934
2227
60311
39017
90768
90044
21802
79172
76589
85574
18133
44966
09319
435270
89
565
8579
4432
8498
3884
54512
25426
99151
98483
49045
88985
36889
46127
41948
49994
01226
536343
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang - Thứ 5, 31/08/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,1,6 8,4,3 - 5,0 1,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 6,2,3 7,0 8 2,3
   Loto Bình Thuận - Thứ 5, 31/08/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 1,7,9 7 4,3 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 9,8,6 3,7,2,4,0 9 0
   Loto Tây Ninh - Thứ 5, 31/08/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 2 6,7,6 2 5,8,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1 5 9 9,4,3,5,9 8,4

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMN

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMN

AG Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BTH Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

TN Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Mien Nam Thứ 5, ngày 24/08/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
15
270
7789
8857
3599
2268
47960
58717
11326
64973
08483
06511
72355
93469
99808
99636
05228
990643
55
357
7845
9564
2584
1181
18110
02392
19305
17110
10057
21862
29739
89000
00969
59410
77857
026064
19
518
7760
6054
0734
7402
39787
56712
97661
97086
92816
09529
60168
74748
64932
15770
75691
995185
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang - Thứ 5, 24/08/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 5,7,1 6,8 6 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,5 8,0,9 0,3 9,3 9
   Loto Bình Thuận - Thứ 5, 24/08/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,0 0,0,0 - 9 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,7,7,7 4,2,9,4 - 4,1 2
   Loto Tây Ninh - Thứ 5, 24/08/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 9,8,2,6 9 4,2 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 0,1,8 0 7,6,5 1

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Nam

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Nam

AG Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BTH Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

TN Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Xo so Mien Nam Thứ 5, ngày 17/08/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
53
798
5209
9020
1574
2355
62205
92714
34857
88934
49738
00601
24630
86559
39876
94902
37613
172890
36
152
4298
9208
4293
9713
09851
04904
30864
84822
29166
97713
78127
42419
49827
20892
26930
710806
00
251
1611
1896
5000
7507
42587
96925
94104
81147
66998
38403
43016
49932
26647
35861
06026
129617
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang - Thứ 5, 17/08/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,5,1,2 4,3 0 4,8,0 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,5,7,9 - 4,6 - 8,0
   Loto Bình Thuận - Thứ 5, 17/08/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,4,6 3,3,9 2,7,7 6,0 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,1 4,6 - - 8,3,2
   Loto Tây Ninh - Thứ 5, 17/08/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,0,7,4,3 1,6,7 5,6 2 7,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1 1 - 7 6,8

AG Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BTH Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

TN Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

KQXSMN Thứ 5, ngày 10/08/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
10
952
3344
2885
0579
2188
76732
16291
58229
42050
04924
97026
28114
91372
46887
72755
83917
214883
31
994
2485
4373
8696
3412
25772
70409
46279
67728
94720
64786
03333
05517
94185
57074
87721
922616
37
068
1323
2318
6957
6724
85768
32220
33771
76664
88759
82008
56183
86084
87851
51127
52431
941849
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang - Thứ 5, 10/08/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 0,4,7 9,4,6 2 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,0,5 - 9,2 5,8,7,3 1
   Loto Bình Thuận - Thứ 5, 10/08/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 2,7,6 8,0,1 1,3 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - - 3,2,9,4 5,6,5 4,6
   Loto Tây Ninh - Thứ 5, 10/08/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 8 3,4,0,7 7,1 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,9,1 8,8,4 1 3,4 -

AG Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BTH Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

TN Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Tag: XSMN Thu 5, Xo so mien Nam Thu nam, SXMN Thu 5, XSMN Thu 5 hang tuan

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x