XSMT Thứ 5 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 5 - SXMT Thu 5

XSMT Thứ 5 - KQ xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần

XSMT Thứ 5, XSMT ngày 22/06/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
63
423
9226
2150
3082
9066
45776
88410
35317
54816
49926
37091
49176
95463
80109
57325
77298
602522
95
115
8110
2215
6956
6903
17197
44395
88823
07242
82876
94345
94726
83620
91066
65734
40356
482498
14
867
7368
1590
4164
7474
21153
68300
26502
34413
28181
93958
28849
95200
74425
91299
62958
241474
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Bình Định - Thứ 5, 22/06/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 0,7,6 3,6,6,5,2 - -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 3,6,3 6,6 2 1,8
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 22/06/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 5,0,5 3,6,0 4 2,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,6 6 6 - 5,7,5,8
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 22/06/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,2,0 4,3 5 - 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,8,8 7,8,4 4,4 1 0,9

phan-tich Xem Kết quả XSMT hôm nay

soi-cau Thống kê Cầu Xổ số Miền Trung hôm nay (Cau MT)

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

SXMT Thứ 5, XSMT ngày 15/06/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
43
478
4580
9651
8922
0285
10653
92018
23236
20498
04569
57890
47268
00379
30082
43511
13139
539147
02
983
1676
1808
3837
8710
58537
97391
81812
09577
28969
77571
62351
21063
03821
30379
29749
514158
20
956
0287
5217
3581
7797
05944
13235
83696
22244
24281
63613
80726
50615
77101
68733
41814
123979
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 15/06/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 8,1 2 6,9 3,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,3 9,8 8,9 0,5,2 8,0
   Loto Bình Định - Thứ 5, 15/06/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,8 0,2 1 7,7 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,8 9,3 6,7,1,9 3 1
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 15/06/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 7,3,5,4 0,6 5,3 4,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 - 9 7,1,1 7,6

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS MT Thứ 5, ngày 08/06/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
24
076
1413
4503
1609
4204
73668
50216
68835
17099
96682
63960
17099
81257
17140
37429
43404
661911
68
559
1633
3648
3492
4475
43445
61377
34572
43769
22717
68199
67053
66455
60023
94652
80189
431221
47
347
6895
9029
7268
1318
59784
94625
48593
29604
51198
84839
50663
78407
50223
17124
62403
201587
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Bình Định - Thứ 5, 08/06/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,9,4,4 3,6,1 4,9 5 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 8,0 6 2 9,9
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 08/06/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7 3,1 3 8,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,3,5,2 8,9 5,7,2 9 2,9
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 08/06/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,7,3 8 9,5,3,4 9 7,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 8,3 - 4,7 5,3,8

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMT theo Ngày

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

SX MT Thứ 5, ngày 01/06/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
98
101
9555
2724
6094
8110
60619
53844
44216
29993
82467
75113
57973
69885
79627
17525
30688
658194
41
277
6257
3288
6547
3589
24192
93892
68906
16490
75460
35138
99118
93388
89731
01700
61211
358684
89
029
4498
8614
1557
6409
88492
19887
52799
30317
07478
21158
49669
08668
16217
54725
64545
077977
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 01/06/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 0,9,6,3 4,7,5 - 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 7 3 5,8 8,4,3,4
   Loto Bình Định - Thứ 5, 01/06/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,0 8,1 - 8,1 1,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 0 7 8,9,8,4 2,2,0
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 01/06/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 4,7,7 9,5 - 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,8 9,8 8,7 9,7 8,2,9

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMT

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMT

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Mien Trung Thứ 5, ngày 25/05/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
42
299
8101
0212
6583
8187
24754
63162
97381
61583
59588
53797
45948
87989
19077
83195
42745
257121
60
639
4266
3026
9204
3418
00540
97729
47046
27748
62372
39315
27348
07107
03168
80060
70562
696581
40
854
8912
1742
2986
9286
55518
06248
36321
23675
96410
90277
23115
50447
16800
33298
41357
342438
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 25/05/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 2 1 - 2,8,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 2 7 3,7,1,3,8,9 9,7,5
   Loto Bình Định - Thứ 5, 25/05/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,7 8,5 6,9 9 0,6,8,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 0,6,8,0,2 2 1 -
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 25/05/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 2,8,0,5 1 8 0,2,8,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,7 - 5,7 6,6 8

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Xo so Mien Trung Thứ 5, ngày 18/05/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
97
517
7274
9848
4773
2731
15825
73773
77338
21741
61742
06730
79036
14796
26786
77962
60455
120078
75
077
7279
3989
3071
9770
99919
07478
30023
77571
67508
11308
27901
01883
93530
03337
83213
677855
89
774
9083
6672
6701
3045
45238
31218
87765
55278
11843
77124
37989
06522
82290
83463
23245
454276
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 18/05/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7 5 1,8,0,6 8,1,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 2 4,3,3,8 6 7,6
   Loto Bình Định - Thứ 5, 18/05/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,8,1 9,3 3 0,7 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 - 5,7,9,1,0,8,1 9,3 -
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 18/05/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 8 4,2 8 5,3,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 5,3 4,2,8,6 9,3,9 0

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

KQXSMT Thứ 5, ngày 11/05/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
32
992
1620
5334
0770
3468
17214
81602
77128
37026
60384
64953
35133
97269
28594
78791
81763
537604
98
720
9622
8446
9638
6830
56256
35938
36174
95936
75468
56917
80429
99886
59713
61314
89592
984394
70
469
1922
3348
9546
8133
88966
38331
85515
48844
21806
49724
09102
65395
28447
85894
53404
335756
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 11/05/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,4 4 0,8,6 2,4,3 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 8,9,3 0 4 2,4,1
   Loto Bình Định - Thứ 5, 11/05/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7,3,4 0,2,9 8,0,8,6 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 8 4 6 8,2,4
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 11/05/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,2,4 5 2,4 3,1 8,6,4,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 9,6 0 - 5,4

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Tag: XSMT Thu 5, Xo so mien Trung Thu nam, SXMT Thu 5, XSMT Thu 5 hang tuan

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x