XSMT Thứ 5 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 5 - SXMT Thu 5

XSMT Thứ 5 - KQ xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần

XSMT Thứ 5, XSMT ngày 17/08/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
42
466
9929
7417
9054
6354
44628
81764
54129
35755
43071
07956
21625
22685
08060
57454
20747
319939
62
808
5269
9969
5613
2373
07190
96006
72250
90311
47370
24082
88855
31815
44991
55203
36672
466901
64
927
6531
5765
8551
5538
70542
65287
59721
95782
74682
51807
78048
47319
37005
88000
41936
971117
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 17/08/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7 9,8,9,5 9 2,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,4,5,6,4 6,4,0 1 5 -
   Loto Bình Định - Thứ 5, 17/08/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,6,3,1 3,1,5 - - -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,5 2,9,9 3,0,2 2 0,1
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 17/08/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,5,0 9,7 7,1 1,8,6 2,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1 4,5 - 7,2,2 -

phan-tich Xem Kết quả XSMT hôm nay

soi-cau Thống kê Cầu Xổ số Miền Trung hôm nay (Cau MT)

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

SXMT Thứ 5, XSMT ngày 10/08/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
36
043
6440
7930
7850
7051
66891
34153
41108
47908
39106
35365
77562
25051
23913
88870
56576
687018
01
007
7758
3030
2875
0125
38642
81092
63297
62934
64321
47957
10122
63625
73420
13405
32106
417542
32
897
1748
2836
6843
3683
49658
13641
22409
24804
67250
35694
25096
02113
85107
26644
70883
300292
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Bình Định - Thứ 5, 10/08/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,8,6 3,8 - 6,0 3,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,1,3,1 5,2 0,6 - 1
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 10/08/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,7,5,6 - 5,1,2,5,0 0,4 2,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,7 - 5 - 2,7
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 10/08/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,4,7 3 - 2,6 8,3,1,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,0 - - 3,3 7,4,6,2

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS MT Thứ 5, ngày 03/08/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
67
418
7121
5103
3952
2776
37435
79462
95353
65333
02251
75088
77181
97062
20511
20060
24610
650752
51
708
2699
7646
8703
4268
68188
18293
00985
09353
91304
79104
76674
31308
52440
17238
56923
536081
52
164
5765
3374
5247
8566
82526
42291
94747
50852
49226
60627
93781
46607
71548
75448
60065
295341
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 03/08/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 8,1,0 1 5,3 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,3,1,2 7,2,2,0 6 8,1 -
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 03/08/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,3,4,4,8 - 3 8 6,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,3 8 4 8,5,1 9,3
   Loto Bình Định - Thứ 5, 03/08/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 - 6,6,7 - 7,7,8,8,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,2 4,5,6,5 4 1 1

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMT theo Ngày

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

SX MT Thứ 5, ngày 27/07/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
00
425
5724
5059
8698
5231
26739
03394
33645
55346
92970
22058
13314
93686
63584
84793
95707
344306
75
438
7246
5038
3690
7860
65561
23002
87329
98214
16650
47830
93611
25137
47287
96190
02120
675944
45
042
6874
6702
2478
6611
53669
01917
00340
11401
21806
83015
45246
52203
77167
01486
69132
272365
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 27/07/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,7,6 4 5,4 1,9 5,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,8 - 0 6,4 8,4,3
   Loto Bình Định - Thứ 5, 27/07/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 4,1 9,0 8,8,0,7 6,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 0,1 5 7 0,0
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 27/07/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,1,6,3 1,7,5 - 2 5,2,0,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 9,7,5 4,8 6 -

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMT

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMT

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Mien Trung Thứ 5, ngày 20/07/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
04
593
8133
6473
1495
7859
72526
80694
86436
64883
00946
69251
46431
62129
12362
74674
69399
944087
46
901
0580
1295
7095
8136
90994
86623
13021
14611
03328
43093
66792
33826
98696
93808
31074
193947
20
222
8824
9841
3829
5530
00337
33246
88347
15609
32563
29564
19303
71576
11912
03049
92842
616019
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 20/07/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4 - 6,9 3,6,1 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,1 2 3,4 3,7 3,5,4,9
   Loto Bình Định - Thứ 5, 20/07/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,8 1 3,1,8,6 6 6,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - - 4 0 5,5,4,3,2,6
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 20/07/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,3 2,9 0,2,4,9 0,7 1,6,7,9,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 3,4 6 - -

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Xo so Mien Trung Thứ 5, ngày 13/07/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
77
514
2364
6152
2324
0533
20480
60847
64675
04773
62534
61793
85034
61195
26022
48019
73982
396582
66
946
8142
5514
8441
7094
92780
42269
89986
94719
39325
35324
82258
73210
09027
13312
47973
393207
86
654
3505
6118
7493
3052
17114
25608
90734
13214
77078
63562
92573
91838
53518
30128
53757
344518
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Bình Định - Thứ 5, 13/07/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 4,9 4,2 3,4,4 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 4 7,5,3 0,2,2 3,5
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 13/07/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 4,9,0,2 5,4,7 - 6,2,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8 6,9 3 0,6 4
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 13/07/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,8 8,4,4,8,8 8 4,8 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,2,7 2 8,3 6 3

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

KQXSMT Thứ 5, ngày 06/07/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
98
827
3026
1961
7048
3594
22080
48974
45800
96882
63096
55922
11277
47521
10833
72611
83656
603092
83
551
8345
8355
1731
9781
93707
57804
76551
59992
00597
60882
25617
90317
60465
64364
63620
920911
50
767
4847
4870
0478
1470
27684
00621
92749
00400
63946
96399
62038
53107
86049
65718
13034
015237
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 06/07/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 1 7,6,2,1 3 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 1 4,7 0,2 8,4,6,2
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 06/07/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,4 7,7,1 0 1 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,5,1 5,4 - 3,1,2 2,7
   Loto Bình Định - Thứ 5, 06/07/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,7 8 1 8,4,7 7,9,6,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 7 0,8,0 4 9

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Tag: XSMT Thu 5, Xo so mien Trung Thu nam, SXMT Thu 5, XSMT Thu 5 hang tuan

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x