XSMT Thứ 5 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 5 - SXMT Thu 5

XSMT Thứ 5 - KQ xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần

XSMT Thứ 5, XSMT ngày 20/04/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
97
729
0894
3752
0807
5337
30171
32266
40021
48703
41799
81055
04357
22769
82441
75827
58735
788334
12
603
6084
2561
1735
6679
21974
20989
54849
67585
55300
26734
30268
37637
10339
94130
17367
604472
73
567
7593
7927
6775
0152
59770
40671
75712
84836
49999
52947
28321
99309
60473
27056
63045
354190
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 20/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,3 - 9,1,7 7,5,4 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,5,7 6,9 1 - 7,4,9
   Loto Bình Định - Thứ 5, 20/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,0 2 - 5,4,7,9,0 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 1,8,7 9,4,2 4,9,5 -
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 20/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 2 7,1 6 7,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,6 7 3,5,0,1,3 - 3,9,0

phan-tich Xem Kết quả XSMT hôm nay

soi-cau Thống kê Cầu Xổ số Miền Trung hôm nay (Cau MT)

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

SXMT Thứ 5, XSMT ngày 13/04/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
44
856
7434
0670
3312
4733
02906
84931
40384
41959
36408
38887
99260
58274
08880
48656
02621
322416
34
236
9386
4096
0941
8596
86697
89943
99652
42747
35076
41742
22686
14333
07925
74904
61503
074531
48
985
0653
3850
8767
2449
71266
97799
71705
84349
70622
02824
07622
06010
19889
09183
26781
820800
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Bình Định - Thứ 5, 13/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,8 2,6 1 4,3,1 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,9,6 0 0,4 4,7,0 -
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 13/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,3 - 5 4,6,3,1 1,3,7,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 - 6 6,6 6,6,7
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 13/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,0 0 2,4,2 - 8,9,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,0 7,6 - 5,9,3,1 9

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS MT Thứ 5, ngày 06/04/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
97
330
9958
4906
4395
0886
70355
81909
70500
88053
60693
00374
08820
22941
32851
94761
84628
664157
92
916
3725
0577
5906
7106
89327
86423
97392
59029
79922
41225
46211
22314
69899
61000
05515
563669
86
131
7607
3908
7347
7070
71406
03011
99432
67618
82237
83290
25749
64549
32791
75222
53465
617662
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Bình Định - Thứ 5, 06/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,9,0 - 0,8 0 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,5,3,1,7 1 4 6 7,5,3
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 06/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,6,0 6,1,4,5 5,7,3,9,2,5 - -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 9 7 - 2,2,9
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 06/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,8,6 1,8 2 1,2,7 7,9,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 5,2 0 6 0,1

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMT theo Ngày

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

SX MT Thứ 5, ngày 30/03/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
06
030
4440
8017
7709
7683
38197
90962
07149
34792
85348
59080
40411
47079
20251
25969
39673
71712
26
158
6189
7410
5981
8998
90854
52417
19424
66043
03990
00995
31791
18647
19845
24342
94692
42254
51
205
8689
2014
5904
1422
12108
66791
38763
49635
55026
65276
70819
38767
89231
00684
52751
87490
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 30/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,9 7,1,2 - 0 0,9,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1 2,9 9,3 3,0 7,2
   Loto Bình Định - Thứ 5, 30/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 0,7 6,4 - 3,7,5,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,4,4 - - 9,1 8,0,5,1,2
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 30/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,4,8 4,9 2,6 5,1 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,1 3,7 6 9,4 1,0

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMT

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMT

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Mien Trung Thứ 5, ngày 23/03/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
06
669
4983
7332
5262
0674
50028
31006
06974
89934
10784
63750
52733
59227
52662
81046
15132
71379
70
978
2391
9035
8102
0087
82173
90702
43597
51708
39472
84118
06784
88000
82087
29249
89416
07510
36
917
3593
2635
6066
0691
57123
65712
31467
07676
64871
13257
41465
27252
22386
39199
78947
85310
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 23/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,6 - 8,7 2,4,3,2 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 9,2,2 4,4,9 3,4 -
   Loto Bình Định - Thứ 5, 23/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,2,8,0 8,6,0 - 5 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - - 0,8,3,2 7,4,7 1,7
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 23/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7,2,0 3 6,5 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,2 6,7,5 6,1 6 3,1,9

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Xo so Mien Trung Thứ 5, ngày 16/03/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
15
571
4624
0372
4023
7322
22749
67725
62554
63629
26917
17268
34609
47239
35466
80601
30700
33333
82
743
2055
6205
1677
4136
66833
09970
71225
25632
98277
01041
33919
95026
84759
30864
51341
69816
86
083
6804
0987
6880
9838
16242
65312
79960
14298
52604
89759
99791
39190
81319
90848
28370
19937
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 16/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,1,0 5,7 4,3,2,5,9 9,3 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 8,6 1,2 - -
   Loto Bình Định - Thứ 5, 16/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 9,6 5,6 6,3,2 3,1,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,9 4 7,0,7 2 -
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 16/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,4 2,9 - 8,7 2,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 0 0 6,3,7,0 8,1,0

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

KQXSMT Thứ 5, ngày 09/03/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
44
340
6534
2372
9832
7544
25868
99599
90489
64972
59197
45955
99069
33549
29177
73328
19338
67760
64
016
0189
6763
1029
7505
62660
82393
77781
37772
61019
79660
67047
38697
41521
31795
82364
30275
38
509
6279
6592
8373
4871
38071
56828
79687
19650
15407
26487
27536
81887
90108
64229
90802
46661
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 09/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - - 8 4,2,8 4,0,4,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 8,9,0 2,2,7 9 9,7
   Loto Bình Định - Thứ 5, 09/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 6,9 9,1 - 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 4,3,0,0,4 2,5 9,1 3,7,5
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 09/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,7,8,2 - 8,9 8,6 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 1 9,3,1,1 7,7,7 2

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Tag: XSMT Thu 5, Xo so mien Trung Thu nam, SXMT Thu 5, XSMT Thu 5 hang tuan

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x