XSMT Thứ 5 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 5 - SXMT Thu 5

XSMT Thứ 5 - KQ xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần

XSMT Thứ 5, XSMT ngày 19/01/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
38
399
0018
0084
6698
8221
09544
42360
13630
39122
18470
62069
65478
09081
24787
47107
91397
66334
19
340
8885
1233
1095
4309
63314
84430
27443
76813
09471
04629
30756
18663
22577
11438
47215
76325
15
411
6920
1634
9727
0469
27436
01245
45882
27355
85740
91843
52137
90059
32631
55819
95070
08373
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 19/01/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 8 1,2 8,0,4 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 0,9 0,8 4,1,7 9,8,7
   Loto Bình Định - Thứ 5, 19/01/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 9,4,3,5 9,5 3,0,8 0,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 3 1,7 5 5
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 19/01/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 5,1,9 0,7 4,6,7,1 5,0,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,9 9 0,3 2 -

soi-cau Thống kê Cầu Xổ số Miền Trung hôm nay (Cau MT)

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

SXMT Thứ 5, XSMT ngày 12/01/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
60
627
0754
8031
4213
0491
70967
19435
67776
91202
85852
39791
99630
47344
95358
89769
51886
30160
32
119
5946
9186
7254
6066
91816
23560
61392
88187
00443
37967
46687
48591
74143
04094
63499
71976
34
945
4040
3931
6757
0464
81662
30455
81644
52626
23734
76417
77287
20767
42554
93751
43459
31984
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 12/01/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 3 7 1,5,0 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,2,8 0,7,9,0 6 6 1,1
   Loto Bình Định - Thứ 5, 12/01/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 9,6 - 2 6,3,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 6,0,7 6 6,7,7 2,1,4,9
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 12/01/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7 6 4,1,4 5,0,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,5,4,1,9 4,2,7 - 7,4 -

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS MT Thứ 5, ngày 05/01/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
53
167
5320
8857
2361
8327
42823
10617
21676
27769
43781
18027
91455
79351
08847
64540
44608
60607
13
700
9858
2314
0068
5785
84297
72263
73201
79333
65352
81118
89343
22806
35602
81592
90030
90177
87
606
5232
4644
0042
8524
83112
21932
76013
99536
56336
59369
18348
32658
32245
54232
75583
54144
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 05/01/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,7 7 0,7,3,7 - 7,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,7,5,1 7,1,9 6 1 -
   Loto Bình Định - Thứ 5, 05/01/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,1,6,2 3,4,8 - 3,0 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,2 8,3 7 5 7,2
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 05/01/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6 2,3 4 2,2,6,6,2 4,2,8,5,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8 9 - 7,3 -

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMT theo Ngày


QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

SX MT Thứ 5, ngày 29/12/2016

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
82
601
2037
3438
9717
4282
53809
94915
12444
44485
89292
15629
05762
39077
53921
98206
21546
55462
97
349
8651
5248
0015
4719
97694
00340
73603
75091
54765
06410
33550
19240
34544
35881
89358
84024
28
466
7196
6585
3665
5057
09199
23737
89130
75270
48727
10797
44141
57668
88367
96345
72257
88777
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 29/12/2016
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,9,6 7,5 9,1 7,8 4,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 2,2 7 2,2,5 2
   Loto Bình Định - Thứ 5, 29/12/2016
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 5,9,0 4 - 9,8,0,0,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,0,8 5 - 1 7,4,1
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 29/12/2016
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - - 8,7 7,0 1,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,7 6,5,8,7 0,7 5 6,9,7

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMT

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMT


QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

XS Mien Trung Thứ 5, ngày 22/12/2016

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
36
405
8508
4738
2292
5353
27092
50281
03422
36930
48447
36376
47192
72555
55049
56206
21209
16828
26
113
1973
9199
7399
6365
95864
87671
43775
82165
18897
14542
80778
85190
76879
60254
58831
21061
60
029
9180
7246
5093
0683
03476
48124
28931
71193
49538
01809
96211
13090
69656
50125
59236
44903
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 22/12/2016
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,8,6,9 - 2,8 6,8,0 7,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,5 - 6 1 2,2,2
   Loto Bình Định - Thứ 5, 22/12/2016
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 3 6 1 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 5,4,5,1 3,1,5,8,9 - 9,9,7,0
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 22/12/2016
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,3 1 9,4,5 1,8,6 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 0 6 0,3 3,3,0

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Xo so Mien Trung Thứ 5, ngày 15/12/2016

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
66
085
7537
0139
0828
9674
46910
79159
61434
31160
81212
41712
70720
25332
45792
35398
37349
17386
44
559
2240
7724
1808
4124
89691
81376
91081
37871
98976
49394
89661
13982
24583
97648
33492
86088
31
013
3596
3153
5387
4995
35064
58266
76538
44386
99929
51105
86001
33031
09569
33816
33162
21131
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 15/12/2016
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 0,2,2 8,0 7,9,4,2 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 6,0 4 5,6 2,8
   Loto Bình Định - Thứ 5, 15/12/2016
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 - 4,4 - 4,0,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 1 6,1,6 1,2,3,8 1,4,2
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 15/12/2016
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,1 3,6 9 1,8,1,1 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 4,6,9,2 - 7,6 6,5

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

KQXSMT Thứ 5, ngày 08/12/2016

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
47
508
3384
1781
1937
0009
55611
11773
22548
36503
12555
07686
56901
71802
16910
57018
29779
11992
29
584
6411
4360
7844
9476
11769
65515
11713
74992
13960
10234
81264
63909
55881
20090
25994
93838
11
039
4155
4658
2365
1682
02524
92847
92957
51507
17314
14911
75178
17556
56169
56149
02509
12419
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 08/12/2016
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,9,3,1,2 1,0,8 - 7 7,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 - 3,9 4,1,6 2
   Loto Bình Định - Thứ 5, 08/12/2016
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 1,5,3 9 4,8 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 0,9,0,4 6 4,1 2,0,4
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 08/12/2016
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,9 1,4,1,9 4 9 7,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,8,7,6 5,9 8 2 -

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Tag: XSMT Thu 5, Xo so mien Trung Thu nam, SXMT Thu 5, XSMT Thu 5 hang tuan

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x