Lo gan Bình Dương – Thống kê lo gan XSBD

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bình Dương

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
04 23 lần 02/08/2019 26 lần
63 23 lần 02/08/2019 23 lần
57 16 lần 20/09/2019 25 lần
97 16 lần 20/09/2019 27 lần
08 14 lần 04/10/2019 23 lần
43 14 lần 04/10/2019 22 lần
01 13 lần 11/10/2019 15 lần
49 13 lần 11/10/2019 33 lần
86 13 lần 11/10/2019 34 lần
90 13 lần 11/10/2019 29 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
68 - 86 12 lần 18/10/2019 15 lần
01 - 10 9 lần 08/11/2019 11 lần
16 - 61 6 lần 29/11/2019 13 lần
04 - 40 5 lần 06/12/2019 17 lần
78 - 87 5 lần 06/12/2019 10 lần
05 - 50 3 lần 20/12/2019 16 lần
17 - 71 3 lần 20/12/2019 15 lần
36 - 63 3 lần 20/12/2019 16 lần
37 - 73 3 lần 20/12/2019 12 lần
79 - 97 3 lần 20/12/2019 17 lần
X