Lo gan Bình Dương – Thống kê lo gan XSBD

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Bình Dương, XSBD ngày 17-09-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
47 27 lần 01/03/2019 27 lần
16 26 lần 08/03/2019 26 lần
35 21 lần 12/04/2019 37 lần
10 17 lần 10/05/2019 17 lần
14 14 lần 31/05/2019 19 lần
29 14 lần 31/05/2019 26 lần
62 14 lần 31/05/2019 26 lần
73 14 lần 31/05/2019 26 lần
25 13 lần 07/06/2019 16 lần
42 13 lần 07/06/2019 17 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
06 - 60 8 lần 12/07/2019 12 lần
14 - 41 6 lần 26/07/2019 11 lần
25 - 52 6 lần 26/07/2019 15 lần
04 - 40 5 lần 02/08/2019 12 lần
89 - 98 5 lần 02/08/2019 16 lần
36 - 63 4 lần 09/08/2019 16 lần
37 - 73 4 lần 09/08/2019 12 lần
19 - 91 3 lần 16/08/2019 15 lần
27 - 72 3 lần 16/08/2019 12 lần
28 - 82 3 lần 16/08/2019 12 lần
X