Lo gan Đà Lạt – Thống kê lo gan XSDL

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đà Lạt, XSDL ngày 22-10-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
26 25 lần 21/04/2019 28 lần
48 21 lần 19/05/2019 22 lần
79 21 lần 19/05/2019 27 lần
98 18 lần 09/06/2019 27 lần
52 16 lần 23/06/2019 16 lần
60 16 lần 23/06/2019 27 lần
10 14 lần 07/07/2019 27 lần
64 14 lần 07/07/2019 27 lần
73 12 lần 21/07/2019 28 lần
29 11 lần 28/07/2019 42 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
28 - 82 8 lần 18/08/2019 23 lần
07 - 70 7 lần 25/08/2019 21 lần
17 - 71 6 lần 01/09/2019 13 lần
37 - 73 6 lần 01/09/2019 8 lần
45 - 54 5 lần 08/09/2019 20 lần
48 - 84 5 lần 08/09/2019 9 lần
01 - 10 4 lần 15/09/2019 11 lần
02 - 20 4 lần 15/09/2019 9 lần
06 - 60 4 lần 15/09/2019 14 lần
25 - 52 4 lần 15/09/2019 13 lần
X