Lo gan Đà Lạt – Thống kê lo gan XSDL

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Đà Lạt, XSDL ngày 17-07-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
32 36 lần 28/10/2018 36 lần
82 26 lần 06/01/2019 29 lần
28 21 lần 10/02/2019 24 lần
56 19 lần 24/02/2019 35 lần
47 15 lần 24/03/2019 15 lần
38 13 lần 07/04/2019 30 lần
15 12 lần 14/04/2019 23 lần
18 11 lần 21/04/2019 26 lần
26 11 lần 21/04/2019 28 lần
31 11 lần 21/04/2019 22 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
28 - 82 21 lần 10/02/2019 10 lần
12 - 21 10 lần 28/04/2019 15 lần
67 - 76 8 lần 12/05/2019 13 lần
39 - 93 7 lần 19/05/2019 11 lần
48 - 84 7 lần 19/05/2019 9 lần
79 - 97 7 lần 19/05/2019 13 lần
03 - 30 6 lần 26/05/2019 13 lần
18 - 81 5 lần 02/06/2019 13 lần
27 - 72 5 lần 02/06/2019 10 lần
49 - 94 5 lần 02/06/2019 14 lần
X