Lo gan Kon Tum – Thống kê lo gan XSKT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Kon Tum, XSKT ngày 17-07-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
23 20 lần 17/02/2019 25 lần
05 19 lần 24/02/2019 21 lần
93 19 lần 24/02/2019 21 lần
43 17 lần 10/03/2019 35 lần
46 17 lần 10/03/2019 17 lần
59 16 lần 17/03/2019 26 lần
29 15 lần 24/03/2019 20 lần
89 15 lần 24/03/2019 21 lần
48 14 lần 31/03/2019 22 lần
63 13 lần 07/04/2019 23 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
59 - 95 10 lần 28/04/2019 11 lần
79 - 97 10 lần 28/04/2019 13 lần
03 - 30 9 lần 05/05/2019 18 lần
05 - 50 8 lần 12/05/2019 13 lần
89 - 98 8 lần 12/05/2019 17 lần
12 - 21 6 lần 26/05/2019 11 lần
23 - 32 6 lần 26/05/2019 11 lần
29 - 92 6 lần 26/05/2019 9 lần
34 - 43 6 lần 26/05/2019 11 lần
57 - 75 6 lần 26/05/2019 8 lần
X