Lo gan Kon Tum – Thống kê lo gan XSKT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Kon Tum, XSKT ngày 22-10-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
59 30 lần 17/03/2019 30 lần
38 26 lần 14/04/2019 34 lần
58 20 lần 26/05/2019 25 lần
31 19 lần 02/06/2019 22 lần
27 17 lần 16/06/2019 26 lần
37 16 lần 23/06/2019 21 lần
18 15 lần 30/06/2019 15 lần
39 14 lần 07/07/2019 29 lần
23 13 lần 14/07/2019 25 lần
85 13 lần 14/07/2019 20 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
58 - 85 13 lần 14/07/2019 10 lần
27 - 72 12 lần 21/07/2019 17 lần
23 - 32 10 lần 04/08/2019 11 lần
06 - 60 7 lần 25/08/2019 11 lần
47 - 74 6 lần 01/09/2019 15 lần
26 - 62 5 lần 08/09/2019 16 lần
67 - 76 4 lần 15/09/2019 20 lần
03 - 30 3 lần 22/09/2019 18 lần
37 - 73 3 lần 22/09/2019 17 lần
68 - 86 3 lần 22/09/2019 11 lần
X