Lo gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Miền Bắc

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
58 15 lần 06/02/2020 35 lần
72 14 lần 07/02/2020 20 lần
00 12 lần 09/02/2020 28 lần
86 10 lần 11/02/2020 28 lần
38 9 lần 12/02/2020 26 lần
47 9 lần 12/02/2020 29 lần
80 9 lần 12/02/2020 20 lần
97 9 lần 12/02/2020 25 lần
13 8 lần 13/02/2020 23 lần
24 8 lần 13/02/2020 25 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
08 - 80 6 lần 15/02/2020 11 lần
27 - 72 6 lần 15/02/2020 12 lần
34 - 43 6 lần 15/02/2020 14 lần
02 - 20 3 lần 18/02/2020 9 lần
03 - 30 3 lần 18/02/2020 10 lần
09 - 90 3 lần 18/02/2020 11 lần
12 - 21 3 lần 18/02/2020 12 lần
46 - 64 3 lần 18/02/2020 16 lần
79 - 97 3 lần 18/02/2020 12 lần
17 - 71 2 lần 19/02/2020 14 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
6 34 lần 14/01/2020 56 lần
2 29 lần 19/01/2020 67 lần
4 9 lần 12/02/2020 55 lần
3 8 lần 13/02/2020 59 lần
5 7 lần 14/02/2020 58 lần
7 5 lần 16/02/2020 39 lần
1 3 lần 18/02/2020 70 lần
9 2 lần 19/02/2020 51 lần
0 1 lần 20/02/2020 61 lần
8 0 lần 21/02/2020 56 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
0 17 lần 04/02/2020 57 lần
3 14 lần 07/02/2020 57 lần
1 13 lần 08/02/2020 52 lần
2 8 lần 13/02/2020 78 lần
5 7 lần 14/02/2020 61 lần
7 4 lần 17/02/2020 61 lần
6 3 lần 18/02/2020 56 lần
8 2 lần 19/02/2020 70 lần
4 1 lần 20/02/2020 45 lần
9 0 lần 21/02/2020 71 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
6 16 lần 05/02/2020 66 lần
2 15 lần 06/02/2020 64 lần
9 11 lần 10/02/2020 38 lần
1 9 lần 12/02/2020 52 lần
5 8 lần 13/02/2020 58 lần
0 7 lần 14/02/2020 52 lần
3 5 lần 16/02/2020 56 lần
8 4 lần 17/02/2020 59 lần
4 1 lần 20/02/2020 56 lần
7 0 lần 21/02/2020 54 lần
X