Lo gan Quảng Nam – Thống kê lo gan XSQNA

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Quảng Nam

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
03 29 lần 16/04/2019 29 lần
24 22 lần 04/06/2019 25 lần
38 22 lần 04/06/2019 22 lần
62 21 lần 11/06/2019 21 lần
48 19 lần 25/06/2019 24 lần
33 18 lần 02/07/2019 18 lần
92 18 lần 02/07/2019 24 lần
75 16 lần 16/07/2019 23 lần
45 14 lần 30/07/2019 22 lần
69 14 lần 30/07/2019 21 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
29 - 92 9 lần 03/09/2019 12 lần
46 - 64 7 lần 17/09/2019 14 lần
45 - 54 6 lần 24/09/2019 16 lần
58 - 85 6 lần 24/09/2019 10 lần
03 - 30 5 lần 01/10/2019 14 lần
09 - 90 5 lần 01/10/2019 12 lần
15 - 51 5 lần 01/10/2019 11 lần
27 - 72 5 lần 01/10/2019 8 lần
56 - 65 5 lần 01/10/2019 12 lần
12 - 21 3 lần 15/10/2019 15 lần
X