Lo gan Quảng Nam – Thống kê lo gan XSQNA

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Quảng Nam

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
07 37 lần 20/08/2019 37 lần
15 24 lần 19/11/2019 24 lần
95 22 lần 03/12/2019 22 lần
78 21 lần 10/12/2019 21 lần
88 18 lần 31/12/2019 26 lần
99 15 lần 21/01/2020 29 lần
17 14 lần 28/01/2020 25 lần
22 13 lần 04/02/2020 18 lần
05 12 lần 11/02/2020 27 lần
16 12 lần 11/02/2020 22 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
05 - 50 9 lần 03/03/2020 17 lần
26 - 62 9 lần 03/03/2020 11 lần
17 - 71 8 lần 10/03/2020 15 lần
15 - 51 7 lần 17/03/2020 11 lần
16 - 61 7 lần 17/03/2020 14 lần
67 - 76 7 lần 17/03/2020 18 lần
45 - 54 4 lần 28/04/2020 16 lần
59 - 95 4 lần 28/04/2020 13 lần
03 - 30 3 lần 05/05/2020 14 lần
18 - 81 3 lần 05/05/2020 15 lần
X