Lo gan Quảng Nam – Thống kê lo gan XSQNA

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Quảng Nam, XSQNA ngày 23-09-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
03 21 lần 16/04/2019 29 lần
28 20 lần 23/04/2019 29 lần
84 17 lần 14/05/2019 22 lần
44 16 lần 21/05/2019 17 lần
19 15 lần 28/05/2019 36 lần
37 15 lần 28/05/2019 39 lần
22 14 lần 04/06/2019 18 lần
24 14 lần 04/06/2019 25 lần
38 14 lần 04/06/2019 21 lần
62 13 lần 11/06/2019 20 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
48 - 84 11 lần 25/06/2019 11 lần
28 - 82 8 lần 16/07/2019 22 lần
26 - 62 5 lần 06/08/2019 11 lần
36 - 63 5 lần 06/08/2019 12 lần
57 - 75 5 lần 06/08/2019 14 lần
68 - 86 4 lần 13/08/2019 18 lần
39 - 93 3 lần 20/08/2019 11 lần
58 - 85 3 lần 20/08/2019 10 lần
23 - 32 2 lần 27/08/2019 18 lần
45 - 54 2 lần 27/08/2019 16 lần
X