Lo gan Tiền Giang – Thống kê lo gan XSTG

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Tiền Giang, XSTG ngày 22-10-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
19 27 lần 07/04/2019 27 lần
93 27 lần 07/04/2019 27 lần
22 26 lần 14/04/2019 26 lần
40 21 lần 19/05/2019 21 lần
25 15 lần 30/06/2019 30 lần
74 14 lần 07/07/2019 26 lần
92 14 lần 07/07/2019 21 lần
41 13 lần 14/07/2019 26 lần
69 12 lần 21/07/2019 17 lần
13 11 lần 28/07/2019 19 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
39 - 93 11 lần 28/07/2019 10 lần
01 - 10 7 lần 25/08/2019 11 lần
13 - 31 7 lần 25/08/2019 10 lần
18 - 81 7 lần 25/08/2019 17 lần
56 - 65 6 lần 01/09/2019 12 lần
25 - 52 5 lần 08/09/2019 20 lần
02 - 20 4 lần 15/09/2019 20 lần
04 - 40 3 lần 22/09/2019 15 lần
23 - 32 3 lần 22/09/2019 11 lần
24 - 42 3 lần 22/09/2019 9 lần
X