Lo gan Tiền Giang – Thống kê lo gan XSTG

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Tiền Giang, XSTG ngày 17-07-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
24 25 lần 13/01/2019 25 lần
67 24 lần 20/01/2019 24 lần
87 24 lần 20/01/2019 41 lần
51 23 lần 27/01/2019 23 lần
63 23 lần 27/01/2019 23 lần
36 16 lần 17/03/2019 25 lần
70 16 lần 17/03/2019 18 lần
11 15 lần 24/03/2019 32 lần
26 15 lần 24/03/2019 23 lần
90 15 lần 24/03/2019 45 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
36 - 63 16 lần 17/03/2019 13 lần
19 - 91 10 lần 28/04/2019 8 lần
02 - 20 9 lần 05/05/2019 20 lần
46 - 64 8 lần 12/05/2019 10 lần
04 - 40 7 lần 19/05/2019 15 lần
59 - 95 7 lần 19/05/2019 10 lần
07 - 70 4 lần 09/06/2019 13 lần
15 - 51 4 lần 09/06/2019 11 lần
23 - 32 4 lần 09/06/2019 11 lần
39 - 93 4 lần 09/06/2019 10 lần
X