Dò số

Dãy số
Từ ngày
Tỉnh, TP
Đến ngày
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
ico Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn XS<Mã tỉnh> gởi 6189
Số Giải Ngày mở thưởng
0 xuat hien 84
95500 Giải ba 26/04/2019
0800 Giải tư 26/04/2019
94740 Giải nhất 27/04/2019
4080 Giải tư 27/04/2019
4190 Giải tư 27/04/2019
3960 Giải năm 27/04/2019
8450 Giải tư 28/04/2019
80 Giải bảy 28/04/2019
70 Giải bảy 28/04/2019
09000 Giải ba 29/04/2019
9730 Giải năm 29/04/2019
8010 Giải năm 29/04/2019
89850 Giải nhì 30/04/2019
7500 Giải tư 30/04/2019
5590 Giải năm 30/04/2019
130 Giải sáu 30/04/2019
520 Giải sáu 01/05/2019
01430 Giải ba 02/05/2019
4200 Giải năm 02/05/2019
440 Giải sáu 02/05/2019
90 Giải bảy 02/05/2019
60 Giải bảy 02/05/2019
200 Giải sáu 03/05/2019
30 Giải bảy 03/05/2019
70 Giải bảy 03/05/2019
12050 Giải DB 03/05/2019
54780 Giải ba 04/05/2019
9100 Giải năm 04/05/2019
60 Giải bảy 04/05/2019
21590 Giải nhất 05/05/2019
07880 Giải nhì 05/05/2019
1370 Giải tư 05/05/2019
21900 Giải DB 05/05/2019
86510 Giải ba 06/05/2019
1960 Giải tư 06/05/2019
4850 Giải năm 06/05/2019
5550 Giải tư 07/05/2019
6390 Giải tư 07/05/2019
74530 Giải DB 07/05/2019
4730 Giải năm 08/05/2019
810 Giải sáu 08/05/2019
90 Giải bảy 08/05/2019
00 Giải bảy 09/05/2019
92000 Giải nhì 10/05/2019
98470 Giải ba 10/05/2019
940 Giải sáu 10/05/2019
40780 Giải nhì 11/05/2019
1610 Giải năm 11/05/2019
48500 Giải DB 11/05/2019
88930 Giải nhất 12/05/2019
2980 Giải năm 12/05/2019
6080 Giải năm 12/05/2019
060 Giải sáu 12/05/2019
9650 Giải tư 13/05/2019
90 Giải bảy 13/05/2019
1260 Giải năm 14/05/2019
350 Giải sáu 14/05/2019
660 Giải sáu 14/05/2019
80 Giải bảy 14/05/2019
2370 Giải tư 15/05/2019
0440 Giải năm 16/05/2019
90 Giải bảy 16/05/2019
60 Giải bảy 16/05/2019
62850 Giải nhì 17/05/2019
7980 Giải năm 17/05/2019
00 Giải bảy 17/05/2019
3740 Giải năm 18/05/2019
39550 Giải ba 19/05/2019
27480 Giải ba 20/05/2019
0520 Giải năm 20/05/2019
60 Giải bảy 20/05/2019
48890 Giải ba 21/05/2019
040 Giải sáu 21/05/2019
1600 Giải năm 22/05/2019
00 Giải bảy 22/05/2019
0670 Giải tư 24/05/2019
1710 Giải năm 24/05/2019
010 Giải sáu 24/05/2019
40110 Giải nhì 25/05/2019
88620 Giải ba 25/05/2019
6560 Giải tư 25/05/2019
2420 Giải năm 25/05/2019
70 Giải bảy 25/05/2019
60 Giải bảy 25/05/2019

THỐNG KÊ KHÁC

Ket qua xo so - Thong ke ve nhieu  Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện
00 2 lượt 59 16 lượt
19 2 lượt 68 16 lượt
35 2 lượt 81 15 lượt
36 1 lượt 00 14 lượt
41 1 lượt 98 13 lượt
42 1 lượt 93 12 lượt
49 1 lượt 74 12 lượt
50 1 lượt 02 12 lượt
52 1 lượt 18 12 lượt
61 1 lượt 23 12 lượt

Ket qua xo so - Thong ke ve it  Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về ít Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện
02 1 lượt 09 1 lượt
06 1 lượt 11 3 lượt
12 1 lượt 97 3 lượt
17 1 lượt 95 4 lượt
28 1 lượt 91 4 lượt
29 1 lượt 06 4 lượt
30 1 lượt 08 4 lượt
32 1 lượt 20 4 lượt
33 1 lượt 24 4 lượt
34 1 lượt 58 4 lượt
X