Dò số

Dãy số
Từ ngày
Tỉnh, TP
Đến ngày
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
ico Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn XS<Mã tỉnh> gởi 6189
Số Giải Ngày mở thưởng
0 xuat hien 90
50 Giải bảy 21/08/2019
00 Giải bảy 21/08/2019
2550 Giải tư 21/08/2019
9950 Giải năm 21/08/2019
99620 Giải ba 22/08/2019
96360 Giải ba 22/08/2019
37240 Giải ba 22/08/2019
0340 Giải tư 22/08/2019
80 Giải bảy 23/08/2019
77480 Giải ba 23/08/2019
58990 Giải nhì 24/08/2019
1840 Giải tư 24/08/2019
7940 Giải năm 24/08/2019
780 Giải sáu 25/08/2019
30 Giải bảy 25/08/2019
13700 Giải ba 25/08/2019
6900 Giải tư 26/08/2019
39220 Giải ba 26/08/2019
65210 Giải ba 26/08/2019
00 Giải bảy 26/08/2019
95920 Giải ba 27/08/2019
63250 Giải ba 27/08/2019
5120 Giải năm 27/08/2019
60 Giải bảy 27/08/2019
40230 Giải ba 28/08/2019
8830 Giải năm 29/08/2019
0220 Giải năm 29/08/2019
33040 Giải nhất 30/08/2019
6090 Giải năm 30/08/2019
490 Giải sáu 30/08/2019
70560 Giải DB 31/08/2019
4750 Giải năm 31/08/2019
1600 Giải năm 31/08/2019
60 Giải bảy 31/08/2019
25900 Giải ba 31/08/2019
16660 Giải nhì 01/09/2019
3340 Giải năm 02/09/2019
25570 Giải ba 02/09/2019
73380 Giải ba 02/09/2019
3420 Giải năm 03/09/2019
60 Giải bảy 03/09/2019
40530 Giải nhất 04/09/2019
0710 Giải năm 04/09/2019
1090 Giải năm 04/09/2019
43790 Giải nhì 05/09/2019
51700 Giải ba 05/09/2019
63070 Giải ba 05/09/2019
84610 Giải ba 05/09/2019
6240 Giải tư 05/09/2019
50 Giải bảy 05/09/2019
60 Giải bảy 06/09/2019
8870 Giải tư 06/09/2019
93310 Giải nhì 06/09/2019
70 Giải bảy 07/09/2019
96970 Giải ba 07/09/2019
81190 Giải ba 07/09/2019
0530 Giải năm 08/09/2019
00 Giải bảy 08/09/2019
80560 Giải nhì 09/09/2019
7070 Giải tư 09/09/2019
57620 Giải ba 09/09/2019
3870 Giải tư 10/09/2019
32820 Giải nhất 11/09/2019
2720 Giải năm 12/09/2019
70 Giải bảy 12/09/2019
80 Giải bảy 12/09/2019
8270 Giải tư 13/09/2019
4080 Giải tư 13/09/2019
7520 Giải năm 13/09/2019
00500 Giải ba 14/09/2019
46350 Giải ba 14/09/2019
6620 Giải tư 14/09/2019
3970 Giải tư 14/09/2019
62510 Giải ba 15/09/2019
8510 Giải tư 16/09/2019
95400 Giải ba 16/09/2019
36780 Giải ba 16/09/2019
030 Giải sáu 16/09/2019
56910 Giải ba 18/09/2019
5530 Giải năm 18/09/2019
9770 Giải năm 18/09/2019
80620 Giải DB 19/09/2019
18910 Giải ba 19/09/2019
6930 Giải tư 19/09/2019
1380 Giải năm 19/09/2019
560 Giải sáu 19/09/2019
0030 Giải năm 20/09/2019
4440 Giải tư 20/09/2019
96770 Giải ba 20/09/2019
40460 Giải ba 20/09/2019

THỐNG KÊ KHÁC

Ket qua xo so - Thong ke ve nhieu  Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện
62 3 lượt 63 17 lượt
17 2 lượt 78 15 lượt
01 2 lượt 25 14 lượt
97 2 lượt 24 13 lượt
03 1 lượt 68 12 lượt
11 1 lượt 27 12 lượt
16 1 lượt 20 12 lượt
20 1 lượt 70 12 lượt
25 1 lượt 82 12 lượt
41 1 lượt 96 11 lượt

Ket qua xo so - Thong ke ve it  Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về ít Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện
20 1 lượt 59 3 lượt
25 1 lượt 50 4 lượt
41 1 lượt 11 4 lượt
43 1 lượt 81 4 lượt
46 1 lượt 86 4 lượt
47 1 lượt 75 5 lượt
51 1 lượt 77 5 lượt
54 1 lượt 91 5 lượt
60 1 lượt 15 5 lượt
63 1 lượt 07 5 lượt
X