Dò số

Dãy số
Từ ngày
Tỉnh, TP
Đến ngày
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
ico Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn XS<Mã tỉnh> gởi 6189
Số Giải Ngày mở thưởng
0 xuat hien 69
14350 Giải nhất 25/02/2019
4710 Giải tư 25/02/2019
4150 Giải năm 25/02/2019
0880 Giải tư 26/02/2019
9850 Giải tư 26/02/2019
960 Giải sáu 26/02/2019
17500 Giải ba 27/02/2019
160 Giải sáu 27/02/2019
13630 Giải ba 28/02/2019
0660 Giải tư 28/02/2019
5200 Giải năm 28/02/2019
71310 Giải DB 01/03/2019
8190 Giải tư 02/03/2019
2940 Giải năm 02/03/2019
10 Giải bảy 02/03/2019
4310 Giải tư 03/03/2019
1170 Giải tư 03/03/2019
58310 Giải DB 03/03/2019
1490 Giải năm 04/03/2019
2330 Giải năm 04/03/2019
7550 Giải năm 04/03/2019
510 Giải sáu 04/03/2019
60 Giải bảy 04/03/2019
76770 Giải nhất 05/03/2019
25300 Giải nhì 05/03/2019
89230 Giải ba 05/03/2019
0890 Giải năm 05/03/2019
58780 Giải nhất 06/03/2019
4940 Giải năm 06/03/2019
120 Giải sáu 06/03/2019
94630 Giải nhì 07/03/2019
9030 Giải tư 07/03/2019
8380 Giải tư 07/03/2019
5720 Giải năm 07/03/2019
30 Giải bảy 07/03/2019
70 Giải bảy 07/03/2019
9640 Giải tư 08/03/2019
4480 Giải tư 08/03/2019
9320 Giải năm 08/03/2019
97910 Giải nhất 09/03/2019
70 Giải bảy 09/03/2019
06000 Giải DB 09/03/2019
2310 Giải tư 10/03/2019
9490 Giải năm 10/03/2019
800 Giải sáu 12/03/2019
33470 Giải ba 13/03/2019
40 Giải bảy 13/03/2019
4520 Giải tư 15/03/2019
6750 Giải năm 16/03/2019
190 Giải sáu 16/03/2019
60 Giải bảy 16/03/2019
0870 Giải năm 17/03/2019
70 Giải bảy 17/03/2019
5680 Giải năm 18/03/2019
5100 Giải tư 19/03/2019
8470 Giải năm 19/03/2019
3780 Giải năm 19/03/2019
01740 Giải nhất 20/03/2019
08150 Giải nhì 20/03/2019
3720 Giải tư 21/03/2019
3490 Giải năm 21/03/2019
3670 Giải năm 21/03/2019
26300 Giải ba 22/03/2019
3250 Giải năm 22/03/2019
2840 Giải năm 22/03/2019
35790 Giải nhất 23/03/2019
1450 Giải tư 23/03/2019
8330 Giải năm 23/03/2019
730 Giải sáu 23/03/2019

THỐNG KÊ KHÁC

Ket qua xo so - Thong ke ve nhieu  Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện
10 2 lượt 13 14 lượt
05 2 lượt 32 14 lượt
07 1 lượt 34 13 lượt
08 1 lượt 14 13 lượt
00 1 lượt 63 13 lượt
02 1 lượt 05 12 lượt
11 1 lượt 08 12 lượt
14 1 lượt 31 12 lượt
16 1 lượt 26 12 lượt
24 1 lượt 93 12 lượt

Ket qua xo so - Thong ke ve it  Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về ít Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện
11 1 lượt 66 3 lượt
14 1 lượt 76 3 lượt
16 1 lượt 61 4 lượt
24 1 lượt 45 4 lượt
32 1 lượt 46 4 lượt
34 1 lượt 29 4 lượt
48 1 lượt 19 5 lượt
51 1 lượt 02 5 lượt
55 1 lượt 48 5 lượt
59 1 lượt 35 5 lượt
X