Dò số

Dãy số
Từ ngày
Tỉnh, TP
Đến ngày
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
ico Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn XS<Mã tỉnh> gởi 6189
Số Giải Ngày mở thưởng
0 xuat hien 92
5020 Giải năm 17/06/2019
00 Giải bảy 17/06/2019
4100 Giải tư 18/06/2019
4620 Giải tư 18/06/2019
4640 Giải năm 18/06/2019
60 Giải bảy 18/06/2019
18990 Giải ba 19/06/2019
5800 Giải năm 19/06/2019
76620 Giải nhì 20/06/2019
28020 Giải nhì 20/06/2019
6440 Giải năm 20/06/2019
3140 Giải năm 20/06/2019
57190 Giải ba 21/06/2019
99100 Giải ba 21/06/2019
6340 Giải năm 21/06/2019
40 Giải bảy 21/06/2019
33760 Giải nhất 22/06/2019
60 Giải bảy 23/06/2019
00 Giải bảy 23/06/2019
0150 Giải năm 24/06/2019
90 Giải bảy 24/06/2019
4330 Giải tư 25/06/2019
920 Giải sáu 25/06/2019
90 Giải bảy 25/06/2019
35900 Giải ba 26/06/2019
7190 Giải năm 26/06/2019
890 Giải sáu 26/06/2019
50 Giải bảy 26/06/2019
58920 Giải ba 27/06/2019
20 Giải bảy 27/06/2019
94620 Giải ba 28/06/2019
4770 Giải tư 28/06/2019
6880 Giải tư 28/06/2019
7930 Giải tư 28/06/2019
10 Giải bảy 28/06/2019
75100 Giải ba 29/06/2019
10 Giải bảy 29/06/2019
92650 Giải nhất 30/06/2019
4230 Giải năm 30/06/2019
4650 Giải năm 30/06/2019
35770 Giải ba 01/07/2019
8840 Giải năm 01/07/2019
52550 Giải ba 02/07/2019
1030 Giải năm 02/07/2019
900 Giải sáu 02/07/2019
66310 Giải ba 03/07/2019
6950 Giải tư 03/07/2019
290 Giải sáu 03/07/2019
76760 Giải ba 04/07/2019
15050 Giải ba 04/07/2019
6430 Giải năm 04/07/2019
19120 Giải DB 04/07/2019
55350 Giải nhì 05/07/2019
820 Giải sáu 05/07/2019
69660 Giải ba 06/07/2019
38300 Giải ba 06/07/2019
1030 Giải năm 06/07/2019
6390 Giải năm 06/07/2019
6200 Giải năm 06/07/2019
900 Giải sáu 06/07/2019
80 Giải bảy 06/07/2019
650 Giải sáu 07/07/2019
70 Giải bảy 07/07/2019
53350 Giải nhất 08/07/2019
740 Giải sáu 08/07/2019
71330 Giải nhất 09/07/2019
59430 Giải ba 09/07/2019
40 Giải bảy 09/07/2019
68490 Giải DB 09/07/2019
56330 Giải ba 10/07/2019
3730 Giải tư 10/07/2019
540 Giải sáu 10/07/2019
84870 Giải ba 11/07/2019
4740 Giải tư 11/07/2019
8000 Giải năm 11/07/2019
6600 Giải năm 11/07/2019
9430 Giải tư 12/07/2019
3840 Giải năm 12/07/2019
910 Giải sáu 12/07/2019
1730 Giải tư 13/07/2019
3930 Giải năm 13/07/2019
2430 Giải năm 13/07/2019
01770 Giải ba 14/07/2019
9220 Giải tư 14/07/2019
2210 Giải năm 14/07/2019
500 Giải sáu 14/07/2019
50440 Giải nhì 15/07/2019
7230 Giải tư 15/07/2019
620 Giải sáu 15/07/2019
74780 Giải ba 16/07/2019
4190 Giải tư 16/07/2019
8300 Giải năm 16/07/2019

THỐNG KÊ KHÁC

Ket qua xo so - Thong ke ve nhieu  Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện
66 2 lượt 19 17 lượt
84 2 lượt 58 16 lượt
95 2 lượt 65 16 lượt
97 2 lượt 30 15 lượt
98 1 lượt 00 15 lượt
86 1 lượt 33 13 lượt
88 1 lượt 20 12 lượt
89 1 lượt 23 12 lượt
90 1 lượt 07 12 lượt
68 1 lượt 57 12 lượt

Ket qua xo so - Thong ke ve it  Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về ít Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện
02 1 lượt 69 1 lượt
04 1 lượt 03 3 lượt
05 1 lượt 18 3 lượt
07 1 lượt 80 3 lượt
20 1 lượt 81 4 lượt
22 1 lượt 32 4 lượt
32 1 lượt 06 4 lượt
34 1 lượt 43 4 lượt
37 1 lượt 47 4 lượt
53 1 lượt 49 4 lượt
X