Dò số

Dãy số
Từ ngày
Tỉnh, TP
Đến ngày
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
ico Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn XS<Mã tỉnh> gởi 6189
Số Giải Ngày mở thưởng
0 xuat hien 97
7120 Giải năm 17/10/2018
1470 Giải năm 17/10/2018
70 Giải bảy 17/10/2018
510 Giải sáu 18/10/2018
90 Giải bảy 18/10/2018
22850 Giải DB 18/10/2018
93170 Giải ba 19/10/2018
18300 Giải nhất 20/10/2018
4890 Giải năm 20/10/2018
80 Giải bảy 20/10/2018
72270 Giải nhì 21/10/2018
34990 Giải ba 21/10/2018
4960 Giải năm 21/10/2018
26210 Giải ba 22/10/2018
63170 Giải ba 23/10/2018
82400 Giải ba 23/10/2018
9480 Giải năm 23/10/2018
05550 Giải nhì 24/10/2018
89590 Giải ba 24/10/2018
6680 Giải tư 24/10/2018
8080 Giải năm 24/10/2018
7280 Giải năm 24/10/2018
10 Giải bảy 24/10/2018
80700 Giải ba 25/10/2018
78210 Giải ba 25/10/2018
3190 Giải tư 25/10/2018
7610 Giải năm 25/10/2018
950 Giải sáu 25/10/2018
590 Giải sáu 25/10/2018
2720 Giải tư 26/10/2018
9900 Giải năm 26/10/2018
6390 Giải năm 26/10/2018
220 Giải sáu 27/10/2018
89540 Giải nhì 28/10/2018
85790 Giải nhì 28/10/2018
6550 Giải tư 28/10/2018
9750 Giải năm 29/10/2018
3460 Giải năm 29/10/2018
340 Giải sáu 29/10/2018
48080 Giải ba 01/11/2018
70610 Giải ba 01/11/2018
85810 Giải ba 01/11/2018
70 Giải bảy 01/11/2018
00 Giải bảy 01/11/2018
50 Giải bảy 01/11/2018
34440 Giải nhì 02/11/2018
45550 Giải nhì 02/11/2018
05880 Giải ba 03/11/2018
97250 Giải ba 03/11/2018
01600 Giải ba 03/11/2018
1710 Giải năm 03/11/2018
610 Giải sáu 03/11/2018
430 Giải sáu 03/11/2018
91350 Giải nhì 04/11/2018
19050 Giải nhì 04/11/2018
0640 Giải năm 04/11/2018
470 Giải sáu 04/11/2018
79910 Giải ba 05/11/2018
4250 Giải năm 05/11/2018
050 Giải sáu 05/11/2018
00 Giải bảy 05/11/2018
2670 Giải tư 06/11/2018
140 Giải sáu 06/11/2018
74050 Giải nhì 07/11/2018
970 Giải sáu 07/11/2018
700 Giải sáu 07/11/2018
30 Giải bảy 07/11/2018
50330 Giải nhất 08/11/2018
11180 Giải ba 08/11/2018
03520 Giải ba 08/11/2018
260 Giải sáu 08/11/2018
9670 Giải năm 09/11/2018
5830 Giải năm 09/11/2018
490 Giải sáu 09/11/2018
6830 Giải năm 10/11/2018
950 Giải sáu 10/11/2018
650 Giải sáu 10/11/2018
90 Giải bảy 10/11/2018
40 Giải bảy 10/11/2018
13320 Giải nhì 11/11/2018
16710 Giải ba 11/11/2018
45320 Giải ba 11/11/2018
60 Giải bảy 11/11/2018
91950 Giải ba 12/11/2018
6290 Giải năm 12/11/2018
20970 Giải DB 12/11/2018
27920 Giải nhất 13/11/2018
8350 Giải năm 13/11/2018
6580 Giải năm 13/11/2018
30 Giải bảy 13/11/2018
7270 Giải năm 14/11/2018
20 Giải bảy 14/11/2018
3920 Giải tư 15/11/2018
5520 Giải năm 15/11/2018
43720 Giải nhất 16/11/2018
07830 Giải nhì 16/11/2018
650 Giải sáu 16/11/2018

THỐNG KÊ KHÁC

Ket qua xo so - Thong ke ve nhieu  Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện
48 2 lượt 50 18 lượt
32 2 lượt 68 15 lượt
33 1 lượt 32 15 lượt
35 1 lượt 34 14 lượt
38 1 lượt 81 14 lượt
41 1 lượt 93 14 lượt
44 1 lượt 24 13 lượt
03 1 lượt 12 12 lượt
11 1 lượt 57 12 lượt
14 1 lượt 58 12 lượt

Ket qua xo so - Thong ke ve it  Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về ít Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện
03 1 lượt 08 2 lượt
11 1 lượt 33 2 lượt
14 1 lượt 98 2 lượt
18 1 lượt 95 3 lượt
24 1 lượt 97 3 lượt
28 1 lượt 47 3 lượt
33 1 lượt 46 4 lượt
35 1 lượt 60 4 lượt
38 1 lượt 73 4 lượt
41 1 lượt 36 4 lượt
X