Dò số

Dãy số
Từ ngày
Tỉnh, TP
Đến ngày
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
ico Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn XS<Mã tỉnh> gởi 6189
Số Giải Ngày mở thưởng
0 xuat hien 91 21/08/2018
92920 Giải nhất 22/08/2018
1310 Giải tư 22/08/2018
2630 Giải năm 22/08/2018
27470 Giải ba 23/08/2018
43820 Giải ba 23/08/2018
0340 Giải năm 23/08/2018
030 Giải sáu 23/08/2018
31320 Giải nhì 24/08/2018
61300 Giải ba 24/08/2018
0040 Giải năm 24/08/2018
90 Giải bảy 24/08/2018
20770 Giải nhất 25/08/2018
40740 Giải ba 25/08/2018
6540 Giải năm 25/08/2018
20 Giải bảy 25/08/2018
54360 Giải DB 25/08/2018
64150 Giải ba 26/08/2018
3000 Giải năm 26/08/2018
40 Giải bảy 26/08/2018
48260 Giải nhất 27/08/2018
43800 Giải ba 27/08/2018
1360 Giải tư 27/08/2018
3880 Giải tư 27/08/2018
9090 Giải tư 28/08/2018
6620 Giải tư 28/08/2018
080 Giải sáu 28/08/2018
15170 Giải nhì 29/08/2018
3010 Giải năm 29/08/2018
00 Giải bảy 29/08/2018
14660 Giải DB 30/08/2018
7440 Giải năm 31/08/2018
85840 Giải ba 01/09/2018
8060 Giải tư 01/09/2018
70 Giải bảy 01/09/2018
53320 Giải ba 02/09/2018
19640 Giải DB 02/09/2018
52210 Giải ba 03/09/2018
840 Giải sáu 03/09/2018
84970 Giải ba 05/09/2018
5990 Giải năm 05/09/2018
4460 Giải năm 05/09/2018
9340 Giải năm 05/09/2018
00 Giải bảy 05/09/2018
60 Giải bảy 06/09/2018
48820 Giải ba 07/09/2018
7340 Giải tư 07/09/2018
3260 Giải năm 07/09/2018
020 Giải sáu 08/09/2018
70 Giải bảy 08/09/2018
15040 Giải nhì 09/09/2018
7420 Giải năm 09/09/2018
1820 Giải năm 09/09/2018
00490 Giải ba 10/09/2018
2590 Giải năm 10/09/2018
160 Giải sáu 10/09/2018
20 Giải bảy 10/09/2018
6780 Giải tư 11/09/2018
4120 Giải năm 11/09/2018
50040 Giải DB 11/09/2018
37710 Giải ba 12/09/2018
5890 Giải tư 12/09/2018
2790 Giải năm 12/09/2018
890 Giải sáu 12/09/2018
69120 Giải nhì 13/09/2018
20 Giải bảy 13/09/2018
94610 Giải ba 14/09/2018
60870 Giải nhất 15/09/2018
40380 Giải nhì 15/09/2018
62780 Giải ba 15/09/2018
9210 Giải tư 15/09/2018
4290 Giải tư 15/09/2018
4860 Giải năm 15/09/2018
6120 Giải năm 16/09/2018
97640 Giải ba 17/09/2018
7810 Giải năm 17/09/2018
00 Giải bảy 17/09/2018
57310 Giải ba 18/09/2018
5400 Giải tư 18/09/2018
7620 Giải tư 18/09/2018
9920 Giải năm 18/09/2018
90 Giải bảy 18/09/2018
91720 Giải DB 18/09/2018
66140 Giải nhất 19/09/2018
36240 Giải ba 19/09/2018
1320 Giải năm 19/09/2018
130 Giải sáu 19/09/2018
30 Giải bảy 19/09/2018
53890 Giải ba 20/09/2018
67390 Giải ba 21/09/2018
24710 Giải ba 21/09/2018
9200 Giải năm 21/09/2018

THỐNG KÊ KHÁC

Ket qua xo so - Thong ke ve nhieu  Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện
40 2 lượt 20 18 lượt
60 2 lượt 40 16 lượt
87 2 lượt 36 13 lượt
88 2 lượt 87 13 lượt
77 2 lượt 88 13 lượt
81 1 lượt 90 12 lượt
96 1 lượt 99 12 lượt
97 1 lượt 57 12 lượt
62 1 lượt 63 12 lượt
63 1 lượt 27 12 lượt

Ket qua xo so - Thong ke ve it  Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về ít Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện
08 1 lượt 50 1 lượt
15 1 lượt 66 2 lượt
17 1 lượt 92 2 lượt
19 1 lượt 95 3 lượt
20 1 lượt 44 3 lượt
21 1 lượt 30 3 lượt
27 1 lượt 06 3 lượt
35 1 lượt 11 4 lượt
43 1 lượt 18 4 lượt
45 1 lượt 41 4 lượt
X