Dò số

Dãy số
Từ ngày
Tỉnh, TP
Đến ngày
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
ico Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn XS<Mã tỉnh> gởi 6189
Số Giải Ngày mở thưởng
0 xuat hien 82
26270 Giải nhì 20/12/2018
70 Giải bảy 20/12/2018
4860 Giải tư 21/12/2018
2190 Giải năm 21/12/2018
70 Giải bảy 21/12/2018
70270 Giải ba 22/12/2018
1890 Giải năm 22/12/2018
03840 Giải nhì 23/12/2018
2410 Giải năm 23/12/2018
00 Giải bảy 23/12/2018
50 Giải bảy 23/12/2018
1020 Giải năm 24/12/2018
30 Giải bảy 24/12/2018
290 Giải sáu 25/12/2018
24520 Giải ba 26/12/2018
30 Giải bảy 26/12/2018
73330 Giải DB 26/12/2018
1590 Giải tư 27/12/2018
41600 Giải ba 28/12/2018
9340 Giải tư 28/12/2018
6020 Giải năm 28/12/2018
00 Giải bảy 28/12/2018
6930 Giải năm 29/12/2018
80 Giải bảy 29/12/2018
4160 Giải tư 30/12/2018
6950 Giải năm 30/12/2018
1630 Giải năm 30/12/2018
7280 Giải tư 31/12/2018
470 Giải sáu 31/12/2018
430 Giải sáu 31/12/2018
00 Giải bảy 01/01/2019
40 Giải bảy 01/01/2019
45470 Giải nhì 02/01/2019
11360 Giải ba 02/01/2019
30 Giải bảy 02/01/2019
9840 Giải tư 03/01/2019
4380 Giải tư 04/01/2019
0710 Giải năm 04/01/2019
00 Giải bảy 04/01/2019
2210 Giải tư 05/01/2019
1340 Giải tư 06/01/2019
40 Giải bảy 06/01/2019
71930 Giải ba 07/01/2019
8000 Giải tư 07/01/2019
1130 Giải tư 07/01/2019
880 Giải sáu 07/01/2019
30 Giải bảy 07/01/2019
4510 Giải tư 08/01/2019
260 Giải sáu 08/01/2019
00 Giải bảy 08/01/2019
62880 Giải DB 08/01/2019
0860 Giải tư 09/01/2019
1380 Giải tư 09/01/2019
8790 Giải năm 09/01/2019
7010 Giải năm 09/01/2019
370 Giải sáu 09/01/2019
60 Giải bảy 09/01/2019
98540 Giải ba 10/01/2019
61680 Giải ba 10/01/2019
200 Giải sáu 10/01/2019
6640 Giải năm 11/01/2019
1480 Giải năm 11/01/2019
000 Giải sáu 11/01/2019
10100 Giải ba 12/01/2019
60310 Giải ba 12/01/2019
8700 Giải năm 12/01/2019
84730 Giải ba 13/01/2019
2950 Giải tư 13/01/2019
2720 Giải năm 14/01/2019
12310 Giải nhì 15/01/2019
68290 Giải ba 15/01/2019
7490 Giải tư 15/01/2019
4350 Giải năm 15/01/2019
2670 Giải tư 16/01/2019
750 Giải sáu 16/01/2019
840 Giải sáu 17/01/2019
40670 Giải ba 18/01/2019
660 Giải sáu 18/01/2019
6340 Giải tư 19/01/2019
70 Giải bảy 19/01/2019
07010 Giải nhì 20/01/2019
83460 Giải ba 20/01/2019

THỐNG KÊ KHÁC

Ket qua xo so - Thong ke ve nhieu  Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện
89 3 lượt 49 16 lượt
91 2 lượt 56 16 lượt
22 2 lượt 15 15 lượt
24 2 lượt 79 15 lượt
41 2 lượt 76 14 lượt
08 2 lượt 14 14 lượt
16 1 lượt 22 14 lượt
45 1 lượt 72 14 lượt
53 1 lượt 48 14 lượt
56 1 lượt 31 13 lượt

Ket qua xo so - Thong ke ve it  Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về ít Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện
45 1 lượt 01 4 lượt
53 1 lượt 17 4 lượt
56 1 lượt 20 4 lượt
59 1 lượt 25 4 lượt
65 1 lượt 36 4 lượt
75 1 lượt 45 4 lượt
76 1 lượt 82 4 lượt
77 1 lượt 84 5 lượt
79 1 lượt 81 5 lượt
80 1 lượt 97 5 lượt
X