Dò số

Dãy số
Từ ngày
Tỉnh, TP
Đến ngày
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
ico Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn XS<Mã tỉnh> gởi 6189
Số Giải Ngày mở thưởng
0 xuat hien 82
60560 Giải nhất 17/10/2019
89840 Giải ba 17/10/2019
71070 Giải ba 17/10/2019
2300 Giải năm 17/10/2019
9610 Giải tư 19/10/2019
310 Giải sáu 19/10/2019
40 Giải bảy 19/10/2019
1450 Giải tư 20/10/2019
5960 Giải năm 20/10/2019
00 Giải bảy 20/10/2019
71630 Giải ba 21/10/2019
73940 Giải ba 21/10/2019
7130 Giải tư 21/10/2019
0230 Giải năm 21/10/2019
220 Giải sáu 21/10/2019
10 Giải bảy 21/10/2019
30 Giải bảy 21/10/2019
9500 Giải tư 23/10/2019
1660 Giải tư 23/10/2019
8560 Giải năm 23/10/2019
810 Giải sáu 23/10/2019
60 Giải bảy 23/10/2019
62690 Giải ba 24/10/2019
91520 Giải ba 24/10/2019
290 Giải sáu 24/10/2019
14580 Giải nhì 25/10/2019
67800 Giải ba 25/10/2019
56080 Giải ba 26/10/2019
4970 Giải tư 26/10/2019
8790 Giải năm 26/10/2019
4700 Giải năm 27/10/2019
160 Giải sáu 27/10/2019
31760 Giải ba 28/10/2019
5460 Giải tư 28/10/2019
1470 Giải tư 28/10/2019
2030 Giải tư 30/10/2019
3250 Giải tư 30/10/2019
2910 Giải năm 31/10/2019
6970 Giải năm 01/11/2019
8420 Giải năm 01/11/2019
56510 Giải nhì 02/11/2019
0160 Giải năm 03/11/2019
90 Giải bảy 03/11/2019
20 Giải bảy 03/11/2019
95380 Giải ba 04/11/2019
52080 Giải ba 04/11/2019
4540 Giải năm 04/11/2019
6500 Giải năm 04/11/2019
5590 Giải năm 04/11/2019
71610 Giải nhì 05/11/2019
9000 Giải tư 05/11/2019
63990 Giải DB 05/11/2019
83100 Giải ba 06/11/2019
190 Giải sáu 06/11/2019
59440 Giải ba 07/11/2019
400 Giải sáu 07/11/2019
91330 Giải ba 08/11/2019
80 Giải bảy 08/11/2019
84850 Giải nhì 09/11/2019
19390 Giải ba 09/11/2019
16400 Giải ba 09/11/2019
0800 Giải năm 09/11/2019
60 Giải bảy 09/11/2019
69710 Giải nhì 10/11/2019
2540 Giải năm 10/11/2019
70 Giải bảy 10/11/2019
23310 Giải DB 10/11/2019
92520 Giải ba 11/11/2019
9770 Giải năm 11/11/2019
720 Giải sáu 11/11/2019
7940 Giải tư 12/11/2019
65150 Giải ba 13/11/2019
980 Giải sáu 13/11/2019
58180 Giải ba 14/11/2019
14790 Giải ba 14/11/2019
7010 Giải năm 14/11/2019
30750 Giải ba 15/11/2019
700 Giải sáu 15/11/2019
50 Giải bảy 15/11/2019
47020 Giải ba 16/11/2019
5510 Giải tư 16/11/2019
6800 Giải năm 16/11/2019

THỐNG KÊ KHÁC

Ket qua xo so - Thong ke ve nhieu  Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện
16 2 lượt 03 15 lượt
74 2 lượt 87 14 lượt
98 2 lượt 77 13 lượt
02 1 lượt 95 13 lượt
08 1 lượt 02 13 lượt
09 1 lượt 33 13 lượt
10 1 lượt 42 13 lượt
11 1 lượt 59 13 lượt
81 1 lượt 68 13 lượt
82 1 lượt 71 12 lượt

Ket qua xo so - Thong ke ve it  Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về ít Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện
18 1 lượt 41 1 lượt
24 1 lượt 53 2 lượt
37 1 lượt 06 2 lượt
39 1 lượt 12 3 lượt
42 1 lượt 22 3 lượt
43 1 lượt 64 3 lượt
44 1 lượt 82 3 lượt
49 1 lượt 65 4 lượt
53 1 lượt 38 4 lượt
58 1 lượt 31 4 lượt
X