Lo gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Miền Bắc, XSMB ngày 23-02-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
18 18 lần 31/01/2019 30 lần
81 18 lần 31/01/2019 22 lần
57 15 lần 03/02/2019 30 lần
37 14 lần 08/02/2019 23 lần
23 13 lần 09/02/2019 23 lần
56 12 lần 10/02/2019 20 lần
85 12 lần 10/02/2019 25 lần
01 11 lần 11/02/2019 24 lần
79 11 lần 11/02/2019 15 lần
45 10 lần 12/02/2019 21 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
18 - 81 18 lần 31/01/2019 11 lần
01 - 10 8 lần 14/02/2019 10 lần
45 - 54 7 lần 15/02/2019 10 lần
24 - 42 4 lần 18/02/2019 11 lần
79 - 97 4 lần 18/02/2019 12 lần
19 - 91 3 lần 19/02/2019 10 lần
25 - 52 3 lần 19/02/2019 14 lần
57 - 75 3 lần 19/02/2019 10 lần
16 - 61 2 lần 20/02/2019 14 lần
23 - 32 2 lần 20/02/2019 12 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 20 lần 29/01/2019 39 lần
4 16 lần 02/02/2019 55 lần
5 11 lần 11/02/2019 58 lần
2 8 lần 14/02/2019 67 lần
3 7 lần 15/02/2019 59 lần
8 5 lần 17/02/2019 56 lần
9 4 lần 18/02/2019 51 lần
0 3 lần 19/02/2019 61 lần
1 2 lần 20/02/2019 70 lần
6 0 lần 22/02/2019 56 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 19 lần 30/01/2019 45 lần
1 9 lần 13/02/2019 52 lần
9 8 lần 14/02/2019 71 lần
2 7 lần 15/02/2019 78 lần
0 6 lần 16/02/2019 57 lần
7 4 lần 18/02/2019 61 lần
5 3 lần 19/02/2019 61 lần
6 2 lần 20/02/2019 56 lần
8 1 lần 21/02/2019 70 lần
3 0 lần 22/02/2019 57 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 51 lần 29/12/2018 64 lần
3 22 lần 27/01/2019 56 lần
0 9 lần 13/02/2019 52 lần
1 8 lần 14/02/2019 52 lần
8 6 lần 16/02/2019 59 lần
6 4 lần 18/02/2019 66 lần
5 3 lần 19/02/2019 58 lần
7 2 lần 20/02/2019 54 lần
4 1 lần 21/02/2019 56 lần
9 0 lần 22/02/2019 38 lần
X