Lo gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Miền Bắc, XSMB ngày 23-04-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
75 17 lần 05/04/2019 22 lần
76 12 lần 10/04/2019 20 lần
10 10 lần 12/04/2019 33 lần
87 10 lần 12/04/2019 23 lần
40 8 lần 14/04/2019 26 lần
21 7 lần 15/04/2019 28 lần
65 7 lần 15/04/2019 29 lần
80 7 lần 15/04/2019 20 lần
22 6 lần 16/04/2019 24 lần
28 6 lần 16/04/2019 30 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
57 - 75 6 lần 16/04/2019 10 lần
56 - 65 5 lần 17/04/2019 20 lần
67 - 76 5 lần 17/04/2019 13 lần
16 - 61 4 lần 18/04/2019 14 lần
49 - 94 4 lần 18/04/2019 13 lần
04 - 40 3 lần 19/04/2019 12 lần
08 - 80 3 lần 19/04/2019 11 lần
15 - 51 3 lần 19/04/2019 11 lần
24 - 42 3 lần 19/04/2019 11 lần
68 - 86 3 lần 19/04/2019 13 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 25 lần 28/03/2019 39 lần
5 17 lần 05/04/2019 58 lần
3 11 lần 11/04/2019 59 lần
6 8 lần 14/04/2019 56 lần
4 7 lần 15/04/2019 55 lần
2 6 lần 16/04/2019 67 lần
8 3 lần 19/04/2019 56 lần
9 2 lần 20/04/2019 51 lần
0 1 lần 21/04/2019 61 lần
1 0 lần 22/04/2019 70 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
0 14 lần 08/04/2019 57 lần
5 13 lần 09/04/2019 61 lần
4 12 lần 10/04/2019 45 lần
6 11 lần 11/04/2019 56 lần
1 9 lần 13/04/2019 52 lần
2 6 lần 16/04/2019 78 lần
8 3 lần 19/04/2019 70 lần
7 2 lần 20/04/2019 61 lần
3 1 lần 21/04/2019 57 lần
9 0 lần 22/04/2019 71 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 30 lần 23/03/2019 58 lần
1 13 lần 09/04/2019 52 lần
2 12 lần 10/04/2019 64 lần
9 9 lần 13/04/2019 38 lần
7 7 lần 15/04/2019 54 lần
4 6 lần 16/04/2019 56 lần
8 4 lần 18/04/2019 59 lần
6 2 lần 20/04/2019 66 lần
3 1 lần 21/04/2019 56 lần
0 0 lần 22/04/2019 52 lần
X