Lo gan Miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Miền Bắc, XSMB ngày 20-10-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
51 15 lần 04/10/2019 25 lần
13 14 lần 05/10/2019 23 lần
52 14 lần 05/10/2019 21 lần
88 12 lần 07/10/2019 21 lần
99 12 lần 07/10/2019 20 lần
56 11 lần 08/10/2019 20 lần
89 11 lần 08/10/2019 23 lần
04 9 lần 10/10/2019 34 lần
46 9 lần 10/10/2019 25 lần
72 9 lần 10/10/2019 20 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
13 - 31 8 lần 11/10/2019 13 lần
34 - 43 4 lần 15/10/2019 14 lần
69 - 96 4 lần 15/10/2019 12 lần
02 - 20 3 lần 16/10/2019 9 lần
12 - 21 3 lần 16/10/2019 12 lần
36 - 63 3 lần 16/10/2019 16 lần
56 - 65 3 lần 16/10/2019 20 lần
06 - 60 2 lần 17/10/2019 16 lần
07 - 70 2 lần 17/10/2019 13 lần
09 - 90 2 lần 17/10/2019 11 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 16 lần 03/10/2019 67 lần
5 14 lần 05/10/2019 58 lần
7 13 lần 06/10/2019 39 lần
8 10 lần 09/10/2019 56 lần
0 7 lần 12/10/2019 61 lần
1 5 lần 14/10/2019 70 lần
3 4 lần 15/10/2019 59 lần
4 3 lần 16/10/2019 55 lần
6 2 lần 17/10/2019 56 lần
9 0 lần 19/10/2019 51 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 34 lần 15/09/2019 57 lần
2 14 lần 05/10/2019 78 lần
5 13 lần 06/10/2019 61 lần
4 10 lần 09/10/2019 45 lần
6 9 lần 10/10/2019 56 lần
9 7 lần 12/10/2019 71 lần
0 4 lần 15/10/2019 57 lần
1 2 lần 17/10/2019 52 lần
7 1 lần 18/10/2019 61 lần
8 0 lần 19/10/2019 70 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
8 37 lần 12/09/2019 59 lần
1 11 lần 08/10/2019 52 lần
0 9 lần 10/10/2019 52 lần
4 8 lần 11/10/2019 56 lần
9 7 lần 12/10/2019 38 lần
2 5 lần 14/10/2019 64 lần
3 4 lần 15/10/2019 56 lần
5 3 lần 16/10/2019 58 lần
6 1 lần 18/10/2019 66 lần
7 0 lần 19/10/2019 54 lần
X