Lo gan miền Nam – Thống kê lo gan XSMN - Gan MN

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Vũng Tàu, XSVT Ngày 16-07-2019

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
49 34 lần 13/11/2018 34 lần
45 33 lần 20/11/2018 33 lần
53 27 lần 01/01/2019 37 lần
06 17 lần 12/03/2019 20 lần
92 17 lần 12/03/2019 17 lần
56 16 lần 19/03/2019 25 lần
60 16 lần 19/03/2019 25 lần
85 15 lần 26/03/2019 34 lần
27 14 lần 02/04/2019 24 lần
03 13 lần 09/04/2019 24 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
06 - 60 16 lần 19/03/2019 12 lần
34 - 43 10 lần 30/04/2019 12 lần
46 - 64 9 lần 07/05/2019 15 lần
02 - 20 8 lần 14/05/2019 17 lần
17 - 71 8 lần 14/05/2019 10 lần
29 - 92 8 lần 14/05/2019 10 lần
18 - 81 7 lần 21/05/2019 16 lần
07 - 70 6 lần 28/05/2019 12 lần
89 - 98 6 lần 28/05/2019 10 lần
37 - 73 5 lần 04/06/2019 11 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 54 lần 26/06/2018 35 lần
0 28 lần 25/12/2018 42 lần
8 15 lần 26/03/2019 57 lần
4 10 lần 30/04/2019 30 lần
1 9 lần 07/05/2019 49 lần
5 7 lần 21/05/2019 26 lần
3 5 lần 04/06/2019 35 lần
6 3 lần 18/06/2019 24 lần
2 1 lần 02/07/2019 24 lần
9 0 lần 09/07/2019 26 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
6 54 lần 26/06/2018 24 lần
1 20 lần 19/02/2019 64 lần
3 10 lần 30/04/2019 21 lần
0 9 lần 07/05/2019 43 lần
7 6 lần 28/05/2019 38 lần
8 5 lần 04/06/2019 54 lần
9 4 lần 11/06/2019 29 lần
2 3 lần 18/06/2019 32 lần
5 2 lần 25/06/2019 42 lần
4 0 lần 09/07/2019 37 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 25 lần 15/01/2019 28 lần
2 18 lần 05/03/2019 32 lần
0 12 lần 16/04/2019 23 lần
7 8 lần 14/05/2019 24 lần
9 7 lần 21/05/2019 51 lần
1 5 lần 04/06/2019 42 lần
8 3 lần 18/06/2019 43 lần
4 2 lần 25/06/2019 21 lần
6 1 lần 02/07/2019 25 lần
3 0 lần 09/07/2019 45 lần
X