Lo gan miền Trung – Thống kê lo gan XSMT - Gan MT

Chọn ngày
Tỉnh, TP

Thống kê Loto gan Xổ số Quảng Ngãi, XSQNG Ngày 17-11-2018

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
47 30 lần 14/04/2018 30 lần
57 17 lần 14/07/2018 20 lần
13 16 lần 21/07/2018 27 lần
45 16 lần 21/07/2018 21 lần
68 15 lần 28/07/2018 34 lần
96 14 lần 04/08/2018 15 lần
55 13 lần 11/08/2018 19 lần
56 13 lần 11/08/2018 17 lần
67 13 lần 11/08/2018 22 lần
37 11 lần 25/08/2018 21 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
45 - 54 11 lần 25/08/2018 14 lần
69 - 96 10 lần 01/09/2018 12 lần
67 - 76 8 lần 15/09/2018 9 lần
09 - 90 7 lần 22/09/2018 8 lần
48 - 84 7 lần 22/09/2018 9 lần
26 - 62 5 lần 06/10/2018 13 lần
34 - 43 5 lần 06/10/2018 9 lần
37 - 73 5 lần 06/10/2018 20 lần
24 - 42 4 lần 13/10/2018 11 lần
28 - 82 4 lần 13/10/2018 17 lần

Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 15 lần 28/07/2018 31 lần
2 13 lần 11/08/2018 38 lần
4 12 lần 18/08/2018 18 lần
5 9 lần 08/09/2018 30 lần
7 5 lần 06/10/2018 25 lần
6 4 lần 13/10/2018 28 lần
1 3 lần 20/10/2018 50 lần
8 2 lần 27/10/2018 31 lần
9 1 lần 03/11/2018 22 lần
0 0 lần 10/11/2018 29 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 17 lần 14/07/2018 24 lần
5 13 lần 11/08/2018 31 lần
6 11 lần 25/08/2018 38 lần
0 9 lần 08/09/2018 23 lần
1 8 lần 15/09/2018 45 lần
4 7 lần 22/09/2018 25 lần
3 4 lần 13/10/2018 38 lần
9 2 lần 27/10/2018 48 lần
7 1 lần 03/11/2018 51 lần
8 0 lần 10/11/2018 54 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 33 lần 24/03/2018 42 lần
1 19 lần 30/06/2018 30 lần
2 15 lần 28/07/2018 39 lần
5 9 lần 08/09/2018 36 lần
4 7 lần 22/09/2018 28 lần
0 5 lần 06/10/2018 28 lần
9 4 lần 13/10/2018 31 lần
7 2 lần 27/10/2018 29 lần
6 1 lần 03/11/2018 33 lần
8 0 lần 10/11/2018 30 lần
X