Lo Bac Lieu - Bảng Kết quả Lô tô Bạc Liêu - XSBL - SXBL

XSBL mở thưởng Thứ 3 ngày 15/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,0 0,5 0
1 2,3 6,6,0,7 1
2 3 4,5,3,1 2
3 2 4,2,4,1 3
4 2,3,3 - 4
5 9,2,0 - 5
6 6,1,1,8 6 6
7 1 - 7
8 - 6,9 8
9 8 5 9

Nhận kết quả xổ số Bạc Liêu, soạn XSBL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBL Thứ 3, XS Bạc Liêu 08/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 1 0
1 0,8,5 - 1
2 6,5,4 9 2
3 7,3 9,3 3
4 5,6,7 2 4
5 8 2,1,4,6 5
6 5 2,4 6
7 - 8,3,8,4 7
8 7,7 5,9,1 8
9 8,3,2 - 9

Lô XS Bạc Liêu Thứ 3, SXBL 01/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,0 0 0
1 1,9 1,8 1
2 3,8 8,6,3,6 2
3 8,7,2,6 2,6 3
4 4 4 4
5 - - 5
6 2,2,3,8 3 6
7 - 3,0,8 7
8 2,1,7 3,2,6 8
9 - 1 9

Lô Bạc Liêu Thứ 3, Xổ số BL 24/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 2,7,6 0
1 6,3 6,5,8,9 1
2 0 3 2
3 2 1 3
4 5,6 - 4
5 9,1 7,4 5
6 1,0 1,4 6
7 5,0,8 - 7
8 8,1 8,0,7 8
9 9,1 9,5 9

Lô tô XSBL Thứ 3, XSBL 17/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 7 0
1 1,6 1 1
2 5 5,3,4,5,4,6 2
3 2 9,5 3
4 2,2 6,8 4
5 2,2,9,3 2 5
6 4,2 9,1 6
7 0,9 - 7
8 4 - 8
9 3,6 5,0,7 9

Lô Bạc Liêu Thứ 3, Sổ số Bạc Liêu 10/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 4,3,3 9,9 1
2 3 3,4 2
3 2,4 1,1,2 3
4 2 1,6,3,5 4
5 8,4 9,9 5
6 4,7,6 6,7 6
7 6,9 6 7
8 - 5 8
9 5,1,5,1 7 9

Lo SXBL Thứ 3, SXBL 03/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,2 9 0
1 2 4 1
2 3,7 0,1 2
3 3,8 3,6,8,2 3
4 1,4,4 4,4,6 4
5 6 - 5
6 7,3,8,4,9 5 6
7 - 6,2 7
8 3 3,6 8
9 0 0,6 9
X