App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Bac Lieu - Bảng Kết quả Lô tô Bạc Liêu - XSBL - SXBL

XSBL mở thưởng Thứ 3 ngày 24/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,0,1,6 1,0,9 0
1 0,6,1 3,1,0,3 1
2 - 7 2
3 1,1 8 3
4 - 5,7 4
5 4,6,8 - 5
6 - 0,5,1,0 6
7 2,4 8 7
8 3,7 9,5 8
9 8,0 - 9

Nhận kết quả xổ số Bạc Liêu, soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBL Thứ 3, XS Bạc Liêu 17/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,9,0 7,3,0 0
1 - 2,8 1
2 1,5 4 2
3 7,0 5,8 3
4 7,2 6 4
5 3 8,7,2 5
6 4 - 6
7 0,8,5 4,3 7
8 9,5,3,1 0,7 8
9 - 8,0 9

Lô XS Bạc Liêu Thứ 3, SXBL 10/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,9,6,6 7,3,3 0
1 - 4 1
2 7,8 - 2
3 6,0,3,0 0,6,3 3
4 1 8 4
5 7 - 5
6 7,3,8 3,0,0 6
7 0 6,5,2 7
8 4 6,2 8
9 9 0,9 9

Lô Bạc Liêu Thứ 3, Xổ số BL 03/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,6 5,6 0
1 6,1,7 1,3 1
2 4 7 2
3 1,6 7,5 3
4 - 2 4
5 9,0,6,3 - 5
6 0,6 9,1,5,3,6,0 6
7 3,2,9 1,0 7
8 - - 8
9 6 5,7 9

Lô tô XSBL Thứ 3, XSBL 25/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,4 3,2,3 0
1 6,2,2 4,8 1
2 9,0 1,1 2
3 0,4,0 0 3
4 1,7 3,0 4
5 9 9 5
6 8 1 6
7 7 4,7 7
8 1 6 8
9 9,5 5,9,2 9

Lô Bạc Liêu Thứ 3, Sổ số Bạc Liêu 18/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,2 1 0
1 7,3,0 9 1
2 4 0 2
3 - 1 3
4 5,9 5,2 4
5 6,9,6,4,7 4 5
6 8 5,5,9,8,8 6
7 - 1,5 7
8 6,6 6 8
9 1,6 5,0,4 9

Lo SXBL Thứ 3, SXBL 11/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 1 0
1 0,5,1 7,1 1
2 7,8,2 8,2 2
3 5,3 4,7,6,3 3
4 3,8 - 4
5 5,6 3,1,5 5
6 7,3 5 6
7 9,1,3 2,6 7
8 2 4,2 8
9 - 7 9
X