Lo Bac Lieu - Bảng Kết quả Lô tô Bạc Liêu - XSBL - SXBL

XSBL mở thưởng Thứ 3 ngày 19/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,0 9,0,3 0
1 8 9,7,2 1
2 8,1 - 2
3 0 5,6 3
4 8 - 4
5 3,5 8,6,5 5
6 5,3 8 6
7 1 0,8 7
8 5,7,6 4,2,1 8
9 0,1,9 9 9

Nhận kết quả xổ số Bạc Liêu, soạn XSBL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBL Thứ 3, XS Bạc Liêu 12/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,8,6,3 2,6 0
1 4,4 4,2,5 1
2 1,3,0 - 2
3 6 0,2 3
4 8,1 1,1 4
5 1 7 5
6 6,0 0,6,3,0,9 6
7 5 8 7
8 7 4,0 8
9 6 - 9

Lô XS Bạc Liêu Thứ 3, SXBL 05/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 2,9 0
1 4 - 1
2 0,8,8 3 2
3 2 4,7 3
4 3,6,7 1,0,9,7 4
5 5,6 5 5
6 7,9 4,5 6
7 3,4 6,8,4 7
8 7 2,2 8
9 0,4 6 9

Lô Bạc Liêu Thứ 3, Xổ số BL 29/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 8 0
1 1 1,3 1
2 5,7 4 2
3 7,1,4 6,7,5 3
4 4,2,6 4,6,3,8 4
5 3 7,2,8 5
6 4,3 9,4 6
7 5,3 3,2 7
8 0,5,4 - 8
9 6 - 9

Lô tô XSBL Thứ 3, XSBL 22/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 5 0
1 2,1 4,7,1,8 1
2 6 1,4 2
3 4 0 3
4 1,8,2,9 3 4
5 0 8,6 5
6 5 2 6
7 7,1 7,8 7
8 7,9,1,5,9 4 8
9 - 8,4,8 9

Lô Bạc Liêu Thứ 3, Sổ số Bạc Liêu 15/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,8 - 0
1 7,4,6,7 - 1
2 3,2,7,3,7,3 2 2
3 3 2,9,2,3,2 3
4 - 1 4
5 - - 5
6 6 6,1,8 6
7 - 1,2,0,2,1 7
8 6,8 9,8,0 8
9 3,8 - 9

Lo SXBL Thứ 3, SXBL 08/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 1,6 0
1 7,0 - 1
2 4,9 - 2
3 3 3,5 3
4 6 5,2 4
5 4,3 0,7 5
6 0,9,9,6 4,8,7,8,6 6
7 6,5 1 7
8 6,6 - 8
9 9 2,6,6,9 9
X