App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Bac Lieu - Bảng Kết quả Lô tô Bạc Liêu - XSBL - SXBL

XSBL mở thưởng Thứ 3 ngày 14/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,4,3 2 0
1 7,9,1 4,1 1
2 0,7 7,7 2
3 - 0 3
4 5,1 0 4
5 6,6,9 4 5
6 9 5,5 6
7 2,2 9,1,2 7
8 - 0 8
9 7,9 1,6,5,9 9

Nhận kết quả xổ số Bạc Liêu, soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBL Thứ 3, XS Bạc Liêu 07/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 - 0
1 7,9 4,0 1
2 6,5,9,2,9,3 9,2 2
3 - 9,2 3
4 1 7,6 4
5 7,6 2 5
6 7,4 9,2,5 6
7 4 5,6,1 7
8 - - 8
9 6,2,3 2,2,1 9

Lô XS Bạc Liêu Thứ 3, SXBL 31/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,7 0 0
1 3 8,8 1
2 3 6,5 2
3 9,8,6 9,1,7,2 3
4 - 7 4
5 2 - 5
6 2,7 3 6
7 3,4,9,8 0,6 7
8 9,1,1 3,7 8
9 3 3,7,8 9

Lô Bạc Liêu Thứ 3, Xổ số BL 24/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 5,5 0
1 2,7 7,7 1
2 - 3,1 2
3 2,5,7 9,4,0 3
4 5,3 8,9 4
5 0,0 3,4,7 5
6 - - 6
7 1,5,1 3,1 7
8 8,8,4 8,8 8
9 3,4 - 9

Lô tô XSBL Thứ 3, XSBL 17/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,7 - 0
1 9,4,8 4,6 1
2 4,5 4,0,9 2
3 - - 3
4 1,4,2,9 4,2,1 4
5 9,7 2 5
6 1 8 6
7 9 9,0,5 7
8 6 1 8
9 7,2 5,1,7,4 9

Lô Bạc Liêu Thứ 3, Sổ số Bạc Liêu 10/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,7,9 - 0
1 8 5 1
2 5,6,9 3 2
3 3,2,9,7 3,8,9 3
4 5,5 - 4
5 1 6,4,2,4 5
6 5 2 6
7 7 7,0,3 7
8 3 1 8
9 3 0,2,0,3 9

Lo SXBL Thứ 3, SXBL 03/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,7 5,4,7,2 0
1 7,9 2 1
2 4,1,0 8,3 2
3 8,2 - 3
4 4,6,0 4,0,2 4
5 0 - 5
6 - 4 6
7 8,7,0 7,1,0 7
8 9,2 7,3 8
9 - 8,1 9
X