Lo Bac Lieu - Bảng Kết quả Lô tô Bạc Liêu - XSBL - SXBL

XSBL mở thưởng Thứ 3 ngày 20/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 7,1 1,2,6 1
2 9,1 6 2
3 7,7,4,8 6 3
4 - 6,3 4
5 - - 5
6 4,1,2,9,3,9 7 6
7 6 1,3,3,8 7
8 7 3 8
9 9,9 2,9,6,9,6 9

Nhận kết quả xổ số Bạc Liêu, soạn XSBL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBL Thứ 3, XS Bạc Liêu 13/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,8 9,3,9 0
1 9 - 1
2 4 6,5 2
3 5,0 0,7,6 3
4 6,9 8,2 4
5 2 3,6,8 5
6 2,3,5 7,4 6
7 6,3 - 7
8 4,5 0 8
9 0,0 1,4 9

Lô XS Bạc Liêu Thứ 3, SXBL 06/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 4,9 0
1 7,1,8 1,7 1
2 5 - 2
3 6 4 3
4 0,3,9 9,6 4
5 5 5,6,2 5
6 4,5,9 3,0 6
7 1 1,8 7
8 9,7 1 8
9 4,0 4,6,8 9

Lô Bạc Liêu Thứ 3, Xổ số BL 30/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,1,4 4 0
1 6,4 0,2,2 1
2 1,1 4 2
3 - 9,4,6 3
4 4,3,2,0,7 4,7,0,1,5 4
5 7,4,7 - 5
6 3 1,0 6
7 4 5,5,4 7
8 - - 8
9 3 - 9

Lô tô XSBL Thứ 3, XSBL 23/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 5,5,4 0
1 - - 1
2 4,8 3,6,4,6 2
3 2,8 - 3
4 2,0 2,8,7 4
5 0,0,7 - 5
6 6,2,6,2,9 6,6 6
7 9,4 5 7
8 4 9,2,3 8
9 8 7,6 9

Lô Bạc Liêu Thứ 3, Sổ số Bạc Liêu 16/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7,7,5 0
1 2,5,4 3,8,8 1
2 - 1 2
3 1 9 3
4 - 8,1,8 4
5 0 1 5
6 6,9 6,9 6
7 0,0,8,9 8 7
8 4,7,1,4,1 7 8
9 3,6 6,7 9

Lo SXBL Thứ 3, SXBL 09/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,8 9 0
1 - 6,8,5 1
2 9 6,3,3 2
3 8,5,2,2,6 5 3
4 7 - 4
5 9,1,3 3 5
6 2,1 3 6
7 - 4,8 7
8 1,7 3,0 8
9 0,9 2,0,5,9 9
X