App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Bac Lieu - Bảng Kết quả Lô tô Bạc Liêu - XSBL - SXBL

XSBL mở thưởng Thứ 3 ngày 10/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,7,9 - 0
1 8 5 1
2 5,6,9 3 2
3 3,2,9,7 3,8,9 3
4 5,5 - 4
5 1 6,4,2,4 5
6 5 2 6
7 7 7,0,3 7
8 3 1 8
9 3 0,2,0,3 9

Nhận kết quả xổ số Bạc Liêu, soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBL Thứ 3, XS Bạc Liêu 03/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,7 5,4,7,2 0
1 7,9 2 1
2 4,1,0 8,3 2
3 8,2 - 3
4 4,6,0 4,0,2 4
5 0 - 5
6 - 4 6
7 8,7,0 7,1,0 7
8 9,2 7,3 8
9 - 8,1 9

Lô XS Bạc Liêu Thứ 3, SXBL 26/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,7 1 0
1 6,5,0 - 1
2 - 5,5,5 2
3 - 6,7 3
4 9 - 4
5 2,2,2,6,9 1,0 5
6 6,3 6,1,5,7 6
7 3,6 9,0 7
8 8,9 8 8
9 7 4,8,5 9

Lô Bạc Liêu Thứ 3, Xổ số BL 19/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,3,9,0,5,3 8,2,5,0 0
1 - - 1
2 0,9,4 0,4 2
3 - 0,0 3
4 5,2,8 9,2 4
5 0 4,0,8 5
6 - - 6
7 - - 7
8 0,9,5 4 8
9 9,4 8,0,9,2 9

Lô tô XSBL Thứ 3, XSBL 12/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,1,9 7,5 0
1 - 6,7,0,8 1
2 6,9 0,9 2
3 - 6 3
4 5 6,9 4
5 0 4 5
6 1,3,4 2,7 6
7 0,6,1 9 7
8 1,8 8 8
9 7,4,2 2,0 9

Lô Bạc Liêu Thứ 3, Sổ số Bạc Liêu 05/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 8,8,5 0
1 3 5 1
2 7 - 2
3 - 1,6 3
4 7,9 5,9,0 4
5 6,1,9,4,9,0 6 5
6 5,6,3 8,5,6 6
7 - 2,4 7
8 0,6,0 - 8
9 4 5,5,4 9

Lo SXBL Thứ 3, SXBL 29/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,5 - 0
1 - 0 1
2 2,9,3,7 2,4 2
3 - 5,7,2,5,5 3
4 2 5,8 4
5 4,3,3,3 8,8,7,0 5
6 - - 6
7 3,5 2 7
8 5,5,4,8 8 8
9 9 2,9 9
X