Lo Bac Lieu - Bảng Kết quả Lô tô Bạc Liêu - XSBL - SXBL

XSBL mở thưởng Thứ 3 ngày 16/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,2 4,0,8 0
1 7 8,9 1
2 3 0 2
3 - 8,2 3
4 8,0,4,8 8,4 4
5 9,9 6 5
6 5 - 6
7 9 1 7
8 1,4,3,0 4,9,4 8
9 1,8 5,5,7 9

Nhận kết quả xổ số Bạc Liêu, soạn XSBL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBL Thứ 3, XS Bạc Liêu 09/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 4,9,8 0
1 2,8,4 - 1
2 8,8 1,4 2
3 - - 3
4 2,9,0,8 1 4
5 8 - 5
6 6 6,7,8 6
7 6,8 - 7
8 9,9,6,0 5,2,4,2,1,7 8
9 0 8,8,4 9

Lô XS Bạc Liêu Thứ 3, SXBL 02/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 9,7 0
1 1,6,8,4 1,2 1
2 1 - 2
3 6 8,5,5,8 3
4 - 6,0,1,5 4
5 3,8,3,4 6 5
6 4,5 1,3 6
7 9,0 - 7
8 3,3 5,1 8
9 0 7 9

Lô Bạc Liêu Thứ 3, Xổ số BL 26/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 6,4 0
1 4 7,6 1
2 - 4,4,8 2
3 4,9,4 - 3
4 4,2,0,2 4,3,1,3 4
5 - 6,7 5
6 9,0,5,1 9 6
7 1,5 - 7
8 9,9,2 - 8
9 6 6,3,8,8 9

Lô tô XSBL Thứ 3, XSBL 19/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,0 9,0 0
1 9 3,6 1
2 5,8 6 2
3 8,1 7,0,6 3
4 4,6 4 4
5 6,9,9 2,7 5
6 2,3,1 4,5 6
7 5,3 - 7
8 - 3,2 8
9 0 1,5,5 9

Lô Bạc Liêu Thứ 3, Sổ số Bạc Liêu 12/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,9,2,3 4 0
1 2 - 1
2 9 8,0,1 2
3 - 9,5,0 3
4 0,4 6,4 4
5 3,9 6,0,6 5
6 5,5,8,4 9 6
7 - 9 7
8 2 6 8
9 3,6,7 0,5,2 9

Lo SXBL Thứ 3, SXBL 05/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,9 9,2,1,2 0
1 4,1,0,6 5,6,1 1
2 0,2,0,6 2 2
3 4 8,8 3
4 - 3,1,9 4
5 1 7 5
6 1 1,2 6
7 5 - 7
8 3,3 - 8
9 0,4 0,0 9
X