Lo Bac Lieu - Bảng Kết quả Lô tô Bạc Liêu - XSBL - SXBL

XSBL mở thưởng Thứ 3 ngày 11/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,6 - 0
1 7,6,2 - 1
2 7 1,3 2
3 5,3,2 4,3,0 3
4 3,4 5,4 4
5 4,8 3,8 5
6 6,9,7 1,6,0 6
7 - 1,2,9,6 7
8 5 5 8
9 7 6 9

Nhận kết quả xổ số Bạc Liêu, soạn XSBL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBL Thứ 3, XS Bạc Liêu 04/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 6 0
1 3 9 1
2 7,4,9 8,6 2
3 5,8 1 3
4 - 8,2 4
5 7 3 5
6 2,0,9 - 6
7 9,8 2,8,5,0 7
8 8,2,4,7 8,3,7 8
9 1 7,6,2 9

Lô XS Bạc Liêu Thứ 3, SXBL 28/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 - 0
1 7 8 1
2 4 6 2
3 8,4 6,9 3
4 9 2,3,7 4
5 5,6 5,8,9 5
6 8,3,2,8,9 5 6
7 4 0,1 7
8 5,1 6,3,6 8
9 3,5 4,6 9

Lô Bạc Liêu Thứ 3, Xổ số BL 21/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 4,4,8 0
1 4,6 - 1
2 5,4,2 0,2 2
3 5 4,9,5,9,8 3
4 3,0,0 2,1 4
5 3,8 2,3 5
6 - 1 6
7 - 8 7
8 0,7,9,3 5 8
9 3,3 8 9

Lô tô XSBL Thứ 3, XSBL 14/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 4,7 0
1 2,4,4 4,3 1
2 5,7 1 2
3 1,8 - 3
4 5,0,1,4 1,1,4 4
5 8 4,2 5
6 7 0,7 6
7 0,6,7 7,2,6 7
8 - 5,9,3 8
9 8 - 9

Lô Bạc Liêu Thứ 3, Sổ số Bạc Liêu 07/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 6 0
1 6,3 6,0 1
2 - - 2
3 5,6,3 5,6,1,3 3
4 9 - 4
5 3,5,6 6,5,8,3 5
6 1,5,3,9,0 1,5,3 6
7 9 8 7
8 7,5 - 8
9 - 4,6,7 9

Lo SXBL Thứ 3, SXBL 30/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 - 0
1 3,6,7 7,9 1
2 2 2,7 2
3 9,6 1 3
4 - 5 4
5 5,6,8,5,4 5,7,5 5
6 - 1,3,5 6
7 8,1,5,2 0,9,1 7
8 - 7,5 8
9 7,1 3 9
X