Lo Ben Tre - Bảng Kết quả Lô tô Bến Tre - XSBTR - SXBTR

XSBTR mở thưởng Thứ 3 ngày 11/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 6 0
1 5,1 6,1 1
2 - - 2
3 5,9,6 7,6 3
4 5,6,9,9 5 4
5 4,9,8 4,3,1 5
6 1,0,3 4,3 6
7 9,3 - 7
8 8 8,5 8
9 - 3,4,7,5,4 9

Nhận kết quả xổ số Bến Tre, soạn XSBTR gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BTR gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBTR Thứ 3, XS Bến Tre 04/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,3,1 4,3 0
1 - 0,6,9 1
2 - 6 2
3 8,8,7,0 0,0 3
4 0 - 4
5 - 7 5
6 2,7,1,6 8,7,6 6
7 5,6 3,6 7
8 6,9 3,3 8
9 9,1 8,9 9

Lô XS Bến Tre Thứ 3, SXBTR 28/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3 0
1 8 9,4,9 1
2 4,9,4 - 2
3 9,0,3,6 3 3
4 6,1 2,9,2 4
5 - - 5
6 7,9,8 4,3,7 6
7 6 6,8 7
8 7 1,6 8
9 1,4,1 3,6,2 9

Lô Bến Tre Thứ 3, Xổ số BTR 21/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,9,0 6,0 0
1 4,9,1 1 1
2 5 6,5 2
3 4,8 7,4 3
4 9,3 1,3 4
5 2 7,2 5
6 0,2,6,8 6 6
7 5,3 0 7
8 - 3,6 8
9 - 4,1,0 9

Lô tô XSBTR Thứ 3, XSBTR 14/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 1,7 0
1 0,1 8,8,1 1
2 9,7 - 2
3 9 4,4,4 3
4 3,3,3,6 9,9 4
5 8 8 5
6 8 4,7 6
7 0,6 2 7
8 1,1,5 6,5 8
9 4,4 2,3 9

Lô Bến Tre Thứ 3, Sổ số Bến Tre 07/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 5,8 0
1 9,4 3 1
2 - 4,7,7 2
3 6,1,5 7 3
4 2 0,1 4
5 0,8 9,3 5
6 7,8 3 6
7 2,2,3 6,9 7
8 0 5,6 8
9 7,5,9 1,9 9

Lo SXBTR Thứ 3, SXBTR 30/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 5 0
1 1,1,1,9 1,1,1 1
2 4,4 8,7 2
3 - 6 3
4 4 5,5,2,2,0,4,5 4
5 4,4,0,4 7 5
6 9,3 - 6
7 5,2 - 7
8 2 9 8
9 8 6,1 9
X