Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Ben Tre - Bảng Kết quả Lô tô Bến Tre - XSBTR - SXBTR

XSBTR mở thưởng Thứ 3 ngày 31/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 6 0
1 1 1,7 1
2 4 4,5 2
3 5 6,5,5 3
4 2,7 2,8 4
5 7,3,3,2,9 3,6 5
6 3,8,5,0 - 6
7 9,1 5,4 7
8 9,4 6 8
9 - 8,7,5 9

Nhận kết quả xổ số Bến Tre, soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BTR gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBTR Thứ 3, XS Bến Tre 24/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,7,4,2 0,4,6,4 0
1 3,2 3,7,3 1
2 4 1,0 2
3 1,5,6,1 1 3
4 0,0,9 2,7,0 4
5 - 3,7 5
6 0 3 6
7 1,5,4 0 7
8 - - 8
9 - 4 9

Lô XS Bến Tre Thứ 3, SXBTR 17/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 7,6,6,5,6 0
1 - - 1
2 3 4,8,6,8,4 2
3 - 6,2,0 3
4 2,7,5,2 8,6 4
5 0,5 5,4 5
6 3,0,0,0,2,4 - 6
7 0 4 7
8 4,2,2 - 8
9 - - 9

Lô Bến Tre Thứ 3, Xổ số BTR 10/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 - 0
1 - 6 1
2 - - 2
3 9,6,4 6,6,4 3
4 8,3,8,5 6,6,0,6,3 4
5 - 6,4 5
6 1,3,4,3,5,4,4 3,9 6
7 - 8 7
8 7 4,4,9 8
9 6,8 3 9

Lô tô XSBTR Thứ 3, XSBTR 03/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,8,6 6 0
1 - 3,5,7,6 1
2 6,8 8,6 2
3 1 - 3
4 6 - 4
5 1,7,9 - 5
6 2,1,0 2,4,7,0 6
7 1,6 8,5 7
8 8,7,2 8,0,2,0 8
9 - 5 9

Lô Bến Tre Thứ 3, Sổ số Bến Tre 25/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,7,0 5,7,0 0
1 - 4,8,6 1
2 - - 2
3 - 7,5 3
4 1,4 9,4 4
5 0,7,5,3 6,5 5
6 5,1 7 6
7 3,0,6 0,5 7
8 1,9,9 0 8
9 4 8,8 9

Lo SXBTR Thứ 3, SXBTR 18/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,2,9,8 1,6 0
1 0 2 1
2 1 6,6,0 2
3 9,7,5 - 3
4 7,8 0,5 4
5 4 3 5
6 6,2,2,7,0 6,8 6
7 - 4,3,6 7
8 6 0,4 8
9 - 3,0 9
X