Lo Ben Tre - Bảng Kết quả Lô tô Bến Tre - XSBTR - SXBTR

XSBTR mở thưởng Thứ 3 ngày 15/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,5 0 0
1 5 - 1
2 3,8,3 - 2
3 - 2,4,5,2,7 3
4 3 7 4
5 7,3,7 1,0 5
6 7,7 9,7 6
7 6,3,4 6,5,6,5 7
8 - 2 8
9 6,9,9 9,9 9

Nhận kết quả xổ số Bến Tre, soạn XSBTR gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BTR gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBTR Thứ 3, XS Bến Tre 08/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,3,5 4,1,5,3,2,1,3 0
1 3,1,0,0 1,2,6 1
2 4,1,0 - 2
3 0,0 1,0,0 3
4 7,0,4 2,4 4
5 8,0 0 5
6 1 - 6
7 - 4 7
8 - 5 8
9 - - 9

Lô XS Bến Tre Thứ 3, SXBTR 01/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,4 8,3,5,6 0
1 - 8 1
2 3 8,3,9 2
3 2,0 2,7 3
4 - 0,9,0,6 4
5 5,0,5 5,5 5
6 0,4 9 6
7 3 - 7
8 2,0,1 9 8
9 8,6,2,4 - 9

Lô Bến Tre Thứ 3, Xổ số BTR 24/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,3,8 7,1 0
1 5,0,5 0,8,9,4 1
2 - 5 2
3 8 0 3
4 9,1,5 - 4
5 2 1,1,4 5
6 - - 6
7 8,0 - 7
8 1 3,7,0,9 8
9 9,1,8,9 4,9,9 9

Lô tô XSBTR Thứ 3, XSBTR 17/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,1 7,7 0
1 2,3 0 1
2 3 1,8,8 2
3 6 8,1,8,2 3
4 7 0,8 4
5 - 7 5
6 7,8 3 6
7 5,0,9,0 6,4 7
8 3,4,3,2,2 6 8
9 - 7 9

Lô Bến Tre Thứ 3, Sổ số Bến Tre 10/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,4,8 7,3,7,7 0
1 6 0 1
2 9,6,7 - 2
3 0 - 3
4 9 0,6 4
5 - 6,6 5
6 7,5,5,7,4 1,2 6
7 0,8,0,0 6,6,2 7
8 - 0,7 8
9 - 2,4 9

Lo SXBTR Thứ 3, SXBTR 03/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 - 7,2 1
2 1 9,5 2
3 6 7,7,4 3
4 8,3 5,9 4
5 8,2,4,7,6,7 6 5
6 8,5 3,5 6
7 1,3,3 5,5 7
8 - 5,6,4 8
9 2,4,9 9 9
X