App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Ben Tre - Bảng Kết quả Lô tô Bến Tre - XSBTR - SXBTR

XSBTR mở thưởng Thứ 3 ngày 03/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,3 9,4 0
1 3 5 1
2 4,4 9 2
3 7,9 4,0,1,6 3
4 3,7,0 2,2,8 4
5 1,7 - 5
6 9,3 7 6
7 6 3,5,4,0 7
8 4 - 8
9 2,0 3,6 9

Nhận kết quả xổ số Bến Tre, soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BTR gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBTR Thứ 3, XS Bến Tre 26/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 1 0
1 5,1,0 1,4,6 1
2 8 - 2
3 8,3,9 3,7 3
4 1,7 5 4
5 4,6 1,7 5
6 7,1,8 5,0,7 6
7 5,3,6 6,4 7
8 - 3,2,6 8
9 - 3 9

Lô XS Bến Tre Thứ 3, SXBTR 19/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,4 - 0
1 4 0 1
2 9,6 4 2
3 5,8,4 - 3
4 2,9 1,0,3 4
5 7,8,7 3,6 5
6 9,5 2 6
7 - 5,9,5 7
8 8 8,3,5 8
9 7,9 2,6,9,4 9

Lô Bến Tre Thứ 3, Xổ số BTR 12/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 6,5,5 0
1 8,7 9 1
2 3,3 9,6,4 2
3 6,4 2,2 3
4 2 5,3 4
5 0,6,0,4,6 - 5
6 0,2 3,5,5 6
7 - 1 7
8 9,8 1,8 8
9 2,1 8 9

Lô tô XSBTR Thứ 3, XSBTR 05/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 2,5 0
1 6,3,7,1 7,1 1
2 4,0 0 2
3 8 1 3
4 4 2,7,4,5 4
5 7,0,4 - 5
6 - 1 6
7 4,1,7 5,1,7 7
8 9 3,9 8
9 9,8 8,9 9

Lô Bến Tre Thứ 3, Sổ số Bến Tre 29/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,2 5,0 0
1 8,3 6,5 1
2 - 4,0 2
3 4 1,6,4 3
4 2,3,4 5,3,4 4
5 0,4,1 - 5
6 1,3 7,7 6
7 6,7,6,7 7,7 7
8 9 1 8
9 - 8 9

Lo SXBTR Thứ 3, SXBTR 22/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 8,7 0
1 5 9 1
2 5,4,8 - 2
3 9 4,7 3
4 9,3 2,6 4
5 6,8 2,1,9 5
6 8,4 5,0,7 6
7 3,0,6 - 7
8 0 5,6,2 8
9 1,5 4,3 9
X