Lo Ben Tre - Bảng Kết quả Lô tô Bến Tre - XSBTR - SXBTR

XSBTR mở thưởng Thứ 3 ngày 16/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7,4,2 0
1 - 9,9,5 1
2 7,3,0 - 2
3 7,9,8 2,5 3
4 0 - 4
5 6,1,8,3 8 5
6 - 5,9 6
7 0 8,3,2,8 7
8 7,5,7 5,3 8
9 1,1,6 3 9

Nhận kết quả xổ số Bến Tre, soạn XSBTR gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BTR gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBTR Thứ 3, XS Bến Tre 09/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,7,1 - 0
1 1,6 8,1,9,4,0 1
2 9,4 - 2
3 7,3 3 3
4 1 8,2,7 4
5 5 5 5
6 7 0,1 6
7 7,4 6,7,0,3 7
8 1,9,4 - 8
9 1 2,8 9

Lô XS Bến Tre Thứ 3, SXBTR 02/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,2 6 0
1 9,6,9 - 1
2 - 8,9,6,0 2
3 - - 3
4 9 7,0 4
5 5,9,9 5,8 5
6 2,6,0 8,6,1 6
7 4,9 - 7
8 2,6,5 - 8
9 2 5,7,1,5,4,1 9

Lô Bến Tre Thứ 3, Xổ số BTR 26/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 8 9,2 1
2 1 9 2
3 8 9,4 3
4 6,3 5 4
5 4 - 5
6 7,6 9,4,9,6 6
7 7 9,8,7,6 7
8 7 3,1 8
9 6,7,3,1,9,6,9,2 9,9 9

Lô tô XSBTR Thứ 3, XSBTR 19/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 6,7 0
1 - 9 1
2 8,5,6,3 - 2
3 4 5,9,2 3
4 8,7 3,6 4
5 3 2 5
6 0,4,8 9,2 6
7 0,7 9,7,4 7
8 - 2,4,6 8
9 7,3,1,6 0 9

Lô Bến Tre Thứ 3, Sổ số Bến Tre 12/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 8 0
1 5,1 4,1,5,0,5,3 1
2 - 6 2
3 7,7,1 7 3
4 1 9 4
5 6,1,1 1,8,9 5
6 2 5 6
7 3,8 3,3 7
8 5,0,8 7,8 8
9 4,5 - 9

Lo SXBTR Thứ 3, SXBTR 05/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,3 9,1,3 0
1 0,5 7,2,2 1
2 7,9,1,1 - 2
3 3,6,0 3,0 3
4 7,5 - 4
5 - 1,4 5
6 9,6 3,6 6
7 1 4,9,2 7
8 - - 8
9 7,0 0,6,2 9
X