Lo Ben Tre - Bảng Kết quả Lô tô Bến Tre - XSBTR - SXBTR

XSBTR mở thưởng Thứ 3 ngày 19/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,7,4 5,9,4 0
1 7,7 2 1
2 2,1 2,0,6 2
3 4,6 6 3
4 0 3,5,9,9,0 4
5 4,0 - 5
6 3,7,2 3 6
7 - 1,1,6,0 7
8 - - 8
9 4,4,0 - 9

Nhận kết quả xổ số Bến Tre, soạn XSBTR gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BTR gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBTR Thứ 3, XS Bến Tre 12/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,3,9 - 0
1 5,6 4,6 1
2 8 6 2
3 9,6 6,0,6 3
4 4,1,6 4 4
5 6,8 1 5
6 3,3,2,1 5,4,1,3 6
7 - - 7
8 - 2,5 8
9 9 3,0,0,9 9

Lô XS Bến Tre Thứ 3, SXBTR 05/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 4,7,7 0
1 7,4,4,8 - 1
2 2,2 7,2,2 2
3 5,3 8,3 3
4 0 1,1 4
5 7,6 3,6 5
6 6,5,9 6,5 6
7 2,0,0 5,1 7
8 3 1 8
9 - 6 9

Lô Bến Tre Thứ 3, Xổ số BTR 29/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 6,6 0
1 - 3,3 1
2 8,9 5 2
3 1,5,1 - 3
4 5 8,9 4
5 6,2 7,4,3,9,9 5
6 0,9,0 5,7 6
7 5,6 - 7
8 4 2,0 8
9 4,5,5 2,6 9

Lô tô XSBTR Thứ 3, XSBTR 22/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 9 0
1 8,8 2 1
2 8,5,1 5 2
3 - 9,4 3
4 3 9,5,0 4
5 6,2,4 7,2 5
6 7 5 6
7 5 6 7
8 - 2,1,9,1,9 8
9 3,4,8,8,0,9 9 9

Lô Bến Tre Thứ 3, Sổ số Bến Tre 15/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 - 0
1 4,8 5 1
2 7 4,8 2
3 8,8,9,9 - 3
4 2 1,7,5 4
5 7,1,4 7,9 5
6 - 7 6
7 5,4,6 5,2 7
8 2 1,3,9,3 8
9 5,8 0,3,3 9

Lo SXBTR Thứ 3, SXBTR 08/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,4,0,7 0 0
1 6 2 1
2 1 7 2
3 5,5,7 - 3
4 7 0 4
5 7 8,0,3,3 5
6 7 9,1,7 6
7 2,6 9,6,3,0,4,5 7
8 5 - 8
9 7,6,9 9 9
X