Lo Ben Tre - Bảng Kết quả Lô tô Bến Tre - XSBTR - SXBTR

XSBTR mở thưởng Thứ 3 ngày 13/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 8,4,8 3 1
2 7 9,8 2
3 1 4 3
4 8,3 1 4
5 7,8,5 6,6,5 5
6 5,5,9 - 6
7 - 5,2 7
8 9,9,8,2 5,1,1,4,8 8
9 2 8,8,6 9

Nhận kết quả xổ số Bến Tre, soạn XSBTR gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BTR gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBTR Thứ 3, XS Bến Tre 06/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,6,3 1,5 0
1 3,0,7 7,2,0,3 1
2 1,3,5 4 2
3 4,1 1,2,0 3
4 2 6,3 4
5 0 8,7,6,2 5
6 4,5 0 6
7 1,5 1 7
8 5 - 8
9 - - 9

Lô XS Bến Tre Thứ 3, SXBTR 30/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 2,5,2 0
1 - 8,8 1
2 6,0,5,0 9,3 2
3 9,3,9,2 4,3 3
4 9,3 - 4
5 6,0 2 5
6 - 5,2,7,8 6
7 6 - 7
8 1,9,1,6 - 8
9 2 4,8,3,3 9

Lô Bến Tre Thứ 3, Xổ số BTR 23/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,1 9,1 0
1 2,0,5 0,7 1
2 - 5,5,1 2
3 4 6,5 3
4 - 3,9 4
5 2,2,3,9 1 5
6 3,8 - 6
7 7,1 7 7
8 8 8,6 8
9 4,9,0 9,0,5 9

Lô tô XSBTR Thứ 3, XSBTR 16/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,3,3 0 0
1 4 9,9 1
2 8,3 - 2
3 7,5 6,0,2,0 3
4 9,7,4 5,4,1 4
5 4 3 5
6 7,3 - 6
7 9,7 4,6,3,7 7
8 - 2 8
9 1,1 4,7 9

Lô Bến Tre Thứ 3, Sổ số Bến Tre 09/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 2,7 0
1 2,5 6,5,6,2 1
2 0,1 1 2
3 - - 3
4 9 7 4
5 5,1 6,5,8,1 5
6 5,7,8,1,6,1 6,8 6
7 4,0 6 7
8 6,5 6,9 8
9 8 4 9

Lo SXBTR Thứ 3, SXBTR 02/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 - 0
1 7,4 5,2 1
2 6,1 4,7,3,4 2
3 2 4,4 3
4 2,8,3,2,3,7 1 4
5 1 7 5
6 - 2 6
7 9,5,2 9,1,4 7
8 - 4,9,0 8
9 7,8 7 9
X