Lo Binh Dinh - Bảng Kết quả Lô tô Bình Định - XSBDI - SXBDI

XSBDI mở thưởng Thứ 5 ngày 15/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 6 0
1 - 7,5 1
2 - 6 2
3 - 4,7 3
4 6,9,3,5 - 4
5 5,7,1 5,6,0,4 5
6 0,2,5 4,7 6
7 1,3,6 5 7
8 9 9,9 8
9 8,9,8 8,4,9 9

Nhận kết quả xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBDI Thứ 5, XS Bình Định 08/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,3 2 0
1 9,9 0 1
2 0,3,7,7 - 2
3 - 2,0 3
4 8 8,6 4
5 6 8,8,6 5
6 5,8,4 5 6
7 - 8,2,2 7
8 5,4,5,7,8 8,6,4 8
9 - 1,1 9

Lô XS Bình Định Thứ 5, SXBDI 01/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,6 8,2 0
1 9,2,8,2,8 - 1
2 2,0 1,2,1,3 2
3 6,3,2 7,3 3
4 - 0 4
5 5 5,8,7 5
6 - 3,9,0 6
7 3,5 - 7
8 0,5 1,1 8
9 6 1 9

Lô Bình Định Thứ 5, Xổ số BDI 25/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 9,0,7,5 0
1 2,7 5 1
2 6,4 3,1 2
3 9,2 7 3
4 4 2,4 4
5 1,0 9 5
6 - 2 6
7 9,0,3 8,1 7
8 7 9 8
9 0,5,8,9 3,7,9 9

Lô tô XSBDI Thứ 5, XSBDI 18/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,6,3,1 8 0
1 - 0 1
2 - - 2
3 3,9,3,9 3,0,0,3 3
4 7,4,5 7,6,4,5 4
5 7,4 7,8,4 5
6 4 0 6
7 4,5 4,5 7
8 5,0 - 8
9 - 3,3 9

Lô Bình Định Thứ 5, Sổ số Bình Định 11/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,3 4,6,1 0
1 0,7,7 3 1
2 - 0,4 2
3 1,7 0 3
4 0,5,2,5,9,4 4 4
5 - 4,4 5
6 0 - 6
7 7 1,3,1,7 7
8 8,9 8 8
9 9 8,4,9 9

Lo SXBDI Thứ 5, SXBDI 04/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,3,5,4,4,7 - 0
1 4 - 1
2 3,9 6,6 2
3 8,4,8 2,0 3
4 7 3,0,0,1 4
5 5 5,0 5
6 2,2 - 6
7 7 7,9,0,4 7
8 - 3,3 8
9 7 0,2 9
X