Lo Binh Dinh - Bảng Kết quả Lô tô Bình Định - XSBDI - SXBDI

XSBDI mở thưởng Thứ 5 ngày 12/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 3,8 0
1 7,7 6 1
2 2 2 2
3 0,3 0,3 3
4 7,8 6 4
5 9 9,7 5
6 1,4 - 6
7 8,8,5 1,1,4 7
8 8,0 8,7,7,4 8
9 5,9 9,5 9

Nhận kết quả xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBDI Thứ 5, XS Bình Định 05/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 6 0
1 2,7 3,7 1
2 6,6 1,9,6 2
3 1,8 4 3
4 3,6,7,9 - 4
5 8 - 5
6 0,2 2,4,2 6
7 1,9 4,1 7
8 - 5,9,9,3 8
9 8,8,2 4,7 9

Lô XS Bình Định Thứ 5, SXBDI 29/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,4 9,2,8 0
1 8,5,2,1 4,6,1 1
2 6,0,8 0,1 2
3 - - 3
4 1 0,6 4
5 - 9,1,8 5
6 7,1,4 2 6
7 7 7,6 7
8 0,5 1,2 8
9 0,5 - 9

Lô Bình Định Thứ 5, Xổ số BDI 22/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,5,1 5,1,9 0
1 1,0 1,7,4,0 1
2 - - 2
3 8,4 9 3
4 1 3 4
5 0 0 5
6 8 0,8,8,9,8 6
7 1 9 7
8 6,6,6 3,6 8
9 3,0,7,6 - 9

Lô tô XSBDI Thứ 5, XSBDI 15/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,9 2,1,3 0
1 0 7,0 1
2 0 7,8 2
3 8,0 4,9 3
4 4,8,3 4 4
5 7,8,7 9,7 5
6 - - 6
7 1,5,2 5,5 7
8 2 4,5,3 8
9 5,3 0 9

Lô Bình Định Thứ 5, Sổ số Bình Định 08/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,8 8 0
1 - 4 1
2 7,6,9 7,6,7 2
3 - 7,5,4 3
4 1,3 - 4
5 5,3,9 5 5
6 2 2,9 6
7 3,9,2,2 2 7
8 0 0,0 8
9 9,6 7,2,9,5 9

Lo SXBDI Thứ 5, SXBDI 01/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,8,4,1 1,0,5,6,8,1,3 0
1 0,6,0 0 1
2 5 6,4 2
3 0 5 3
4 2 9,7,0,7 4
5 0,3 2 5
6 2,0 1 6
7 4,4 - 7
8 0 0 8
9 4 - 9
X