Lo Binh Dinh - Bảng Kết quả Lô tô Bình Định - XSBDI - SXBDI

XSBDI mở thưởng Thứ 5 ngày 23/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,9 5 0
1 4,5 - 1
2 8,5,6,6 5,3,7 2
3 2 7 3
4 - 1,0 4
5 2,0,8 2,1 5
6 9,7,7 2,2 6
7 8,3,2 6,6 7
8 - 2,7,5 8
9 - 6,0 9

Nhận kết quả xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBDI Thứ 5, XS Bình Định 16/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,8 5 0
1 7,3,9,9 5 1
2 2 3,2,6,6 2
3 2,5 1 3
4 5,5 - 4
5 1,0 4,4,3 5
6 6,2,8,2 6 6
7 - 1 7
8 8 8,0,0,6 8
9 - 1,1 9

Lô XS Bình Định Thứ 5, SXBDI 09/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,1,3,9 6 0
1 2 6,0 1
2 4,8 8,3,8,1 2
3 8,2 0 3
4 6 2 4
5 6 9 5
6 1,0,7 4,5 6
7 8 6 7
8 2,2 3,2,7 8
9 5 0,0 9

Lô Bình Định Thứ 5, Xổ số BDI 02/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3,3,1 0
1 9,5,9,0 8 1
2 2 2 2
3 0,7,0,4 5,4 3
4 3,7 3,6 4
5 3 6,1 5
6 5,4,8,7 - 6
7 7 7,3,4,6 7
8 1 6 8
9 - 1,1 9

Lô tô XSBDI Thứ 5, XSBDI 25/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 2,0,3,7 0
1 5 9 1
2 0,5,7 4 2
3 5,0,8 - 3
4 2,9 7,8,8 4
5 - 3,9,8,2,1 5
6 - 8 6
7 4,0 2 7
8 5,6,4,4 3 8
9 5,1 4 9

Lô Bình Định Thứ 5, Sổ số Bình Định 18/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,5 1,7 0
1 0,2,4 6,6,4 1
2 4 3,1 2
3 7,2,9,4,8 - 3
4 4,1 4,2,3,1 4
5 - 7,6,0,0 5
6 5,1,1 - 6
7 5,0 3 7
8 - 3 8
9 - 3 9

Lo SXBDI Thứ 5, SXBDI 11/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,1 8 0
1 7 4,9,0,2,0 1
2 1,6 4,4 2
3 3 3 3
4 1,9,2,8,2 5 4
5 4,7,5 5 5
6 - 7,2 6
7 6 8,5,1 7
8 7,0 4 8
9 1 4 9
X