Lo Binh Dinh - Bảng Kết quả Lô tô Bình Định - XSBDI - SXBDI

XSBDI mở thưởng Thứ 5 ngày 18/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,3,2,6,0 5,0 0
1 1 1,8,4 1
2 9,2 0,2,6,0 2
3 - 6,0 3
4 1 8 4
5 0 6,8,8 5
6 5,3,2 0 6
7 - 8 7
8 7,5,5,4,1 - 8
9 - 2 9

Nhận kết quả xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBDI Thứ 5, XS Bình Định 11/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3,2,2 0
1 6,7 9 1
2 0,0 7,9 2
3 3,8,0,3 3,5,3 3
4 5 - 4
5 3,9,5 4,5,7 5
6 8,6 6,1 6
7 2,5 1 7
8 - 6,3 8
9 2,1 5 9

Lô XS Bình Định Thứ 5, SXBDI 04/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 6 0
1 6,5,9 2,6,2,4,4 1
2 1,1 9 2
3 3 3 3
4 1,1 8,9 4
5 - 1,8 5
6 0,1,6 1,6,7,8 6
7 6 - 7
8 4,5,6 - 8
9 2,4 0,1 9

Lô Bình Định Thứ 5, Xổ số BDI 27/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,0 0,3,9,6,2 0
1 9 0,7 1
2 0,5 - 2
3 0,9 8 3
4 6,4 8,7,4 4
5 - 6,2 5
6 7,5,0 4 6
7 7,1,4 7,6 7
8 4,3 - 8
9 0 1,3 9

Lô tô XSBDI Thứ 5, XSBDI 20/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,3,7,2 - 0
1 3,7 6 1
2 9,7 8,0 2
3 - 1,0,6,9 3
4 6,9 - 4
5 7,6 7 5
6 1,3 4,8,5 6
7 5 2,0,5,0,1 7
8 2,6 - 8
9 3 2,4 9

Lô Bình Định Thứ 5, Sổ số Bình Định 13/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,5,2 4,4,7 0
1 5 8 1
2 - 9,7,0,3,0,3 2
3 2,2 - 3
4 4,0,0 4,7 4
5 - 1,0,7 5
6 6,6 6,6 6
7 2,5,4,0 9 7
8 1 - 8
9 2,7 - 9

Lo SXBDI Thứ 5, SXBDI 06/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,4,9 0 0
1 3,7 - 1
2 5 - 2
3 8 1,4 3
4 3 8,0 4
5 9,9,6 8,6,2 5
6 9,5,6 5,6 6
7 9 1 7
8 4,5 3,9 8
9 8 5,5,6,7,0 9
X