Lo Binh Dinh - Bảng Kết quả Lô tô Bình Định - XSBDI - SXBDI

XSBDI mở thưởng Thứ 5 ngày 20/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,6 1 0
1 3,0 7 1
2 - 9 2
3 8 1,7 3
4 4 5,4 4
5 4,5,5 7,8,0,5,5,8 5
6 - 0 6
7 1,5,7,3,9,9 7 7
8 5,5 3 8
9 2 7,7 9

Nhận kết quả xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBDI Thứ 5, XS Bình Định 13/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,3,9,5 5 0
1 8 5 1
2 2,7 8,2 2
3 3 0,8,3 3
4 - 5 4
5 1,4,5,0 5,7,0,8 5
6 - 0 6
7 8,5,7 2,7 7
8 2,3,5 1,7 8
9 - 0 9

Lô XS Bình Định Thứ 5, SXBDI 06/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,9 6 0
1 - 8 1
2 5,6,2,9 2,3,6 2
3 9,2 7 3
4 5 8,9 4
5 - 4,8,2 5
6 0,6,2 2,6,9 6
7 3 0 7
8 5,1,4 - 8
9 4,6 3,2,0 9

Lô Bình Định Thứ 5, Xổ số BDI 30/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,8 1 0
1 5,0,7 7 1
2 9,5 8 2
3 6,6 - 3
4 - 5 4
5 4 1,2,7,6,8 5
6 9,5 0,3,8,3 6
7 5,1 1 7
8 2,6,5 9,0 8
9 8 2,6 9

Lô tô XSBDI Thứ 5, XSBDI 23/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,8,5,8 2 0
1 - - 1
2 8,0,7 4,6 2
3 3 4,3 3
4 4,3,2,4 4,0,4 4
5 7 6,8,0 5
6 5,9,2 - 6
7 - 2,5 7
8 5 2,0,9,0 8
9 8 6 9

Lô Bình Định Thứ 5, Sổ số Bình Định 16/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 8,8,6,5 0
1 1,2 1,9,5 1
2 7 1,6 2
3 - 4,6,6 3
4 3 9,0 4
5 8,1,0 - 5
6 0,3,3,2 8 6
7 - 2 7
8 0,0,6 5,9 8
9 1,4,8 - 9

Lo SXBDI Thứ 5, SXBDI 09/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 9,9,8 0
1 2 5 1
2 3,8 1,3 2
3 2,9 6,2,6 3
4 - - 4
5 1,9,9 - 5
6 3,7,3 7 6
7 6,8 0,6 7
8 9,0 2,7 8
9 0,0 8,3,5,5 9
X