Lo Binh Dinh - Bảng Kết quả Lô tô Bình Định - XSBDI - SXBDI

XSBDI mở thưởng Thứ 5 ngày 07/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,9,4,2 - 0
1 - 3,8,3,8 1
2 7 0 2
3 9,1,6,1 - 3
4 - 5,0 4
5 4,9,5 6,5 5
6 5,9,6 3,6 6
7 - 0,2 7
8 1,1 - 8
9 9 3,5,0,9,6 9

Nhận kết quả xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBDI Thứ 5, XS Bình Định 31/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,9 4,1 0
1 0 7 1
2 4,6 4,6 2
3 7,8,9 - 3
4 0,2,4 4,2 4
5 - 8,7 5
6 6,2 9,6,2 6
7 1,5 3,0 7
8 8,5 8,3 8
9 6 0,3 9

Lô XS Bình Định Thứ 5, SXBDI 24/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,3,4 5,2 0
1 3 6 1
2 5,0 - 2
3 - 7,1,0 3
4 4,7,5 4,7,0 4
5 7,0 8,4,2,8 5
6 1 7 6
7 3,6,4 4,5 7
8 5,8,5 8 8
9 - 0 9

Lô Bình Định Thứ 5, Xổ số BDI 17/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,5 3,6 0
1 3,3 - 1
2 - 6,8,8 2
3 6,0,6 1,1,7 3
4 6,5 0 4
5 - 8,4,0 5
6 8,2,0,6 3,4,6,3 6
7 3 8 7
8 5,7,2,2 6 8
9 - - 9

Lô tô XSBDI Thứ 5, XSBDI 10/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 6,8,2,6 0
1 - 6,9 1
2 8,2,0 2,8 2
3 - 6,9,8 3
4 4 4 4
5 7 9 5
6 0,3,7,1,0 7 6
7 6 6,0,5 7
8 0,3,2 2 8
9 3,5,1 - 9

Lô Bình Định Thứ 5, Sổ số Bình Định 03/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,3,0,9,9 0,4 0
1 8,5 3 1
2 9 4 2
3 1 0 3
4 2,0,4 0,4 4
5 7 1 5
6 7 - 6
7 9,8 5,9,6 7
8 8 8,1,7 8
9 7 0,7,0,2 9

Lo SXBDI Thứ 5, SXBDI 26/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 7,3 0
1 3,3,9 6 1
2 9 - 2
3 4,0 1,1 3
4 6 3,7 4
5 8 7 5
6 8,1 4 6
7 7,0,5,4,9,8 7,0 7
8 8 8,6,5,7 8
9 - 1,7,2 9
X