Lo Binh Dinh - Bảng Kết quả Lô tô Bình Định - XSBDI - SXBDI

XSBDI mở thưởng Thứ 5 ngày 10/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,2 3 0
1 6,5 - 1
2 9 0,0,7 2
3 9,0,5 7,6,6 3
4 5 - 4
5 - 4,1,3 5
6 7,8,3,7,3 1,7 6
7 3,6,2 6,6 7
8 - 6,9 8
9 8 3,2 9

Nhận kết quả xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBDI Thứ 5, XS Bình Định 03/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,2 5,7 0
1 - 3,5,5,4 1
2 2 2,0 2
3 1,4 8 3
4 1 3,6,7 4
5 1,1,0,8 - 5
6 6,4 6 6
7 0,7,4 9,8,7 7
8 3,7 0,5 8
9 7 - 9

Lô XS Bình Định Thứ 5, SXBDI 27/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,6 2,1,4 0
1 5,0,4 9,9 1
2 0 9,9,5 2
3 4 7 3
4 6,7,5,0 3,1 4
5 8,2 1,4 5
6 - 4,0 6
7 3 4,0 7
8 - 5 8
9 1,2,1,2 - 9

Lô Bình Định Thứ 5, Xổ số BDI 20/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 0,1,7 0
1 4,0,8 7,6 1
2 - 9,5 2
3 4,4 9 3
4 5 6,1,3,3 4
5 2,6 4 5
6 4,1 5,9 6
7 1,8,0 8 7
8 7 7,1 8
9 2,3,6 - 9

Lô tô XSBDI Thứ 5, XSBDI 13/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 7,1 0
1 8,0 2,9 1
2 4,7,1 5,9 2
3 7 - 3
4 - 2 4
5 7,2 6,6,9 5
6 5,5,6 6,0,9 6
7 0,8 5,2,3 7
8 - 1,7 8
9 5,2,1,6 - 9

Lô Bình Định Thứ 5, Sổ số Bình Định 06/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,3 - 0
1 - 2,6 1
2 4,1,4,9 - 2
3 4,5 0,0,7 3
4 6,8 2,3,2,9 4
5 - 3,7 5
6 8,7,1 4 6
7 7,5,3 9,7,6 7
8 - 6,4 8
9 7,4 2 9

Lo SXBDI Thứ 5, SXBDI 29/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 8,7,6 0
1 1,7,7 1 1
2 7 - 2
3 - 7 3
4 4,8 4 4
5 9 - 5
6 0,8 8,7 6
7 3,0,6 1,2,0,1 7
8 0,6 9,4,9,6 8
9 9,8,8 9,5 9
X