Lo Binh Dinh - Bảng Kết quả Lô tô Bình Định - XSBDI - SXBDI

XSBDI mở thưởng Thứ 5 ngày 19/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,3 - 0
1 1,3 1,4,3,7 1
2 8,7 - 2
3 4,7,1 1,0 3
4 8,1 3 4
5 6,6 7,6 5
6 5 5,5,8 6
7 5,8,1 3,2 7
8 6 4,2,7 8
9 - 0 9

Nhận kết quả xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBDI Thứ 5, XS Bình Định 12/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 2,1 0
1 0 8,6,6 1
2 5,0,5 - 2
3 3,8 3,6 3
4 7 0,8,9 4
5 6 2,2 5
6 1,7,1,3 5,7 6
7 6 6,4 7
8 1,4 3 8
9 9,4 9 9

Lô XS Bình Định Thứ 5, SXBDI 05/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,8,0,0 0,7,0 0
1 2,8 7 1
2 5,4 1,3 2
3 5,2 7,7 3
4 7 8,2 4
5 - 0,2,9,3 5
6 8 - 6
7 3,1,3,0 4 7
8 4 0,1,6 8
9 5 - 9

Lô Bình Định Thứ 5, Xổ số BDI 28/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,9,0 0,3 0
1 5 7 1
2 6,4,7,8 5 2
3 7,0,3 0,3 3
4 6,4 2,8,4 4
5 2 1,9 5
6 - 2,4 6
7 1 3,2 7
8 4,9 2 8
9 5 0,8 9

Lô tô XSBDI Thứ 5, XSBDI 21/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 6,6,9 0
1 2 5 1
2 9 6,1,9,6,9 2
3 4 - 3
4 4 4,3 4
5 7,1,8 - 5
6 9,2,0,0,2 0 6
7 - 5 7
8 - 9,5 8
9 8,9,2,2,0 6,9,2 9

Lô Bình Định Thứ 5, Sổ số Bình Định 14/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 4 0
1 3 - 1
2 9 5 2
3 5,9,5 9,4,1 3
4 4,0,3,7 4,8,9 4
5 2 9,3,3 5
6 - 9 6
7 - 0,8,4 7
8 4,7 - 8
9 5,9,3,6,4 3,9,2 9

Lo SXBDI Thứ 5, SXBDI 07/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3,1,1,4 0
1 0,0 9,3,3 1
2 5 3 2
3 1,7,0,1,2 7 3
4 6,0,8,4 4 4
5 6 2 5
6 9 5,4,8 6
7 3 3 7
8 9,6 4 8
9 1 8,6 9
X