Lo Binh Dinh - Bảng Kết quả Lô tô Bình Định - XSBDI - SXBDI

XSBDI mở thưởng Thứ 5 ngày 21/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,7,1,2 2 0
1 9,9 7,0 1
2 9,0 0,0 2
3 3,4 6,3,7 3
4 6 5,3 4
5 6,4,6 9 5
6 3 5,4,5 6
7 1,3 0 7
8 - - 8
9 5 2,1,1 9

Nhận kết quả xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBDI Thứ 5, XS Bình Định 14/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,8 5,6,1 0
1 6,4,5,0 3,7 1
2 4 3,3 2
3 1,2,6,2 - 3
4 8,8 2,1 4
5 0,6 1 5
6 0,8 1,5,3 6
7 1 - 7
8 - 4,0,0,4,6 8
9 - - 9

Lô XS Bình Định Thứ 5, SXBDI 07/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 2,4 0
1 3,7 7,8,6 1
2 0 - 2
3 - 1 3
4 8,0 - 4
5 8 8 5
6 1,9 7,7,9 6
7 8,9,6,1,6 1 7
8 5,9,1 7,4,5 8
9 6 7,8,6,0 9

Lô Bình Định Thứ 5, Xổ số BDI 28/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,6 8 0
1 2,3 6 1
2 9 1 2
3 4 9,1 3
4 5,7 3 4
5 8 4,9 5
6 1 9,9,0 6
7 8 4 7
8 0,8 0,9,5,8,7 8
9 6,8,3,6,5 2 9

Lô tô XSBDI Thứ 5, XSBDI 21/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,3,7,7 7,7 0
1 2,7 2 1
2 1 1,9,9 2
3 3,4,4 0,3 3
4 8 0,6,3,7,9,3 4
5 - - 5
6 4 - 6
7 0,4,0 0,1,0 7
8 - 4 8
9 2,4,2 - 9

Lô Bình Định Thứ 5, Sổ số Bình Định 14/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,9 0,3 0
1 1,3 1 1
2 - 9,3 2
3 7,0,2,5 9,1 3
4 5 - 4
5 - 6,4,3 5
6 5 8 6
7 - 3,9,9 7
8 6,8 8 8
9 3,9,2,9,7,7 9,0,9 9

Lo SXBDI Thứ 5, SXBDI 07/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,6,8,2 - 0
1 2 - 1
2 6,5,7,5 5,0,1,0 2
3 3,5 4,4,3 3
4 3,3 5 4
5 4,2 2,2,3 5
6 9 8,2,0 6
7 - 2 7
8 6 0 8
9 9 9,6 9
X