Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Binh Dinh - Bảng Kết quả Lô tô Bình Định - XSBDI - SXBDI

XSBDI mở thưởng Thứ 5 ngày 26/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,9 6,2,6 0
1 1 1 1
2 4,0 8,9,8,7 2
3 4 - 3
4 7,4 3,2,5,4,5 4
5 4,4 6,0,9 5
6 5,0,0 - 6
7 2 4 7
8 2,2 - 8
9 2,5 0 9

Nhận kết quả xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BDI gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBDI Thứ 5, XS Bình Định 19/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,0,2,9 0,6 0
1 1,7,2,1 8,1,1 1
2 9 1,0 2
3 5 5 3
4 9 8 4
5 3 3,6 5
6 0,5 - 6
7 7,7 0,1,7,7 7
8 1,4 - 8
9 - 2,4,0 9

Lô XS Bình Định Thứ 5, SXBDI 12/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,4 1 0
1 3,0 8,0 1
2 - 6,6 2
3 3 7,3,1,5 3
4 - 6,6,7,0 4
5 3 8 5
6 4,4,2,2 7 6
7 3,4,9,6 - 7
8 8,1,5 9,8 8
9 8 7 9

Lô Bình Định Thứ 5, Xổ số BDI 05/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,9 3,6 0
1 9,4 9,9 1
2 5 6 2
3 4,7,8,0,5 6 3
4 8 3,1 4
5 - 2,3 5
6 2,0,8,3 0 6
7 - 3 7
8 - 3,9,6,4 8
9 8,1,1 1,0 9

Lô tô XSBDI Thứ 5, XSBDI 27/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,9 5 0
1 4,6 - 1
2 5,3,4 3 2
3 5,2,9,3,8 5,2,3 3
4 7,5 1,8,2 4
5 3,0,8 3,2,4 5
6 - 1 6
7 - 4,0 7
8 4 5,3 8
9 - 3,0 9

Lô Bình Định Thứ 5, Sổ số Bình Định 20/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,3 2,1,4 0
1 7,0 5,8 1
2 7,0,6 6 2
3 8,8,4 0,6 3
4 0 6,3 4
5 1,9 - 5
6 4,3,2 2,8 6
7 - 2,1 7
8 1,6 3,3 8
9 - 0,5 9

Lo SXBDI Thứ 5, SXBDI 13/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,0,1 7,6,0,7 0
1 - 0 1
2 4 9,9 2
3 4,4 7 3
4 6 2,3,3 4
5 9 9 5
6 0,8 8,4 6
7 0,3,0 0 7
8 6 9,6 8
9 2,5,2,8 5 9
X