Lo Binh Duong - Bảng Kết quả Lô tô Bình Dương - XSBD - SXBD

XSBD mở thưởng Thứ 6 ngày 17/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 3,1,3 0
1 1,0,4 1,4 1
2 6,9,3 7 2
3 0,0 2 3
4 5,1 6,1,7 4
5 - 4,7 5
6 4 2,8 6
7 2,4,5 0 7
8 6,9 9 8
9 8 2,8 9

Nhận kết quả xổ số Bình Dương, soạn XSBD gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBD Thứ 6, XS Bình Dương 10/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 2,7 0
1 8 3,4 1
2 0 9,8,7 2
3 8,1,9 6,4 3
4 3,1 8 4
5 - - 5
6 3 9,7 6
7 6,0,2 - 7
8 4,2,9 1,3,0 8
9 2,6,9 8,3,9 9

Lô XS Bình Dương Thứ 6, SXBD 03/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,3,1,5 7,1 0
1 7,0 0 1
2 - 4 2
3 8,5 6,0 3
4 2,4 4 4
5 5,6 5,0,3,0,8 5
6 3 5,7 6
7 0,7,8,6 7,1 7
8 5 3,7 8
9 - - 9

Lô Bình Dương Thứ 6, Xổ số BD 27/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,2 - 0
1 1 1,9 1
2 3,4,5,6 5,0 2
3 3,3 2,5,3,3 3
4 - 2,9 4
5 3,7,2 2 5
6 7 2,7 6
7 6 6,5 7
8 8 9,8 8
9 8,4,1 0 9

Lô tô XSBD Thứ 6, XSBD 20/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 - 0
1 5 4 1
2 8,4,5 6,7 2
3 6 - 3
4 7,1 2,0 4
5 8 1,2 5
6 2,9 9,3 6
7 2,9 4 7
8 8,9,9 8,2,9,5 8
9 6,8 8,7,6,8 9

Lô Bình Dương Thứ 6, Sổ số Bình Dương 13/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,1 9,4 0
1 5,7 4,6,0,6 1
2 5,2 2,3 2
3 2,5 9,6 3
4 1,0 - 4
5 - 7,8,1,2,3 5
6 1,1,3 - 6
7 5,7 1,7 7
8 5 - 8
9 3,0 0 9

Lo SXBD Thứ 6, SXBD 06/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3,4,3 0
1 9,8 - 1
2 5 4,9 2
3 0,9,0 4 3
4 2,5,3,7,0,9,9 - 4
5 - 4,2 5
6 - 9,7 6
7 6 4,8 7
8 7 9,1 8
9 2,8,6 3,1,4,4 9
X