App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Binh Duong - Bảng Kết quả Lô tô Bình Dương - XSBD - SXBD

XSBD mở thưởng Thứ 6 ngày 14/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,8,2 9 0
1 9,7 - 1
2 3 0 2
3 8 2 3
4 - - 4
5 6,5 9,5 5
6 8,6 5,8,7,6 6
7 6 1 7
8 6 3,6,0 8
9 0,5,9,9,9 0,1,9,9,9 9

Nhận kết quả xổ số Bình Dương, soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BD gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBD Thứ 6, XS Bình Dương 07/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 2,5,0 0
1 5 4,4 1
2 0,4,8,5 - 2
3 6 - 3
4 1,1,8 2,6,9 4
5 8,6,0 7,1,2 5
6 4,9 7,5,3 6
7 6,5 - 7
8 - 5,2,4 8
9 4 6 9

Lô XS Bình Dương Thứ 6, SXBD 31/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 2 0
1 7,8 2 1
2 9,1,8,8,0 9 2
3 6,5,6 5 3
4 8 - 4
5 3,7,6 3 5
6 8 3,7,5,3 6
7 6 5,1 7
8 - 4,2,2,1,6 8
9 9,2 2,9 9

Lô Bình Dương Thứ 6, Xổ số BD 24/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,3,1,9 9,4,8,3 0
1 8 4,0,6 1
2 - 5 2
3 0 6,6,0 3
4 1,0 - 4
5 2,6 8 5
6 3,3,1 5 6
7 8,8 - 7
8 5,0 7,7,1 8
9 0 0,0 9

Lô tô XSBD Thứ 6, XSBD 17/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 - 0
1 - 3,2,6 1
2 1,4 9 2
3 1,7 - 3
4 - 0,2 4
5 5,8 9,5,6 5
6 6,5,8,8,1 8,6,7 6
7 9,6 3 7
8 6 6,5,6 8
9 5,2,9 9,7 9

Lô Bình Dương Thứ 6, Sổ số Bình Dương 10/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,7,9,6 - 0
1 5 3 1
2 9 8 2
3 1 8 3
4 4,6 5,6,4,9 4
5 4 7,1 5
6 4,7 9,4,0 6
7 5 0,6 7
8 3,2,9 - 8
9 6,4 2,0,8,0 9

Lo SXBD Thứ 6, SXBD 03/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,9 - 0
1 4,2 9 1
2 4,8 8,0,1,7 2
3 - 5 3
4 4 2,4,1,7 4
5 6,9,3 7 5
6 - 5 6
7 7,4,2,5 7 7
8 2,9 2 8
9 1,9 9,5,8,0 9
X