Lo Binh Duong - Bảng Kết quả Lô tô Bình Dương - XSBD - SXBD

XSBD mở thưởng Thứ 6 ngày 12/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 1,5,9,2,5 0
1 1,1,5,0,2 1,1 1
2 8,6,0 7,3,7,1 2
3 2 8 3
4 - 8 4
5 0,0 1 5
6 - 2 6
7 2,2,8 0 7
8 4,3 2,7 8
9 0 - 9

Nhận kết quả xổ số Bình Dương, soạn XSBD gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBD Thứ 6, XS Bình Dương 05/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 8 0
1 - - 1
2 3,6,7 9,3 2
3 8,2 2 3
4 - 8 4
5 5,9,9 5 5
6 9,8,7,6 8,2,6 6
7 7 7,6,2 7
8 6,0,4 3,6 8
9 2 0,5,6,5 9

Lô XS Bình Dương Thứ 6, SXBD 28/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 7,6,2,5 0
1 8 4 1
2 7,0,5 7 2
3 6,9,5 9 3
4 1 - 4
5 0 3,2 5
6 0 3,7 6
7 7,0,6,2 7,8,2,8 7
8 7,7 0,1 8
9 3 3 9

Lô Bình Dương Thứ 6, Xổ số BD 21/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,2,3,7 9 0
1 6,3 4,8 1
2 4 0,9 2
3 - 0,5,1 3
4 1,9,4 9,2,6,4 4
5 3 0,9 5
6 4,7 1 6
7 - 0,6 7
8 1 - 8
9 4,0,2,5 4 9

Lô tô XSBD Thứ 6, XSBD 14/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,1 7 0
1 3,6,2 0,9 1
2 4 9,8,1 2
3 - 1 3
4 4 2,4 4
5 9,6 7,7 5
6 6,7 1,0,6,5 6
7 0,5,5 8,6 7
8 7,2 - 8
9 2,1 5 9

Lô Bình Dương Thứ 6, Sổ số Bình Dương 07/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,1,1 1,1 0
1 9,0,0,7,2 0,0,0 1
2 2,7,5 2,5,6,1 2
3 - 9 3
4 9,5 - 4
5 2,5 5,4,2 5
6 2 8 6
7 - 2,1 7
8 6 - 8
9 3 1,4 9

Lo SXBD Thứ 6, SXBD 31/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,2 8,3 0
1 - 9 1
2 7 0 2
3 0,4,5,5 6,7,4 3
4 7,3 0,3 4
5 - 3,9,3 5
6 3 8 6
7 3,8 4,2,8 7
8 0,6,9,7 7 8
9 1,5 8 9
X