Lo Binh Duong - Bảng Kết quả Lô tô Bình Dương - XSBD - SXBD

XSBD mở thưởng Thứ 6 ngày 20/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,2,7 3,2 0
1 8 9 1
2 3,0 6,8,0 2
3 0 2 3
4 9 5 4
5 7,7,4 - 5
6 2 0,8 6
7 9,9 5,5,9,0 7
8 6,2 1 8
9 1,7 7,4,7 9

Nhận kết quả xổ số Bình Dương, soạn XSBD gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBD Thứ 6, XS Bình Dương 13/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,2,7,1 9,8 0
1 8,2 3,7,6,0 1
2 - 1,0,0 2
3 1 5 3
4 4,5 4 4
5 3,9 4 5
6 7,1 - 6
7 7,1 7,6,0 7
8 0 1 8
9 0,9 9,5 9

Lô XS Bình Dương Thứ 6, SXBD 06/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,9,1 0,2,8 0
1 - 0 1
2 0,6 3,9 2
3 3,2 3,8,4 3
4 8,3 6,6 4
5 5 7,5 5
6 4,9,4 2 6
7 5 - 7
8 0,3 4 8
9 9,2 0,6,9 9

Lô Bình Dương Thứ 6, Xổ số BD 30/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,8,8 9 0
1 2,8 2 1
2 1,6 1 2
3 8,8 0,8 3
4 4 4 4
5 6,6 - 5
6 - 5,5,8,2 6
7 8,7 8,7 7
8 3,7,6 3,7,0,0,3,1 8
9 0 - 9

Lô tô XSBD Thứ 6, XSBD 23/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,5,5,5 - 0
1 5 - 1
2 4,2,4 2 2
3 3 5,9,3 3
4 4 2,4,7,7,2,7 4
5 3,6 1,0,7,0,0 5
6 - 5 6
7 4,5,4,4 - 7
8 - 0 8
9 9,3 9 9

Lô Bình Dương Thứ 6, Sổ số Bình Dương 16/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 - 0
1 2,9,9 5,6,3 1
2 - 1,8,7 2
3 1,3 9,5,3 3
4 9,4 4 4
5 1,3,7 8,8 5
6 1 - 6
7 2 0,9,5 7
8 5,5,2 - 8
9 3,7 4,1,1 9

Lo SXBD Thứ 6, SXBD 09/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 - 0
1 2,8,5 5,9 1
2 3,2,6 1,2 2
3 7,6 5,2,4,8,4 3
4 3,3 8 4
5 3,1 8,1 5
6 - 3,2 6
7 7 0,3,7 7
8 5,3,4 1 8
9 1 - 9
X