App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Binh Duong - Bảng Kết quả Lô tô Bình Dương - XSBD - SXBD

XSBD mở thưởng Thứ 6 ngày 29/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 - 0
1 4,5 0 1
2 2,9 9,2 2
3 7,4,7 - 3
4 4,7,8 1,4,3 4
5 9,6 7,1 5
6 7 9,8,5 6
7 5 3,4,3,6 7
8 6 4 8
9 2,6 5,2 9

Nhận kết quả xổ số Bình Dương, soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BD gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBD Thứ 6, XS Bình Dương 22/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 1,2 0
1 0,8,1,5 1,5 1
2 0 9 2
3 7,8 9,6 3
4 8,7 - 4
5 1 7,1 5
6 7,3 - 6
7 5,7 3,4,6,7 7
8 9,8 4,1,8,3 8
9 3,2 8 9

Lô XS Bình Dương Thứ 6, SXBD 15/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,2 2,8 0
1 7 2,4 1
2 0,5,1 6,0,9,8,8 2
3 - 5 3
4 7,1 - 4
5 3 2,9 5
6 2 - 6
7 9 4,1 7
8 8,0,9,2,2 8 8
9 5,2 7,0,8 9

Lô Bình Dương Thứ 6, Xổ số BD 08/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 0,1 0
1 8,0,3 6,5,5,2 1
2 7,1 5,9 2
3 9 4,6,1 3
4 3,9 - 4
5 1,2,1 6 5
6 1,7,5,3 - 6
7 - 2,6 7
8 - 9,1 8
9 8,2 3,4 9

Lô tô XSBD Thứ 6, XSBD 01/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,6,1,0,9 0,2 0
1 8,1 0,6,4,1 1
2 6,6,0 9,6 2
3 9 - 3
4 8,1 - 4
5 - - 5
6 1,2 0,2,2 6
7 - 0 7
8 9 9,1,4 8
9 8,2 3,8,0 9

Lô Bình Dương Thứ 6, Sổ số Bình Dương 27/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 6,6,1 0
1 9,0 2 1
2 9,1,8,3 5,4 2
3 - 7,4,2,5 3
4 3,8,2 - 4
5 2,7,3 - 5
6 0,0,6 9,6 6
7 3 5 7
8 8 8,4,2 8
9 6 2,1 9

Lo SXBD Thứ 6, SXBD 20/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 1,9 0
1 1,0 6,6,1 1
2 3 6,5 2
3 3 2,3 3
4 9,5 - 4
5 2 7,6,4 5
6 1,1,2,8,5 - 6
7 7,9,5 7,9 7
8 - 6 8
9 0,7 7,4,0 9
X