Lo Binh Duong - Bảng Kết quả Lô tô Bình Dương - XSBD - SXBD

XSBD mở thưởng Thứ 6 ngày 22/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 2 0
1 2 - 1
2 5,0,3,3 8,7,1 2
3 3,6 3,9,4,2,2 3
4 7,3 8 4
5 6,9 2 5
6 9 5,0,3 6
7 2 4,8 7
8 4,2,7 - 8
9 3 6,5 9

Nhận kết quả xổ số Bình Dương, soạn XSBD gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBD Thứ 6, XS Bình Dương 15/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 - 0
1 5,2 3,5,6,9 1
2 6 5,8,1,8 2
3 1 5 3
4 5 9,7,9 4
5 3,1,2 8,1,4 5
6 1 2,9 6
7 4 - 7
8 5,2,2 - 8
9 4,6,1,4 0 9

Lô XS Bình Dương Thứ 6, SXBD 08/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3,5,4 0
1 2 8 1
2 2,8,3 2,1,8,4 2
3 5,0 4,2 3
4 0,3,2 6 4
5 9,0 3,8 5
6 4 7,9 6
7 6 - 7
8 5,2,1 2 8
9 9,6 5,9 9

Lô Bình Dương Thứ 6, Xổ số BD 01/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 6,9,3 0
1 7,4,2,2,9,1 1 1
2 9,5 1,1 2
3 0,3 6,3 3
4 8 1 4
5 6,5 8,2,5 5
6 3,0 5 6
7 - 1,8 7
8 7,5 4 8
9 0 2,1 9

Lô tô XSBD Thứ 6, XSBD 25/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,3,9,2,5,1 2,2 0
1 4 0 1
2 0,0 0 2
3 6,5 0 3
4 7 8,5,1 4
5 4 0,0,3 5
6 - 9,3 6
7 - 4 7
8 4,9,8,9 8 8
9 6 8,0,8 9

Lô Bình Dương Thứ 6, Sổ số Bình Dương 18/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,7,2,2 8,2,2,5,2 0
1 4 6,7 1
2 0,0,0,7 9,8,9,0,6,0 2
3 - 9 3
4 - 1 4
5 0 - 5
6 1,2 - 6
7 1 0,2 7
8 0,2 0 8
9 2,2,3 - 9

Lo SXBD Thứ 6, SXBD 11/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,9,3,2 - 0
1 3 8,2,5,4 1
2 1,3,7,8 8,0 2
3 8 0,1,0,5,2,5 3
4 1 5,8 4
5 4,1,3,3 - 5
6 - - 6
7 - 2 7
8 1,2,4 3,2 8
9 - 0 9
X