Lo Binh Duong - Bảng Kết quả Lô tô Bình Dương - XSBD - SXBD

XSBD mở thưởng Thứ 6 ngày 07/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,2,7,9 - 0
1 8,4,6 - 1
2 9,5 0,6,4,5 2
3 7 9,8 3
4 2 1 4
5 2 2,0 5
6 6,7,2 6,1 6
7 - 3,6,0,9 7
8 3 1 8
9 3,7 2,0 9

Nhận kết quả xổ số Bình Dương, soạn XSBD gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBD Thứ 6, XS Bình Dương 30/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,6,9 0,2 0
1 8,8,8 5 1
2 0 3 2
3 9,8,2 8 3
4 5,6,6,6 6 4
5 1 4 5
6 4 4,4,0,4 6
7 - - 7
8 3 1,1,9,3,1 8
9 8 3,0 9

Lô XS Bình Dương Thứ 6, SXBD 23/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 - 0
1 3,4 5 1
2 3,5,6 7,7 2
3 6,9 2,5,5,1,0 3
4 - 5,1 4
5 5,4,3,8,3,1 5,2 5
6 - 3,8,2 6
7 2,2 9 7
8 6 5 8
9 7 3 9

Lô Bình Dương Thứ 6, Xổ số BD 16/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 8 0
1 - 6 1
2 3,3,4 6 2
3 3,7 5,2,3,2 3
4 7,9 7,2 4
5 3,8,5 8,5,6 5
6 2,1,5 0 6
7 4 4,3 7
8 5,8,0 8,5 8
9 - 4 9

Lô tô XSBD Thứ 6, XSBD 09/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,8,4 7,3 0
1 7,6,5 - 1
2 3 7 2
3 6,0,5 2 3
4 9 0 4
5 5 5,7,1,3,7 5
6 - 3,1 6
7 2,0,5,5 1 7
8 9,8 0,8 8
9 - 8,0,4 9

Lô Bình Dương Thứ 6, Sổ số Bình Dương 02/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,6,7 1,3 0
1 0,4,6 6,3 1
2 8,6 5,8,7 2
3 0,3,1 3,9 3
4 6 0,1 4
5 2 - 5
6 6,1 4,6,0,1,2 6
7 2 0 7
8 2 2 8
9 3 - 9

Lo SXBD Thứ 6, SXBD 26/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,5,9,9,2 6 0
1 - 0 1
2 3,4,9,8 3,0 2
3 2 2 3
4 4,5,4 4,5,4,2,7 4
5 9,4 4,0 5
6 0 8 6
7 4 - 7
8 6 2 8
9 - 5,0,0,2 9
X