Lo Binh Duong - Bảng Kết quả Lô tô Bình Dương - XSBD - SXBD

XSBD mở thưởng Thứ 6 ngày 15/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,0 0,0 0
1 6,2,2 - 1
2 5,7,7 1,1 2
3 6,7,3 5,3 3
4 - - 4
5 5,3 5,6,2 5
6 6,5 1,6,3,7 6
7 8,6,8 3,2,2 7
8 - 7,7 8
9 - - 9

Nhận kết quả xổ số Bình Dương, soạn XSBD gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBD Thứ 6, XS Bình Dương 08/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 1,7,6 0
1 0,1,9,3 4,1,3 1
2 9,2 8,2,6,0 2
3 1 8,1 3
4 1,7 9 4
5 - - 5
6 2,7,0 - 6
7 0,8 4,6 7
8 2,3 7 8
9 4 2,1 9

Lô XS Bình Dương Thứ 6, SXBD 01/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 1,8 0
1 5,4,0,9 4,6 1
2 7 0,9,8,3 2
3 2 - 3
4 1 1,9 4
5 8,6,9 1 5
6 1,9 5 6
7 8 2 7
8 0,2 5,7 8
9 4,2 6,5,1 9

Lô Bình Dương Thứ 6, Xổ số BD 25/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,2 5 0
1 9,1,8 1,3,2 1
2 4,1 0 2
3 7,1,3 5,3 3
4 7 2 4
5 3,0,8 6 5
6 9,5,6 6 6
7 - 0,3,4 7
8 - 1,5 8
9 9 1,6,9 9

Lô tô XSBD Thứ 6, XSBD 18/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 5 3,9,7,2,9 1
2 3,1,9 5 2
3 1,8 2 3
4 8 - 4
5 6,2 9,6,1,8 5
6 5,8 5 6
7 1 - 7
8 8,5 9,8,6,3,4 8
9 5,1,8,1 2 9

Lô Bình Dương Thứ 6, Sổ số Bình Dương 11/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 9,3 0
1 5,7,6,9,9 6,0 1
2 - 3 2
3 2,9,0 - 3
4 6,4,9,7 4 4
5 - 1 5
6 6,1 4,6,1,8 6
7 - 1,4 7
8 8,6 8 8
9 0 4,1,3,1 9

Lo SXBD Thứ 6, SXBD 04/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,9 6 0
1 5,4,7,4 - 1
2 8 9,8 2
3 - 4,9 3
4 3 1,1 4
5 8,8 1,9 5
6 9,7,7,0 - 6
7 - 6,1,6 7
8 2 0,5,2,5 8
9 2,3,5 6,0 9
X