Lo Binh Duong - Bảng Kết quả Lô tô Bình Dương - XSBD - SXBD

XSBD mở thưởng Thứ 6 ngày 17/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,4,5 5 0
1 7,3,4 - 1
2 6,6 8,5,8,3 2
3 7,2 1 3
4 - 0,7,1 4
5 2,0 0 5
6 7 2,2 6
7 7,9,4 1,3,7,0,6 7
8 2,2 - 8
9 - 7 9

Nhận kết quả xổ số Bình Dương, soạn XSBD gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBD Thứ 6, XS Bình Dương 10/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 1,5,2,8,8 0
1 9,0,5 8 1
2 5,0,9 4 2
3 4 - 3
4 2 3 4
5 0 2,1 5
6 7,6,8 6 6
7 - 6,9 7
8 8,1,0,0 8,6 8
9 7 1,0,2 9

Lô XS Bình Dương Thứ 6, SXBD 03/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 6 0
1 5 5,7 1
2 3,7,7,2 6,2 2
3 6 2,7,7 3
4 8 5,5 4
5 4,1,4 1 5
6 2,0 7,3,9 6
7 6,1,8,3,3 2,2 7
8 - 4,7 8
9 6 - 9

Lô Bình Dương Thứ 6, Xổ số BD 26/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,7,2,3,1 2,2,1 0
1 0 0,0 1
2 0,0 9,5,0 2
3 4,7 0,5 3
4 - 3,9 4
5 2,3 - 5
6 7 - 6
7 8,8 6,3,0,8 7
8 7 7,7 8
9 2,4 - 9

Lô tô XSBD Thứ 6, XSBD 19/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 4,8 0
1 - 5 1
2 5,6 6 2
3 - 0 3
4 0 8,8 4
5 8,5,1 5,7,2,6 5
6 2,5 7,9,8,2 6
7 6,5 9,9 7
8 0,4,6,4 5 8
9 6,7,7 - 9

Lô Bình Dương Thứ 6, Sổ số Bình Dương 12/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,3 5,8 0
1 - 0,8 1
2 9,9 3,5 2
3 5,2 7,0 3
4 - 7,6,9 4
5 0,7,5,2 3,5 5
6 4 - 6
7 7,3,4 7,5 7
8 8,0,1 8 8
9 4 2,2 9

Lo SXBD Thứ 6, SXBD 05/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 4,6,5 0
1 2,8 7,9,6,6,3 1
2 - 1,5 2
3 7,1 6 3
4 0 - 4
5 2,5,0 9,5,0 5
6 1,0,1,3 8 6
7 1 3 7
8 6,8 1,8 8
9 1,5 - 9
X