App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Binh Phuoc - Bảng Kết quả Lô tô Bình Phước - XSBP - SXBP

XSBP mở thưởng Thứ 7 ngày 06/06/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,1 9,7,2 0
1 1,9,8 4,1,0 1
2 7,0 5 2
3 - - 3
4 1,8,9,7,4 0,4 4
5 2 8 5
6 - 9 6
7 0 2,4 7
8 5 9,4,1 8
9 0,6,8 1,4 9

Nhận kết quả xổ số Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BP gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBP Thứ 7, XS Bình Phước 30/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,4,5 - 0
1 3 - 1
2 3 9,3 2
3 6,2,9,5 2,8,1 3
4 4,4,4 4,4,4,0,7 4
5 - 7,0,3,0 5
6 8 3 6
7 5,4 - 7
8 3,9 6 8
9 2 8,3 9

Lô XS Bình Phước Thứ 7, SXBP 23/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,3 8,8 0
1 4,5,2 6,2,9 1
2 1,2 2,1 2
3 3 0,3,6 3
4 6 1 4
5 7 8,1 5
6 1,3 4,0 6
7 9,9 5 7
8 0,0,5 - 8
9 1 7,7 9

Lô Bình Phước Thứ 7, Xổ số BP 16/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,0,2 1,2,0,8 0
1 0,9 - 1
2 2,6,9,0 2,3,3,0 2
3 2,2 5,8,8 3
4 7 - 4
5 9,3 0 5
6 - 8,2 6
7 - 4 7
8 6,3,3,0 - 8
9 - 5,2,1 9

Lô tô XSBP Thứ 7, XSBP 09/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,3,1,5 7 0
1 7 0 1
2 6,9 - 2
3 8,6,9 4,0,6 3
4 3 6 4
5 5 5,0 5
6 4,3 2,9,3 6
7 7,0,8 7,1 7
8 - 3,0,7 8
9 6 3,2 9

Lô Bình Phước Thứ 7, Sổ số Bình Phước 02/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 9,8,1 0
1 0,5 5,6 1
2 2 2 2
3 6,8,3 3 3
4 8,5 7,0 4
5 1,7 1,4 5
6 1 3 6
7 4,8 5,9 7
8 0,8 3,4,8,7 8
9 0,7 - 9

Lo SXBP Thứ 7, SXBP 28/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,6 2 0
1 8,1 6,1 1
2 4,9,0 7 2
3 7,7 5,7 3
4 - 2 4
5 3,9,9,8 - 5
6 1 0 6
7 3,2 3,0,9,3 7
8 8 8,1,5 8
9 7 5,5,2 9
X