Lo Binh Phuoc - Bảng Kết quả Lô tô Bình Phước - XSBP - SXBP

XSBP mở thưởng Thứ 7 ngày 18/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,6 1 0
1 2,8,6,0,2 8 1
2 4,7 1,1 2
3 - 4,9,4 3
4 3,3 2 4
5 8 - 5
6 - 8,1,0 6
7 9,8 2 7
8 9,1,6 7,0,1,5 8
9 3 8,7 9

Nhận kết quả xổ số Bình Phước, soạn XSBP gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BP gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBP Thứ 7, XS Bình Phước 11/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 - 0
1 5,4 6 1
2 - 9,7,9,0 2
3 5,3 9,3 3
4 - 1 4
5 - 3,1,6 5
6 9,5,8,1 9 6
7 2 9 7
8 9,8,8 8,8,6 8
9 2,6,7,3,2 6,8 9

Lô XS Bình Phước Thứ 7, SXBP 04/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,4,9,6 - 0
1 - 8,4 1
2 - 8,8 2
3 9,6,7,7 6,8 3
4 7,4,1 7,4,0 4
5 - 0 5
6 3 7,3,0 6
7 6,4 3,4,3 7
8 2,1,3,2 - 8
9 - 3,0 9

Lô Bình Phước Thứ 7, Xổ số BP 27/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 1,1,1,5 0
1 0,1,0,0 1,0 1
2 8 5,3 2
3 7,2 6 3
4 9 - 4
5 2,0,6 - 5
6 3,7 7,5 6
7 6 8,3,8,6 7
8 7,7 2 8
9 9 4,9 9

Lô tô XSBP Thứ 7, XSBP 20/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,2,2,0 2,0 0
1 2,6,6 5 1
2 0,9 1,0,0 2
3 5,8,3 3 3
4 - 7,5 4
5 4,1 3 5
6 7,9 1,1 6
7 9,4 6 7
8 - 3,0 8
9 - 6,7,2 9

Lô Bình Phước Thứ 7, Sổ số Bình Phước 13/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,1 2,2,7,7 0
1 5,3 7,3,0 1
2 0,0 8 2
3 1 9,1 3
4 - 8 4
5 6 0,7,1 5
6 7 9,5,8 6
7 1,5,0,0 6 7
8 2,6,4 - 8
9 3,6 - 9

Lo SXBP Thứ 7, SXBP 06/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 - 0
1 7,9,9,9 2,6 1
2 1,5,9 5 2
3 - - 3
4 - - 4
5 2,7 9,2,9 5
6 1,9 8,9 6
7 8 1,5 7
8 6,8 7,8,0 8
9 5,5,6 6,2,1,1,1 9
X