Lo Binh Phuoc - Bảng Kết quả Lô tô Bình Phước - XSBP - SXBP

XSBP mở thưởng Thứ 7 ngày 20/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,4,9,1,4 2,5,7 0
1 7,5 4,0 1
2 0 - 2
3 7 6 3
4 1,6 0,9,0 4
5 0 1 5
6 3,8 8,4 6
7 0 0,3,1 7
8 6,8 8,6 8
9 4 0 9

Nhận kết quả xổ số Bình Phước, soạn XSBP gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BP gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBP Thứ 7, XS Bình Phước 13/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 - 0
1 2,9,2 - 1
2 - 3,1,1 2
3 2 8,9,7 3
4 - 5 4
5 8,4 6 5
6 6,8,8,5 6,0 6
7 9,8,8,3 9 7
8 3 7,6,7,5,6 8
9 3,7 7,1 9

Lô XS Bình Phước Thứ 7, SXBP 06/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,6 8,0 0
1 1 1 1
2 4,5 5 2
3 - 8 3
4 - 9,5,2 4
5 2,4,7,6 2,9 5
6 6 0,8,6,5 6
7 9 5 7
8 0,3,6 9 8
9 9,4,8,5 9,7 9

Lô Bình Phước Thứ 7, Xổ số BP 29/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,2,9 - 0
1 6 9 1
2 - 6,0 2
3 9 7,8 3
4 8 - 4
5 5,9 5 5
6 2 8,8,1,8,7 6
7 3,8,6 - 7
8 6,6,3,6 4,9,7 8
9 8,1 0,0,5,3 9

Lô tô XSBP Thứ 7, XSBP 22/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 8,0 0
1 5,9,5 2,9 1
2 1 9 2
3 4,7,6,6 8 3
4 - 3,7 4
5 - 1,6,1 5
6 5 3,3,7 6
7 4,6 8,3 7
8 7,3,0 9 8
9 8,1,2 1 9

Lô Bình Phước Thứ 7, Sổ số Bình Phước 15/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 0 0
1 4 9,3,4 1
2 2,6 2 2
3 4,1,8,3,9 8,3,5 3
4 4,1 3,4,1 4
5 3 9,9 5
6 - 2 6
7 - 9 7
8 3 9,3 8
9 1,8,5,5,7 3 9

Lo SXBP Thứ 7, SXBP 08/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,4,8 - 0
1 - 6,3,8 1
2 9 6,3 2
3 2,6,1 - 3
4 9 7,0 4
5 - - 5
6 2,6,1 6,9,3,9 6
7 4,9 8 7
8 7,9,1 0 8
9 6,6 4,8,0,7,2 9
X