App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Binh Phuoc - Bảng Kết quả Lô tô Bình Phước - XSBP - SXBP

XSBP mở thưởng Thứ 7 ngày 22/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,8,8,1,3 8,1 0
1 5,3,0 7,0 1
2 - 5 2
3 4 1,0 3
4 - 6,5,3 4
5 5,2,7,4,9 7,5,1 5
6 4 - 6
7 5,1 5 7
8 0 0,0 8
9 - 0,5 9

Nhận kết quả xổ số Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BP gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBP Thứ 7, XS Bình Phước 15/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,4 3,6 0
1 5 6,5 1
2 2,2,7 2,2 2
3 0,7,6 0,4 3
4 4,5,3,9 8,4,0 4
5 1 1,4 5
6 1,0 3 6
7 8 2,3 7
8 4 7 8
9 - 4 9

Lô XS Bình Phước Thứ 7, SXBP 08/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,5,6 - 0
1 1 8,1 1
2 7,2,5,7 2,4 2
3 3 3 3
4 2 - 4
5 5 5,6,7,0,2 5
6 5 8,0 6
7 5 2,2 7
8 1,6,9,8 0,8 8
9 9 9,8 9

Lô Bình Phước Thứ 7, Xổ số BP 01/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 3,2 0
1 9,3,6 3 1
2 8,0 6,6,3 2
3 3,2,0,1 9,3,1 3
4 - 9,9 4
5 7,7 - 5
6 2,2 1 6
7 - 5,0,5 7
8 8 2,8 8
9 3,4,4 1 9

Lô tô XSBP Thứ 7, XSBP 25/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,1,2,5,5 - 0
1 - 0 1
2 5,8 0,7 2
3 4,3 5,6,3,7 3
4 4 0,3,8,4 4
5 3,9 2,0,0 5
6 3 7 6
7 6,2,3 - 7
8 4 9,2 8
9 8 5 9

Lô Bình Phước Thứ 7, Sổ số Bình Phước 18/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,4 9 0
1 8,3 4,0 1
2 3,7 8,3,5 2
3 6,2,8 2,1 3
4 1 8,0 4
5 2 8 5
6 - 9,3 6
7 9 2 7
8 2,4,5 1,3 8
9 6,9,0 9,7 9

Lo SXBP Thứ 7, SXBP 11/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 6 0
1 7,7 4,8 1
2 9,8,3 - 2
3 5 7,8,2,0 3
4 1 - 4
5 7 8,3 5
6 8,0,7 7 6
7 3,6 1,5,1,6 7
8 9,1,3,5 6,2 8
9 - 2,8 9
X