Lo Binh Phuoc - Bảng Kết quả Lô tô Bình Phước - XSBP - SXBP

XSBP mở thưởng Thứ 7 ngày 14/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 0,2,2,4 0
1 3,2,7,4 - 1
2 0,0 5,1 2
3 - 4,1 3
4 3,0 1 4
5 2,9,7 8,7 5
6 - 7,9,7 6
7 6,6,5 5,1,9 7
8 5 - 8
9 6,7 5 9

Nhận kết quả xổ số Bình Phước, soạn XSBP gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BP gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBP Thứ 7, XS Bình Phước 07/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 6 0
1 4,9 8 1
2 8,2 2 2
3 4,6,3,3 7,3,3 3
4 - 3,1,7 4
5 5 5,0 5
6 6,0,7 3,6 6
7 3,8,4 9,6 7
8 1 7,2 8
9 7 1 9

Lô XS Bình Phước Thứ 7, SXBP 31/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,7 8 0
1 7 4 1
2 4 5,8 2
3 7,4 - 3
4 7,1 8,3,2 4
5 2 6,6 5
6 5,9,5 - 6
7 - 0,3,8,8,4,1,0 7
8 0,4,7,7,2 - 8
9 9 6,9 9

Lô Bình Phước Thứ 7, Xổ số BP 24/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 9,4 0
1 - 3 1
2 3 7,4,4,4 2
3 8,9,1 2 3
4 2,2,0,2 8 4
5 - 9 5
6 9,9 - 6
7 2 8,8,8 7
8 7,7,4,7 9,3 8
9 5,0,8 6,3,6 9

Lô tô XSBP Thứ 7, XSBP 17/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,7,9,9 - 0
1 9,5 0,6,7,2 1
2 7,1 4 2
3 8 7 3
4 6,2 8 4
5 - 9,1 5
6 1,8 4 6
7 1,3 0,2,8 7
8 4,7 6,3 8
9 5 0,1,0 9

Lô Bình Phước Thứ 7, Sổ số Bình Phước 10/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,8,2,5 7,8 0
1 6,5 7,8 1
2 8 4,0,5 2
3 - - 3
4 2,4 4 4
5 5,2 7,5,1,0 5
6 - 7,1 6
7 5,1,6,0 0 7
8 0,9,1 0,2 8
9 - 8 9

Lo SXBP Thứ 7, SXBP 03/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,2 9,2,3 0
1 8 5,9 1
2 0,3 0 2
3 9,0 2 3
4 9,8,8 5 4
5 1,4 - 5
6 8,6 0,7,6 6
7 6,9 - 7
8 - 6,4,4,1 8
9 0,1 3,7,4 9
X