App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Binh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Bình Thuận - XSBTH - SXBTH

XSBTH mở thưởng Thứ 5 ngày 13/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 7,1,0 0
1 0,7 5,4,9,8 1
2 5,2 2,5 2
3 3 7,4,3 3
4 3,1 - 4
5 1,2 6,2 5
6 5 - 6
7 0,3 8,1 7
8 7,1 9,9 8
9 8,8,1 - 9

Nhận kết quả xổ số Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBTH Thứ 5, XS Bình Thuận 06/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,7 4,1 0
1 1,3,0 1,0,6 1
2 4 6,7,8 2
3 - 1 3
4 9,0,9 2 4
5 - 7,9,6 5
6 2,5,1 - 6
7 5,2 8,0,9 7
8 7,2 - 8
9 5,7 4,4 9

Lô XS Bình Thuận Thứ 5, SXBTH 30/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,1 3,7,7 0
1 1 5,1,8,0 1
2 5 3,7 2
3 2,0 7,7,8 3
4 - 9 4
5 6,1,5 2,5 5
6 - 5 6
7 3,3,0,0,2 - 7
8 9,3,1 0 8
9 4 8 9

Lô Bình Thuận Thứ 5, Xổ số BTH 23/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,1,4 5,3 0
1 4 7,4,0 1
2 5,2 4,2,9 2
3 0 8 3
4 1,2 7,1,0 4
5 5,0 6,2,5,0 5
6 5,6 8,6 6
7 1,4 - 7
8 6,3 - 8
9 2 - 9

Lô tô XSBTH Thứ 5, XSBTH 16/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,2,0 0 0
1 3,2,6 5,9,6 1
2 7,6 0,0,1 2
3 - 1 3
4 7 - 4
5 1,8 - 5
6 1 9,7,2,1 6
7 6 2,4,8 7
8 9,7 5,9 8
9 6,1,8 8 9

Lô Bình Thuận Thứ 5, Sổ số Bình Thuận 09/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,1,1 3 0
1 - 0,0,7 1
2 2 9,0,7,2 2
3 8,0,5 - 3
4 - - 4
5 5 5,3 5
6 - 7 6
7 2,6,9,1 9,8,8 7
8 9,7,7,8 3,8 8
9 7,2 8,7 9

Lo SXBTH Thứ 5, SXBTH 02/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,5,0 8,4,0 0
1 - 2,6 1
2 5,1 - 2
3 7 6,5,5,6 3
4 0 - 4
5 3,3 0,0,2 5
6 9,3,3,1 9,9 6
7 - 3 7
8 0 9 8
9 8,6,9,6 6,9 9
X