App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Binh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Bình Thuận - XSBTH - SXBTH

XSBTH mở thưởng Thứ 5 ngày 04/06/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,5,7,0 0 0
1 2,6 6,8 1
2 2,5 1,6,2,9 2
3 4 7,4 3
4 4,3 4,3 4
5 - 0,2 5
6 1,2 1 6
7 3 0 7
8 1 9,9 8
9 8,8,2 0 9

Nhận kết quả xổ số Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBTH Thứ 5, XS Bình Thuận 28/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 1,9 0
1 0 7,7,9,5,7 1
2 5 3 2
3 2,5 7,6,6,0 3
4 - 9,8 4
5 1 2,3 5
6 3,3 - 6
7 1,1,3,1,8 - 7
8 8,4 8,7 8
9 1,0,4 - 9

Lô XS Bình Thuận Thứ 5, SXBTH 21/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,7,0 6,0,5 0
1 6 - 1
2 - 4 2
3 7 6,4,7 3
4 3,2 9 4
5 0,6,9,9 7 5
6 0,3 0,5,1 6
7 9,5,3 0,9,3 7
8 - - 8
9 4,7 7,5,5 9

Lô Bình Thuận Thứ 5, Xổ số BTH 14/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,0,5,6 0 0
1 - 7,5,5 1
2 8,2,6 0,2,4,3 2
3 2 5,6 3
4 2 - 4
5 1,3,1,9 6,0 5
6 5,3 2,7,0 6
7 1,9,6 - 7
8 - 2 8
9 - 7,5 9

Lô tô XSBTH Thứ 5, XSBTH 07/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 9,4 0
1 9 7,7 1
2 4,8 6,8 2
3 - - 3
4 6,0,9 2,6 4
5 8 6,7,0,8 5
6 2,5,4 4 6
7 7,1,5,1 7 7
8 2,5 2,5 8
9 0 4,1 9

Lô Bình Thuận Thứ 5, Sổ số Bình Thuận 30/04/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,9 - 0
1 7,8,7,3 5,2,8 1
2 1 3,9 2
3 2,8 1 3
4 7 8,6 4
5 1 7 5
6 4 7 6
7 6,5 1,1,4 7
8 4,1 1,3 8
9 2,9 0,0,9 9

Lo SXBTH Thứ 5, SXBTH 26/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,3 2,2 0
1 5 2 1
2 1,0,0,4 4 2
3 5 9,0 3
4 5,2,5 9,2,8 4
5 5,7 5,4,1,3,4,9 5
6 - 8 6
7 - 5 7
8 6,4 - 8
9 3,4,5 0 9
X