Lo Binh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Bình Thuận - XSBTH - SXBTH

XSBTH mở thưởng Thứ 5 ngày 20/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 0,8 0
1 5 4 1
2 2,4,8 2 2
3 5 5,9 3
4 5,1,8 2 4
5 3,5 4,6,1,3,5 5
6 5 9 6
7 9 - 7
8 0 9,4,2 8
9 9,8,3,6 9,7 9

Nhận kết quả xổ số Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBTH Thứ 5, XS Bình Thuận 13/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 8 0
1 9,9 4 1
2 4,7,3 9,6,4,7 2
3 6,8 2 3
4 1,4,2,6,7 2,0,4 4
5 - - 5
6 2 3,4 6
7 2 2,4 7
8 0 3 8
9 2,9 9,1,1 9

Lô XS Bình Thuận Thứ 5, SXBTH 06/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,8 6 0
1 8 8,9 1
2 4 4,0,3 2
3 2 5 3
4 2,7 2,6 4
5 3 6 5
6 5,9,0,8,6,4 7,6 6
7 6 4,9 7
8 1 1,0,6 8
9 1,7 6 9

Lô Bình Thuận Thứ 5, Xổ số BTH 30/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 6 0
1 7,5 2,5 1
2 3,1,7 4,5,6 2
3 7,5,3 2,3 3
4 2,5,9,5 - 4
5 1,2 0,3,4,1,4 5
6 0,2 - 6
7 - 3,1,2 7
8 - - 8
9 9 9,4 9

Lô tô XSBTH Thứ 5, XSBTH 23/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,5,7,4 3,2 0
1 1,2 1 1
2 4,2,8,0 5,3,2,1 2
3 2,0,4 9,8 3
4 - 2,3,0,7 4
5 2 0 5
6 - 7,0 6
7 6,4 0 7
8 3 2 8
9 3 - 9

Lô Bình Thuận Thứ 5, Sổ số Bình Thuận 16/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,0 0 0
1 4 2,3 1
2 1 0,6 2
3 1,6,6 - 3
4 5,9,6,9,7 1,9 4
5 7 4 5
6 9,2 4,3,3 6
7 7 4,5,9,7 7
8 - - 8
9 4,7 4,6,4 9

Lo SXBTH Thứ 5, SXBTH 09/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 2,3,5,5 0
1 4,7,7 2,0 1
2 0,1 7 2
3 0,6,6 5 3
4 6,6 1,6 4
5 0,0,3 8 5
6 8,4 4,3,3,4 6
7 2 1,1 7
8 5 6 8
9 - - 9
X