Lo Binh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Bình Thuận - XSBTH - SXBTH

XSBTH mở thưởng Thứ 5 ngày 15/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 9 0
1 8 3 1
2 4,7,4,5 3,8 2
3 2,6,5,1 5 3
4 - 9,2,2 4
5 3,7 9,3,2 5
6 6,9 6,8,3 6
7 - 2,5 7
8 6,2 1 8
9 4,5,0 6 9

Nhận kết quả xổ số Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBTH Thứ 5, XS Bình Thuận 08/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,3 - 0
1 7,5 5,9,4,5 1
2 - 7,9,9 2
3 - 7,9,0,4 3
4 1,3,6,6 0 4
5 1,1 6,1 5
6 5 4,4 6
7 3,2 8,1 7
8 7 - 8
9 1,3,2,2 - 9

Lô XS Bình Thuận Thứ 5, SXBTH 01/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,3 7 0
1 4,7,8 5,7 1
2 2,9 6,2,3 2
3 2 0,0 3
4 8,7 1 4
5 7,1 7 5
6 2 7,7 6
7 0,6,1,6,5 5,1,4 7
8 - 4,1 8
9 - 2 9

Lô Bình Thuận Thứ 5, Xổ số BTH 25/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,9 3,0,3 0
1 4 - 1
2 6,5 8 2
3 0,0,3 3,4 3
4 8,8,3 1,6 4
5 - 2,6 5
6 4,9,5 7,2 6
7 8,6 - 7
8 9,2 4,7,4 8
9 - 8,0,6 9

Lô tô XSBTH Thứ 5, XSBTH 18/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 3,4,8 0
1 8,3 5,4 1
2 2 4,5,2,9 2
3 4,0 1 3
4 2,1,4,0 3,4,6 4
5 1,2 9,0 5
6 4 - 6
7 - 8,9 7
8 7,0 1 8
9 2,5,7 - 9

Lô Bình Thuận Thứ 5, Sổ số Bình Thuận 11/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,7,7 5,8 0
1 3 2,6 1
2 6,1,9 6 2
3 5 1,7 3
4 - 6 4
5 0 3,9,8 5
6 2,4,1 2 6
7 7,3 0,7,0,0 7
8 0,5 9 8
9 8,5 2 9

Lo SXBTH Thứ 5, SXBTH 04/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,3 0,7 0
1 9 9,2 1
2 9,1,3,6 3 2
3 3,2 0,3,2 3
4 6 9 4
5 5 7,5 5
6 - 4,2 6
7 0,9,5 - 7
8 - 9 8
9 9,1,4,8 2,7,9,1 9
X