Lo Binh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Bình Thuận - XSBTH - SXBTH

XSBTH mở thưởng Thứ 5 ngày 23/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,6,9,5,6 1,4 0
1 7,0 7,0,6 1
2 - 3 2
3 2 4 3
4 3,0 - 4
5 8,7 9,0,9 5
6 1 0,0 6
7 1 1,8,5 7
8 7 5 8
9 9,5,5 9,0 9

Nhận kết quả xổ số Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBTH Thứ 5, XS Bình Thuận 16/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 1,7 0
1 0,9,7 0,4 1
2 2,8 2,6 2
3 - 6 3
4 6,1 - 4
5 9 8,6 5
6 2,5,3 4,8 6
7 9,9,0 1 7
8 5,8,6 2,8 8
9 - 5,7,1,7 9

Lô XS Bình Thuận Thứ 5, SXBTH 09/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 9,6,4,8,5 0
1 1,3 1,2 1
2 6,4,1 5 2
3 7,6 5,1 3
4 0 2 4
5 3,2,0 - 5
6 8,0,7 2,3 6
7 8 3,6 7
8 0 7,6,0 8
9 0 - 9

Lô Bình Thuận Thứ 5, Xổ số BTH 02/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,8 0 0
1 8,1 6,9,6,4,1 1
2 2 2,8,6,3 2
3 5,5,2 4 3
4 5,3,1 8 4
5 - 4,3,3 5
6 1,1,2,9 - 6
7 - - 7
8 2,4 0,1 8
9 1 6 9

Lô tô XSBTH Thứ 5, XSBTH 25/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 6,8 0
1 7 9 1
2 - 7 2
3 9,8,5 6 3
4 5,6 6,6 4
5 - 4,3 5
6 9,0,3,4,7,4 4 6
7 9,2 6,1 7
8 0,9 3 8
9 1 6,7,3,0,8 9

Lô Bình Thuận Thứ 5, Sổ số Bình Thuận 18/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,8 5,3,9 0
1 2 8,9 1
2 - 4,1 2
3 8,0,8 7,7 3
4 2 9,8 4
5 0,5 7,5 5
6 8 0 6
7 3,3,5 - 7
8 1,4 3,6,0,3 8
9 4,0,1 - 9

Lo SXBTH Thứ 5, SXBTH 11/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,7 2 0
1 2 0 1
2 3,0 1 2
3 8,3 2,3,7 3
4 4 4 4
5 8,9 7 5
6 9,7,7,7 - 6
7 9,5,3 6,6,6,0 7
8 8 5,3,8 8
9 - 6,7,5 9
X