Lo Binh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Bình Thuận - XSBTH - SXBTH

XSBTH mở thưởng Thứ 5 ngày 19/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,6 2 0
1 6,2,7 9,7 1
2 8,0 1,3 2
3 3,2 3 3
4 - 5,8,9 4
5 4 8 5
6 6 1,6,9,0 6
7 8,1 1 7
8 5,4 2,7,0 8
9 1,6,4 - 9

Nhận kết quả xổ số Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBTH Thứ 5, XS Bình Thuận 12/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,1,9,2 3 0
1 - 4,0,0,4,8 1
2 4,4,6 6,9,0 2
3 9,0,4 - 3
4 1,1 2,2,8,3 4
5 - 6 5
6 2,5 2 6
7 7 7 7
8 4,1 - 8
9 2 3,0 9

Lô XS Bình Thuận Thứ 5, SXBTH 05/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7 0
1 5 3 1
2 8,3 3,9 2
3 3,2,1,8,6 2,3 3
4 - - 4
5 - 9,1 5
6 8,9 3 6
7 0,7,8 9,7 7
8 9,8 2,6,3,8,7 8
9 5,7,2 6,8 9

Lô Bình Thuận Thứ 5, Xổ số BTH 28/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,5,1 4 0
1 2 0,6,2,0 1
2 2,1,9,9 2,1 2
3 - 5 3
4 6,9,0 - 4
5 3 0,8,7 5
6 8,1,7 4 6
7 5 9,6 7
8 5 6 8
9 7 4,2,2 9

Lô tô XSBTH Thứ 5, XSBTH 21/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,3 1 0
1 8,2,0,8,7 - 1
2 7 7,1 2
3 3 9,0,3,5 3
4 - 5,6 4
5 4,3 - 5
6 4 8 6
7 2 1,2 7
8 6 1,9,1,9 8
9 3,9,8,8 0,9 9

Lô Bình Thuận Thứ 5, Sổ số Bình Thuận 14/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,7,0 6,0 0
1 7 7 1
2 5 7,7 2
3 8,5 4 3
4 3 - 4
5 5,5,7 5,5,2,3 5
6 0,6 6 6
7 9,8,1,2,2 1,5,0 7
8 - 7,3,0 8
9 - 7 9

Lo SXBTH Thứ 5, SXBTH 07/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 8,9 0
1 - 3 1
2 9 4,7 2
3 3,1 3,6 3
4 2,7 5,8,6 4
5 4 7,6 5
6 3,5,4 9,9 6
7 9,5,2 4 7
8 0,4,8 8 8
9 0,6,6 7,2 9
X