Lo Binh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Bình Thuận - XSBTH - SXBTH

XSBTH mở thưởng Thứ 5 ngày 18/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,5,8 7,9 0
1 3 5 1
2 5,9,9,8 - 2
3 3,8,4 5,3,1 3
4 - 3 4
5 3,1 2,0 5
6 8,9 - 6
7 0 0,9 7
8 - 6,3,0,2 8
9 7,0 2,2,6 9

Nhận kết quả xổ số Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBTH Thứ 5, XS Bình Thuận 11/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,5,3 2,2,9,2 0
1 9 7,9 1
2 0,0,0 3 2
3 8,2 7,0,9,5 3
4 - - 4
5 3 0,0 5
6 - 8 6
7 3,1 9 7
8 6 3,9 8
9 8,0,3,7,1 1 9

Lô XS Bình Thuận Thứ 5, SXBTH 04/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 4,2 0
1 8,5 8,8 1
2 0 6 2
3 9 7 3
4 8,0 5,7 4
5 5,4,7 5,1 5
6 2 - 6
7 7,8,4,3 7,5 7
8 1,1,8 7,1,4,8 8
9 9 3,9 9

Lô Bình Thuận Thứ 5, Xổ số BTH 27/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 1,5,7 0
1 3,0 - 1
2 7,4 7 2
3 8 1,8,7 3
4 - 0,2,9 4
5 6,0 6 5
6 5,6 5,6,9 6
7 7,0,3,2 7,2 7
8 9,3 3 8
9 4,6 8 9

Lô tô XSBTH Thứ 5, XSBTH 20/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 8 0
1 7 3,4 1
2 2,5,6 9,2,9 2
3 1 - 3
4 1,6,7 8,8,5 4
5 4 2 5
6 8 4,2 6
7 9 8,0,4,1 7
8 0,7,4,4 6 8
9 2,2 7 9

Lô Bình Thuận Thứ 5, Sổ số Bình Thuận 13/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 4 0
1 5 4,4,7,8,9 1
2 2,6 2,9 2
3 4,5 7 3
4 0,1,1,5,7 3 4
5 - 1,4,3 5
6 9 2 6
7 3,1,9 4,9 7
8 1 - 8
9 1,2,7 6,7 9

Lo SXBTH Thứ 5, SXBTH 06/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 7,4 0
1 2,8 8 1
2 9 1 2
3 7 4,5,7,0 3
4 3,4,4,0 4,4 4
5 3,6 7 5
6 9,6 6,5 6
7 0,5,3,9 3 7
8 1 1 8
9 - 6,2,7 9
X