Lo Binh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Bình Thuận - XSBTH - SXBTH

XSBTH mở thưởng Thứ 5 ngày 10/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,7,5 - 0
1 9 9,8,9 1
2 7 4 2
3 - - 3
4 8,2 8 4
5 8 0,9 5
6 - 8,0,7 6
7 6 0,2 7
8 6,1,8,4 4,5,8 8
9 1,9,1,5,9 9,1,9 9

Nhận kết quả xổ số Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBTH Thứ 5, XS Bình Thuận 03/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,8,4 3 0
1 - 8 1
2 6,6 0 2
3 8,0,9 4,9,9 3
4 8,3 6,0 4
5 5 5 5
6 4,7 7,2,2 6
7 6 6 7
8 1,9 3,0,4 8
9 3,3 8,3 9

Lô XS Bình Thuận Thứ 5, SXBTH 27/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,1,0 0 0
1 6,4 0,9 1
2 6,6,6,9 7,0,8 2
3 3 3 3
4 6 1 4
5 6,8 - 5
6 - 2,5,2,1,4,2 6
7 2 9 7
8 9,2 5 8
9 1,7 8,2 9

Lô Bình Thuận Thứ 5, Xổ số BTH 20/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,1 1 0
1 7,0,3 8,0,9,8 1
2 2 2,6,9 2
3 7 0,1 3
4 9,9 - 4
5 - - 5
6 2 - 6
7 9 1,3 7
8 8,1,1 8 8
9 9,9,2,1 9,4,9,7,4 9

Lô tô XSBTH Thứ 5, XSBTH 13/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 9,4 0
1 - - 1
2 3,5 6 2
3 - 4,2,4,9 3
4 3,3,5,0,6 - 4
5 - 7,9,4,2 5
6 6,7,2 9,6,4 6
7 5 6,9,8 7
8 7 - 8
9 0,5,9,6,3,7 9 9

Lô Bình Thuận Thứ 5, Sổ số Bình Thuận 06/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,0,5,2 4,0,9 0
1 4,4 8 1
2 4,9 0 2
3 - 8,0 3
4 0 2,9,1,1 4
5 9 7,9,0 5
6 - - 6
7 5 - 7
8 3,8,1 8 8
9 9,4,0,5 5,9,2 9

Lo SXBTH Thứ 5, SXBTH 29/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,4,4,0,2 0 0
1 8,5 8 1
2 7 9,0 2
3 - 8 3
4 - 7,0,0 4
5 9 7,1 5
6 9,6 9,6 6
7 4,5,8 2 7
8 1,3 0,1,7 8
9 6,2 6,5 9
X