Lo Binh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Bình Thuận - XSBTH - SXBTH

XSBTH mở thưởng Thứ 5 ngày 12/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,8,3 - 0
1 9,4 6 1
2 - 7,8,8 2
3 3 5,3,0,9,6 3
4 - 8,8,1 4
5 3 - 5
6 3,1 - 6
7 2,9 9 7
8 2,4,4,2 0,9 8
9 7,3,8 0,1,7 9

Nhận kết quả xổ số Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBTH Thứ 5, XS Bình Thuận 05/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 1,9,4 0
1 0,5,9 5 1
2 7 9 2
3 5 4,4,9 3
4 3,0,3 0 4
5 1,5,8 5,1,3,9 5
6 - 8 6
7 9 2 7
8 6 5 8
9 2,0,5,3 7,1 9

Lô XS Bình Thuận Thứ 5, SXBTH 29/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,8 9 0
1 9,3 7,5 1
2 2,2 2,2,6 2
3 6 1 3
4 7 6,9 4
5 8,1 - 5
6 4,2 9,3 6
7 1 0,4 7
8 9 0,5,9 8
9 6,8,0,4 1,8 9

Lô Bình Thuận Thứ 5, Xổ số BTH 22/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,5 9 0
1 7 0 1
2 3 9,9,3 2
3 9,2 7,8,2 3
4 9,8 - 4
5 8 0 5
6 7 8 6
7 3 1,6,8 7
8 6,3,7,8 5,4,8 8
9 2,2,0 4,3 9

Lô tô XSBTH Thứ 5, XSBTH 15/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 7,3 3 1
2 7,4 9 2
3 4,1 1 3
4 4,5,4,5,4,6 4,3,7,4,9,2,4 4
5 8 6,4,4 5
6 5 4 6
7 4,9 2,1 7
8 - 5 8
9 2,4 7 9

Lô Bình Thuận Thứ 5, Sổ số Bình Thuận 08/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,0 0 0
1 7 0,2,9,9,2,7 1
2 5,1,1 4 2
3 - 7 3
4 7,4,2,9 4 4
5 5,7 2,5 5
6 - 9 6
7 7,3,1 4,7,5,1 7
8 - - 8
9 1,1,6 4 9

Lo SXBTH Thứ 5, SXBTH 01/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,6 8,3 0
1 7,5 - 1
2 6 6,9 2
3 0 0,4 3
4 3,7,9 6 4
5 - 1 5
6 2,4,9 2,9,0 6
7 8,7 1,9,4,7 7
8 0 7 8
9 7,2,6 6,4 9
X