Lo Binh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Bình Thuận - XSBTH - SXBTH

XSBTH mở thưởng Thứ 5 ngày 21/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 7 0
1 9,8 7,6,8,7 1
2 2 0,7,2 2
3 8 7 3
4 6,7 - 4
5 - 9 5
6 1,7,6 4,6 6
7 1,0,3,2,1 6,4 7
8 1 1,3 8
9 5,9 1,9 9

Nhận kết quả xổ số Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS BTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSBTH Thứ 5, XS Bình Thuận 14/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 9,7,3 0
1 - 9 1
2 8,5,2 0,2 2
3 4,0,3,6 6,3 3
4 5 3,8 4
5 - 2,4 5
6 3,8 3 6
7 9,0,9 8 7
8 4,7 2,6 8
9 0,1 7,7 9

Lô XS Bình Thuận Thứ 5, SXBTH 07/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3,3 0
1 3,4,9 4 1
2 6 5 2
3 0,0,5 1 3
4 5,1 9,1,9 4
5 2 9,4,3 5
6 6 2,6 6
7 7 8,8,7 7
8 7,7 - 8
9 9,5,4,4 9,1 9

Lô Bình Thuận Thứ 5, Xổ số BTH 28/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 7,7,6 0
1 1,8,1 1,5,1 1
2 4,6 4 2
3 8,5 - 3
4 2 2 4
5 9,1 3 5
6 9,9,0 9,2,0 6
7 0,0,7 7 7
8 - 3,1 8
9 6 5,6,6 9

Lô tô XSBTH Thứ 5, XSBTH 21/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 6 0
1 1,9 1 1
2 7 9 2
3 - 5,8,7,7 3
4 - - 4
5 3,6 8 5
6 7,0 8,8,9,5 6
7 7,3,3 7,8,6,2 7
8 6,5,7,6,3 0 8
9 2,6 1 9

Lô Bình Thuận Thứ 5, Sổ số Bình Thuận 14/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,3 8,8 0
1 7,4,3,4 5 1
2 2,7 2 2
3 9,5 9,1,0 3
4 - 1,1 4
5 1 9,3 5
6 6,8 6 6
7 7 1,2,7 7
8 0,0 0,6 8
9 5,3 3 9

Lo SXBTH Thứ 5, SXBTH 07/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,5 8,3 0
1 1 1 1
2 2 3,2,5 2
3 2,5,0 7 3
4 - 7,8 4
5 2,7,6,9 3,0 5
6 7 5 6
7 4,3 6,5 7
8 0,9,9,4 - 8
9 - 0,8,8,5 9
X