Lo Can Tho - Bảng Kết quả Lô tô Cần Thơ - XSCT - SXCT

XSCT mở thưởng Thứ 4 ngày 06/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 - 0
1 6,9 9,9 1
2 4,3 6,5,3 2
3 5,2 6,2 3
4 - 2,9 4
5 2,9 3,0 5
6 2,3,7 1,9 6
7 - 6,8 7
8 7 - 8
9 1,6,1,4,9 1,5,9 9

Nhận kết quả xổ số Cần Thơ, soạn XSCT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSCT Thứ 4, XS Cần Thơ 30/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,6,4 0,7,5 0
1 5,8,3 6 1
2 6,4,5 6 2
3 7 1,5,7 3
4 - 2,0 4
5 3,0 1,8,2 5
6 1,2 2,0 6
7 0,3 3 7
8 5,9 1 8
9 - 8 9

Lô XS Cần Thơ Thứ 4, SXCT 23/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7,3,1,1 0
1 6,1,0,0 1 1
2 - 7,5 2
3 0 - 3
4 8 7 4
5 2,7 7 5
6 9,6,8 6,1,9 6
7 2,5,4,0,8 9,5 7
8 - 6,4,7 8
9 7,6 6 9

Lô Cần Thơ Thứ 4, Xổ số CT 16/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 9,1,5 0
1 0,1 6,1 1
2 4,9,6 6,4 2
3 - 4 3
4 4,2,3 4,2,7 4
5 7,0 - 5
6 2,8,1 2 6
7 4 5,8 7
8 7,8 8,6 8
9 0 0,2 9

Lô tô XSCT Thứ 4, XSCT 09/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 - 0
1 4,5,5 2 1
2 6,1,3 4 2
3 - 5,2 3
4 4,2 1,4,8,7 4
5 9,3,8,9,5 1,1,5 5
6 6 2,0,6 6
7 7,4 7 7
8 4 5 8
9 - 5,5 9

Lô Cần Thơ Thứ 4, Sổ số Cần Thơ 02/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,1 9,6 0
1 3,1,7 7,1,0 1
2 3 5 2
3 5 0,9,1,2 3
4 6 5 4
5 2,6,4 3 5
6 0 4,5,8 6
7 1,9 9,1 7
8 6 - 8
9 3,0,7 7 9

Lo SXCT Thứ 4, SXCT 25/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,7 9,9,9 0
1 7,2 4,9,4 1
2 - 0,1 2
3 4 4 3
4 1,1,8,3,9 3 4
5 - 9 5
6 9 8 6
7 - 0,1 7
8 6,8 4,8 8
9 1,5,0,0,0 6,4 9
X