Lo Can Tho - Bảng Kết quả Lô tô Cần Thơ - XSCT - SXCT

XSCT mở thưởng Thứ 4 ngày 18/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,8 - 0
1 - 2,6 1
2 8,1,5 - 2
3 4,7 9,7 3
4 - 6,3,0,5 4
5 8,6,5,4 6,5,2 5
6 4,5,1 5 6
7 3 3,9 7
8 - 2,5,0 8
9 3,7,9 9 9

Nhận kết quả xổ số Cần Thơ, soạn XSCT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSCT Thứ 4, XS Cần Thơ 11/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,9 3 0
1 - 6,4 1
2 8,5,4 - 2
3 0 - 3
4 1,4,8 4,2 4
5 - 2 5
6 8,1,7 9,0,7 6
7 8,6,7 8,7,6 7
8 7 6,7,4,2 8
9 6,9 0,9 9

Lô XS Cần Thơ Thứ 4, SXCT 04/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 0,4 0
1 9,1 1 1
2 8,5 4,3,8,5 2
3 2 8,4,4,5 3
4 2,3,0,3 8,5 4
5 2,3,4 2 5
6 - - 6
7 - - 7
8 3,8,9,2,4 2,8 8
9 - 1,8 9

Lô Cần Thơ Thứ 4, Xổ số CT 27/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,9,8,5 4 0
1 - 3,8 1
2 6 7,8 2
3 8,1 - 3
4 0 - 4
5 8 0,8 5
6 6 9,7,2,8,6 6
7 2,6 - 7
8 1,2,5,6 3,0,5 8
9 6,9 0,0,9 9

Lô tô XSCT Thứ 4, XSCT 20/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,7,4 7 0
1 6 5,6 1
2 - 8,3,5,0,7 2
3 2,9,3 4,6,3 3
4 3 0 4
5 1,2 - 5
6 3,1 1 6
7 0,2 0 7
8 2 9 8
9 8,9,9 9,9,3 9

Lô Cần Thơ Thứ 4, Sổ số Cần Thơ 13/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 1,0,4 0
1 6,0 6,8 1
2 2,9 2 2
3 - 8,4 3
4 6,9,3,0,7 8 4
5 - 7,7 5
6 1,9,8 4,1 6
7 5,5 4 7
8 4,3,1 6 8
9 - 6,4,2 9

Lo SXCT Thứ 4, SXCT 06/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3,7 0
1 9 - 1
2 7,5,7 9,5,4 2
3 0,8 8 3
4 7,9,2 6 4
5 2 8,2 5
6 4 9 6
7 0,8 4,2,2 7
8 5,3,9 7,3 8
9 6,2 1,8,4 9
X