Lo Can Tho - Bảng Kết quả Lô tô Cần Thơ - XSCT - SXCT

XSCT mở thưởng Thứ 4 ngày 07/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 - 0
1 6,1,5,5,7 1 1
2 9 7,5 2
3 - 5 3
4 6,6,4,5,9 4 4
5 6,3,2 0,1,4,1 5
6 - 1,4,4,5 6
7 2 1 7
8 9 9 8
9 8 2,8,4 9

Nhận kết quả xổ số Cần Thơ, soạn XSCT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSCT Thứ 4, XS Cần Thơ 31/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 2,5 0
1 7,9,3 3,4 1
2 9,0,5,4 - 2
3 1 5,1,5 3
4 1 8,2 4
5 8,3,3,0,9 7,2 5
6 7 - 6
7 5 0,1,6 7
8 4 5 8
9 - 2,1,5 9

Lô XS Cần Thơ Thứ 4, SXCT 24/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,8 1,8,5,6 0
1 0,5,9 0,8 1
2 8,5,6,2 8,2 2
3 - 8 3
4 - 8 4
5 0 1,2 5
6 8,0 9,2 6
7 - - 7
8 2,4,1,0,3 2,6,0 8
9 6 1 9

Lô Cần Thơ Thứ 4, Xổ số CT 17/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,7 2 0
1 - 8 1
2 0 8,6 2
3 8 6,7 3
4 7,7,6,9 8,6 4
5 - - 5
6 3,4,2 4 6
7 3,7,9 4,0,7,4,0 7
8 2,9,4,1 3 8
9 - 8,4,7 9

Lô tô XSCT Thứ 4, XSCT 10/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,3,7 5,4,9 0
1 9,2 - 1
2 3,5,9,2 1,2 2
3 - 0,0,2,7,4 3
4 0,8,3 - 4
5 9,0,9 2 5
6 - - 6
7 9,3 0 7
8 - 4 8
9 0 1,5,7,2,5 9

Lô Cần Thơ Thứ 4, Sổ số Cần Thơ 03/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,4 1 0
1 3,0 8,6 1
2 5,9 8 2
3 - 5,1,6,4 3
4 3,9 0,8,0 4
5 5,3 5,2 5
6 6,7,3,1 9,6 6
7 - 6 7
8 1,4,2 - 8
9 6 2,4 9

Lo SXCT Thứ 4, SXCT 26/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 6 9,3 1
2 7,6,3,9,9 7 2
3 8,1 2 3
4 - 9,6,7,6 4
5 9 - 5
6 4,4 2,1,8 6
7 2,4 2 7
8 6 9,9,3 8
9 1,8,4,8 5,2,2 9
X