Lo Can Tho - Bảng Kết quả Lô tô Cần Thơ - XSCT - SXCT

XSCT mở thưởng Thứ 4 ngày 20/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,4 6,2,8 0
1 - 0,6 1
2 0 - 2
3 8,9 4 3
4 3,8 0,5 4
5 8,5,5,8,4 5,5 5
6 0,1 7 6
7 6,7 7 7
8 0 3,5,4,9,5 8
9 8 3 9

Nhận kết quả xổ số Cần Thơ, soạn XSCT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSCT Thứ 4, XS Cần Thơ 13/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 - 0
1 8,5 7 1
2 6,5 - 2
3 7,3 6,3,0 3
4 - - 4
5 6 1,2 5
6 3,9,8,8 8,2,5 6
7 9,1,7 3,9,7 7
8 8,6 8,1,6,6 8
9 7 7,6 9

Lô XS Cần Thơ Thứ 4, SXCT 06/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,7,1 8,9,2,2 0
1 3 0 1
2 2,0,0,9 2,7 2
3 6 1 3
4 6,4,4 4,4 4
5 9,6 8 5
6 - 4,3,5 6
7 2 0 7
8 0,5 - 8
9 0 5,0,2 9

Lô Cần Thơ Thứ 4, Xổ số CT 30/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,7,9 8 0
1 9,7 8,9 1
2 2,5 0,2 2
3 3,7 3,4 3
4 9,3 7 4
5 - 2 5
6 - - 6
7 4 0,3,8,1 7
8 1,7,0 - 8
9 9,1,9 9,1,4,9,0 9

Lô tô XSCT Thứ 4, XSCT 23/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,9 8 0
1 1,4,5 1 1
2 - 6 2
3 9,7 5 3
4 9 1 4
5 6,3,8 8,7,1,9 5
6 2 7,5 6
7 5,6,7 7,3 7
8 5,0 0,5 8
9 5 3,0,4 9

Lô Cần Thơ Thứ 4, Sổ số Cần Thơ 16/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,4,8,5 5,6,8,6 0
1 5 4 1
2 7 8 2
3 5 9 3
4 7,1 0,5 4
5 0,4 3,0,1 5
6 0,0 9,9 6
7 - 4,2 7
8 2,0 0,0 8
9 6,3,6 - 9

Lo SXCT Thứ 4, SXCT 09/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 5,9,7 0
1 - 7,0,8 1
2 7,7 3 2
3 2 - 3
4 5 8 4
5 0,9 4 5
6 - 8 6
7 7,1,0,7 7,2,8,2,7 7
8 8,6,4,7,1 8,9 8
9 0,8 5 9
X