Lo Can Tho - Bảng Kết quả Lô tô Cần Thơ - XSCT - SXCT

XSCT mở thưởng Thứ 4 ngày 15/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,1,7 5,5 0
1 5,4,1 0,1 1
2 4 - 2
3 8 - 3
4 9 1,6,2 4
5 0,0 1,8 5
6 4 8,0,7 6
7 7,8,6 7,9,0 7
8 6,5 7,3 8
9 7 4 9

Nhận kết quả xổ số Cần Thơ, soạn XSCT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSCT Thứ 4, XS Cần Thơ 08/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 - 0
1 9,5,5 7 1
2 6,5 3,4 2
3 2,7 0,5 3
4 9,7,7,6,2 - 4
5 9,3 1,2,1 5
6 - 4,2 6
7 1 4,4,3,9 7
8 9 - 8
9 7 4,1,8,5 9

Lô XS Cần Thơ Thứ 4, SXCT 01/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,4 9,9,6 0
1 6,7 6 1
2 4 0 2
3 6 4,7 3
4 3 2,0 4
5 - 7 5
6 6,1,9,0 6,1,3,8 6
7 3,7,8,5 7,1 7
8 6 7 8
9 0,0 6 9

Lô Cần Thơ Thứ 4, Xổ số CT 24/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 2,4 0
1 4,9 - 1
2 8,0 4 2
3 7 8,0,8 3
4 5,8,2,0 1,9,5 4
5 6,4 4,8 5
6 - 5 6
7 - 3,9 7
8 5,3,8,3 2,4,8 8
9 4,7 1 9

Lô tô XSCT Thứ 4, XSCT 17/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 0 0
1 5,3 2,6 1
2 1 - 2
3 7 8,1,4,8 3
4 3,4 6,4 4
5 8 1,8,8,7 5
6 4,1 - 6
7 8,5 3 7
8 5,5,3,3 7,5,9 8
9 9,8 9 9

Lô Cần Thơ Thứ 4, Sổ số Cần Thơ 10/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,7,4 7 0
1 - - 1
2 4 5,7,0,3 2
3 9,2,3,5 8,3 3
4 9 2,6,0,8 4
5 2,9 3 5
6 4 7 6
7 2,6,0 0 7
8 8,3,4 8 8
9 - 3,5,4 9

Lo SXCT Thứ 4, SXCT 03/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 8 0
1 - 2,6 1
2 1 9 2
3 - 7,0 3
4 8 6,6 4
5 5,6 7,5,6 5
6 4,7,4,1,5 5 6
7 5,3,8 8,6 7
8 9,7,0 4,9,7 8
9 2,8 8 9
X