Lo Can Tho - Bảng Kết quả Lô tô Cần Thơ - XSCT - SXCT

XSCT mở thưởng Thứ 4 ngày 11/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 9,3,2 0
1 4 7 1
2 5,3,8,0 7,8 2
3 0 5,2 3
4 5,7,9 6,1,9 4
5 3 4,2 5
6 9,4 0 6
7 1,2 4 7
8 2 2 8
9 4,0 6,4 9

Nhận kết quả xổ số Cần Thơ, soạn XSCT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSCT Thứ 4, XS Cần Thơ 04/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,5 0 0
1 3,6 - 1
2 3,2 8,4,2 2
3 8,3,9 2,3,1,7 3
4 2 - 4
5 - 7,0,9 5
6 - 9,1 6
7 5,3 8,9,9 7
8 7,2 3 8
9 7,6,5,7 3 9

Lô XS Cần Thơ Thứ 4, SXCT 28/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,4,6 1,4 0
1 0 - 1
2 5,4,2 2 2
3 4 - 3
4 0 3,2,0 4
5 7,6 2,7 5
6 8,9 5,8,0 6
7 5,7 5,0,7 7
8 9,6 9,6 8
9 8 8,6 9

Lô Cần Thơ Thứ 4, Xổ số CT 21/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,8,6 9,9 0
1 1 1 1
2 4 7 2
3 9 - 3
4 4 0,2,9,4 4
5 8,7,7 7 5
6 - 0 6
7 5,7,2 7,5,5 7
8 9,9 5,0 8
9 0,0,4 8,8,3 9

Lô tô XSCT Thứ 4, XSCT 14/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 5,7 0
1 7,4,7,5 5,5 1
2 3 - 2
3 9 7,2 3
4 9 6,1,6,8 4
5 1,0,1 1 5
6 4,4 - 6
7 3,0 8,1,1 7
8 7,4 9,9 8
9 8,8 3,4 9

Lô Cần Thơ Thứ 4, Sổ số Cần Thơ 07/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 8,7,8 0
1 8 9 1
2 - - 2
3 5 6,8 3
4 8 9,7 4
5 8,5,8,7,9 0,5,3 5
6 3 8 6
7 0,4 5 7
8 0,6,3,0 5,5,1,4 8
9 4,1 5 9

Lo SXCT Thứ 4, SXCT 31/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,3 - 0
1 5,7,2 - 1
2 8,5 5,1,7 2
3 7 5,0,8 3
4 - 5,6,0 4
5 3,2,4,9,6 1,2 5
6 6,4 6,5 6
7 9,2 1,3 7
8 3 2 8
9 - 7,5 9
X