Lo Can Tho - Bảng Kết quả Lô tô Cần Thơ - XSCT - SXCT

XSCT mở thưởng Thứ 4 ngày 10/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,1,5 8,2 0
1 1 0,1,2 1
2 2,8,1,3,0 5,2 2
3 6,6,4 2 3
4 7 3 4
5 2 0 5
6 9,7 3,3,9 6
7 - 4,0,6 7
8 0 2 8
9 6 6 9

Nhận kết quả xổ số Cần Thơ, soạn XSCT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSCT Thứ 4, XS Cần Thơ 03/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,7,4,5,5 - 0
1 6 0,8 1
2 3,8,6 - 2
3 8 2 3
4 4 4,0 4
5 6,5 5,0,0 5
6 8 1,5,2 6
7 8 0 7
8 9,1 6,7,2,3 8
9 9 9,8 9

Lô XS Cần Thơ Thứ 4, SXCT 26/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 2,3 0
1 8,6 5 1
2 0 6,5 2
3 3,0,3 3,3 3
4 7,8 - 4
5 1,2 6 5
6 2,5,7 8,1 6
7 7 4,7,6 7
8 6,9 1,4 8
9 9 9,8,0 9

Lô Cần Thơ Thứ 4, Xổ số CT 19/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 1,2 0
1 4,0,6 2,5 1
2 1,8,0,4 - 2
3 5,5 9 3
4 8 1,2 4
5 1 8,3,3 5
6 8 1 6
7 9 8,0 7
8 7,5,8 2,4,8,6 8
9 3 7 9

Lô tô XSCT Thứ 4, XSCT 12/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 1,7 0
1 6,0 8 1
2 6,4,4 8,8,4 2
3 - - 3
4 2,4,4,9 6,2,4,2,4 4
5 - - 5
6 8,4 2,1,8 6
7 0 0 7
8 1,2,2,9,6 6 8
9 - 8,4 9

Lô Cần Thơ Thứ 4, Sổ số Cần Thơ 05/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,1,6 - 0
1 7,1,4 0,1,8 1
2 - 9 2
3 - 9,8,6 3
4 5 6,1 4
5 - 4 5
6 4,6,6,3 6,0,6 6
7 7 7,1 7
8 8,3,1 0,8 8
9 3,2,9 9 9

Lo SXCT Thứ 4, SXCT 29/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,9,7 - 0
1 - 8 1
2 9 5,0 2
3 3,6,5 3,6 3
4 6,5,8 7 4
5 8,2 9,4,9,3 5
6 3 4,3 6
7 4 0 7
8 1,8 5,8,4 8
9 5,5 2,0 9
X