Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Can Tho - Bảng Kết quả Lô tô Cần Thơ - XSCT - SXCT

XSCT mở thưởng Thứ 4 ngày 25/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,8,5,7 3,7 0
1 9 6,4,2,4 1
2 1,6 - 2
3 0 6,9 3
4 1,1 - 4
5 5 5,0 5
6 1,3,6 6,2 6
7 0 0,8,0,9 7
8 7 0 8
9 3,7 1 9

Nhận kết quả xổ số Cần Thơ, soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS CT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSCT Thứ 4, XS Cần Thơ 18/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 9 0
1 - 9,4,4,5 1
2 2 2,4,3 2
3 8,2,3,3,9,9 8,9,3,3 3
4 1,2,1,5 - 4
5 1 6,0,4 5
6 5 - 6
7 - - 7
8 3 3 8
9 1,3,0 3,3 9

Lô XS Cần Thơ Thứ 4, SXCT 11/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 1,1,5 0
1 0,9,8,6,0 3,5 1
2 4 6 2
3 1,9 4 3
4 9,3 2 4
5 1,0 - 5
6 9,2 0,7,8,1 6
7 6 - 7
8 6 1,9 8
9 8 4,6,3,1 9

Lô Cần Thơ Thứ 4, Xổ số CT 04/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 5,3,1,7 0
1 5,4,0,9 7 1
2 3 4 2
3 0,3 2,3,9 3
4 2,9 1,9,6,8 4
5 0,9 1 5
6 4 - 6
7 9,1,0 - 7
8 4 - 8
9 4,3 5,7,1,4 9

Lô tô XSCT Thứ 4, XSCT 26/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,2,9 2,4 0
1 - 8,2 1
2 1,0 0,3,4 2
3 2 8 3
4 4,4,6,0,2 4,8,4 4
5 7 0 5
6 9 4 6
7 8 5 7
8 1,4,3 9,7 8
9 8 6,0 9

Lô Cần Thơ Thứ 4, Sổ số Cần Thơ 19/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,3,9 2,1,1 0
1 2,0,5,0 7,8 1
2 0,3,2,3 1,2 2
3 3 6,3,2,0,2 3
4 - - 4
5 - 1 5
6 3 7,7,9 6
7 1,6,6 0 7
8 1 - 8
9 6 0 9

Lo SXCT Thứ 4, SXCT 12/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,3 7,4,5 0
1 1 1 1
2 4 - 2
3 8,9 9,0 3
4 4,4,0,5 4,0,7,4,2,7 4
5 0 8,4 5
6 - 9 6
7 4,0,4 - 7
8 5 3,9 8
9 8,3,6 3 9
X