Lo Can Tho - Bảng Kết quả Lô tô Cần Thơ - XSCT - SXCT

XSCT mở thưởng Thứ 4 ngày 19/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,9 8,6 0
1 7 5,3,7,9 1
2 - 6 2
3 3,1,4 3 3
4 8,4 4,3 4
5 1 9,9,0 5
6 2,0 - 6
7 1 1 7
8 0,8 4,8,9 8
9 5,5,1,8 0 9

Nhận kết quả xổ số Cần Thơ, soạn XSCT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSCT Thứ 4, XS Cần Thơ 12/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,3 7 0
1 - 7 1
2 - 9,3,8,4 2
3 2,6,5 8,0 3
4 2 - 4
5 - 7,3 5
6 8,9,7 3 6
7 1,0,5 9,6,8 7
8 3,2,7 6,0 8
9 7,9,2 9,6 9

Lô XS Cần Thơ Thứ 4, SXCT 05/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7 0
1 7,3,7 4,9,4 1
2 - 6 2
3 9 9,1,7 3
4 5,1,6,1 6 4
5 7 4 5
6 4,9,6,2 6,4 6
7 3,0 1,5,1 7
8 8 8 8
9 3,1 6,3 9

Lô Cần Thơ Thứ 4, Xổ số CT 29/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 0 0
1 5 6 1
2 5,9,7,5,5 6,6,6 2
3 6 - 3
4 5,9 - 4
5 - 2,4,9,2,2,7,1 5
6 2,2,2,1 3 6
7 5 2 7
8 8 8 8
9 5,9 2,9,4 9

Lô tô XSCT Thứ 4, XSCT 22/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,1 1,9,2 0
1 0,8 3,0 1
2 4,0 4,3,4 2
3 5,1,2 8 3
4 2,2 2 4
5 - 3,6,6 5
6 8,5,5 9 6
7 8 - 7
8 3 6,1,7 8
9 6,0 0 9

Lô Cần Thơ Thứ 4, Sổ số Cần Thơ 15/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,4,5 - 0
1 1 5,7,7,1,4,4 1
2 - 9 2
3 9,5 - 3
4 9,5,1,1 7,0 4
5 1 9,4,0,3 5
6 - - 6
7 4,1,1 8 7
8 9,7 0 8
9 5,2 8,4,3 9

Lo SXCT Thứ 4, SXCT 08/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,6,6,6 2,1,2 0
1 0 - 1
2 0,0 5,8,4,4 2
3 8 - 3
4 5,8,7,2,2 - 4
5 2,7 4,6 5
6 5 0,0,0 6
7 - 5,4 7
8 8,2 0,4,8,3 8
9 - - 9
X