Lo Da Lat - Bảng Kết quả Lô tô Đà Lạt - XSDL - SXDL

XSDL mở thưởng Chủ Nhật ngày 17/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,3 9 0
1 - 9 1
2 - 5,6,5 2
3 - 0,0,4,7 3
4 8,3,6 - 4
5 2,9,2 7,7 5
6 2 9,8,7,4 6
7 5,6,3,5 - 7
8 6 4 8
9 1,6,9,0 9,5 9

Nhận kết quả xổ số Đà Lạt, soạn XSDL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDL Chủ Nhật, XS Đà Lạt 10/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 - 0
1 2,8,8 5,8,8 1
2 5,7 1,4 2
3 6,8 4 3
4 3,5,2 8 4
5 1 4,2 5
6 8 0,3,9 6
7 - 8,2 7
8 1,7,1,4 3,1,1,6 8
9 6 - 9

Lô XS Đà Lạt Chủ Nhật, SXDL 03/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 8 0
1 6,9 6 1
2 3,3 - 2
3 5,3,9 8,3,2,5,2 3
4 8,8,5 - 4
5 3 3,7,4 5
6 1 1,7 6
7 6,5 9 7
8 3,9,0 4,4 8
9 7 8,1,3 9

Lô Đà Lạt Chủ Nhật, Xổ số DL 24/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 2 6 1
2 - 6,1 2
3 3,3,7 3,9,3 3
4 6 6,9,7 4
5 6,8 7,7 5
6 2,4,1 5,4 6
7 5,4,5 3 7
8 8,9 8,5,9 8
9 8,3,4 8 9

Lô tô XSDL Chủ Nhật, XSDL 17/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,7,4,0 0,1 0
1 0 8,4,2 1
2 6,4,1 4,6 2
3 8,8 7 3
4 2,1 0,2 4
5 - 0 5
6 2 2 6
7 3 0,9 7
8 8,1,8 8,3,3,8 8
9 7 - 9

Lô Đà Lạt Chủ Nhật, Sổ số Đà Lạt 10/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,8 1 0
1 6,5,4,0 - 1
2 8 4 2
3 7 7,6 3
4 2,6 1,7 4
5 - 1 5
6 7,3 1,4 6
7 7,8,3,4,7 7,3,6,0,7 7
8 - 7,2,0,9 8
9 8 - 9

Lo SXDL Chủ Nhật, SXDL 03/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 2 0
1 - 8,4 1
2 2,0 5,2,6,0 2
3 8 - 3
4 4,9,1 4 4
5 2,7,8,8 - 5
6 9,2 - 6
7 7 7,5,9 7
8 9,1 5,3,5 8
9 7,9 8,6,4,9 9
X