App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Da Lat - Bảng Kết quả Lô tô Đà Lạt - XSDL - SXDL

XSDL mở thưởng Chủ Nhật ngày 01/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 4 0
1 - - 1
2 6,2,7,8,4 2,4 2
3 - 5,7,7 3
4 6,2,0 5,2 4
5 4,5,3 5,7 5
6 - 4,2 6
7 3,5,3,9 2 7
8 9 9,2 8
9 8 8,0,7 9

Nhận kết quả xổ số Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDL Chủ Nhật, XS Đà Lạt 24/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 2,5 0
1 - 3,2,7 1
2 3,0,1 3,7 2
3 2,1 2,6,0,8 3
4 - 6 4
5 9,0,9 6 5
6 6,4,3,5 6,7 6
7 2,6,1 8 7
8 7,3 - 8
9 - 5,5 9

Lô XS Đà Lạt Chủ Nhật, SXDL 17/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 8,3,4 0
1 3,8,9 6,2 1
2 7,1 8 2
3 0 1,6 3
4 8,0 - 4
5 8 - 5
6 1,6,3 8,6 6
7 8 2 7
8 0,6,2 4,5,1,7 8
9 9 9,0,1 9

Lô Đà Lạt Chủ Nhật, Xổ số DL 10/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,8 5,9 0
1 8,7 5,9,6 1
2 2,8,3 2 2
3 - 2 3
4 4 4,8,7 4
5 1,0,6,7 - 5
6 9,1 5 6
7 4 1,5 7
8 4 1,0,2,0 8
9 1,0 6 9

Lô tô XSDL Chủ Nhật, XSDL 03/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 4,5 0
1 8,4 - 1
2 - - 2
3 3,8 3,8,7 3
4 7,0,7 1 4
5 0 0,7 5
6 7 9,7 6
7 8,9,6,5,3 4,6,4 7
8 8,3 7,3,1,8 8
9 6 7 9

Lô Đà Lạt Chủ Nhật, Sổ số Đà Lạt 27/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 9,6 0
1 5,9,8 6 1
2 4,3,4 - 2
3 3 3,2,4 3
4 8,3,5 2,9,2 4
5 - 1,4 5
6 1,0 9 6
7 7,9 7 7
8 - 4,1 8
9 6,4,0 7,1,0 9

Lo SXDL Chủ Nhật, SXDL 20/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 9,3,9,5 0
1 - 2,4 1
2 1 6 2
3 3,0 3,9,8 3
4 1,4 7,4 4
5 0 7 5
6 2,6,8 6 6
7 4,5 9,9 7
8 8,3 8,6 8
9 3,0,7,7,0 - 9
X