Lo Da Lat - Bảng Kết quả Lô tô Đà Lạt - XSDL - SXDL

XSDL mở thưởng Chủ Nhật ngày 16/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 7,5,9,1,6 0
1 1,0,7 9,1,5 1
2 5,9 4 2
3 4,6 8 3
4 4,2 4,3 4
5 0,1 2 5
6 0 3 6
7 7,0 7,0,1 7
8 3 - 8
9 1,0 2 9

Nhận kết quả xổ số Đà Lạt, soạn XSDL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDL Chủ Nhật, XS Đà Lạt 09/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,4,8 2 0
1 3,1,4,6 0,1 1
2 9,0,2 5,9,6,2 2
3 5,7 1,7,6 3
4 - 0,1 4
5 2 3 5
6 3,2 1 6
7 3 3 7
8 - 9,0 8
9 2,8 2 9

Lô XS Đà Lạt Chủ Nhật, SXDL 02/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,6,1 5 0
1 - 6,8,4,9,0,8 1
2 7 - 2
3 5 - 3
4 6,1,9 7 4
5 9,0 3 5
6 1 4,0,9,9 6
7 4 0,2 7
8 1,1 9 8
9 8,1,6,6 5,4 9

Lô Đà Lạt Chủ Nhật, Xổ số DL 26/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3,6 0
1 4 9 1
2 7,3 - 2
3 0,3 6,3,2,8 3
4 6 9,1 4
5 9 7,8 5
6 3,0 4,9 6
7 5,8,8 2 7
8 3,5 7,9,7 8
9 4,8,1,6 5 9

Lô tô XSDL Chủ Nhật, XSDL 19/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 7,7 0
1 3 - 1
2 9 - 2
3 9 9,8,1 3
4 4,8 9,4,8 4
5 - 7,8,9,7 5
6 9 - 6
7 5,9,5,0,0 - 7
8 4,5,3 4 8
9 4,3,5 2,6,0,7,3 9

Lô Đà Lạt Chủ Nhật, Sổ số Đà Lạt 12/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,7,3 2 0
1 - - 1
2 0,7,2,9 2 2
3 6 0,6 3
4 9 - 4
5 8 9 5
6 7,3,8 3 6
7 9,8 0,6,2 7
8 8 0,5,8,7,6 8
9 5,9 4,2,9,7 9

Lo SXDL Chủ Nhật, SXDL 05/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,2,5,1 1 0
1 0,3,9 0,4,4 1
2 2 2,0,7 2
3 9 0,1 3
4 1,1,9 - 4
5 - 6,0 5
6 5 - 6
7 2 9,8 7
8 9,7 - 8
9 9,7 9,1,8,3,4 9
X