Lo Da Lat - Bảng Kết quả Lô tô Đà Lạt - XSDL - SXDL

XSDL mở thưởng Chủ Nhật ngày 13/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,3 3 0
1 6,6,8 6,3,9,3,5 1
2 - - 2
3 1,1,0 0 3
4 9,4 4 4
5 6,1 - 5
6 1,9 9,8,5,1,1 6
7 - 9 7
8 6 1 8
9 6,1,7 4,0,6 9

Nhận kết quả xổ số Đà Lạt, soạn XSDL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDL Chủ Nhật, XS Đà Lạt 06/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 8,4,3 0
1 8 - 1
2 7,4 9,3,7 2
3 4,2,3,0 3,9 3
4 0 3,2 4
5 8,5 6,8,5 5
6 7,5 - 6
7 2 6,2 7
8 0,9,5 1,5 8
9 2,3 8 9

Lô XS Đà Lạt Chủ Nhật, SXDL 29/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,5 3,9 0
1 3 - 1
2 2 2 2
3 0,9,6 9,9,1 3
4 7 0 4
5 9 0,6 5
6 6,5 8,6,3 6
7 - 8,4 7
8 6,8,7 8 8
9 3,3,0,9 3,5,9 9

Lô Đà Lạt Chủ Nhật, Xổ số DL 22/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 5 0
1 5,1 2,9,3,1 1
2 1 - 2
3 1 6 3
4 6 9 4
5 0,9 6,1,9 5
6 3,7,5 9,4 6
7 - 6,9 7
8 8 8 8
9 4,9,1,7,6,5 0,9,5 9

Lô tô XSDL Chủ Nhật, XSDL 15/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,6 3,2,9 0
1 2,1,5 1,0,8 1
2 2,0,5 2,1,4 2
3 5,3,0,4 3 3
4 2 3,7 4
5 - 3,1,2 5
6 - 0 6
7 4,8 - 7
8 1 7 8
9 9,0 9 9

Lô Đà Lạt Chủ Nhật, Sổ số Đà Lạt 08/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,9 2 0
1 4 8,4 1
2 0 3,7,0 2
3 2,8 5 3
4 5,1 8,1 4
5 3 4,7,9 5
6 - 9 6
7 8,2,7,5 7,8 7
8 7,4,1 7,3 8
9 5,6 0 9

Lo SXDL Chủ Nhật, SXDL 01/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 3,0 0
1 3 6,7 1
2 4,4 4,6 2
3 7,0 1,4 3
4 2,4,3 2,2,4 4
5 7,9,8,6 - 5
6 2,1 5 6
7 7,1 3,5,7,9 7
8 - 5 8
9 7 5 9
X