Lo Da Lat - Bảng Kết quả Lô tô Đà Lạt - XSDL - SXDL

XSDL mở thưởng Chủ Nhật ngày 13/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 3,9 9 1
2 2,3,3 2 2
3 4,4,6 5,8,1,2,2 3
4 - 3,3 4
5 5,3,6 5,6 5
6 8,5,8 5,3 6
7 - 8 7
8 7,3,9 6,6 8
9 1 8,1 9

Nhận kết quả xổ số Đà Lạt, soạn XSDL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDL Chủ Nhật, XS Đà Lạt 06/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 1,5 0
1 0 6 1
2 8 0,5,8 2
3 4,8,8 9,6,5 3
4 9 3 4
5 7,0,2,8,3 - 5
6 3,1 7 6
7 6 5 7
8 2 3,3,5,2 8
9 3,9 4,9 9

Lô XS Đà Lạt Chủ Nhật, SXDL 30/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,0 0,2,0 0
1 - 5,8,8 1
2 0,3 6 2
3 - 2 3
4 7 - 4
5 7,1,7 8 5
6 6,2 6 6
7 9,7 5,4,9,5,7 7
8 1,1,9,5 9 8
9 8,7 7,8 9

Lô Đà Lạt Chủ Nhật, Xổ số DL 23/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,6 - 0
1 9,1 0,9,6,3,5,1 1
2 7 7,5 2
3 4,1 7,5 3
4 8,9 5,3 4
5 4,1,2,3 - 5
6 1 0,9 6
7 2,3 2 7
8 - 4 8
9 1,6 1,4 9

Lô tô XSDL Chủ Nhật, XSDL 16/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,9 6,8,6 0
1 9 - 1
2 5 6,5,9 2
3 5 7 3
4 5,6 - 4
5 2 3,4,2 5
6 0,2,6,0 6,8,7,4 6
7 3,7,6 0,7 7
8 6,0 - 8
9 2 1,0 9

Lô Đà Lạt Chủ Nhật, Sổ số Đà Lạt 09/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,3 0,1,2 0
1 2,0 2 1
2 1,0 1,7 2
3 - 0,8 3
4 - 7 4
5 6,6,7,6 - 5
6 6 5,9,5,6,5 6
7 4,2 5,8 7
8 7,8,3 8 8
9 6,9 9 9

Lo SXDL Chủ Nhật, SXDL 02/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,2 1,8,2,5 0
1 0,8 6,7 1
2 8,0,3 0,0 2
3 9 2 3
4 7 5 4
5 4,0,7 - 5
6 1,6 6 6
7 1 4,5 7
8 0,9 2,1,9 8
9 8 3,8 9
X