Lo Da Lat - Bảng Kết quả Lô tô Đà Lạt - XSDL - SXDL

XSDL mở thưởng Chủ Nhật ngày 18/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,3 4,9,7,7 0
1 - 8,2 1
2 8,1 - 2
3 - 6,0,8,6 3
4 0,6 5,0 4
5 6,4 - 5
6 3,3 5,9,4,7 6
7 6,0,0 9 7
8 1,3 2 8
9 6,0,7 - 9

Nhận kết quả xổ số Đà Lạt, soạn XSDL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDL Chủ Nhật, XS Đà Lạt 11/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,8,9,2,2 0 0
1 2,2 - 1
2 3,4,8 1,0,3,1,0 2
3 8,4,2 2 3
4 9 5,8,8,3,2 4
5 4 - 5
6 7 - 6
7 - 6 7
8 4,4 3,0,2 8
9 - 4,0 9

Lô XS Đà Lạt Chủ Nhật, SXDL 04/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,3,2,7 - 0
1 5,1,4,5 1,8 1
2 - 8,0 2
3 7 0,0 3
4 4,5 4,1 4
5 8 1,8,4,1 5
6 - 9 6
7 7 9,0,7,3 7
8 2,5,1 5 8
9 7,6 - 9

Lô Đà Lạt Chủ Nhật, Xổ số DL 28/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 4 0
1 - 4,9,8 1
2 9,4,8,9 8,6 2
3 8 - 3
4 1,0,7 2,8 4
5 - 6,0 5
6 5,2 8 6
7 8 4 7
8 6,1,2,4 7,2,3 8
9 1,9 2,9,2 9

Lô tô XSDL Chủ Nhật, XSDL 21/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 9,5 0
1 8,1 0,1 1
2 2 2 2
3 8 8,7 3
4 6 8 4
5 0,9,5 8,9,5 5
6 - 4 6
7 7,3 7 7
8 8,5,3,4 8,3,1 8
9 9,0,5 9,5 9

Lô Đà Lạt Chủ Nhật, Sổ số Đà Lạt 14/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,0,6 9,0,5 0
1 9,2 4 1
2 - 6,6,6,1 2
3 6,5,7,4 8 3
4 1,9 3,8 4
5 0 3 5
6 2,2,2 3,0 6
7 - 3 7
8 3,4 0 8
9 0 1,4 9

Lo SXDL Chủ Nhật, SXDL 07/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,8,5 5,1,4,8,1 0
1 0,7,9,0 7 1
2 9,4 - 2
3 - 5 3
4 0 7,6,2 4
5 0,3 9,0 5
6 4 - 6
7 4,1 8,0,1 7
8 7,0 0 8
9 5 1,2 9
X