App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Da Lat - Bảng Kết quả Lô tô Đà Lạt - XSDL - SXDL

XSDL mở thưởng Chủ Nhật ngày 24/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 5,7,9 0
1 5 - 1
2 - 3,3 2
3 2,6,2,9,4 8,4 3
4 3 6,6,8,3 4
5 0 1 5
6 4,4,9 3,8 6
7 0 - 7
8 3,6,4,8 0,8 8
9 0 6,3 9

Nhận kết quả xổ số Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDL Chủ Nhật, XS Đà Lạt 17/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 3 0
1 2 5,2,7 1
2 4,5,1 1 2
3 0,6 0 3
4 9 2,9 4
5 1,6 9,2 5
6 8 8,8,5,3 6
7 1 - 7
8 9,6,6 9,6 8
9 5,8,4 8,4 9

Lô XS Đà Lạt Chủ Nhật, SXDL 10/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 6,1,0 0
1 0,6 4,2,2 1
2 3,1,1,8 4,3 2
3 2 2 3
4 1,8,2,4 9,9,4 4
5 9 - 5
6 0,7 1,8 6
7 - 6 7
8 6 4,2 8
9 4,4 5 9

Lô Đà Lạt Chủ Nhật, Xổ số DL 03/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 2,8 0
1 5,3,7 4,2 1
2 1,0,2,7 2,6 2
3 3,5,3 3,1,7,3 3
4 1,4 4 4
5 7 1,3 5
6 2 8,0 6
7 3 5,2,1 7
8 6,0 - 8
9 - - 9

Lô tô XSDL Chủ Nhật, XSDL 29/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,7 3,3 0
1 9,4,1 1 1
2 6,2 2 2
3 0,0 - 3
4 6 1,7,8,9,8 4
5 - 9,6 5
6 5 2,7,4 6
7 4,9,6 0,0 7
8 4,4 - 8
9 5,4 1,7 9

Lô Đà Lạt Chủ Nhật, Sổ số Đà Lạt 22/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,3 4,9,2 0
1 7,4 4,3 1
2 5,0 4 2
3 9,1,9 0 3
4 6,0,1,2 1 4
5 - 2 5
6 - 4 6
7 9 1,9,9 7
8 - 9 8
9 0,7,7,8 0,3,7,3 9

Lo SXDL Chủ Nhật, SXDL 15/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,3,0,2 0 0
1 6,8 2 1
2 6,1,8 5,5,0 2
3 4,6 0,0 3
4 8 3,7,5 4
5 2,2,4 8,8 5
6 - 2,1,3 6
7 4 - 7
8 5,5 1,4,2 8
9 - - 9
X