Lo Da Nang - Bảng Kết quả Lô tô Đà Nẵng - XSDNA - SXDNA

XSDNA mở thưởng Thứ 7 ngày 23/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,2,9 0,7,7,4 0
1 2,4 - 1
2 5 0,1,7 2
3 - 6,6,9 3
4 4,0 4,1,5 4
5 4 2 5
6 3,3,7 7 6
7 0,0,2,6 6 7
8 - - 8
9 9,3 9,0 9

Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDNA Thứ 4, XS Đà Nẵng 20/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,5,5 3,9,1,1 0
1 0,0,6,1 8,1 1
2 - 0,7 2
3 0,4 8 3
4 - 6,8,3,9 4
5 6 0,0 5
6 4,7 5,1 6
7 2 6 7
8 4,3,1 - 8
9 0,4 - 9

Lô XS Đà Nẵng Thứ 7, SXDNA 16/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,3,6 9 0
1 8,4,1 2,1,2,3 1
2 1,7,1,3 3,8,8,0 2
3 5,2,1 0,2 3
4 - 1,9 4
5 - 3,6 5
6 5 0 6
7 - 2 7
8 2,2 1 8
9 0,4 - 9

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Xổ số DNA 13/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7,2,3 0
1 3,9,5,2 3 1
2 2,2,0 2,4,2,1 2
3 5,4,0,1 1 3
4 2 3,7 4
5 - 3,8,1 5
6 7 8,9 6
7 0,4 6 7
8 6,5 - 8
9 6 1 9

Lô tô XSDNA Thứ 7, XSDNA 09/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 1 0
1 9,0 2,6 1
2 1,2,2,3 2,2 2
3 8 5,2 3
4 9,7 6,7,6,6 4
5 3,9 9 5
6 4,4,1,4 - 6
7 4 9,4 7
8 - 3 8
9 5,7 1,4,5 9

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Sổ số Đà Nẵng 06/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,3 5,3 0
1 9,9 8 1
2 7,7 7,4 2
3 5,0 0 3
4 9,2,5 6,0,9 4
5 9,0 7,3,4 5
6 4 - 6
7 5,2 2,2 7
8 1 - 8
9 4 5,4,1,1 9

Lo SXDNA Thứ 7, SXDNA 02/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 2 0
1 3,5 8 1
2 5,0 6,8 2
3 6 1,8,6 3
4 9,4 4 4
5 9 2,6,1,7 5
6 2,5,8,9,3 3 6
7 5 - 7
8 3,2,9,1 6 8
9 - 5,4,8,6 9
X