Lo Da Nang - Bảng Kết quả Lô tô Đà Nẵng - XSDNA - SXDNA

XSDNA mở thưởng Thứ 7 ngày 17/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 3,4 0
1 - 2,2 1
2 6,1,5,7,1 - 2
3 0 9,6,5,9 3
4 5,0 - 4
5 7,3 4,2 5
6 3,7 2 6
7 - 5,2,0,9,6 7
8 - - 8
9 9,3,3,7,9 9,9 9

Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDNA Thứ 4, XS Đà Nẵng 14/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 - 0
1 4,4,2 7,5,8,4 1
2 5 9,7,1 2
3 9,7 - 3
4 4,1,6 1,1,4,6 4
5 1 2 5
6 7,8,4 4 6
7 1,2 3,6,0 7
8 1 6 8
9 2 3 9

Lô XS Đà Nẵng Thứ 7, SXDNA 10/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3,2,5,5 0
1 6 3,8 1
2 5,0 9,6 2
3 0,1,3,9 3 3
4 9 9,7 4
5 0,0,5,6 2,5 5
6 2 1,5 6
7 4 8 7
8 7,1 - 8
9 4,2 4,3 9

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Xổ số DNA 07/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 4,1,4 0
1 6,0,7 5,6,4 1
2 7 9 2
3 3 8,3,7 3
4 0,1,9,0 - 4
5 1 - 5
6 1,8 1 6
7 9,3 2,0,1 7
8 3 9,6 8
9 2,8 7,4 9

Lô tô XSDNA Thứ 7, XSDNA 03/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,1,4 8,0,1 0
1 0,6 2,0 1
2 1,3 4 2
3 - 2 3
4 2 0 4
5 9 8,6,7,9 5
6 8,5,9 1 6
7 8,5 - 7
8 0,5,8 6,7,8 8
9 5 6,5 9

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Sổ số Đà Nẵng 31/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3,1,1 0
1 5,7,2,0,0 - 1
2 9,9 5,1 2
3 0 - 3
4 8 5,9 4
5 6,2,4,6 1,9 5
6 - 5,5 6
7 8,8 1,8 7
8 7 4,7,7 8
9 5,4 2,2 9

Lo SXDNA Thứ 7, SXDNA 27/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,1 2 0
1 8,9,7 0,4 1
2 0 7 2
3 5 - 3
4 1,6 0 4
5 9 9,3 5
6 6,9,8 6,8,4 6
7 9,2 1 7
8 6 1,6 8
9 5,9 6,1,5,9,7 9
X