App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Da Nang - Bảng Kết quả Lô tô Đà Nẵng - XSDNA - SXDNA

XSDNA mở thưởng Thứ 7 ngày 28/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,3 2 0
1 1,5 1,8 1
2 9,0,8 - 2
3 6,4,5 5,8,0 3
4 - 7,3,6,6 4
5 3 1,3 5
6 4,4 3,8 6
7 4,9 - 7
8 3,6,1 0,2 8
9 - 2,7 9

Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DNA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDNA Thứ 4, XS Đà Nẵng 25/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 1,0 0
1 0,6,9 9 1
2 2,4 2,5,6 2
3 - 7 3
4 4 4,9,6,2,5 4
5 5,2,4 5 5
6 7,4,2,6 1,6 6
7 3 6 7
8 - - 8
9 4,9,1 1,9 9

Lô XS Đà Nẵng Thứ 7, SXDNA 21/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 5,7,7,5 0
1 3,8,9,7,6 4,9 1
2 - - 2
3 6,6 1 3
4 1 8,5 4
5 0,4,7,0 - 5
6 7 3,3,1 6
7 0,0 6,1,5 7
8 4 1 8
9 9,1 9,1 9

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Xổ số DNA 18/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,2,8,6 8,0,4 0
1 - 4,5,5 1
2 8 7,4,0,3 2
3 2 - 3
4 1,2,6,0 - 4
5 1,8,1 7 5
6 - 0,4 6
7 2,7,5 7 7
8 0 2,9,5,0 8
9 8 - 9

Lô tô XSDNA Thứ 7, XSDNA 14/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,8 1,7 0
1 0 - 1
2 9,7,2,3 2 2
3 4 9,2 3
4 - 3,5 4
5 4,5 5 5
6 6,7 6 6
7 8,0,8 2,9,6 7
8 8 8,7,0,7 8
9 3,7 2,0 9

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Sổ số Đà Nẵng 11/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 4 0
1 1,9 1 1
2 4,2 6,2 2
3 7 7,5,4,9 3
4 3,6,0 9,2 4
5 3,8 9 5
6 6,2,9 6,4 6
7 3 0,3 7
8 - 5 8
9 5,4,3 1,6 9

Lo SXDNA Thứ 7, SXDNA 07/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 - 0
1 4,8 7 1
2 4,3 4,9,0,5,6 2
3 - 2 3
4 2 1,7,2 4
5 7,6,2 8,8 5
6 8,2 5 6
7 8,4,1 9,5 7
8 5,5 7,1,6 8
9 7,2 - 9
X