Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Da Nang - Bảng Kết quả Lô tô Đà Nẵng - XSDNA - SXDNA

XSDNA mở thưởng Thứ 7 ngày 18/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,3,5 - 0
1 2,8,9,5,2 6 1
2 - 1,9,1 2
3 - 0 3
4 8,6,7 - 4
5 - 0,1,0,6 5
6 1,6,5 4,9,6 6
7 - 4 7
8 9,8 4,1,8 8
9 6,2 8,1 9

Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DNA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDNA Thứ 4, XS Đà Nẵng 15/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,6,5 4 0
1 7,5 6,6 1
2 - 5 2
3 7,7 5 3
4 0 5,5 4
5 4,2,3,4 9,1,0 5
6 1,1 0 6
7 9,7 3,3,1,7 7
8 - - 8
9 5,9 0,7,9 9

Lô XS Đà Nẵng Thứ 7, SXDNA 11/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,7,3 4,4 0
1 3 - 1
2 - 3 2
3 4,5,2,8 8,4,0,6,1 3
4 0,0,3 3 4
5 - 8,8,3 5
6 9,3,9 7 6
7 6 0,0 7
8 3,5,5 3 8
9 - 6,6 9

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Xổ số DNA 08/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 7,9,9,3,9 0
1 2,7,4 - 1
2 7 7,1,4 2
3 0,8 0,7,9,6 3
4 2 1 4
5 - 9 5
6 3 - 6
7 2,0,3,8 1,2 7
8 - 7,3 8
9 0,3,0,0,5 - 9

Lô tô XSDNA Thứ 7, XSDNA 04/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,7 6 0
1 5,8 5 1
2 8 5,8,4 2
3 7 - 3
4 6,2 0,5 4
5 2,4,1 1 5
6 7,0 4,8 6
7 9 3,0,6 7
8 8,2,8,6 8,1,2,8 8
9 - 7 9

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Sổ số Đà Nẵng 01/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 6,8 0
1 9 3,2 1
2 5,1 4 2
3 1 6 3
4 4,4,2 4,4,5 4
5 5,4 2,7,9,5 5
6 0,3,8 8,7 6
7 5,6 - 7
8 6,0 6 8
9 5 0,1 9

Lo SXDNA Thứ 7, SXDNA 28/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 8,0,8 0
1 6 9,6 1
2 9,7 9 2
3 9,9 - 3
4 - - 4
5 9,6 8 5
6 9,8,1 5,1,9 6
7 - 2 7
8 0,8,5,0 8,6 8
9 2,1,6 5,3,6,3,2 9
X