Lo Da Nang - Bảng Kết quả Lô tô Đà Nẵng - XSDNA - SXDNA

XSDNA mở thưởng Thứ 7 ngày 14/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,8 6 0
1 - 0,4,5 1
2 5 8,9 2
3 5,4 5 3
4 4,1 4,3 4
5 3,8,1 3,8,2 5
6 0 7 6
7 6 8 7
8 2,8,5,7 8,9,5,0 8
9 8,2 - 9

Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDNA Thứ 4, XS Đà Nẵng 11/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,8 - 0
1 6,8 3,9,6 1
2 4,6 7 2
3 8,1 - 3
4 9 2 4
5 7 9,9,8,0,9 5
6 6,1 6,1,2 6
7 2 5 7
8 5 3,0,1 8
9 5,5,5,1 4 9

Lô XS Đà Nẵng Thứ 7, SXDNA 07/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,6 8 0
1 5,1 8,1 1
2 6,3 5,3 2
3 6,2 2,5,6 3
4 - - 4
5 5,2,8,3 5,1 5
6 3 2,3,0 6
7 7 7,9 7
8 1,0,8 5,8 8
9 7 0 9

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Xổ số DNA 04/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 4,3 0
1 6,5 6,6 1
2 5,8 3,9,8 2
3 2,0,5,6 - 3
4 0,8 7,8 4
5 7 6,2,3,1 5
6 5,1,1 1,3 6
7 4 5 7
8 2,4 4,2 8
9 2 - 9

Lô tô XSDNA Thứ 7, XSDNA 31/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,0,0 0,0,7 0
1 4,1 9,2,2,9,1 1
2 1,1,9,2 7,2,7 2
3 - - 3
4 - 1,7 4
5 - 7,9 5
6 - - 6
7 2,4,5,0,2 0 7
8 - - 8
9 9,1,1,5 9,2 9

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Sổ số Đà Nẵng 28/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 5,2 0
1 7 7 1
2 0,8 4,6,5,5 2
3 5,6 - 3
4 2,8 - 4
5 0,6,2,2 3,7,6,9 5
6 2,5 3,5 6
7 8,5,1 1 7
8 - 7,2,4,9 8
9 5,8 - 9

Lo SXDNA Thứ 7, SXDNA 24/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,6 3 0
1 2,8,9,2 - 1
2 4 1,1 2
3 8,7,0 4,5 3
4 3,8 2,6,8 4
5 3 - 5
6 4 0 6
7 8,7 0,3,7 7
8 8,4 3,7,1,8,4 8
9 - 1 9
X