Lo Da Nang - Bảng Kết quả Lô tô Đà Nẵng - XSDNA - SXDNA

XSDNA mở thưởng Thứ 7 ngày 25/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,5,6,3 - 0
1 2 4,7 1
2 2,8,6,3 2,1,9 2
3 - 5,0,2 3
4 1 8 4
5 3,8 0,0 5
6 6 0,7,2,6 6
7 9,1,6 - 7
8 4 2,5 8
9 2 7 9

Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDNA Thứ 4, XS Đà Nẵng 22/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,2,7,5 3,6,3 0
1 - 7,8 1
2 7 0 2
3 0,4,0 - 3
4 - 0,8,5,3 4
5 6,4,5 0,5 5
6 0 5,8 6
7 1 8,0,2 7
8 4,7,1,6 9 8
9 8 - 9

Lô XS Đà Nẵng Thứ 7, SXDNA 18/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,6 7 0
1 8,5 3 1
2 5,4,3 - 2
3 1,7 2 3
4 5,8,9 6,2 4
5 - 4,2,6,1 5
6 4,5,6 0,8,6 6
7 0 0,3 7
8 6 9,1,4 8
9 8 4 9

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Xổ số DNA 15/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 7,2,2,5,7 2 1
2 7,1 3,9,1,1,7 2
3 4,2,8,6 - 3
4 5 3,5 4
5 4 8,4,8,1 5
6 6 6,3 6
7 2 1,2,1 7
8 5,5 3 8
9 2 - 9

Lô tô XSDNA Thứ 7, XSDNA 11/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,0,5 0,2,0 0
1 - 8,8,8 1
2 0 8,6,3 2
3 5,2,8 - 3
4 - - 4
5 8 3,8,8,0 5
6 2,9 8 6
7 - 9 7
8 2,1,1,1,5,6,5 5,3 8
9 7 6 9

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Sổ số Đà Nẵng 08/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,0,1 1,3,4,0 0
1 0,4 7,6,0 1
2 8 5 2
3 0,9,8,4 - 3
4 0 7,0,3,1 4
5 2 8 5
6 1 - 6
7 4,1 9,8 7
8 7,5 3,2 8
9 7 3 9

Lo SXDNA Thứ 7, SXDNA 04/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 - 0
1 1 9,1 1
2 - 6,9,7,5,9,6 2
3 9,8 8 3
4 5 - 4
5 2 4,6,6,8 5
6 2,5,5,2 - 6
7 2 8,0 7
8 9,3,7,5 3 8
9 1,2,2 8,3 9
X