Lo Da Nang - Bảng Kết quả Lô tô Đà Nẵng - XSDNA - SXDNA

XSDNA mở thưởng Thứ 7 ngày 19/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,9 3 0
1 1,4,5 4,1,4 1
2 - 5,7 2
3 0 0 3
4 1,1 8,8,1 4
5 2,6 7,1 5
6 6 5,6 6
7 5,9,2 - 7
8 4,4,9 - 8
9 9 9,7,8,0 9

Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDNA Thứ 4, XS Đà Nẵng 16/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 2,6 0
1 2,3 - 1
2 9,6,0 5,1 2
3 6,5 5,5,1 3
4 5 - 4
5 2,3,7,9,3 3,7,0,4,7 5
6 6,0 3,6,2 6
7 5,5 5 7
8 - - 8
9 - 2,5 9

Lô XS Đà Nẵng Thứ 7, SXDNA 12/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 4,7 0
1 1 1,7 1
2 3,4 - 2
3 4 2 3
4 6,9,0 3,7,2 4
5 8,8 6 5
6 6,5 4,6,8 6
7 8,1,4,0 - 7
8 8,9,6 5,7,8,5 8
9 - 4,8 9

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Xổ số DNA 09/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,5,6 2,5,9 0
1 8 2 1
2 0,1,3,5,6 - 2
3 5,4 2 3
4 - 3 4
5 6,0,9 3,0,2 5
6 - 5,0,2,9 6
7 7 7 7
8 - 9,1 8
9 8,0,6 0,5 9

Lô tô XSDNA Thứ 7, XSDNA 05/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,4 2,1 0
1 6,9,8,0 8,4 1
2 0 - 2
3 3 3 3
4 6,5,1 7,5,0 4
5 4 0,4,8 5
6 - 1,4,8 6
7 9,4 - 7
8 1,6,9,5 1 8
9 - 7,8,1 9

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Sổ số Đà Nẵng 02/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 6,5,8 0
1 - 9,8 1
2 3,5 9,5 2
3 4,4 6,2,7 3
4 7 9,3,3 4
5 0,2 2 5
6 3,0 - 6
7 9,7,3 4,7 7
8 9,1,0 - 8
9 1,4,2 7,8 9

Lo SXDNA Thứ 7, SXDNA 29/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 8,8 8,5 1
2 8 - 2
3 4 7 3
4 7 8,9,7,3,6,6 4
5 1 - 5
6 4,4 - 6
7 4,3,7 4,7 7
8 4,1,9,9 1,2,1 8
9 4,9,9 8,8,9,9 9
X