Lo Da Nang - Bảng Kết quả Lô tô Đà Nẵng - XSDNA - SXDNA

XSDNA mở thưởng Thứ 4 ngày 18/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 1 0
1 0,4,7 3,4,9 1
2 4,3 6 2
3 1,4 2,6 3
4 1,8 1,6,2,3 4
5 8,9 - 5
6 2,4,3 9 6
7 - 1,8 7
8 7 5,4 8
9 6,9,1 9,5 9

Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDNA Thứ 7, XS Đà Nẵng 14/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 - 0
1 3,2,6 7,0,9,7 1
2 - 7,1 2
3 9,7 1,5,8 3
4 4 5,4,7 4
5 4,3,6 - 5
6 - 1,5 6
7 2,1,9,9,1,4 3 7
8 3 - 8
9 1 7,3,7 9

Lô XS Đà Nẵng Thứ 4, SXDNA 11/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,0,3 8,0,7 0
1 9,5 2 1
2 1 8 2
3 - 5,0 3
4 6,9 - 4
5 9,8,3 1 5
6 6 8,6,4 6
7 0 9 7
8 6,0,2 9,5 8
9 7,8 5,0,4,1 9

Lô Đà Nẵng Thứ 7, Xổ số DNA 07/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 2,1,3 0
1 0 8,9,3 1
2 0 7,9 2
3 8,7,1,0 4 3
4 3,7 7 4
5 - 6 5
6 5 9,9 6
7 2,4 3,0,4 7
8 1 3 8
9 6,6,1,2,9 9 9

Lô tô XSDNA Thứ 4, XSDNA 04/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,8 9,6 0
1 8 9 1
2 9,9 3 2
3 2,6,6,9 7 3
4 6,8 0,6,6 4
5 - - 5
6 4,4,0 4,3,3 6
7 3 - 7
8 - 1,4,0 8
9 0,9,1 2,2,3,9 9

Lô Đà Nẵng Thứ 7, Sổ số Đà Nẵng 30/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,7,3,5 - 0
1 7,2,4 5 1
2 7 7,1 2
3 5 7,0,4 3
4 5,3 1 4
5 8,1 4,0,3 5
6 - 8 6
7 9,3,2 0,0,1,2,9 7
8 6 5 8
9 7 7 9

Lo SXDNA Thứ 4, SXDNA 27/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 0,4,2 0
1 6,1,7,8,6 1 1
2 8,5,0 - 2
3 5,3 5,7,3 3
4 0 8 4
5 3 9,3,2 5
6 - 1,8,1 6
7 3 1,8 7
8 4,6,7 2,1 8
9 5 - 9
X