Lo Da Nang - Bảng Kết quả Lô tô Đà Nẵng - XSDNA - SXDNA

XSDNA mở thưởng Thứ 7 ngày 09/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,1,3 7,3,9 0
1 2 0 1
2 - 9,1 2
3 0,5 5,0 3
4 - 8 4
5 3,6,7 3,6 5
6 7,5 8,5 6
7 0,9,7 6,7,5 7
8 6,4 0 8
9 2,0 7 9

Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDNA Thứ 4, XS Đà Nẵng 06/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,5 3 0
1 7,9 2 1
2 4,8,1 3,3 2
3 9,2,0,2 - 3
4 - 2 4
5 6,8 0,7 5
6 8,8 0,5,9 6
7 5,9 1 7
8 - 6,5,2,6 8
9 6 7,3,1 9

Lô XS Đà Nẵng Thứ 7, SXDNA 02/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 7,6,1 0
1 3,0,5,6 2,9 1
2 1,8,9 - 2
3 - 1 3
4 7,5 8,0,7 4
5 8 4,1 5
6 0 9,1 6
7 0,4 4 7
8 4,8 5,8,2 8
9 6,1 2 9

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Xổ số DNA 30/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 7 0
1 4 5 1
2 4 6,6,3 2
3 2,6 9,6,0 3
4 - 2,7,1 4
5 6,1,6 - 5
6 2,2,3 5,7,5,8,3 6
7 9,6,0,4,8 - 7
8 6 7 8
9 3 7 9

Lô tô XSDNA Thứ 7, XSDNA 26/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,7,0,8,6 0,5,2,1 0
1 5,0 4 1
2 3,2,0 2 2
3 - 2 3
4 9,5,1 - 4
5 0 4,1 5
6 - 9,0,7 6
7 7,8,6 0,7 7
8 - 0,7,0 8
9 6 4 9

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Sổ số Đà Nẵng 23/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 9 0
1 8,1 5,7,5,1 1
2 - - 2
3 - 9 3
4 9,5,8 - 4
5 1,5,1 4,5 5
6 7 - 6
7 1,9,9 6,0,9,9 7
8 - 1,4 8
9 9,3,0,7,7 4,7,7,9 9

Lo SXDNA Thứ 7, SXDNA 19/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 1,9 0
1 0,9,6,4,4,5 9,6 1
2 7,9,6 5 2
3 4 6 3
4 4 3,4,1,1 4
5 7,2 1 5
6 3,1 1,2 6
7 - 2,0,5 7
8 - - 8
9 1,0 1,2 9
X