Lo Da Nang - Bảng Kết quả Lô tô Đà Nẵng - XSDNA - SXDNA

XSDNA mở thưởng Thứ 7 ngày 13/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,0 2,0,4,4 0
1 - - 1
2 0,8,7 - 2
3 9 9,5,8,7 3
4 4,0,0 4,0,5 4
5 4,3 7 5
6 6 6 6
7 9,5,7,3 2,7 7
8 3 2 8
9 3 7,3 9

Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDNA Thứ 4, XS Đà Nẵng 10/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,2 4 0
1 - 7 1
2 - 6,7,4,0 2
3 6,8 6,7 3
4 0,4,2 8,4,0,8 4
5 - 6 5
6 5,2,3 3 6
7 2,9,3,1 8 7
8 4,7,4 9,3 8
9 8 7 9

Lô XS Đà Nẵng Thứ 7, SXDNA 06/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 6,8 0
1 3 - 1
2 - 5 2
3 9,3,7 3,8,6,1,8,4 3
4 3,6 9 4
5 2 7 5
6 3,8,0 4 6
7 8,5 8,3 7
8 7,3,3,0 7,6 8
9 9,4 3,9 9

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Xổ số DNA 03/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,5,8 9,6,3 0
1 6,8,5 - 1
2 4,6 - 2
3 8,4,0 - 3
4 8 0,3,2 4
5 6 0,1 5
6 0,7 1,2,5 6
7 - 6 7
8 9,9 3,1,0,4 8
9 0 8,8 9

Lô tô XSDNA Thứ 7, XSDNA 29/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,3 8 0
1 3 4,6,4 1
2 6,5,2,3 4,2 2
3 5 8,2,1,0 3
4 2,1,1 8,0 4
5 - 3,2,6 5
6 1,5 2,7 6
7 6 9 7
8 4,3,0 - 8
9 7 - 9

Lô Đà Nẵng Thứ 4, Sổ số Đà Nẵng 26/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,6 3 0
1 2,2,7 5,7,9 1
2 - 1,1 2
3 4,9,0 8,5,9 3
4 6 3 4
5 1,3 6,8 5
6 5 4,0 6
7 1 9,1 7
8 3,5 0 8
9 7,1,3 3 9

Lo SXDNA Thứ 7, SXDNA 22/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 8 0
1 6 6,2,5 1
2 3,1,4 4,7,0 2
3 9 2 3
4 2,4 5,2,4 4
5 7,4,1 8 5
6 1,9 8,1 6
7 2,7 5,7 7
8 5,6,0 - 8
9 - 3,6 9
X