Lo Dak Lak - Bảng Kết quả Lô tô Đắk Lắk - XSDLK - SXDLK

XSDLK mở thưởng Thứ 3 ngày 17/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 1,5 0
1 5,0,8,7 2 1
2 5,1,5 - 2
3 3,8 3,0,9 3
4 - 6 4
5 9,0,6 1,2,2 5
6 4 7,5 6
7 6,7 7,8,1 7
8 7 1,3 8
9 3 5 9

Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDLK Thứ 3, XS Đắk Lắk 10/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 8,6,0 0
1 6,1 6,3,1 1
2 4 - 2
3 1,3,6 3,7 3
4 6 9,2 4
5 7,9 - 5
6 1,0,9 1,8,3,4 6
7 3 5 7
8 0,6,9 - 8
9 4 5,6,8 9

Lô XS Đắk Lắk Thứ 3, SXDLK 03/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 2,1 0
1 4,1,1,0 1,5,1 1
2 3,0 8 2
3 3,5 2,3,0 3
4 - 8,1 4
5 1 6,3 5
6 7,5 9,9 6
7 9 6 7
8 4,2 - 8
9 6,9,6 9,7 9

Lô Đắk Lắk Thứ 3, Xổ số DLK 26/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 4 0
1 - 4,8,7,5 1
2 - 5,7 2
3 9,8 - 3
4 1,0,9 7 4
5 2,1 9 5
6 6,8,7,8 6 6
7 4,1,2 9,6,9 7
8 1 6,3,6 8
9 7,5,7 3,4 9

Lô tô XSDLK Thứ 3, XSDLK 19/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 - 0
1 9,6,9,5,7 - 1
2 2,4 2 2
3 6,6,3 7,7,3 3
4 8 2,9 4
5 - 1 5
6 7 3,1,3 6
7 3,3 6,0,9,1 7
8 9 4 8
9 4,7 8,1,1 9

Lô Đắk Lắk Thứ 3, Sổ số Đắk Lắk 12/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,0 0,4 0
1 2,2,8 - 1
2 8,4 8,1,1,3 2
3 2 - 3
4 9,4,0 0,2,4 4
5 - 7,8,7 5
6 6 6 6
7 5,5 - 7
8 8,2,8,5 2,8,8,1 8
9 - 4 9

Lo SXDLK Thứ 3, SXDLK 05/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,8,7 1,5 0
1 0 - 1
2 4,6,3,9 6 2
3 - 7,2 3
4 8,5,4 2,0,6,4 4
5 0,8 4 5
6 2,4,6 2,6 6
7 3,7 7,0 7
8 - 4,5,0 8
9 - 2 9
X