Lo Dak Lak - Bảng Kết quả Lô tô Đắk Lắk - XSDLK - SXDLK

XSDLK mở thưởng Thứ 3 ngày 21/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7 0
1 8,8,8,6,9 4 1
2 7 5,9,8,6 2
3 9 9 3
4 1 5,6 4
5 2,9,4 - 5
6 4,2 1 6
7 0 9,2 7
8 2 1,1,1 8
9 2,7,3 5,3,1 9

Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDLK Thứ 3, XS Đắk Lắk 14/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,5,7,1,4 6,1,9 0
1 0 0,9 1
2 8 4,9 2
3 6 8,7 3
4 2 0,0 4
5 - 0 5
6 0 3 6
7 3 8,0 7
8 7,3 2 8
9 9,9,1,2,0 9,9 9

Lô XS Đắk Lắk Thứ 3, SXDLK 07/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 3,8 0
1 - 3,2,5 1
2 7,4,3,9,1 4 2
3 0,1,4 2 3
4 2,5 2,7,3 4
5 1 8,9,4 5
6 - - 6
7 4 2,9,9 7
8 5,0 - 8
9 7,7,5 0,2 9

Lô Đắk Lắk Thứ 3, Xổ số DLK 30/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,3,4,9,1 2 0
1 - 0 1
2 3,0 5,3,4 2
3 8,2 7,2,0 3
4 2 8,0 4
5 2 6 5
6 6,9,5 6 6
7 9,3 - 7
8 4 3 8
9 9 7,0,9,6,0 9

Lô tô XSDLK Thứ 3, XSDLK 23/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,6 - 0
1 - 5,5,9 1
2 9,6 5 2
3 3 3,9 3
4 9 8,7,7 4
5 1,5,1,2 5 5
6 6 8,6,9,2,0 6
7 4,4 0 7
8 4,6 - 8
9 6,1,3 4,2 9

Lô Đắk Lắk Thứ 3, Sổ số Đắk Lắk 16/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,8,3,2 0,2,6 0
1 2 - 1
2 0 1,8,0 2
3 4 7,0 3
4 5,8 3,8,5 4
5 4,7 9,4 5
6 0 - 6
7 9,3,7 5,7 7
8 4,2 0,4 8
9 5 7 9

Lo SXDLK Thứ 3, SXDLK 09/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 8,7 0
1 3,6 8,8 1
2 7,6 6,7,6 2
3 7 9,1 3
4 6 - 4
5 7 9 5
6 2,2 2,1,4 6
7 9,0,2,9 2,5,3 7
8 0,1,1 - 8
9 3,5 7,7 9
X