Lo Dak Lak - Bảng Kết quả Lô tô Đắk Lắk - XSDLK - SXDLK

XSDLK mở thưởng Thứ 3 ngày 17/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7,2,7 0
1 7,9,3 2 1
2 1,0 5,4,9 2
3 3 1,6,7,3,5 3
4 2,8 5 4
5 2,3,4 9 5
6 3 - 6
7 0,3,0 1 7
8 9 4 8
9 5,2 8,1 9

Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDLK Thứ 3, XS Đắk Lắk 10/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,2,4 3 0
1 4 - 1
2 9,7,4 0,7,4 2
3 7,0 6 3
4 2,4 8,2,0,4,1,5,5 4
5 6,4,4 0 5
6 3,9 5 6
7 2 2,3 7
8 4 - 8
9 - 2,6 9

Lô XS Đắk Lắk Thứ 3, SXDLK 03/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 6,0 0
1 3 6,5,6 1
2 8 7 2
3 3,9 1,3 3
4 7 9 4
5 1,8 6,7 5
6 1,0,5,1,6 6 6
7 2,8,5 4 7
8 - 2,7,5 8
9 4,9 3,9 9

Lô Đắk Lắk Thứ 3, Xổ số DLK 27/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,1 6,3 0
1 6 0 1
2 6,2,9,7,2 2,2 2
3 5,0,4 - 3
4 8,5,7 9,3 4
5 - 3,4 5
6 8,0 2,1 6
7 8 0,2,4 7
8 - 6,4,7 8
9 4 2 9

Lô tô XSDLK Thứ 3, XSDLK 20/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 6,2,2,4 9 1
2 3,2 1,1,2,5 2
3 9,3 2,4,3 3
4 3,6 6,5,1 4
5 4,2 6 5
6 5,4,9 1,4 6
7 9 9 7
8 - - 8
9 1,7 7,3,6 9

Lô Đắk Lắk Thứ 3, Sổ số Đắk Lắk 13/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,2,7 1,7,5,9 0
1 0,7 - 1
2 - 0,8 2
3 - 9,4 3
4 3,5,8,6 0,9 4
5 0 4 5
6 8 4 6
7 0,8 0,1 7
8 8,2 6,8,7,4 8
9 3,4,0 - 9

Lo SXDLK Thứ 3, SXDLK 06/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,4 7,7,4 0
1 4 9,3 1
2 9 - 2
3 1 9,5,6 3
4 0 0,7,1 4
5 3,6 7,0 5
6 9,3 5 6
7 5,0,0,4 9 7
8 - 9 8
9 3,7,1,8 2,6 9
X