Lo Dak Lak - Bảng Kết quả Lô tô Đắk Lắk - XSDLK - SXDLK

XSDLK mở thưởng Thứ 3 ngày 12/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,1 2,9,5,6 0
1 - 3,2,0,8,2 1
2 0,1,9,1 - 2
3 1,5,5 9 3
4 - 0 4
5 9,0 3,8,3 5
6 7,6,0 6 6
7 - 6 7
8 5,1 - 8
9 0,3 5,2 9

Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDLK Thứ 3, XS Đắk Lắk 05/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,6,5 0,3 0
1 2 6 1
2 - 4,1,6 2
3 0 5,6 3
4 2,4 9,7,8,4 4
5 3,9 0 5
6 7,7,1,2,3 9,0 6
7 4 6,6 7
8 4 - 8
9 4,6 5 9

Lô XS Đắk Lắk Thứ 3, SXDLK 29/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 9,1 0
1 3,0 2,4,2 1
2 1,7,1 4 2
3 8,4 1 3
4 2,8,1 3,5 4
5 5,4 5 5
6 6 7,6,9 6
7 6 2 7
8 9 3,0,4 8
9 0,6 8 9

Lô Đắk Lắk Thứ 3, Xổ số DLK 22/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 1,1,1 0
1 0,0,0,2,9,3,7 8,3 1
2 9 1 2
3 1,7,7 5,1 3
4 5 7,6 4
5 3 4,9 5
6 4 - 6
7 4 3,1,3 7
8 1 0 8
9 5 1,2 9

Lô tô XSDLK Thứ 3, XSDLK 15/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,7,9 7,2 0
1 - - 1
2 8,0 5,4 2
3 9 5,4 3
4 2,5,8,3 - 4
5 9,2,3 9,6,4 5
6 5 0,7 6
7 6,0 0 7
8 8 2,8,4 8
9 5 5,0,3 9

Lô Đắk Lắk Thứ 3, Sổ số Đắk Lắk 08/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 1,4,8 0
1 0,5 - 1
2 8 6,0,7 2
3 4 - 3
4 0,4 6,3,9,9,9,4 4
5 6 7,1 5
6 4,2,7 5,7 6
7 5,6,2 6 7
8 0 2 8
9 4,4,4 - 9

Lo SXDLK Thứ 3, SXDLK 01/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,3 3 0
1 7,7 - 1
2 5 9 2
3 5,0,4 9,0 3
4 - 3 4
5 7 3,8,2 5
6 8 7,8 6
7 8,6,7,9 5,1,1,7 7
8 5,6 7,6 8
9 2,3 0,7 9
X