App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Dak Lak - Bảng Kết quả Lô tô Đắk Lắk - XSDLK - SXDLK

XSDLK mở thưởng Thứ 3 ngày 24/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 1,6,6,3 0
1 9,9,0,3 5,2 1
2 1 9,8 2
3 9,0 1 3
4 8 - 4
5 7,1 6 5
6 0,0,5 - 6
7 - 8,5 7
8 7,2 4 8
9 2,9 1,0,1,3,9 9

Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DLK gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDLK Thứ 3, XS Đắk Lắk 17/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 6,4 0
1 6,4,4,8 6 1
2 6 5,6,8 2
3 - - 3
4 0 9,1,1,7 4
5 2 - 5
6 0,1,2,8 1,8,2,7 6
7 4,7,6 7 7
8 8,6,2 8,6,1 8
9 4 - 9

Lô XS Đắk Lắk Thứ 3, SXDLK 10/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,0 1,0 0
1 0,6,6 5,6 1
2 9 7 2
3 - - 3
4 5,7 - 4
5 7,7,1,7 4,8 5
6 1,7 0,9,7,1,1 6
7 6,2 5,5,6,4,5 7
8 5 - 8
9 6 2 9

Lô Đắk Lắk Thứ 3, Xổ số DLK 03/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,1 6 0
1 1 0,3,1 1
2 3,6,9,2 8,2,9,6 2
3 1 2,9 3
4 9 7,7 4
5 5 5 5
6 0,2 2 6
7 4,4 - 7
8 2,9 0 8
9 2,3 8,2,4 9

Lô tô XSDLK Thứ 3, XSDLK 25/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,5 4,1 0
1 1,0 8,1 1
2 9 6 2
3 6 - 3
4 0 7 4
5 8,8 8,0,8 5
6 2,6 8,0,6,3 6
7 4 - 7
8 1,5,6,5 5,5 8
9 9,9 9,2,9 9

Lô Đắk Lắk Thứ 3, Sổ số Đắk Lắk 18/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,7 9,5,9,3 0
1 3 5 1
2 - 5 2
3 0 1,9,4 3
4 6,3 0,8 4
5 2,8,0,1 - 5
6 - 4 6
7 7,8 7,9,0,8 7
8 4,7 5,7 8
9 0,7,3,0 - 9

Lo SXDLK Thứ 3, SXDLK 11/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3,9,8,2 0
1 8 6 1
2 8,0 - 2
3 0,8,9,8 9 3
4 - 8 4
5 8,6,9 - 5
6 1 5,7 6
7 6 8 7
8 7,0,4 2,3,5,1,3 8
9 0,9,3 3,5,9 9
X