Lo Dak Lak - Bảng Kết quả Lô tô Đắk Lắk - XSDLK - SXDLK

XSDLK mở thưởng Thứ 3 ngày 18/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,1,6 8 0
1 8,3,2 0 1
2 4,8 0,1 2
3 8,6 9,9,5,1,9 3
4 7,5 2 4
5 3 4 5
6 - 0,3 6
7 - 4 7
8 0,9 1,3,2 8
9 3,3,3 8 9

Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDLK Thứ 3, XS Đắk Lắk 11/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,8,4 8 0
1 9,1 9,1 1
2 5,4 0 2
3 - 5 3
4 9 2,9,0,5 4
5 3,4 7,2,6 5
6 5 - 6
7 5,9 - 7
8 0 9,9,0 8
9 8,8,1,4 7,4,1 9

Lô XS Đắk Lắk Thứ 3, SXDLK 04/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,0,5 0,7,5,2 0
1 5,1 5,1,4,9 1
2 3,0 - 2
3 5 2 3
4 1 - 4
5 1,0 7,0,1,3,0 5
6 - 9 6
7 5,8,0 8 7
8 7,8 7,8 8
9 6,1 - 9

Lô Đắk Lắk Thứ 3, Xổ số DLK 28/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,4,9 4,1,4,9 0
1 0,5 3,8,3 1
2 - 4 2
3 1,1,6 9 3
4 0,0,2 0,6,9 4
5 8 1 5
6 4,8 3 6
7 - - 7
8 1 5,0,6 8
9 3,0,4 0 9

Lô tô XSDLK Thứ 3, XSDLK 21/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 7 0
1 6 6 1
2 - 3,3 2
3 2,5,8,2,3 6,3,4 3
4 4,4,5,3 9,4,4 4
5 - 6,3,9,4 5
6 5,1,3 0,1 6
7 0 - 7
8 - 3 8
9 4,5,9 9 9

Lô Đắk Lắk Thứ 3, Sổ số Đắk Lắk 14/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,3 1,2,9 0
1 0 - 1
2 0,2 3,2 2
3 6,2 4,0,0 3
4 6,5,3,7,4,7 5,4 4
5 4 4 5
6 8,7 4,3 6
7 - 4,6,4 7
8 8 8,6 8
9 0 - 9

Lo SXDLK Thứ 3, SXDLK 07/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,7,6 5 0
1 - 6,2 1
2 7,1,3 8,7 2
3 5 2 3
4 5 - 4
5 0,9 8,4,3 5
6 1,8 8,0 6
7 2 2,0,0 7
8 9,2,5,6 6 8
9 9 8,9,5 9
X