Lo Dak Lak - Bảng Kết quả Lô tô Đắk Lắk - XSDLK - SXDLK

XSDLK mở thưởng Thứ 3 ngày 15/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,7,4 5 0
1 5 8,6 1
2 3 - 2
3 6 2 3
4 8 0 4
5 8,8,0 9,1 5
6 1 7,9,8,3 6
7 6 0 7
8 8,1,6 5,8,5,4 8
9 5,6,9 0,9 9

Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDLK Thứ 3, XS Đắk Lắk 08/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,9 4,2 0
1 - - 1
2 2,9,0,7 0,2,8,6,6,8,5 2
3 8 - 3
4 0,5 - 4
5 2 6,6,4 5
6 5,5,2,2,7 - 6
7 7 7,6,2 7
8 2,2 3 8
9 - 2,0 9

Lô XS Đắk Lắk Thứ 3, SXDLK 01/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,3,0 0,6 0
1 6,6,2 - 1
2 7 1,7,9 2
3 3 7,0,3 3
4 7 0,6 4
5 8 - 5
6 0,4 1,1,9,9 6
7 3,7,2 7,2,4 7
8 - 5 8
9 6,2,6 - 9

Lô Đắk Lắk Thứ 3, Xổ số DLK 25/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,9,5 2 0
1 8 7 1
2 9,9,0 5,3 2
3 2 - 3
4 4 4,8 4
5 2,5 5,0,7 5
6 - 0,7,8 6
7 6,1,5 9,8 7
8 4,6,7 1 8
9 7 0,2,2 9

Lô tô XSDLK Thứ 3, XSDLK 18/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,4,0 5,0 0
1 1,6,7 1,6,2 1
2 7,3,1,7,3 3,5 2
3 2 2,2 3
4 - 0,6 4
5 0,7,2 - 5
6 1,4 9,1 6
7 - 2,2,5,1 7
8 - 0 8
9 6 - 9

Lô Đắk Lắk Thứ 3, Sổ số Đắk Lắk 11/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 0,9 0
1 7,1 7,2,1 1
2 1,9,9 - 2
3 9 7 3
4 9 9 4
5 - 9,9 5
6 9 7 6
7 3,1,6,8 1,9 7
8 - 7 8
9 4,5,5,7,0 3,2,2,4,6 9

Lo SXDLK Thứ 3, SXDLK 04/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,6,4 - 0
1 4 7,4,0 1
2 7,7 9 2
3 5,6,9 6,9 3
4 1 1,0 4
5 5 5,8,3,8 5
6 3 3,0 6
7 1 2,2 7
8 9,5,5 - 8
9 3,2 8,3 9
X