Lo Dak Lak - Bảng Kết quả Lô tô Đắk Lắk - XSDLK - SXDLK

XSDLK mở thưởng Thứ 3 ngày 13/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 4,3 0
1 7,2 2,9 1
2 3,1 8,1,7,5 2
3 0 2 3
4 0,5,9,8 7 4
5 2 4 5
6 - 7,7 6
7 4,6,2,6 1 7
8 9,2 4 8
9 1 8,4,0 9

Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDLK Thứ 3, XS Đắk Lắk 06/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,8,3 1,5 0
1 0,9 0,4 1
2 7,8,9 9,6 2
3 5 4,0 3
4 1,3 - 4
5 5,0 3,5,9 5
6 8,2 - 6
7 7 2,7 7
8 - 2,6,0 8
9 2,5 1,2 9

Lô XS Đắk Lắk Thứ 3, SXDLK 30/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 2,5 6,4,5 1
2 6,6 6,1,6 2
3 5 4,5 3
4 3,1,6 5 4
5 4,1,3 6,1,3 5
6 2,1,5,6,7,2 2,6,2,4 6
7 - 6 7
8 - - 8
9 9 9 9

Lô Đắk Lắk Thứ 3, Xổ số DLK 23/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 3,0 0
1 2 3,9 1
2 - 1 2
3 0,1 6 3
4 9 9 4
5 9,5,6 5,9 5
6 3 7,5 6
7 6 9 7
8 8,9 9,8,9 8
9 4,8,8,7,1,5 5,8,4 9

Lô tô XSDLK Thứ 3, XSDLK 16/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 3,1 0
1 0 0,7 1
2 5,9 - 2
3 0,3 9,3 3
4 9,6,7,9 5,6,5 4
5 6,4,4 2 5
6 9,4 4,5 6
7 8,1 4 7
8 - 7 8
9 3 4,4,6,2 9

Lô Đắk Lắk Thứ 3, Sổ số Đắk Lắk 09/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 - 0
1 1 1,6,6,6 1
2 4 4 2
3 6,8,5 7 3
4 2 2,9,6 4
5 9 3 5
6 1,1,1,4,7 8,8,3 6
7 3 0,6 7
8 6,6,8 3,8 8
9 4 5 9

Lo SXDLK Thứ 3, SXDLK 02/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 9 0
1 - 9 1
2 2,6,9 2 2
3 5 6 3
4 8,9 5 4
5 4,5 3,5,9,6 5
6 3,8,8,5 0,2,7 6
7 7,6 7 7
8 - 4,6,6 8
9 1,5,0 4,2 9
X