Lo Dak Lak - Bảng Kết quả Lô tô Đắk Lắk - XSDLK - SXDLK

XSDLK mở thưởng Thứ 3 ngày 16/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,7,5,2 - 0
1 1,2,1 6,1,2,1 1
2 1 7,0,7,1,0,3 2
3 3,2 3 3
4 - - 4
5 7,9 7,0 5
6 1 8,9 6
7 2,5,2 5,0 7
8 6 - 8
9 6 5 9

Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDLK Thứ 3, XS Đắk Lắk 09/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 3,7,1 0
1 0 2,4,7 1
2 1,8,7 5,4 2
3 7,0 5 3
4 1,8,2 7,0 4
5 2,3 8 5
6 - 7 6
7 6,4,8,0,1 3,2 7
8 5 4,7,2 8
9 - - 9

Lô XS Đắk Lắk Thứ 3, SXDLK 02/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,0,8 7,0 0
1 5,1 2,9,8,5,1 1
2 1,9 0,5,5 2
3 - 9,6 3
4 9 7 4
5 1,7,2,2 1 5
6 3 - 6
7 0,4 5 7
8 1 0 8
9 1,3 2,4 9

Lô Đắk Lắk Thứ 3, Xổ số DLK 25/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,3 - 0
1 3,5,1 1 1
2 2 3,3,2 2
3 2,2 1,0,6 3
4 4 9,5,9,7,4 4
5 4 1 5
6 3,7 - 6
7 4,9 9,6 7
8 8 0,8 8
9 4,7,4 7 9

Lô tô XSDLK Thứ 3, XSDLK 18/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,1 1 0
1 8,1,0,7,4,6 9,0,1 1
2 - 6 2
3 4,9 0,6 3
4 5 3,1 4
5 - 9,4 5
6 3,2 1 6
7 - 1 7
8 9,8,8 1,8,8 8
9 5,1 8,3 9

Lô Đắk Lắk Thứ 3, Sổ số Đắk Lắk 11/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,4,0 0 0
1 8 3,4,5 1
2 6 8,7 2
3 6,1,6 0,4,8 3
4 3,1 8,0 4
5 1 - 5
6 8 3,9,3,2 6
7 2 - 7
8 2,4,9,3 1,6 8
9 6 8 9

Lo SXDLK Thứ 3, SXDLK 04/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,1 5 0
1 1 5,1,0,0 1
2 7 - 2
3 5,9,3 5,3 3
4 5,7,6 8 4
5 1,0,3 3,4,8 5
6 - 4 6
7 7 7,9,4,2 7
8 4,8,5 8 8
9 7 3 9
X