Lo Dak Lak - Bảng Kết quả Lô tô Đắk Lắk - XSDLK - SXDLK

XSDLK mở thưởng Thứ 3 ngày 19/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,2 6,7 0
1 - 5,6,7 1
2 6,7 6,0,0 2
3 - 9,8,4 3
4 3,8 - 4
5 1,5,8,6 5 5
6 2,0,1 2,5,8 6
7 0,1 2 7
8 3,6 5,4 8
9 3 - 9

Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDLK Thứ 3, XS Đắk Lắk 12/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 1,2,7 0
1 0,6 6 1
2 0,6 3,9 2
3 3,7,2 3 3
4 - 6,8,8 4
5 - 7,6 5
6 4,1,9,5 2,1 6
7 0,5 3 7
8 4,4 - 8
9 9,2 9,0,6 9

Lô XS Đắk Lắk Thứ 3, SXDLK 05/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,2,9 7 0
1 9,8,8,7,2,7 8 1
2 9 0,1,7 2
3 7 0 3
4 4 4,8 4
5 - 9 5
6 - - 6
7 0,2 3,1,1 7
8 8,1,4 8,1,1 8
9 5 2,1,0 9

Lô Đắk Lắk Thứ 3, Xổ số DLK 26/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 4,7,1,4 0
1 9,0,2 - 1
2 - 8,1 2
3 - 4,8 3
4 0,3,0 7,5 4
5 4,7 - 5
6 6 6,9,8 6
7 4,0 9,0,5 7
8 2,3,6 9 8
9 8,7,6 1 9

Lô tô XSDLK Thứ 3, XSDLK 19/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 8 7 1
2 8,6,4 4 2
3 7 - 3
4 7,2 6,8,2 4
5 9,7 7,9 5
6 9,4 2,9 6
7 9,5,1 5,4,9,3 7
8 4 2,1 8
9 7,5,6 6,7,5 9

Lô Đắk Lắk Thứ 3, Sổ số Đắk Lắk 12/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 2,6,9 0
1 9 0,2 1
2 0,4,1 6,9,6,8 2
3 - 5 3
4 5,8 2 4
5 3 4 5
6 2,7,0,2,7,6 6 6
7 - 6,9,6 7
8 2 4 8
9 2,7,0 1 9

Lo SXDLK Thứ 3, SXDLK 05/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 - 0
1 7 7,5 1
2 7 8 2
3 5,4,6 8 3
4 9 8,8,3 4
5 1,9 3,6,6 5
6 5,5 3 6
7 1 2,0,1 7
8 4,4,2,3 9,9 8
9 8,8 4,5 9
X