Lo Dak Nong - Bảng Kết quả Lô tô Đắk Nông - XSDNO - SXDNO

XSDNO mở thưởng Thứ 7 ngày 19/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,0 0 0
1 1 1,3 1
2 9,9,6 8,4,5 2
3 1 0 3
4 8,2 7,8,5 4
5 6,2,4 - 5
6 6 5,6,8,2 6
7 4 8 7
8 7,2,6,4 4 8
9 - 2,2 9

Nhận kết quả xổ số Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DNO gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDNO Thứ 7, XS Đắk Nông 12/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3,6,5,9 0
1 5,7,4 4,4,7,7 1
2 - - 2
3 6,0,3 8,3 3
4 1,1 8,5,1 4
5 7,4,0 1,9 5
6 0 3 6
7 1,1 5,1 7
8 4,3 - 8
9 5,0 - 9

Lô XS Đắk Nông Thứ 7, SXDNO 05/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 1,1 0
1 0,0,6,3 4,7,6 1
2 8 - 2
3 9,7,5,5 6,1 3
4 1 - 4
5 8 9,3,7,3 5
6 3,1 1 6
7 1,5 3,9 7
8 - 2,5 8
9 5,7 3,0 9

Lô Đắk Nông Thứ 7, Xổ số DNO 28/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,8 8 0
1 8 4,3,9,3 1
2 6 6 2
3 1,1 0,8,6 3
4 9,1 - 4
5 - - 5
6 2,6,3,7 6,7,2 6
7 9,6 6 7
8 9,3,0 0,1 8
9 1 8,7,4 9

Lô tô XSDNO Thứ 7, XSDNO 21/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 1,3 0
1 0 4,9 1
2 - - 2
3 0,5 - 3
4 9,1,9 8,6,8 4
5 7,5,7 3,5 5
6 4 0 6
7 - 5,5 7
8 4,8,4,9 8 8
9 9,9,1 4,9,9,4,8 9

Lô Đắk Nông Thứ 7, Sổ số Đắk Nông 14/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,6 - 0
1 2 9 1
2 7,2 9,2,4,1 2
3 - 7,0,5,9,4 3
4 2,3 - 4
5 3 7 5
6 9 9,0 6
7 3,5 2,9 7
8 9,8 8 8
9 2,1,6,3,7 8,6 9

Lo SXDNO Thứ 7, SXDNO 07/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 7,8,4,6 0
1 - 2 1
2 8,1 8,9 2
3 5,9 9,6 3
4 0 - 4
5 - 3,6 5
6 5,6,3,0 8,6,7 6
7 0,6 - 7
8 2,6,0,8 2,0,8 8
9 3,2 3 9
X