Lo Dak Nong - Bảng Kết quả Lô tô Đắk Nông - XSDNO - SXDNO

XSDNO mở thưởng Thứ 7 ngày 15/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 7 0
1 1 1 1
2 6 7,9,0 2
3 - 5,7,6 3
4 - 5 4
5 3,7,4 7 5
6 7,3 8,8,2 6
7 7,3,0,2,5 7,5,6 7
8 6,8,6 9,8 8
9 8,2 - 9

Nhận kết quả xổ số Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DNO gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDNO Thứ 7, XS Đắk Nông 08/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3,9 0
1 4 6 1
2 2 9,2,4 2
3 0,3,4 5,3 3
4 2 3,1 4
5 9,3,8,5,6,6 7,5,6 5
6 1,5 5,5 6
7 5 8 7
8 7 5 8
9 2,0 5 9

Lô XS Đắk Nông Thứ 7, SXDNO 01/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 - 9,3 1
2 6,7,6 6,6 2
3 3,4,8,1,5 3,9 3
4 - 3 4
5 7,5 5,3,7 5
6 2,2 2,7,7,2 6
7 6,6,5 5,2 7
8 - 9,3 8
9 8,1,3 - 9

Lô Đắk Nông Thứ 7, Xổ số DNO 24/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 2 0
1 8 2,6 1
2 3,1,8,6,5,4,0 0 2
3 6,3 2,3 3
4 - 2 4
5 - 2,8 5
6 7,8,9,9,1 3,2 6
7 - 6 7
8 8,5 2,6,8,1 8
9 - 6,6 9

Lô tô XSDNO Thứ 7, XSDNO 17/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,5,1 - 0
1 8,9 4,0,9 1
2 - - 2
3 7 6,9 3
4 1,9,4 4 4
5 5,8,9 5,0,0 5
6 6,8,3 6 6
7 - 3,8 7
8 7 1,6,5 8
9 3,1 5,4,1 9

Lô Đắk Nông Thứ 7, Sổ số Đắk Nông 10/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 5,7 0
1 1,7,1,6 1,9,2,1,8 1
2 1,8 - 2
3 3 3 3
4 6 8 4
5 7,0,7 9,6 5
6 5 4,1 6
7 0 5,1,5 7
8 4,1 2 8
9 1,5,9 9 9

Lo SXDNO Thứ 7, SXDNO 03/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,9 2,2,1,9 0
1 0,8 4 1
2 0,0,4 7,5 2
3 - - 3
4 5,5,1 2 4
5 5,2 5,8,4,4,9 5
6 - - 6
7 2 - 7
8 5 1,9 8
9 9,5,8,0 0,9,0 9
X