Lo Dak Nong - Bảng Kết quả Lô tô Đắk Nông - XSDNO - SXDNO

XSDNO mở thưởng Thứ 7 ngày 23/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,8,9 6 0
1 - 7,9 1
2 - 5 2
3 5,7,4 7 3
4 7,6 3 4
5 5,9,2 3,5 5
6 6,0 4,6 6
7 3,1 0,4,3 7
8 8 8,0,9 8
9 8,1 5,0 9

Nhận kết quả xổ số Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DNO gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDNO Thứ 7, XS Đắk Nông 16/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 8 0
1 3,3,5 5,8 1
2 5,8,4 - 2
3 6 1,1 3
4 5 2 4
5 1,6,8 2,4,1 5
6 - 9,7,5,3,7 6
7 6,6 8 7
8 0,7,1 9,2,5 8
9 8,6 - 9

Lô XS Đắk Nông Thứ 7, SXDNO 09/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 - 0
1 4,4,2 7,6 1
2 2,9,3 2,1 2
3 - 8,2,9 3
4 - 7,6,1,6,1 4
5 7 9 5
6 4,6,4,1 7,6 6
7 4,6,1 5 7
8 3 - 8
9 3,5 0,2 9

Lô Đắk Nông Thứ 7, Xổ số DNO 02/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,1 8,3 0
1 1 1,0 1
2 4 4,4 2
3 0 - 3
4 2,2 2,7,7,5 4
5 4 - 5
6 7,9 7 6
7 4,6,4 6,8,9 7
8 0,7 9 8
9 7,8,9 0,9,6 9

Lô tô XSDNO Thứ 7, XSDNO 26/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,4 1,2,0 0
1 0 5,2 1
2 8,0,4,1 7,5 2
3 4,8,4,4 - 3
4 5 3,3,2,0,3 4
5 1,2 4 5
6 - 7 6
7 2,7,6 7 7
8 8 3,2,8 8
9 - - 9

Lô Đắk Nông Thứ 7, Sổ số Đắk Nông 19/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,8,5 - 0
1 - 8 1
2 3 6 2
3 9,9,3,5,3 0,2,3,3 3
4 8,5,8 6,5 4
5 4,6 4,3,0 5
6 4,2 5 6
7 - - 7
8 1,9 4,4,0 8
9 - 3,3,8 9

Lo SXDNO Thứ 7, SXDNO 12/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,8,8 7,7 0
1 6,3,9 7 1
2 3 3 2
3 9,2 1,2,9 3
4 7 9,7 4
5 - 7 5
6 9 1 6
7 0,5,0,1,4 4 7
8 - 0,0,0 8
9 4,3 6,3,1 9
X