Lo Dak Nong - Bảng Kết quả Lô tô Đắk Nông - XSDNO - SXDNO

XSDNO mở thưởng Thứ 7 ngày 15/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,4,2,7,3 - 0
1 5,9 - 1
2 6 0,7 2
3 8,7 5,9,9,0 3
4 9 0 4
5 3,7 1,6,8 5
6 5 0,2 6
7 2 5,0,3 7
8 5 3 8
9 3,3 1,4 9

Nhận kết quả xổ số Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DNO gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDNO Thứ 7, XS Đắk Nông 08/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 0,7,4 0
1 6 5,9,6,2,4 1
2 1,9 5 2
3 3 6,7,3 3
4 7,4,1,6,0 4,9 4
5 1,2 - 5
6 3,1 4,1 6
7 0,3 4 7
8 - - 8
9 1,4 2 9

Lô XS Đắk Nông Thứ 7, SXDNO 01/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 6,9,9 0
1 3 - 1
2 - 6 2
3 3,8,9,3 1,3,3,7 3
4 4 4,7 4
5 - 8 5
6 2,9,0,6 7,6 6
7 6,3,4 - 7
8 5,9 3,0 8
9 0,0 6,3,8 9

Lô Đắk Nông Thứ 7, Xổ số DNO 25/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 6 0
1 3 6,3 1
2 7,4 - 2
3 4,1 1 3
4 - 3,2 4
5 6,7 7,8 5
6 0,1 7,5 6
7 6,5,8 8,2,0,5 7
8 8,8,7,5 8,8,7 8
9 9 9 9

Lô tô XSDNO Thứ 7, XSDNO 18/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,2,4,1,5 8,4 0
1 8,5 0,3 1
2 5,4 0,0,5 2
3 8,1,6,7 - 3
4 0 0,2 4
5 2 2,1,0 5
6 - 7,3 6
7 7,6 7,3 7
8 0 3,1 8
9 - - 9

Lô Đắk Nông Thứ 7, Sổ số Đắk Nông 11/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,8 4,7,3,6 0
1 5,4,6,7,3 0,4,7 1
2 2,7 2 2
3 0,6 1 3
4 0,1 1 4
5 - 1 5
6 0 1,3 6
7 0,1 2,1,9 7
8 - 0 8
9 9,7 9 9

Lo SXDNO Thứ 7, SXDNO 04/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,6,2 - 0
1 - 2,6 1
2 5,1,9,9 0,0 2
3 8,4 - 3
4 9 7,3 4
5 5,6 9,6,2,7,5 5
6 5,1 0,5 6
7 4,5,7 7 7
8 - 3 8
9 5 4,2,2 9
X