Lo Dak Nong - Bảng Kết quả Lô tô Đắk Nông - XSDNO - SXDNO

XSDNO mở thưởng Thứ 7 ngày 17/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,5 2,3 0
1 6,4 - 1
2 0 - 2
3 7,0 - 3
4 9,8,6,4 1,4,9 4
5 7 0 5
6 7,9,8 1,4,0 6
7 8 5,6,3 7
8 8 7,8,4,6 8
9 4 6,4 9

Nhận kết quả xổ số Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DNO gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDNO Thứ 7, XS Đắk Nông 10/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,1 6,6,9 0
1 9,6 0 1
2 5,4 0,6 2
3 3 3,5,7 3
4 - 2,5 4
5 9,4,3 2,6 5
6 0,0,2,5 9,1 6
7 3 9 7
8 - - 8
9 6,0,7 1,5 9

Lô XS Đắk Nông Thứ 7, SXDNO 03/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,7 1,0,7 0
1 0,6,1 8,1,9 1
2 7,9 - 2
3 6,6 5,6 3
4 8 - 4
5 7,3 6 5
6 8,5,3 1,3,3 6
7 0 2,5,0 7
8 1 6,4 8
9 1 2 9

Lô Đắk Nông Thứ 7, Xổ số DNO 27/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,7,2 5,2,9,0 0
1 9,1 1 1
2 0 6,0 2
3 9,3 4,7,8,3 3
4 3,8 5 4
5 9,0,4 - 5
6 2 8 6
7 3 0 7
8 6,3 4 8
9 0 5,3,1 9

Lô tô XSDNO Thứ 7, XSDNO 20/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 5,3,9,1 0
1 8,0 - 1
2 7 5 2
3 5,0,8,6 7 3
4 4,8 4 4
5 2,0 3 5
6 7 3 6
7 8,3 6,2 7
8 9,9 7,1,0,3,4 8
9 0 8,8 9

Lô Đắk Nông Thứ 7, Sổ số Đắk Nông 13/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 6,2 0
1 3 3 1
2 7,0,6 8 2
3 1 1 3
4 9 0,7 4
5 7 9,7 5
6 0 2 6
7 8,4,8,5 5,9,2 7
8 2 7,9,9,7 8
9 5,8,7,8 4 9

Lo SXDNO Thứ 7, SXDNO 06/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,0,1 0,4 0
1 2 0 1
2 5 5,1 2
3 5 7,8 3
4 4,0 4 4
5 2,7,9 3,2 5
6 8 0,8 6
7 3 5 7
8 6,3 9,9,9,6 8
9 8,8,8 5 9
X