Lo Dak Nong - Bảng Kết quả Lô tô Đắk Nông - XSDNO - SXDNO

XSDNO mở thưởng Thứ 7 ngày 13/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 9 0
1 9,8,9 2 1
2 6,1 5 2
3 3 3,4 3
4 7,4,7,3 4,7,8 4
5 2 - 5
6 6 2,8,6 6
7 4 4,4 7
8 9,4,6 1 8
9 9,0 1,9,8,1 9

Nhận kết quả xổ số Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DNO gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDNO Thứ 7, XS Đắk Nông 06/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,6 - 0
1 3 6 1
2 - 6,5,6,7,7 2
3 8,3 3,1 3
4 6 - 4
5 2 6,0,8 5
6 5,1,2,2 4,0 6
7 8,2,9,2 - 7
8 9,5 9,7,3 8
9 8 7,8 9

Lô XS Đắk Nông Thứ 7, SXDNO 29/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 7 0
1 1,5 9,0,1 1
2 7,2,8 2,5 2
3 - 8 3
4 - - 4
5 5,5,8,2 7,5,5,6,1 5
6 6,5 9,6 6
7 5,0,8 2 7
8 3 5,7,2 8
9 6,1 - 9

Lô Đắk Nông Thứ 7, Xổ số DNO 22/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 4,6 0
1 9,3 4 1
2 6 0 2
3 4,4 5,1 3
4 9,5,0,1 8,3,3,7 4
5 3,8 4,8 5
6 7,0 7,2 6
7 4,6 6 7
8 4,5 5 8
9 - 1,4 9

Lô tô XSDNO Thứ 7, XSDNO 15/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3,3 0
1 - 4,7 1
2 2,8,5 4,2,7,4,8 2
3 0,0 5 3
4 2,1,2 8 4
5 3,9 2,6 5
6 5 7 6
7 6,2,1 - 7
8 4,9,2,9 2 8
9 - 8,5,8 9

Lô Đắk Nông Thứ 7, Sổ số Đắk Nông 08/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,6,6,7 9,6 0
1 8 0 1
2 8 - 2
3 3 5,3 3
4 9,5 7 4
5 8,6,3 9,6,4 5
6 0,5 5,0,0 6
7 9,4 0 7
8 - 5,2,1 8
9 0,5 7,4 9

Lo SXDNO Thứ 7, SXDNO 01/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,8 1,8 0
1 5,7,6,0,6,2 5 1
2 9 1 2
3 3,9 3 3
4 6,5 8 4
5 8,1 1,8,0,4 5
6 - 1,4,1 6
7 - 1 7
8 5,0,4 5,0 8
9 - 3,2 9
X