Lo Dak Nong - Bảng Kết quả Lô tô Đắk Nông - XSDNO - SXDNO

XSDNO mở thưởng Thứ 7 ngày 20/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,0 0,6 0
1 5 0 1
2 2,7,7 2,7 2
3 - 6,8 3
4 - 7 4
5 7,5,8,7 5,1 5
6 0,3 - 6
7 4,7,8,2 5,7,2,5,2 7
8 9,3 5,7 8
9 - 8 9

Nhận kết quả xổ số Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DNO gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDNO Thứ 7, XS Đắk Nông 13/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 - 0
1 3,8,7 4,8,0,6,2 1
2 2,2,1 2,6,2 2
3 5 1 3
4 1 - 4
5 - 3 5
6 2,1 8,9,7,9 6
7 8,6,7 1,7 7
8 6,1 7,1 8
9 6,6 - 9

Lô XS Đắk Nông Thứ 7, SXDNO 06/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 8 0
1 5,4,3 2 1
2 1 5 2
3 9 7,1 3
4 5 6,1 4
5 8,2,8 8,1,4 5
6 4,9,8 8,0 6
7 3 9 7
8 5,6,0 5,6,5 8
9 7 6,3 9

Lô Đắk Nông Thứ 7, Xổ số DNO 30/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,3 3,2,1 0
1 9,9,0,7 - 1
2 0 7 2
3 0 0 3
4 8,6 7 4
5 8 - 5
6 8 4 6
7 7,4,2 7,1 7
8 9,9 6,4,5,0 8
9 9 1,8,1,9,8 9

Lô tô XSDNO Thứ 7, XSDNO 23/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 4,8 0
1 1,5 1,5 1
2 7 8,7,8 2
3 9,4,8 - 3
4 0,5 3 4
5 5,1 5,4,1 5
6 - - 6
7 2,8 2 7
8 2,2,9,0 7,9,3 8
9 8 0,3,8 9

Lô Đắk Nông Thứ 7, Sổ số Đắk Nông 16/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,9,8 4 0
1 9,9 - 1
2 9 - 2
3 5 8 3
4 5,0 6,6 4
5 - 7,4,7,3,7 5
6 8,4,4 8 6
7 5,5,5 - 7
8 3,6 0,6,0 8
9 9 9,2,0,1,1 9

Lo SXDNO Thứ 7, SXDNO 09/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 6 0
1 5,1,1 7,1,0,1 1
2 - 6,3,8 2
3 7,2,6 9,7 3
4 - 9 4
5 8 8,1 5
6 2,0 3 6
7 3,1,9 3 7
8 5,2 5 8
9 3,4,9 9,7 9
X