App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Dak Nong - Bảng Kết quả Lô tô Đắk Nông - XSDNO - SXDNO

XSDNO mở thưởng Thứ 7 ngày 07/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,3,6,3 5,5 0
1 6,8 8,5 1
2 7 - 2
3 - 0,5,0 3
4 8 7,6 4
5 0,0,1,3 7 5
6 4 1,0 6
7 5,4,8 2 7
8 1 4,1,7 8
9 9 0,9 9

Nhận kết quả xổ số Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DNO gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDNO Thứ 7, XS Đắk Nông 30/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 6,8,3 0
1 9,5 5,9 1
2 - 3,6,7 2
3 2,0,4 0 3
4 - 3 4
5 5,7,5,1 8,5,5,1 5
6 0,2,9 8 6
7 2 5 7
8 5,0,6 - 8
9 1 1,6 9

Lô XS Đắk Nông Thứ 7, SXDNO 23/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,8,4 4,7 0
1 2 - 1
2 9 7,1,6 2
3 3 3,9,9 3
4 7,0 0,0 4
5 5,6 5 5
6 2 5 6
7 2,0 4 7
8 9,8,8 8,0,8 8
9 3,3 8,2 9

Lô Đắk Nông Thứ 7, Xổ số DNO 16/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,0,8 0 0
1 7 - 1
2 3,4 9 2
3 9,3 2,3,4,8,8 3
4 4,3 4,2 4
5 8 - 5
6 6 8,7,6 6
7 6,7 1,7 7
8 6,3,3 0,0,5 8
9 2 3 9

Lô tô XSDNO Thứ 7, XSDNO 09/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 9,4,8 0
1 6,8,1 1 1
2 2 2,8 2
3 - 9 3
4 0,8 6,9,5 4
5 8,6,4 6 5
6 4,5 1,5 6
7 - 0,9 7
8 2,0 5,1,4 8
9 0,4,3,7 - 9

Lô Đắk Nông Thứ 7, Sổ số Đắk Nông 02/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 8,7,6,6 7,9,6,2 1
2 1,3 4,3 2
3 8,2 8,2 3
4 2,4 4 4
5 - 8,8 5
6 1,8 1,1 6
7 1 8,1 7
8 3,5,7,5 3,1,6 8
9 1 - 9

Lo SXDNO Thứ 7, SXDNO 26/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 3,7,0,8 0
1 3,7 3,3 1
2 9 9,7 2
3 1,1,0,7 1 3
4 6,9 5 4
5 4,5 5 5
6 6 4,6,8 6
7 0,2 1,3 7
8 6,0 - 8
9 2 4,2 9
X