App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Dak Nong - Bảng Kết quả Lô tô Đắk Nông - XSDNO - SXDNO

XSDNO mở thưởng Thứ 7 ngày 28/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,8,3 1,2 0
1 0,1 1 1
2 0 - 2
3 9,8,3 0,3 3
4 5,8 5,9 4
5 4 4 5
6 6 6,8,8 6
7 7 7 7
8 9,6,6 0,0,3,4 8
9 4 8,3 9

Nhận kết quả xổ số Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DNO gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDNO Thứ 7, XS Đắk Nông 21/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,1,2 1,5,4 0
1 0 0,8 1
2 - 5,0,3 2
3 5,2 6,6 3
4 4,0 4 4
5 7,2,0,5 0,8,3,5 5
6 3,3 8 6
7 9 5 7
8 1,6,5 - 8
9 - 7 9

Lô XS Đắk Nông Thứ 7, SXDNO 14/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 4 0
1 8,3 9 1
2 7,7,2 3,2 2
3 2,8,6 1 3
4 5,0,5 8 4
5 7 4,4 5
6 7 3 6
7 8 5,2,2,6 7
8 9,4 7,3,1 8
9 1,9 8,9 9

Lô Đắk Nông Thứ 7, Xổ số DNO 07/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 4 0
1 5,4 5,6,7 1
2 - 3,5 2
3 6,2,9,5,7 6 3
4 0 8,1 4
5 2,1,7 1,3,0 5
6 3,6,1 7,3,6 6
7 6,1 5,3 7
8 4 - 8
9 - 3 9

Lô tô XSDNO Thứ 7, XSDNO 29/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 0,8 0
1 1,6 1,5,3 1
2 8 7,6,7,3 2
3 2,1 - 3
4 - 9,6 4
5 1 - 5
6 2,4 7,1 6
7 2,7,6,7,2 7,8,7 7
8 7,0 9,2 8
9 4,8 - 9

Lô Đắk Nông Thứ 7, Sổ số Đắk Nông 22/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 3 0
1 - 0 1
2 6,4,2 7,8,2 2
3 4,5,0 8,8 3
4 9 3,2 4
5 7,7 3 5
6 - 9,2 6
7 2,7,7 5,7,5,7 7
8 3,3,2 9 8
9 6,8 4 9

Lo SXDNO Thứ 7, SXDNO 15/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,3 3 0
1 1,5 1,9 1
2 6 9,9 2
3 3,4,0,4 5,3,9,4,0 3
4 5,3,8 3,3 4
5 3 4,1 5
6 - 2 6
7 7 7 7
8 - 0,4 8
9 3,2,2,1 - 9
X