Lo Dong Nai - Bảng Kết quả Lô tô Đồng Nai - XSDN - SXDN

XSDN mở thưởng Thứ 4 ngày 18/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 9,8,4,4 0
1 - 8,5 1
2 7 7,3 2
3 6,8,3,2 3 3
4 4,0,0 4,7 4
5 5,1 5 5
6 - 9,9,3 6
7 2,4 2 7
8 1,0 3 8
9 9,0,6,6 9 9

Nhận kết quả xổ số Đồng Nai, soạn XSDN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDN Thứ 4, XS Đồng Nai 11/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,0,8 0,1 0
1 5,0 9,4 1
2 5,3,6 - 2
3 6 2 3
4 9,4,1 4,6 4
5 - 0,2,1,8 5
6 8,4 3,7,2 6
7 6 - 7
8 5 0,6 8
9 9,1 9,4 9

Lô XS Đồng Nai Thứ 4, SXDN 04/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,4,2,8 - 0
1 6,8 0,8 1
2 4,5 0 2
3 4 6,6 3
4 5 3,2,6,0,9 4
5 5 4,2,5 5
6 4,3,3 7,1 6
7 6 - 7
8 1 0,1 8
9 9,4 9 9

Lô Đồng Nai Thứ 4, Xổ số DN 27/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 6,8 0
1 8,2,6,2 7,8 1
2 8 1,1 2
3 - 7 3
4 4,8,9 4,9 4
5 - - 5
6 8,0 7,1 6
7 1,3,6 - 7
8 8,1,9,0 1,8,4,6,2 8
9 4 4,8 9

Lô tô XSDN Thứ 4, XSDN 20/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,6,9,0 1,0 0
1 4,0 2 1
2 1 7,6 2
3 5 - 3
4 - 5,0,6,6,9,1 4
5 4,5 3,5 5
6 4,4,2 9,0,9 6
7 2 - 7
8 8 8 8
9 6,4,6 0 9

Lô Đồng Nai Thứ 4, Sổ số Đồng Nai 13/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 3,4 0
1 4,6,4 - 1
2 4 3 2
3 0,2 4,6,4 3
4 3,3,9,0,9 1,8,2,1 4
5 - 8 5
6 3 1 6
7 - 9,9 7
8 4,5 9,0 8
9 7,8,7 4,4 9

Lo SXDN Thứ 4, SXDN 06/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 2 0
1 4,8,8 - 1
2 0 9,3,4 2
3 6,9,2 0,4,6,4 3
4 3,3,2 1,9,8 4
5 7,9 - 5
6 3 3 6
7 - 5,8 7
8 7,4 1,1 8
9 4,2 5,3 9
X