Lo Dong Nai - Bảng Kết quả Lô tô Đồng Nai - XSDN - SXDN

XSDN mở thưởng Thứ 4 ngày 06/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 2,2,4,5 0
1 2,5 5,4 1
2 0,0,7,9 1 2
3 - 9 3
4 1,0 8,8,6 4
5 1,0 1,6 5
6 4,5 0 6
7 - 8,2,8 7
8 4,4,7,7 - 8
9 3 2 9

Nhận kết quả xổ số Đồng Nai, soạn XSDN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDN Thứ 4, XS Đồng Nai 30/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,2,8 9,9,5,5 0
1 3 4 1
2 9,5 0 2
3 4 6,7,1 3
4 7,5,1 3 4
5 0,0,9 4,2 5
6 3,7 - 6
7 3 0,4,6 7
8 - 0 8
9 0,0 2,5 9

Lô XS Đồng Nai Thứ 4, SXDN 23/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,2 7,7 0
1 5 - 1
2 - 0,4 2
3 - 7 3
4 6,5,7,2 - 4
5 6,9 4,0,1 5
6 8,7 5,9,4,8 6
7 3,0,8,0 6,4 7
8 8,6 8,6,7 8
9 6 5 9

Lô Đồng Nai Thứ 4, Xổ số DN 16/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,1,2 0,6 0
1 - 7,4,2,0,7 1
2 4,1,9 0 2
3 4,4 8,7 3
4 1,4 3,2,3,4 4
5 7 - 5
6 7,0 - 6
7 1,3,1 6,5 7
8 8,3 8 8
9 - 2 9

Lô tô XSDN Thứ 4, XSDN 09/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7,3 0
1 6,5 9,8,5 1
2 9,8,2 2 2
3 0,9 7,7 3
4 7 - 4
5 9,9,1 6,1 5
6 8,5 1 6
7 0,3,3 4 7
8 1 2,6 8
9 1 5,2,5,3 9

Lô Đồng Nai Thứ 4, Sổ số Đồng Nai 02/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,0 0 0
1 4,3,5,3 4,8 1
2 6 8,9 2
3 4,4 1,1 3
4 1 3,1,5,3 4
5 4 1 5
6 - 0,2 6
7 9,7 7 7
8 2,8,1 9,8 8
9 8,2 7 9

Lo SXDN Thứ 4, SXDN 25/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 8,8,1 0
1 6,0 5 1
2 2,8 2 2
3 - 5,4 3
4 7,3 - 4
5 1,3,9 6,8 5
6 5,6 9,1,6 6
7 7 7,4 7
8 0,0,9,5 2 8
9 6 5,0,8 9
X