Lo Dong Nai - Bảng Kết quả Lô tô Đồng Nai - XSDN - SXDN

XSDN mở thưởng Thứ 4 ngày 07/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 5,5,3 0
1 4 9,9,3 1
2 - 9,3 2
3 2,7,1,0,8 - 3
4 7,8 9,1,5 4
5 9,0,4,0 - 5
6 - 9,9 6
7 - 4,3 7
8 - 4,3 8
9 1,2,4,1,6,6 5 9

Nhận kết quả xổ số Đồng Nai, soạn XSDN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDN Thứ 4, XS Đồng Nai 31/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,0 0 0
1 - 0,3,8 1
2 7 8,4 2
3 3,8,1 3,8 3
4 2,7 8,6 4
5 9 9 5
6 9,4,8,6 6 6
7 - 2,4 7
8 2,4,3,1 3,6 8
9 5 5,6 9

Lô XS Đồng Nai Thứ 4, SXDN 24/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 0,1,9,4 0
1 8,4,0 - 1
2 - 6,4,6 2
3 6 5,5 3
4 2,0 5,6,1 4
5 4,5,7,3,3 5 5
6 2,4,2 3 6
7 8 5,9 7
8 - 7,1 8
9 0,7 - 9

Lô Đồng Nai Thứ 4, Xổ số DN 17/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 7 0
1 6,2 8,7 1
2 6 5,1,4 2
3 7 8,8,5 3
4 2,8 7 4
5 2,6,3 8 5
6 - 1,5,2 6
7 4,0,1 3 7
8 3,3,1,5 9,4 8
9 8 0 9

Lô tô XSDN Thứ 4, XSDN 10/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,1,7 2,1 0
1 7,0 0 1
2 3,0,8 0 2
3 - 2,5 3
4 5 7,7,6 4
5 3 4 5
6 4 7 6
7 8,4,6,4 1,8,8,0 7
8 7,7,9 2,7 8
9 - 8 9

Lô Đồng Nai Thứ 4, Sổ số Đồng Nai 03/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 - 0
1 4,5 2,2,0 1
2 1,1 6,7,3 2
3 2,3 3 3
4 7 9,7,1 4
5 5,9,8 7,5,7,1 5
6 2 - 6
7 5,4,5,2 9,4 7
8 - 5 8
9 4,7 5 9

Lo SXDN Thứ 4, SXDN 26/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,0 1,2,0 0
1 0 5,8,6,7 1
2 2,5,0 2 2
3 7,9,3 3,0 3
4 - - 4
5 1 2,6 5
6 1,5 - 6
7 8,1 3 7
8 1,9 7,9 8
9 9,8 9,8,3 9
X