Lo Dong Nai - Bảng Kết quả Lô tô Đồng Nai - XSDN - SXDN

XSDN mở thưởng Thứ 4 ngày 20/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 4,5 0
1 8,4,6 3,0,8 1
2 5 8,5 2
3 9,1,3 6,3 3
4 4,0 4,8,1 4
5 0,2 2 5
6 3,7,7 1 6
7 - 6,6 7
8 4,2,1 1 8
9 - 3 9

Nhận kết quả xổ số Đồng Nai, soạn XSDN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDN Thứ 4, XS Đồng Nai 13/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,4 4,3,1 0
1 1,0 1,5,3,6 1
2 - 3 2
3 2,3,0,4,3,1 3,3 3
4 0 3,0 4
5 1 8,8 5
6 1 - 6
7 9 - 7
8 5,5 9,9 8
9 8,8 0,7 9

Lô XS Đồng Nai Thứ 4, SXDN 06/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,6 - 0
1 - 5,4 1
2 5 4,6 2
3 8,7 - 3
4 1,2,8 5 4
5 1,4,6 9,2 5
6 7,2,7 0,5 6
7 - 9,6,9,9,6,3 7
8 - 0,3,4 8
9 7,5,7,7 - 9

Lô Đồng Nai Thứ 4, Xổ số DN 30/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 2,2 0
1 7,1,4 1 1
2 0,0 - 2
3 7,6,4 4,5 3
4 3 8,3,1 4
5 3 - 5
6 7,8,8 3 6
7 8 6,3,1,9 7
8 4 6,7,6 8
9 7,9,9 9,9 9

Lô tô XSDN Thứ 4, XSDN 23/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,8 3,6 0
1 - - 1
2 8,3 3,0 2
3 2,0,8,6,7 2,7 3
4 6 - 4
5 7,9,9 6 5
6 5,0,8 4,9,3 6
7 3 5,3 7
8 - 2,3,0,6 8
9 6 5,5 9

Lô Đồng Nai Thứ 4, Sổ số Đồng Nai 16/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,5 7 0
1 8,9 2,2 1
2 1,4,4,1,3,7,4 8 2
3 4 2,9 3
4 7 2,3,8,2,2 4
5 - 0 5
6 - - 6
7 7,0 7,2,4 7
8 4,2 1 8
9 3 0,1 9

Lo SXDN Thứ 4, SXDN 09/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,4,2 8,7 0
1 7 8,5 1
2 - 9,8,0 2
3 - - 3
4 4,4 4,0,4 4
5 1 9,8 5
6 9 7 6
7 8,6,0 0,1 7
8 0,1,5,9,2 7 8
9 5,2 8,6 9
X