Lo Dong Nai - Bảng Kết quả Lô tô Đồng Nai - XSDN - SXDN

XSDN mở thưởng Thứ 4 ngày 10/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,5 9 0
1 9,3,5 4,4,7 1
2 2,3 2 2
3 7 1,8,2 3
4 1,1,4 4 4
5 - 7,6,8,1,0 5
6 5 - 6
7 5,9,1 3,0 7
8 5,3 - 8
9 0 1,7 9

Nhận kết quả xổ số Đồng Nai, soạn XSDN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDN Thứ 4, XS Đồng Nai 03/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 8,7,7 0
1 5,7 2,6 1
2 7,9,1,4 6 2
3 6 7 3
4 7,5 2,6 4
5 - 1,4 5
6 1,4,6,2 8,6,3 6
7 3,0,0 2,4,1 7
8 0,6 - 8
9 - 2 9

Lô XS Đồng Nai Thứ 4, SXDN 26/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,8,4 8 0
1 5 0,8,5 1
2 6 3,8,3,5,5 2
3 2,8,2 4,7 3
4 3,6 0 4
5 2,1,2 1 5
6 - 2,4 6
7 3 9 7
8 0,2,1 3,0 8
9 7 - 9

Lô Đồng Nai Thứ 4, Xổ số DN 19/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,8,6 4,2 0
1 9 3,8,7 1
2 9,6,0 8,8 2
3 1,4,9 0 3
4 0 3 4
5 7 - 5
6 - 2,0 6
7 7,1 7,5 7
8 2,2,9,1 0 8
9 - 1,2,8,3 9

Lô tô XSDN Thứ 4, XSDN 12/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,7,9,3 7,3 0
1 4 3,2 1
2 9,1 - 2
3 9,1,0,7 8,0 3
4 4 1,7,4 4
5 7 - 5
6 9 - 6
7 0,4 0,0,5,3 7
8 3 - 8
9 9 2,6,3,9,0 9

Lô Đồng Nai Thứ 4, Sổ số Đồng Nai 05/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,7,3 - 0
1 - 0,2,3,9 1
2 1 4,7 2
3 1,9 0,4,5 3
4 2,3,4 5,4 4
5 4,3,6 9 5
6 9 5 6
7 2 0 7
8 8 9,8 8
9 5,8,1 6,3 9

Lo SXDN Thứ 4, SXDN 29/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 4 0
1 3,5 5,2 1
2 5,1 6,3,6 2
3 2 1,8,7,5 3
4 0 0,7 4
5 6,1,5,3 9,1,2,8,5 5
6 2,2 5 6
7 4,3 - 7
8 3,5 - 8
9 5 - 9
X