Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Dong Nai - Bảng Kết quả Lô tô Đồng Nai - XSDN - SXDN

XSDN mở thưởng Thứ 4 ngày 25/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 2 0
1 - 7 1
2 0 - 2
3 6 - 3
4 8,8,7 - 4
5 6,6 8 5
6 6,6 6,5,6,5,9,3 6
7 1,9,8 0,4 7
8 8,5,9 4,8,4,7 8
9 6,9 7,9,8 9

Nhận kết quả xổ số Đồng Nai, soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DN gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDN Thứ 4, XS Đồng Nai 18/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,3 5,6 0
1 6,9 9 1
2 6,9,8 7 2
3 - 9,7,0,6,6 3
4 - - 4
5 0 0 5
6 6,0,3,3 2,6,1 6
7 3,2,7,9 7 7
8 - 2 8
9 3,1 2,1,7 9

Lô XS Đồng Nai Thứ 4, SXDN 11/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,2,4 1 0
1 0 2,3 1
2 6,1 8,0 2
3 1 8,4,5,5 3
4 4,3,9 4,0,7,0 4
5 3,3 - 5
6 - 2,7 6
7 9,4,6 8 7
8 2,7,3 - 8
9 - 7,4 9

Lô Đồng Nai Thứ 4, Xổ số DN 04/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 - 0
1 - 4,4,4,3 1
2 3,3,4,2 2 2
3 6,1 2,2,8,9 3
4 4,1,1,8,1 4,7,8,2 4
5 - 9,0 5
6 - 3 6
7 4 8 7
8 7,4,3 4 8
9 5,3 - 9

Lô tô XSDN Thứ 4, XSDN 26/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,4,1,7 3,6 0
1 - 7,0,7 1
2 7 6,4 2
3 0,9 - 3
4 2 0 4
5 7,6,8 - 5
6 6,6,0,2 6,6,5 6
7 1,7,1 5,7,2,0 7
8 - 5 8
9 - 0,3 9

Lô Đồng Nai Thứ 4, Sổ số Đồng Nai 19/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 9,1 0
1 2,8,1,7,0,6 1 1
2 - 1,9 2
3 3,9 9,3,6,6 3
4 - - 4
5 - - 5
6 8,7,8,3,3 1 6
7 8 6,1,0 7
8 - 1,6,7,6 8
9 2,3,0 3 9

Lo SXDN Thứ 4, SXDN 12/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,2 6,2 0
1 7 7,7,4 1
2 0,5,5,6 0 2
3 4 6,4,5 3
4 7,3,1 3 4
5 8,3 2,2 5
6 0,3 9,2 6
7 1,1 4,1 7
8 - 0,5 8
9 6 - 9
X