Lo Dong Nai - Bảng Kết quả Lô tô Đồng Nai - XSDN - SXDN

XSDN mở thưởng Thứ 4 ngày 15/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 0,7 0
1 9 5,4,8,7,3 1
2 - 9,8 2
3 8,1 7 3
4 1,7 - 4
5 1 6,7 5
6 5,7 8 6
7 3,1,7,5,0 6,7,4 7
8 1,6,2 3 8
9 2 1 9

Nhận kết quả xổ số Đồng Nai, soạn XSDN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDN Thứ 4, XS Đồng Nai 08/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,1 3,7 0
1 4,8 0,8,8 1
2 2,7 2,5,4,8 2
3 0 6,6 3
4 2 1,9 4
5 2 8 5
6 3,3 - 6
7 0 2,8 7
8 1,5,1,2,7 0,1 8
9 4 - 9

Lô XS Đồng Nai Thứ 4, SXDN 01/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,9 9 0
1 4 6,6 1
2 2 3,2 2
3 5,2,8 7 3
4 - 1,9 4
5 - 0,3,8 5
6 1,7,1 - 6
7 3 8,8,8,6 7
8 7,5,7,7 3 8
9 0,9,4 9,0 9

Lô Đồng Nai Thứ 4, Xổ số DN 24/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,8 3,3 0
1 9,5,3 - 1
2 - 3 2
3 9,2,3,6,0,0 0,3,1 3
4 6,6 - 4
5 8 1,6 5
6 5 4,4,3,7 6
7 6 9 7
8 8 8,5,0 8
9 7 3,1 9

Lô tô XSDN Thứ 4, XSDN 17/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,1 8,5,1,1,7,9 0
1 4,0,0 2,2,0 1
2 1,8,1,3,6 7,4 2
3 9,3 2,3 3
4 2 1 4
5 0 - 5
6 - 0,2 6
7 2,0 - 7
8 0 2 8
9 0 3 9

Lô Đồng Nai Thứ 4, Sổ số Đồng Nai 10/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,9 8 0
1 - 6,5,7,4 1
2 4 4 2
3 5 6,6 3
4 2,1 6,2,9 4
5 1 3,8 5
6 1,4,3,9,3 - 6
7 1,7 0,7 7
8 0,9,5 - 8
9 4 6,8,0 9

Lo SXDN Thứ 4, SXDN 03/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,7 1 0
1 7,0,1 1 1
2 - 3,7,9 2
3 2,5,5 4,8 3
4 5,3 0,8 4
5 7 3,4,3 5
6 6,7 6 6
7 2 1,5,6,0 7
8 8,4,3 8 8
9 2 - 9
X