Lo Dong Nai - Bảng Kết quả Lô tô Đồng Nai - XSDN - SXDN

XSDN mở thưởng Thứ 4 ngày 11/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 6,1,7 0
1 6,0,3 - 1
2 4,6 6,7,7 2
3 9 1 3
4 5 2 4
5 7 4 5
6 7,2,7,0 1,2 6
7 9,2,0,2 6,6,8,5 7
8 8,7 8 8
9 - 7,3 9

Nhận kết quả xổ số Đồng Nai, soạn XSDN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDN Thứ 4, XS Đồng Nai 04/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 9 0
1 8 8,4,8 1
2 8 - 2
3 8,4,7 9,6 3
4 1,5,8 7,3 4
5 9 4 5
6 8,3 7 6
7 4,6 3,0 7
8 1,1 2,3,1,6,4 8
9 3,0 5 9

Lô XS Đồng Nai Thứ 4, SXDN 28/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,4 8,0,5,4,3,1,9,6 0
1 2,7,0 5,5 1
2 - 1,7 2
3 0 - 3
4 0 0 4
5 0,1,1 - 5
6 6,0 6,7 6
7 6,2,9 8,1 7
8 0,7 - 8
9 0 7 9

Lô Đồng Nai Thứ 4, Xổ số DN 21/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 1,1,2 0
1 5,0,3,0 - 1
2 4,0 5 2
3 7 4,9,1 3
4 3,6,4 2,7,9,7,7,4 4
5 2 1,6 5
6 5 4,8 6
7 4,4,4 3 7
8 6 - 8
9 3,4 - 9

Lô tô XSDN Thứ 4, XSDN 14/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,3 3 0
1 3 3 1
2 6,5,7 - 2
3 0,1,9,5 4,0,0,8,1 3
4 3 5 4
5 4,5 8,2,5,3 5
6 7 2 6
7 8 6,2 7
8 5,3 7,9 8
9 8 3 9

Lô Đồng Nai Thứ 4, Sổ số Đồng Nai 07/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 - 0
1 1,5 1,7 1
2 3,6 9,9 2
3 - 2,5,4 3
4 9,4,3 4,6,8 4
5 3,6 0,1 5
6 7,4 7,5,2 6
7 1,6 6 7
8 4,8 8 8
9 2,2 4 9

Lo SXDN Thứ 4, SXDN 31/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7,8 0
1 1,1 1,1 1
2 6,2 6,2 2
3 6,9 4,4 3
4 3,3 8 4
5 9 9,9 5
6 2 3,2 6
7 0 8 7
8 7,0,4 9 8
9 5,5,8,9 3,9,5 9
X