Lo Dong Nai - Bảng Kết quả Lô tô Đồng Nai - XSDN - SXDN

XSDN mở thưởng Thứ 4 ngày 19/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,9 6 0
1 6 2,3 1
2 1,6 5 2
3 5,1 9 3
4 8,9 9 4
5 2 6,3 5
6 5,0,6,7 6,2,1 6
7 7 0,6,7 7
8 - 9,4 8
9 8,3,4 0,4 9

Nhận kết quả xổ số Đồng Nai, soạn XSDN gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDN Thứ 4, XS Đồng Nai 12/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,1 - 0
1 3 7,8,0,6 1
2 6,7,9,5 3,7,7,8 2
3 2 1,6,5 3
4 4 0,4,9 4
5 3 2 5
6 1,3 2 6
7 1,2,2 2 7
8 1,2 - 8
9 4 2 9

Lô XS Đồng Nai Thứ 4, SXDN 05/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,5 - 0
1 1 6,1,5 1
2 6,9,5,2 7,5,9,9,8,7,2 2
3 - - 3
4 - - 4
5 2,1 0,2 5
6 7,1 7,2,7 6
7 6,6,2,2 6,0 7
8 2 - 8
9 2,2 2 9

Lô Đồng Nai Thứ 4, Xổ số DN 29/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 7,9 0
1 4,5 9 1
2 2,6,7 9,6,2,8 2
3 8 - 3
4 - 0,5,1,8 4
5 5,4 5,1,6 5
6 2,5 2 6
7 0,7 7,2 7
8 2,4 3 8
9 2,1,0 - 9

Lô tô XSDN Thứ 4, XSDN 22/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 - 0
1 9,1,2 1 1
2 5 9,7,1 2
3 - 8,7,4,9 3
4 3 9,6,6,8 4
5 - 2 5
6 4,4 - 6
7 2,7,3 7 7
8 3,4 9 8
9 2,4,9,8,3 0,1,9 9

Lô Đồng Nai Thứ 4, Sổ số Đồng Nai 15/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,8,0,2 0,8 0
1 3,4 2 1
2 1 5,0 2
3 - 8,1 3
4 9,5,6 1 4
5 8,7,2 9,4 5
6 - 4 6
7 - 5,9,8 7
8 3,0,7 0,5 8
9 5,7 0,4 9

Lo SXDN Thứ 4, SXDN 08/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 7,6,3 0
1 5 - 1
2 8,6,8,6 3 2
3 2,0 4,8,7,0,9 3
4 3 9,6 4
5 - 6,1 5
6 5,4,0 2,2 6
7 7,0,3 7 7
8 3 2,2 8
9 4,3 - 9
X