Lo Dong Thap - Bảng Kết quả Lô tô Đồng Tháp - XSDT - SXDT

XSDT mở thưởng Thứ 2 ngày 14/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 9 0
1 1 8,1,4,2 1
2 1 7 2
3 8 5,9 3
4 1 7,8,9 4
5 3 8,9 5
6 7,9,9 7 6
7 2,4,6 6 7
8 1,4,5 3 8
9 0,4,5,3 6,6 9

Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDT Thứ 2, XS Đồng Tháp 07/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 2,4,9,6 0
1 2,5 - 1
2 0 9,3,1 2
3 9,2,9 8 3
4 0 9 4
5 - 9,9,1 5
6 7,0 9 6
7 - 6 7
8 3 9 8
9 2,5,5,8,0,6,4 3,3,0 9

Lô XS Đồng Tháp Thứ 2, SXDT 30/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,2 - 0
1 7,9,4,9 3 1
2 4,7 3,0 2
3 7,1,2 7,9 3
4 5,8 2,1 4
5 - 4 5
6 9 - 6
7 3,9 3,1,2,8 7
8 7 0,4 8
9 3 7,1,6,1 9

Lô Đồng Tháp Thứ 2, Xổ số DT 23/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,3,6,4 3,3,9 0
1 9,3,6 - 1
2 8 - 2
3 0,0 1,0 3
4 9 0 4
5 - 8,6 5
6 6,5,9 6,0,0,1,8 6
7 - - 7
8 5,9,6 2 8
9 0 1,8,6,4 9

Lô tô XSDT Thứ 2, XSDT 16/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 1,3 0
1 9,0,5,5 3 1
2 5 3,6 2
3 2,1,3,4,0 3,9 3
4 5,7 7,3 4
5 8 4,2,1,1 5
6 2 - 6
7 4 4 7
8 8 5,8 8
9 3 1,0 9

Lô Đồng Tháp Thứ 2, Sổ số Đồng Tháp 09/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 7,6,8,6 0
1 - 6 1
2 6 - 2
3 3,9 3 3
4 8,4 9,4,8 4
5 9 9 5
6 1,0,6,9,0 6,2 6
7 0 - 7
8 0,4,8 0,4,8 8
9 5,4 5,3,6 9

Lo SXDT Thứ 2, SXDT 02/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,5 6,5,4 0
1 7,4 - 1
2 5 8 2
3 9,4 6,9 3
4 0 8,3,1 4
5 8,0,6 7,0,2 5
6 3,0 9,5 6
7 5 0,1 7
8 4,2 5 8
9 6,3 3 9
X