Lo Dong Thap - Bảng Kết quả Lô tô Đồng Tháp - XSDT - SXDT

XSDT mở thưởng Thứ 2 ngày 10/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 7,1,1 1,7,8,1 1
2 - 9,7 2
3 6,6 6 3
4 - 5 4
5 4,9 6 5
6 5,7,3 9,3,3 6
7 2,8,1,7 9,1,6,7 7
8 1 7 8
9 7,2,6 5 9

Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDT Thứ 2, XS Đồng Tháp 03/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,2 6 0
1 - 3,2 1
2 3,1 3,4,0 2
3 1,2,6 9,2 3
4 2,4 9,4 4
5 7 6,6,8,8 5
6 5,5,0 3 6
7 - 5 7
8 5,5 0 8
9 9,3,4 9 9

Lô XS Đồng Tháp Thứ 2, SXDT 27/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 - 0
1 - 3 1
2 5,6,2 3,5,8,2 2
3 2,1,5 5 3
4 - 6 4
5 2,3,7 8,2,3,9 5
6 9,7,4 7,2 6
7 6 6,5 7
8 5,2,9 - 8
9 5 6,8,0 9

Lô Đồng Tháp Thứ 2, Xổ số DT 20/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3,6 0
1 9,6,3 7,6 1
2 - - 2
3 0,4 8,1,7 3
4 - 3,9,8 4
5 6,9,9,8 - 5
6 1,0 5,1 6
7 1,8,3 9 7
8 4,3 7,5 8
9 4,7 5,1,5 9

Lô tô XSDT Thứ 2, XSDT 13/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,7 5,6 0
1 6,4,2 4 1
2 - 3,8,1 2
3 7,5,2 4 3
4 1,9,3 0,1 4
5 0 3,7 5
6 7,8,0 1 6
7 5 3,6,0 7
8 2 6 8
9 9 4,9 9

Lô Đồng Tháp Thứ 2, Sổ số Đồng Tháp 06/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 7,4 0
1 1,3,9 9,6,1 1
2 - 9 2
3 5 8,8,1 3
4 0 - 4
5 5 6,3,7,0,5 5
6 8,5,1 7,9 6
7 6,0,5 - 7
8 3,3 6 8
9 2,1,6 1 9

Lo SXDT Thứ 2, SXDT 29/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 8 0
1 - 2,3,5,3 1
2 9,1,7,4 3 2
3 1,2,5,7,1 8 3
4 - 2 4
5 9,1 7,3 5
6 - 8,7 6
7 5,6 2,3,9 7
8 3,0,6 0 8
9 7 2,5 9
X