Lo Dong Thap - Bảng Kết quả Lô tô Đồng Tháp - XSDT - SXDT

XSDT mở thưởng Thứ 2 ngày 15/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,9 2,7,6,5,3 0
1 - 7,5 1
2 7,0,2 2,7 2
3 7,0,9 5 3
4 - 5 4
5 3,4,7,0,1,5 0,5 5
6 0 - 6
7 0,2,1 2,3,5 7
8 - - 8
9 - 3,0 9

Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDT Thứ 2, XS Đồng Tháp 08/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,4,3,8 4,5 0
1 9,3,3,7 0,7,5 1
2 - 8,6 2
3 - 1,1,0 3
4 0 0 4
5 0,1 6,9 5
6 5,2 8 6
7 1 1 7
8 2,6 9,0 8
9 8,5 1 9

Lô XS Đồng Tháp Thứ 2, SXDT 01/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,9 4,8 0
1 8,9,7 5,7 1
2 4 5 2
3 3 9,3,5 3
4 0 2,7 4
5 1,7,7,2,3 9 5
6 - - 6
7 1,4 5,5,1 7
8 0 1 8
9 5,3 1,0,0 9

Lô Đồng Tháp Thứ 2, Xổ số DT 25/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 - 0
1 9 3,7 1
2 6,2,8,3 3,2,5 2
3 1,7,9,2,4 8,2 3
4 - 3 4
5 5,2,7 5 5
6 - 2,8 6
7 1 8,3,5 7
8 6,7,3 0,2 8
9 - 1,3 9

Lô tô XSDT Thứ 2, XSDT 18/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,1 9,2,2 0
1 4 0,3 1
2 0,5,0 9,5 2
3 6,8,8,1 - 3
4 - 8,1 4
5 6,2 8,6,7,2 5
6 5 5,3,0 6
7 5 - 7
8 5,4 3,3 8
9 0,2 - 9

Lô Đồng Tháp Thứ 2, Sổ số Đồng Tháp 11/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 6,8 0
1 2,8,8,4 5,3 1
2 - 6,1,7,5 2
3 7,1 4,8,4 3
4 3,3 1 4
5 1,2,7 - 5
6 2,0,9 - 6
7 2 3,9,5 7
8 3,0 1,1 8
9 7 6 9

Lo SXDT Thứ 2, SXDT 04/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7,1,8,4 0
1 0 - 1
2 3 5 2
3 4 2 3
4 4,6,6,0 4,8,3 4
5 8,2,8,7 - 5
6 6,9 4,6,4 6
7 0,8,7 7,5 7
8 4,0 5,7,5 8
9 - 6 9
X