Lo Dong Thap - Bảng Kết quả Lô tô Đồng Tháp - XSDT - SXDT

XSDT mở thưởng Thứ 2 ngày 19/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 - 0
1 6,2,8 - 1
2 4,7,9 1 2
3 8 - 3
4 4 2,4,0 4
5 - - 5
6 6 6,1 6
7 8 8,2 7
8 7,9 7,3,1 8
9 9 9,8,2 9

Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDT Thứ 2, XS Đồng Tháp 12/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 8,7,3 0
1 7,5,8,9 9,7,8 1
2 4,8 4,4 2
3 0 - 3
4 2,2 2 4
5 - 1 5
6 - - 6
7 1,0,9 1,0 7
8 0,9,1 9,2,1 8
9 8,1 8,1,7 9

Lô XS Đồng Tháp Thứ 2, SXDT 05/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 - 0
1 6 5,0,5 1
2 8 9 2
3 7 6 3
4 9 9,9 4
5 1,9,9,1 9,9,8 5
6 3 1 6
7 - 3,9 7
8 5 2 8
9 5,5,2,9,4,4,7 5,9,5,4 9

Lô Đồng Tháp Thứ 2, Xổ số DT 29/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 8 0
1 1 1,7,0 1
2 9,5,6 6 2
3 9,6 6 3
4 4,4,6 4,4,9 4
5 8,8 2 5
6 3,2 2,4,3 6
7 1 8 7
8 7,0 5,5 8
9 4 3,2 9

Lô tô XSDT Thứ 2, XSDT 22/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,9,7,7 2,9 0
1 3,9,8 7 1
2 0,2,9 0,7,2 2
3 9,7 1 3
4 8 8 4
5 - 7 5
6 - - 6
7 2,1,5 0,0,3 7
8 4 4,1 8
9 0 0,3,1,2 9

Lô Đồng Tháp Thứ 2, Sổ số Đồng Tháp 15/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 2 0
1 - 3,5,9 1
2 9,2,6,4,6,0 2,7,7 2
3 7,1,5 - 3
4 7 8,2 4
5 1,8 3 5
6 8,7 2,2 6
7 2,2 3,4,6 7
8 4 6,5 8
9 1 2 9

Lo SXDT Thứ 2, SXDT 08/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,8 7,2 0
1 - 0,8 1
2 3,0,7 7 2
3 - 2,9 3
4 - 9 4
5 8 7,6,9 5
6 5 8 6
7 0,5,2,7,8,7 7,7,2 7
8 1,6 0,7,5 8
9 3,5,4 - 9
X