App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Dong Thap - Bảng Kết quả Lô tô Đồng Tháp - XSDT - SXDT

XSDT mở thưởng Thứ 2 ngày 25/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,5,5,4,6,6,3 9 0
1 - 6 1
2 - - 2
3 - 9,7,5,0 3
4 - 0,8 4
5 3 8,0,0,7,8 5
6 1 0,0 6
7 3,5 8,9 7
8 7,5,4,5 - 8
9 3,7,0 0 9

Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDT Thứ 2, XS Đồng Tháp 18/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,0,7 2,0,5,4 0
1 7,8 - 1
2 0,5 7,0,7 2
3 8 - 3
4 0 8,8 4
5 9,0,8 9,8,2 5
6 - - 6
7 2,2 1,0 7
8 4,4,5 1,3,5 8
9 5 5 9

Lô XS Đồng Tháp Thứ 2, SXDT 11/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,6,9 9,6 0
1 - 5 1
2 9 8 2
3 - 0 3
4 5 7,6 4
5 1,7,6 8,4 5
6 7,9,4,0 0,5,7 6
7 4,6 6,5 7
8 5,2 9 8
9 8,0 6,2,0 9

Lô Đồng Tháp Thứ 2, Xổ số DT 04/05/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,2,9 6,4 0
1 6 - 1
2 - 5,0,8,0,6 2
3 - 7 3
4 0 7 4
5 2,5,7 6,5 5
6 5,2,0,8 1 6
7 8,4,3,7 7,5 7
8 2,9 7,6 8
9 - 8,0 9

Lô tô XSDT Thứ 2, XSDT 30/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 1,7 0
1 0,8,1 1,4 1
2 6,6 6 2
3 5,8 6 3
4 1 9,7,6 4
5 7 3 5
6 2,3,4 2,2 6
7 8,0,4 8,5 7
8 7 1,7,3 8
9 4 0 9

Lô Đồng Tháp Thứ 2, Sổ số Đồng Tháp 23/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,3 2,4 0
1 3,3 7,4 1
2 0,3 5 2
3 3 0,9,1,0,2,3,1 3
4 9,0,8,1 9 4
5 2 9 5
6 - 7 6
7 1,6 - 7
8 8 8,4 8
9 3,5,4 4 9

Lo SXDT Thứ 2, SXDT 16/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,5 9,6,9 0
1 - 8,5,5 1
2 5,2 2 2
3 - 5 3
4 - 0 4
5 3,1,1 8,2,8,9,0 5
6 0 8,7,7 6
7 6,9,6 - 7
8 5,6,1,5 - 8
9 0,5,0 7 9
X