Lo Dong Thap - Bảng Kết quả Lô tô Đồng Tháp - XSDT - SXDT

XSDT mở thưởng Thứ 2 ngày 18/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,9 3 0
1 3,2 8,2 1
2 8,1 4,1 2
3 0,4 9,9,1,5 3
4 8,2 7,3 4
5 9,3 7,8 5
6 - - 6
7 5,4 - 7
8 1,5 4,2 8
9 3,3 0,5,0 9

Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDT Thứ 2, XS Đồng Tháp 11/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,6 8 0
1 9,6 0,2 1
2 7,8,2,1 7,2 2
3 - 6 3
4 6 - 4
5 - 6 5
6 3,7,5 0,1,4 6
7 8,2,9 9,2,6 7
8 0,8 7,2,8 8
9 7 1,7 9

Lô XS Đồng Tháp Thứ 2, SXDT 04/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,7 4,0 0
1 - 6,7,9 1
2 - 4 2
3 3,9,4 3 3
4 2,0,9 3 4
5 6 7,9 5
6 7,8,1 5 6
7 5,1 6,0 7
8 9 9,6 8
9 8,5,1 3,4,8 9

Lô Đồng Tháp Thứ 2, Xổ số DT 28/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,0,8 2,0,8,4 0
1 2 4 1
2 0,8,4 6,1 2
3 3,3 3,5,3 3
4 1,8,0 2 4
5 3,9 7 5
6 2 - 6
7 5 - 7
8 9,0 2,4,0 8
9 - 8,0,5 9

Lô tô XSDT Thứ 2, XSDT 21/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,9 2,5,8 0
1 3 4,7,9 1
2 0,2,3 2 2
3 5 2,0,1 3
4 1,8 - 4
5 8,0 3,8 5
6 6 6 6
7 1,9,7 7 7
8 5,0 5,4 8
9 1 0,7 9

Lô Đồng Tháp Thứ 2, Sổ số Đồng Tháp 14/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,3,4 - 0
1 7,6,2,8,4 2,3,7,5,6 1
2 1,3 0,1 2
3 1 2,4,0 3
4 3 8,1,0 4
5 1 - 5
6 6,1 6,1 6
7 1 1 7
8 4,9 1 8
9 - 8 9

Lo SXDT Thứ 2, SXDT 07/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,0 0 0
1 3,7 9,5,5 1
2 - 3,4 2
3 2,6 1,4 3
4 5,3,2 5 4
5 8,4,1,1 4 5
6 - 0,7,3,7 6
7 6,6 1 7
8 9,8 5,8 8
9 1 8 9
X