App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Dong Thap - Bảng Kết quả Lô tô Đồng Tháp - XSDT - SXDT

XSDT mở thưởng Thứ 2 ngày 09/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 8,5,3,0 0
1 9,1 2,1 1
2 5,4,8,1 3 2
3 6,2,0 4 3
4 3 2 4
5 9,0,5,5 2,9,5,5 5
6 - 3,8 6
7 - - 7
8 6,0 2 8
9 5 1,5 9

Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDT Thứ 2, XS Đồng Tháp 02/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 - 0
1 1 1 1
2 3 9,6 2
3 4,9 6,9,2 3
4 5 7,0,3 4
5 - 8,4 5
6 3,2 9,8,9 6
7 4 9 7
8 5,6 9,9 8
9 8,8,3,2,7,6,6 3 9

Lô XS Đồng Tháp Thứ 2, SXDT 25/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,4,5 6,5 0
1 6 2 1
2 1 3 2
3 6,2 7 3
4 5,6 9,0 4
5 0,7 4,0 5
6 0,7 3,1,4,0 6
7 9,7,3 5,6,7 7
8 - - 8
9 4,9 7,9 9

Lô Đồng Tháp Thứ 2, Xổ số DT 18/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 8,5 0
1 7 6,9 1
2 2,8 2 2
3 - 9,9 3
4 4 4,0 4
5 5,0 5 5
6 1,6 8,7,6 6
7 6,8 1,8 7
8 8,0,6,7 8,2,7 8
9 3,1,3 - 9

Lô tô XSDT Thứ 2, XSDT 11/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,1 9,3 0
1 - 6,0 1
2 3,9,9,4,2 2 2
3 0 6,2 3
4 - 7,5,2,9 4
5 4 - 5
6 3,1 - 6
7 4 - 7
8 9,8 9,8,0 8
9 9,0,8,4 9,8,2,2 9

Lô Đồng Tháp Thứ 2, Sổ số Đồng Tháp 04/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 6,6,8,9,6 0
1 - 3,9,9,7 1
2 7 - 2
3 1 - 3
4 7 - 4
5 8,5 0,6,5 5
6 0,0,5,6,0 8,8,6 6
7 1 4,2 7
8 6,0,6 5 8
9 1,1,0 - 9

Lo SXDT Thứ 2, SXDT 28/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 3,3,5,1,4 0
1 8,6,0 7,3 1
2 - 3 2
3 9,0,2,0,5,1 5,9,0 3
4 0,5 7 4
5 3,0 8,3,4 5
6 - 1 6
7 4,1 - 7
8 5 1 8
9 3 3 9
X