Lo Gia Lai - Bảng Kết quả Lô tô Gia Lai - XSGL - SXGL

XSGL mở thưởng Thứ 6 ngày 16/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 3 0
1 7 - 1
2 2 9,6,2 2
3 8,0 5 3
4 8 9 4
5 5,9,3,8 5 5
6 2,9 8 6
7 8 9,1,9 7
8 6 4,7,3,0,5 8
9 4,7,2,7 5,6 9

Nhận kết quả xổ số Gia Lai, soạn XSGL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSGL Thứ 6, XS Gia Lai 09/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 2 0
1 8,9 5 1
2 0,4,3 6,3 2
3 9,2 2 3
4 6 8,2 4
5 5,1 5,6 5
6 2,6,5 8,6,4 6
7 - - 7
8 6,4,9 9,1,0 8
9 8 3,1,8 9

Lô XS Gia Lai Thứ 6, SXGL 02/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,8,6,0,3,9,4 6,0 0
1 7,5 8 1
2 - 7 2
3 - 0 3
4 6,6 0,0 4
5 9,5 5,1 5
6 6,0 4,4,6,0 6
7 2 1 7
8 1 0 8
9 9 9,5,0 9

Lô Gia Lai Thứ 6, Xổ số GL 26/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,6 7,0,6 0
1 3,5,8 7 1
2 3 4,5 2
3 - 1,5,8,2 3
4 2,6 - 4
5 3,5,2 1,5,6 5
6 0,5 8,4,0 6
7 0,1 8 7
8 6,7,3 1 8
9 - - 9

Lô tô XSGL Thứ 6, XSGL 19/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 - 0
1 1,7,5 1,7 1
2 6 3 2
3 7,4,2 9 3
4 - 3,5,7,5 4
5 6,9,4,7,4 1 5
6 8 5,2 6
7 4,1 0,1,3,5 7
8 8 8,6 8
9 3 5 9

Lô Gia Lai Thứ 6, Sổ số Gia Lai 12/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 9,9,4,3 0
1 - 4,9 1
2 - 8,9 2
3 7,7,0 7,7 3
4 1,0 - 4
5 7 - 5
6 7,9 0 6
7 3,9,7,3 3,3,7,6,5 7
8 2 - 8
9 0,0,1,2 7,6 9

Lo SXGL Thứ 6, SXGL 05/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,3,5 5 0
1 1,2,5 1,8,2 1
2 7,1 1 2
3 - 8,0,6 3
4 8,7 - 4
5 9,5,0 5,0,1 5
6 8,3 0 6
7 - 2,8,4 7
8 3,1,7 6,4 8
9 - 5 9
X