Lo Gia Lai - Bảng Kết quả Lô tô Gia Lai - XSGL - SXGL

XSGL mở thưởng Thứ 6 ngày 14/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,6,3 - 0
1 5,8,9 - 1
2 2 2,6,7 2
3 4,8,7 5,0 3
4 - 3,8,7,7 4
5 3 1 5
6 2 0,0,9 6
7 4,2,4 3 7
8 9,4 3,1 8
9 6 8,1 9

Nhận kết quả xổ số Gia Lai, soạn XSGL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSGL Thứ 6, XS Gia Lai 07/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7 0
1 - 8,3,3 1
2 8,3 6 2
3 4,1,1 7,5,2 3
4 4 4,3,6,7 4
5 8,3,8 - 5
6 2,4 8 6
7 3,0,4 8 7
8 1,9,7,6 2,5,5 8
9 - 8 9

Lô XS Gia Lai Thứ 6, SXGL 30/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,0,8 0,2,5 0
1 8,9 - 1
2 9,6,0,4 3 2
3 2 - 3
4 7 6,7,6,2 4
5 0 0,7 5
6 4,6,4 2,6 6
7 4,5,7 4,7 7
8 - 1,0 8
9 - 1,2 9

Lô Gia Lai Thứ 6, Xổ số GL 23/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 7,3 0
1 8 8,6 1
2 5 8 2
3 5,0 - 3
4 7,8 0,6,6 4
5 8,6 2,3 5
6 4,4,1 5 6
7 7,0 4,7 7
8 1,8,2 5,8,1,4 8
9 9 9 9

Lô tô XSGL Thứ 6, XSGL 16/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,9 2,5 0
1 - 8 1
2 0,5 0 2
3 4 8,9 3
4 6,4 3,4 4
5 6,0,9 6,2 5
6 8,5 5,4 6
7 - 9 7
8 3,9,1 9,6 8
9 8,7,3 8,5,0 9

Lô Gia Lai Thứ 6, Sổ số Gia Lai 09/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,1 3 0
1 2,6,1 0,1,3 1
2 - 1,7 2
3 9,7,0,5,1 8,6 3
4 - - 4
5 5 9,5,0,3 5
6 3,8 1,8 6
7 2,8 3 7
8 3,6 7,6 8
9 5 3 9

Lo SXGL Thứ 6, SXGL 02/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,0,8,5 1,0,9 0
1 5,0,7 0,8 1
2 3 7,9,7 2
3 4,9 2 3
4 4 5,3,4 4
5 4 1,0 5
6 - - 6
7 2,2 1 7
8 8,1 0,8 8
9 2,0 3 9
X