Lo Gia Lai - Bảng Kết quả Lô tô Gia Lai - XSGL - SXGL

XSGL mở thưởng Thứ 6 ngày 12/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,3,9 0,6,2,1 0
1 5,6,0,7 - 1
2 0,6 5 2
3 6,4 0 3
4 - 8,3 4
5 8,5,2 1,5 5
6 0 1,7,3,9,2 6
7 6 1 7
8 4 5 8
9 6 0 9

Nhận kết quả xổ số Gia Lai, soạn XSGL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSGL Thứ 6, XS Gia Lai 05/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,2,0,6 9,0 0
1 6 4 1
2 - 5,3,0,7,6 2
3 2 4,4,8 3
4 3,1,3 - 4
5 2,9 7 5
6 6,2,7 6,1,0 6
7 2,5 6 7
8 3 0 8
9 0 5 9

Lô XS Gia Lai Thứ 6, SXGL 28/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 1 0
1 0,3,6 - 1
2 5,9 5 2
3 5,3,4 1,0,3 3
4 9,4,8 4,3 4
5 9,2,9 8,2,3 5
6 - 1 6
7 7,7 7,7 7
8 5 4 8
9 - 4,5,2,5 9

Lô Gia Lai Thứ 6, Xổ số GL 21/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 7,4,1 0
1 3,0 9,8,8 1
2 - 5,4,4 2
3 4 1 3
4 2,2,0 0,3 4
5 2 8 5
6 7 8,7 6
7 0,6,7 6,7 7
8 1,5,6,1 9 8
9 8,1 - 9

Lô tô XSGL Thứ 6, XSGL 14/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,6 - 0
1 7,9 6 1
2 3,8,3 7,5 2
3 7 2,6,4,9,2 3
4 3,4,7 9,4 4
5 2 - 5
6 3,1 8,0,0 6
7 2 1,3,4 7
8 6 2 8
9 4,3 1 9

Lô Gia Lai Thứ 6, Sổ số Gia Lai 07/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,1,8 4 0
1 3 4,6,5,0 1
2 3 7 2
3 - 2,4,1 3
4 1,0,3 - 4
5 8,1,9,9 0,9 5
6 1 9 6
7 2 9,9 7
8 - 5,0 8
9 7,6,7,5 5,5 9

Lo SXGL Thứ 6, SXGL 31/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 4,6,2 0
1 2 7,2 1
2 3,3,1,0 6,1,4 2
3 - 9,7,2,2,5 3
4 0,2 - 4
5 3 0 5
6 2,0,9 8 6
7 3,1,7 7 7
8 6 9 8
9 3,8 6 9
X