App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Gia Lai - Bảng Kết quả Lô tô Gia Lai - XSGL - SXGL

XSGL mở thưởng Thứ 6 ngày 06/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,3 5,7,5,4 0
1 4 - 1
2 2,5,4 5,7,2,7 2
3 4,4 0,5 3
4 0 3,2,1,3 4
5 2,0,8,0,3 2 5
6 7 0 6
7 2,0,2 6 7
8 - 5 8
9 - - 9

Nhận kết quả xổ số Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSGL Thứ 6, XS Gia Lai 29/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,3 - 0
1 6 9,5 1
2 3,3 9 2
3 6 8,8,0,2,2 3
4 - 5,6 4
5 4,1 - 5
6 8,9,7,4,6,8 1,3,6 6
7 - 0,6 7
8 3,3 6,6 8
9 2,1 6 9

Lô XS Gia Lai Thứ 6, SXGL 22/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,9 8,5 0
1 6 5,0,5 1
2 6,3 4,4,7 2
3 - 7,2 3
4 7,2,2 5 4
5 4,1,1,0 - 5
6 9,6 1,2,6 6
7 3,7,2 4,7 7
8 0 - 8
9 - 6,0 9

Lô Gia Lai Thứ 6, Xổ số GL 15/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 5,3,6,6 0
1 8,8,5 - 1
2 9 5,3 2
3 9,0,8,2 0 3
4 - - 4
5 0,2 1 5
6 8,7,0,0 8 6
7 - 8,6 7
8 7,9,6 1,1,6,3 8
9 - 3,2,8 9

Lô tô XSGL Thứ 6, XSGL 08/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 3 0
1 7,2 9,9 1
2 4 1,3,3 2
3 6,0,2,7,7,2 5 3
4 7,6 2 4
5 6,3 - 5
6 7 5,3,4 6
7 - 4,1,6,3,3 7
8 8 8 8
9 1,1 0 9

Lô Gia Lai Thứ 6, Sổ số Gia Lai 01/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 - 0
1 1 7,8,1,0,6 1
2 8,8,6,8 6 2
3 - 8,8 3
4 4 5,4 4
5 4 6,7 5
6 5,2,1 2 6
7 1,7,5 8,7 7
8 3,7,1,3 2,2,2 8
9 - - 9

Lo SXGL Thứ 6, SXGL 25/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,8,5 7 0
1 - 8 1
2 8 5,0 2
3 3 3,5 3
4 8,9,8 7 4
5 2,3 7,0 5
6 - 9 6
7 4,5,0 - 7
8 1 9,2,9,0,4,4 8
9 6,8,8,9 9,4 9
X