Lo Gia Lai - Bảng Kết quả Lô tô Gia Lai - XSGL - SXGL

XSGL mở thưởng Thứ 6 ngày 12/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,6,7 2,3 0
1 4 2,4 1
2 2,0,1,5 2 2
3 0,7 7,4,6 3
4 4,1,3,8 4,0,1 4
5 6 2 5
6 3 0,5,9 6
7 3 0,3 7
8 - 4 8
9 6 - 9

Nhận kết quả xổ số Gia Lai, soạn XSGL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSGL Thứ 6, XS Gia Lai 05/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,6 3,5 0
1 1,9 1,6 1
2 - 9 2
3 0,8,6 5 3
4 8 - 4
5 9,8,0,3 8 5
6 1 0,3 6
7 8 8 7
8 5,7 5,0,4,9,3,7 8
9 8,2 5,1 9

Lô XS Gia Lai Thứ 6, SXGL 29/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 6,2 0
1 2 6,8,7 1
2 6,2,0 2,4,1,4 2
3 6,8,8 5 3
4 2,2 8,7 4
5 3 9 5
6 1,0 3,2 6
7 4,1,9 - 7
8 1,4 3,3 8
9 5 7 9

Lô Gia Lai Thứ 6, Xổ số GL 22/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,9,6 8,2 0
1 - - 1
2 0 - 2
3 9 5,7 3
4 7 0,7,8,5,5 4
5 3,4,4 6 5
6 6,9,5,6 7,6,0,6 6
7 6,4,3 4 7
8 0,4 - 8
9 - 6,0,3 9

Lô tô XSGL Thứ 6, XSGL 15/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,1,8 1,5 0
1 0,9,7 4,4,5,0 1
2 6 - 2
3 6,4,4,4,6 - 3
4 1,1 3,3,3 4
5 1,0 - 5
6 - 3,2,3,0 6
7 - 1 7
8 9 0 8
9 9 1,8,9 9

Lô Gia Lai Thứ 6, Sổ số Gia Lai 08/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,7,4,6,8 7,2,2 0
1 - 6,8,3 1
2 0,0 - 2
3 1 9 3
4 - 0,8 4
5 - 0,9 5
6 1,9,7 0 6
7 0,7,9 0,7,6 7
8 1,4 0 8
9 3,5 6,7 9

Lo SXGL Thứ 6, SXGL 01/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,4 6 0
1 3,8,9,7 3,4,6 1
2 - - 2
3 1 1,6,6 3
4 1 0 4
5 - 8,0 5
6 3,9,3,0,1 7 6
7 7,8,6 7,8,1 7
8 5,7 1,7 8
9 - 6,1 9
X