Lo Gia Lai - Bảng Kết quả Lô tô Gia Lai - XSGL - SXGL

XSGL mở thưởng Thứ 6 ngày 22/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,6 8 0
1 4,6 8,8,9,4,6 1
2 5 0 2
3 - 8 3
4 1 1 4
5 6 2,6,8 5
6 8,5,1 8,5,0,1 6
7 7 7 7
8 3,1,6,1,0,5 6 8
9 1 - 9

Nhận kết quả xổ số Gia Lai, soạn XSGL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSGL Thứ 6, XS Gia Lai 15/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,3 9,3,2 0
1 - 4,8 1
2 0,4 6 2
3 0 4,0 3
4 3,8,5,8,1,9 2 4
5 - 9,4,9 5
6 2 7 6
7 6 8 7
8 7,1 4,4,0 8
9 5,5,0 4 9

Lô XS Gia Lai Thứ 6, SXGL 08/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 2 0
1 9,5,5 6,7 1
2 0 4,3,5,9,7 2
3 2,8,9 - 3
4 2,9 - 4
5 2 1,1 5
6 9,1,8,8 - 6
7 2,1 8 7
8 7 3,6,6 8
9 2 6,1,3,4 9

Lô Gia Lai Thứ 6, Xổ số GL 01/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 1,4 0
1 9,0,9,5 3,6 1
2 7,3 6 2
3 4,1,7 2,5 3
4 0 8,3 4
5 3 8,8,8,6,1 5
6 2,1,5 - 6
7 - 2,3 7
8 4,5,5,5 - 8
9 - 1,1 9

Lô tô XSGL Thứ 6, XSGL 25/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,1,9 0 0
1 6,9 0,8 1
2 7,5 7 2
3 4 - 3
4 5,7 3 4
5 7 2,4,6 5
6 5 1 6
7 2,8,8 2,5,4 7
8 9,9,1 7,7 8
9 - 8,1,0,8 9

Lô Gia Lai Thứ 6, Sổ số Gia Lai 18/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 - 0
1 7,5 - 1
2 3,8 - 2
3 5,8 2 3
4 7,9,7 - 4
5 8,5 9,5,3,1 5
6 9,8 8 6
7 8 1,4,4,0 7
8 6 7,5,2,3,9,6 8
9 5,8 4,6 9

Lo SXGL Thứ 6, SXGL 11/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,7 5,8 0
1 9,6,5 - 1
2 2,2 2,3,6,2,7 2
3 8,2 5,0,6 3
4 8 - 4
5 0,3 9,1 5
6 8,2,3 1 6
7 2 0 7
8 0 3,6,4 8
9 5 1 9
X