App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Gia Lai - Bảng Kết quả Lô tô Gia Lai - XSGL - SXGL

XSGL mở thưởng Thứ 6 ngày 14/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,7 4,2 0
1 2,5 4,7 1
2 2,4,0 1,2,0 2
3 - 7,9 3
4 1,0 2 4
5 8,7 6,1 5
6 5,7 9 6
7 9,3,1 6,5,0 7
8 - 5 8
9 3,6 7 9

Nhận kết quả xổ số Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSGL Thứ 6, XS Gia Lai 07/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 8,6,4,2 0
1 4 0 1
2 2,0 2,6,7 2
3 6 8,6 3
4 6,0 1 4
5 - - 5
6 8,0,2,3 9,4,8,9,3 6
7 2 - 7
8 0,6,3 6 8
9 6,6,9 9 9

Lô XS Gia Lai Thứ 6, SXGL 31/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 4,6,7 0
1 4,4,1,6 2,1 1
2 1,6 - 2
3 - - 3
4 0,8 0,1,1,8 4
5 5 5 5
6 0,8,9,6 2,1,6 6
7 8,0 - 7
8 4 4,6,7 8
9 9 9,6 9

Lô Gia Lai Thứ 6, Xổ số GL 24/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,3 9 0
1 9,5 5 1
2 6,8,4 0,6,3 2
3 2 7,8,0 3
4 - 2 4
5 1,8 8,1,7 5
6 2 7,2 6
7 6,3,5 8 7
8 5,7,3 5,2 8
9 0 1 9

Lô tô XSGL Thứ 6, XSGL 17/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,2 - 0
1 9,9 - 1
2 5,5 0 2
3 7,8 8,6,4 3
4 3 7 4
5 9 8,2,2,8 5
6 8,3 - 6
7 8,4 3,9 7
8 3,5,5 6,0,7,3 8
9 7 5,1,1 9

Lô Gia Lai Thứ 6, Sổ số Gia Lai 10/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,2 0,5,9 0
1 2 9 1
2 7,2 3,1,9,2,0 2
3 2,8 - 3
4 - - 4
5 0,7,9 9,6 5
6 6,5 6 6
7 7 2,5,7 7
8 8 8,3 8
9 5,1,2,0 5 9

Lo SXGL Thứ 6, SXGL 03/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,7,6 - 0
1 - 5,6 1
2 - 7 2
3 - 4,9 3
4 3,7,6 - 4
5 1 8,9 5
6 9,1 4,7,7,0 6
7 2,6,6,7 9,4,0,7,8 7
8 5,7 0 8
9 7,3,5 6 9
X