Lo Gia Lai - Bảng Kết quả Lô tô Gia Lai - XSGL - SXGL

XSGL mở thưởng Thứ 6 ngày 17/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,4,7,8 2,9,2 0
1 4,8 5 1
2 0,4,4,0 9 2
3 9,6 - 3
4 5 1,2,0,2 4
5 1 9,4 5
6 - 3 6
7 9 0,0 7
8 - 1,0 8
9 5,2,0 7,3 9

Nhận kết quả xổ số Gia Lai, soạn XSGL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSGL Thứ 6, XS Gia Lai 10/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 1,1,5 4,3,7,1,5,1,5,5 1
2 7,3,4,7 - 2
3 1 2,4 3
4 1,3 2 4
5 1,5,1,1 5,1 5
6 - - 6
7 1 2,2 7
8 8,9,8 8,8 8
9 - 8 9

Lô XS Gia Lai Thứ 6, SXGL 03/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,1 6,9 0
1 2 0 1
2 - 0,7,1,5,5,9 2
3 8,6 - 3
4 5,6 - 4
5 8,2,2 4 5
6 8,0 9,4,3 6
7 2,9 9 7
8 - 6,5,3 8
9 7,0,6,2 7 9

Lô Gia Lai Thứ 6, Xổ số GL 27/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,2,2 7 0
1 - 5 1
2 9,8,7 0,0,4 2
3 4 4,5 3
4 3,2 3,9 4
5 5,3,1 7,5,8 5
6 - - 6
7 5,7,0 7,2 7
8 5 9,2 8
9 8,4 2,0 9

Lô tô XSGL Thứ 6, XSGL 20/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,7,4,7 9 0
1 1,6,2 5,4,1,9 1
2 - 6,3,1 2
3 2 4 3
4 1,3,4 0,4 4
5 1,8 9 5
6 2 8,1 6
7 - 0,0,0 7
8 6 5 8
9 0,5,1 - 9

Lô Gia Lai Thứ 6, Sổ số Gia Lai 13/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,0,5,3 0,8 0
1 - 2 1
2 4,1,3 4 2
3 - 0,7,5,4,0,2 3
4 3,2 9,2 4
5 3 0 5
6 6 6,9 6
7 8,3,8,8 - 7
8 0 7,7,7 8
9 6,4 - 9

Lo SXGL Thứ 6, SXGL 06/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,2 5,6 0
1 1 1 1
2 - 8,0 2
3 3,5 5,3,7 3
4 4 4 4
5 3,5,0,8 5,3 5
6 6,7,6,0 6,8,6 6
7 8,3 6 7
8 2,6 7,5 8
9 - 0 9
X