Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Gia Lai - Bảng Kết quả Lô tô Gia Lai - XSGL - SXGL

XSGL mở thưởng Thứ 6 ngày 27/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,0 0,6 0
1 7,5 8 1
2 2,4,2,4 3,2,2 2
3 2,5,5 - 3
4 - 2,5,2 4
5 8,4 3,3,8,1 5
6 0 - 6
7 8 0,9,1 7
8 1,5 5,7 8
9 7 - 9

Nhận kết quả xổ số Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSGL Thứ 6, XS Gia Lai 20/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 3,5,5 0
1 - 5,7,4 1
2 4,7,8 5 2
3 0 5 3
4 1 2 4
5 8,1,0,5,0,3,8,2 6,0,5 5
6 5 9 6
7 1 2,8 7
8 7 5,2,5 8
9 6 - 9

Lô XS Gia Lai Thứ 6, SXGL 13/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 4 0
1 1,5,8 1,2 1
2 1,4,6,9 0,9 2
3 4,7 7 3
4 5,6,0 2,3,9 4
5 - 4,8,1 5
6 - 4,2 6
7 3 3 7
8 5 9,1 8
9 8,4,2 2 9

Lô Gia Lai Thứ 6, Xổ số GL 06/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 - 0
1 - 4,4,6 1
2 5,4 4,8 2
3 - 0 3
4 4,2,4,1,8,1 4,4,5,2 4
5 5,4 5,2 5
6 9,1 9,7 6
7 6 8,9 7
8 7,2 4 8
9 6,7 6 9

Lô tô XSGL Thứ 6, XSGL 28/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 2 0
1 1,5,8 1 1
2 8,5,5,0 4,3 2
3 7,2 4 3
4 2,3 8 4
5 9,6 1,8,2,2 5
6 - 8,5 6
7 - 3,9 7
8 9,5,4,6 2,1 8
9 7 8,5 9

Lô Gia Lai Thứ 6, Sổ số Gia Lai 21/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 9 0
1 4,5 6 1
2 5 - 2
3 8 6 3
4 6,6 1 4
5 - 2,6,8,1 5
6 5,3,8,1,9 4,9,0,9,4 6
7 7 9,7 7
8 5 6,3 8
9 0,6,7,6 6 9

Lo SXGL Thứ 6, SXGL 14/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,7 4,2 0
1 2,5 4,7 1
2 2,4,0 1,2,0 2
3 - 7,9 3
4 1,0 2 4
5 8,7 6,1 5
6 5,7 9 6
7 9,3,1 6,5,0 7
8 - 5 8
9 3,6 7 9
X