Lo Gia Lai - Bảng Kết quả Lô tô Gia Lai - XSGL - SXGL

XSGL mở thưởng Thứ 6 ngày 11/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 6,2 0
1 6,7,1 1,4 1
2 9,0,7,8 - 2
3 9,4,4,7 5,5 3
4 1 3,3 4
5 3,3 9 5
6 0 1 6
7 - 1,2,3 7
8 - 2,9,0 8
9 5,8 3,2 9

Nhận kết quả xổ số Gia Lai, soạn XSGL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSGL Thứ 6, XS Gia Lai 04/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,5,4 - 0
1 5,2 - 1
2 5,6 1 2
3 8,7 0,4 3
4 3,7,4,7 0,4 4
5 9 0,1,2 5
6 8 2 6
7 9,9,7 4,4,7,3 7
8 - 6,3 8
9 - 5,7,7 9

Lô XS Gia Lai Thứ 6, SXGL 27/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 3,4,5 0
1 - 6 1
2 4,6 6,9 2
3 0,6 7,0 3
4 7,4,4,0 4,2,4 4
5 8,0 - 5
6 1,2 3,9,2 6
7 9,3 8,4 7
8 7 5 8
9 6,2 7 9

Lô Gia Lai Thứ 6, Xổ số GL 20/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,9 1 0
1 3,0,4 - 1
2 8 9 2
3 - 1 3
4 9,6,5,6 8,0,1 4
5 7 4 5
6 - 4,8,4 6
7 9,9 5 7
8 4,6 9,2 8
9 9,2,8 4,7,9,7,0 9

Lô tô XSGL Thứ 6, XSGL 13/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 2,7 0
1 - 4,3,3 1
2 0,3,4 9,5,3,4,9 2
3 7,2,1,1 2 3
4 1,8,2 2 4
5 7,8,2,8,9 - 5
6 - - 6
7 0 5,3 7
8 - 5,4,5 8
9 2,2 5 9

Lô Gia Lai Thứ 6, Sổ số Gia Lai 06/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 5,7,7,4,6 8 1
2 8,9,6 - 2
3 8 4 3
4 3 6,1,6 4
5 7 1 5
6 7,4,4 8,2,1 6
7 8 6,1,1,5 7
8 6,1 3,2,7 8
9 9 2,9 9

Lo SXGL Thứ 6, SXGL 30/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,0,7 9,8,0,9 0
1 3,8,4,2 - 1
2 4 8,5,7,5,1 2
3 - 1,4 3
4 8,3 2,1,5 4
5 2,4,2 - 5
6 - - 6
7 2 0,0 7
8 2,0 4,1 8
9 0,0 - 9
X