Lo Gia Lai - Bảng Kết quả Lô tô Gia Lai - XSGL - SXGL

XSGL mở thưởng Thứ 6 ngày 14/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,9 - 0
1 9,9 6 1
2 8 3 2
3 8,2,5 5,5 3
4 6 9 4
5 3,3,7,6 3 5
6 1,9 4,5 6
7 - 8,5 7
8 7,8 8,3,2 8
9 4 1,6,0,0,1 9

Nhận kết quả xổ số Gia Lai, soạn XSGL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSGL Thứ 6, XS Gia Lai 07/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,9,2 - 0
1 8 0,6 1
2 7,9,8 9,0 2
3 6,6 - 3
4 6,5 8 4
5 5 5,4,7 5
6 1 3,3,4 6
7 8,5 2 7
8 4 9,7,1,2 8
9 8,2 2,0 9

Lô XS Gia Lai Thứ 6, SXGL 31/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,0 7,0 0
1 4,9,5 - 1
2 3,8,5 7,7 2
3 5,4 5,2 3
4 7 1,3 4
5 3 3,1,2 5
6 - 9,0 6
7 2,0,2 4 7
8 8,8 8,2,8 8
9 6 1 9

Lô Gia Lai Thứ 6, Xổ số GL 24/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,9 4 0
1 - 9 1
2 2 2,8 2
3 8,6 - 3
4 8,9,9,0 - 4
5 - 6,6,6 5
6 5,5,5 7,3 6
7 7,6,7 7,7 7
8 2 3,4 8
9 9,1 9,0,4,4,0 9

Lô tô XSGL Thứ 6, XSGL 17/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 5,2 0
1 3,4,9,5 - 1
2 0,7,8 5 2
3 8 1,0,6 3
4 - 1 4
5 0,2,7,5 6,9,5,1 5
6 5,3 - 6
7 - 5,2,8 7
8 9,7 3,2 8
9 5 8,1 9

Lô Gia Lai Thứ 6, Sổ số Gia Lai 10/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 8,8,4 0
1 8,8,3,2 5,6,9 1
2 - 1 2
3 3 1,3 3
4 5,0 9,9 4
5 1 4,9 5
6 1,9 - 6
7 - - 7
8 0,0 1,1,9 8
9 1,5,8,4,4 0,6 9

Lo SXGL Thứ 6, SXGL 03/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 - 0
1 7,2,1,2 1,5,4 1
2 9 8,1,1 2
3 3,7,3 4,3,6,3 3
4 3,1 - 4
5 9,1 9 5
6 7,3 - 6
7 9 1,6,3 7
8 2 0 8
9 5 5,2,7 9
X