Lo Hau Giang - Bảng Kết quả Lô tô Hậu Giang - XSHG - SXHG

XSHG mở thưởng Thứ 7 ngày 23/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 3 0
1 7 2 1
2 6,3,1,7 7 2
3 0 2 3
4 9,5,9 9 4
5 6,6,7 4 5
6 9 5,5,2 6
7 2 1,8,5,8,2 7
8 7,7 0 8
9 4 4,6,4 9

Nhận kết quả xổ số Hậu Giang, soạn XSHG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS HG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSHG Thứ 7, XS Hậu Giang 16/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 1 0
1 0,2,9 - 1
2 5,6 4,6,1 2
3 5,9,4,8 9 3
4 2,7 3 4
5 9,9,5 3,2,5 5
6 2,9 8,2 6
7 - 4 7
8 6 3 8
9 3 5,5,3,1,6 9

Lô XS Hậu Giang Thứ 7, SXHG 09/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 5 0
1 3,7 - 1
2 6 0,5,5 2
3 6,9 1,9 3
4 - 5,5 4
5 4,8,0,2,2,9,4,7 - 5
6 7 3,2 6
7 - 1,8,6,5 7
8 7 5 8
9 9,3 9,5,3 9

Lô Hậu Giang Thứ 7, Xổ số HG 02/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,0 5,7,4,0 0
1 2 7,5,5 1
2 5,7 1 2
3 4,6,7,5 0 3
4 4,0,6 3,4 4
5 1,0,1 3,2,8 5
6 - 3,4 6
7 1,0 3,2 7
8 5 - 8
9 - - 9

Lô tô XSHG Thứ 7, XSHG 23/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 9,2 0
1 9,2,6 4,6 1
2 4,0 8,1 2
3 7 - 3
4 1,6 6,2 4
5 8 - 5
6 4,7,1,7 4,1 6
7 9 6,3,6 7
8 8,2 0,8,5 8
9 0 1,7 9

Lô Hậu Giang Thứ 7, Sổ số Hậu Giang 16/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,0,6 1,0,4 0
1 0,6 - 1
2 6,6,7 - 2
3 - 4,0 3
4 3,0 7,8,9 4
5 5,8 5 5
6 - 2,2,1,0 6
7 4,7 7,2 7
8 4,8 5,8,9 8
9 8,4 - 9

Lo SXHG Thứ 7, SXHG 09/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,1 3,9,4 0
1 1 0,1 1
2 9 - 2
3 0,9 9,6,6 3
4 0 - 4
5 5,7,8 5 5
6 7,8,3,3 0 6
7 - 6,5 7
8 9 6,9,5 8
9 3,8,0 2,3,8 9
X