Lo Hau Giang - Bảng Kết quả Lô tô Hậu Giang - XSHG - SXHG

XSHG mở thưởng Thứ 7 ngày 19/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,9,3,2,6,4 9 0
1 7,4 6,5,5 1
2 - 8,3,0 2
3 2,3 0,3 3
4 - 0,1 4
5 1,1,8 - 5
6 1,8 0 6
7 - 9,1 7
8 2 0,6,5 8
9 7,0 0 9

Nhận kết quả xổ số Hậu Giang, soạn XSHG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS HG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSHG Thứ 7, XS Hậu Giang 12/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,8,1 0 0
1 6 3,0,3 1
2 2,8 2,4 2
3 1,5,1 9 3
4 2 5 4
5 8,8,4 3 5
6 8,8 1 6
7 - 8 7
8 7 0,6,5,5,6,2 8
9 9,3 9 9

Lô XS Hậu Giang Thứ 7, SXHG 05/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,1 4,6 0
1 1,2,1 1,0,1 1
2 - 7,7,0,1,6 2
3 - - 3
4 0,4 5,4 4
5 4 6 5
6 5,2,0 7 6
7 6,2,7,2 7,9 7
8 - 9,9 8
9 8,7,8 - 9

Lô Hậu Giang Thứ 7, Xổ số HG 29/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,7 4 0
1 1,9 0,1,3 1
2 6 5 2
3 5,1 8,9,7 3
4 0 - 4
5 2 3 5
6 7,8 8,2 6
7 3 6,8,0 7
8 6,3,7 9,9,6 8
9 8,8,3 1 9

Lô tô XSHG Thứ 7, XSHG 22/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,5,1 1,9,7 0
1 0,5 4,5,0 1
2 3,7 - 2
3 5 2,8,5 3
4 1 - 4
5 1,6,3,5 3,5,0,1 5
6 8 0,5 6
7 0,9 2 7
8 3 6 8
9 0 7 9

Lô Hậu Giang Thứ 7, Sổ số Hậu Giang 15/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,5 5,3,4 0
1 7 2,4 1
2 1,9 5,4,7 2
3 0,5,9,6 - 3
4 0,2,1 5,5 4
5 8,0,4,4,2 3,0,0 5
6 - 3 6
7 2 1 7
8 - 5 8
9 - 3,2 9

Lo SXHG Thứ 7, SXHG 08/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,7 - 0
1 5 2 1
2 7,4,2,1,6 2 2
3 - - 3
4 5,4,7,9 4,8,2,8 4
5 5 4,1,5,8 5
6 8 2 6
7 8 4,0,2,0 7
8 4,5,4 6,7 8
9 - 4 9
X