Lo Hau Giang - Bảng Kết quả Lô tô Hậu Giang - XSHG - SXHG

XSHG mở thưởng Thứ 7 ngày 18/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 9 0
1 5,6,3,8 7,5 1
2 - 7 2
3 7 8,1 3
4 5,6 6 4
5 5,1,5 4,5,1,5 5
6 4 7,1,4 6
7 1,2,6,8 3 7
8 3 9,1,7 8
9 8,0 - 9

Nhận kết quả xổ số Hậu Giang, soạn XSHG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS HG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSHG Thứ 7, XS Hậu Giang 11/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 3,4 0
1 5 5,2 1
2 8,4,2,1,8 3,6,2 2
3 0,2 0 3
4 0,5,4,5 2,4 4
5 1,9 1,4,4 5
6 2 - 6
7 9 - 7
8 - 9,2,2 8
9 8 7,5 9

Lô XS Hậu Giang Thứ 7, SXHG 04/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,0 1,9,0 0
1 0,6,5 - 1
2 4,8 5 2
3 6 5 3
4 - 2,0,5,7 4
5 2,7,4,7,3,6 1 5
6 7 1,5,3 6
7 4 6,5,5 7
8 - 2 8
9 9,0 9 9

Lô Hậu Giang Thứ 7, Xổ số HG 27/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 8 0
1 5 - 1
2 6,9,4 8 2
3 5 9 3
4 6 7,2 4
5 - 1,3,9 5
6 - 2,9,4 6
7 8,4 8,8 7
8 7,2,8,0,7 7,8 8
9 9,6,3,5 9,0,2 9

Lô tô XSHG Thứ 7, XSHG 20/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 7,3,7 0
1 7,4 0,7,3 1
2 - - 2
3 0,1 7 3
4 6,6,9 1 4
5 - 7,7 5
6 - 4,9,4,8,8 6
7 5,3,1,7,0,0,5 1,7 7
8 6,6 - 8
9 6 4 9

Lô Hậu Giang Thứ 7, Sổ số Hậu Giang 13/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 - 0
1 2 9,0 1
2 - 1 2
3 - 5 3
4 5,8,7 8,6 4
5 3 4,6 5
6 5,4,7 9,9,8 6
7 9,9 8,4,6 7
8 7,4,6,8 4,8 8
9 1,6,6 7,7 9

Lo SXHG Thứ 7, SXHG 06/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 0 0
1 2,1 6,1 1
2 - 1 2
3 6,5 8,8,6 3
4 - - 4
5 6,9 7,3,6 5
6 1,5,3 3,5,7 6
7 5,6,7 7 7
8 3,3,8,9 8 8
9 9 5,8,9 9
X