Lo Hau Giang - Bảng Kết quả Lô tô Hậu Giang - XSHG - SXHG

XSHG mở thưởng Thứ 7 ngày 20/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 8 0
1 8,8 3 1
2 3 - 2
3 3,1 3,5,2 3
4 4,5 6,9,4 4
5 8,3,9 9,4 5
6 4,7 8 6
7 - 8,6 7
8 6,7,0 1,5,1 8
9 4,9,5 9,5 9

Nhận kết quả xổ số Hậu Giang, soạn XSHG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS HG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSHG Thứ 7, XS Hậu Giang 13/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 8 0
1 1 1 1
2 6,4,5 8 2
3 7,5 9 3
4 5,5 6,2,8 4
5 5,9 4,2,5,3,4 5
6 4 2,7 6
7 6 3,8 7
8 4,2,0,7 - 8
9 3 0,5 9

Lô XS Hậu Giang Thứ 7, SXHG 06/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 3 0
1 7 6 1
2 3 7,4 2
3 0 2,9 3
4 6,2,4 0,5,4 4
5 9,9,4,8 - 5
6 7,1 4 6
7 2,7 6,7,1 7
8 - 9,5 8
9 8,9,3 5,5,9 9

Lô Hậu Giang Thứ 7, Xổ số HG 29/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,9,2 - 0
1 1 2,1 1
2 1,3,7,8 5,5,0 2
3 - 8,2,5,9 3
4 4 4 4
5 2,3,2 - 5
6 7,6 0,6,8 6
7 - 2,6,9 7
8 3,6 2 8
9 7,3 0 9

Lô tô XSHG Thứ 7, XSHG 22/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 - 0
1 6,6,3,9 8 1
2 3,6 - 2
3 6,4 2,1 3
4 9 3 4
5 7,5 7,7,5,6 5
6 6,5 1,1,6,3,2 6
7 5,5 5 7
8 8,1 8 8
9 - 4,0,1 9

Lô Hậu Giang Thứ 7, Sổ số Hậu Giang 15/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 1,6 0
1 8,9,0 - 1
2 4 8,7 2
3 - 7 3
4 - 6,2,9 4
5 5,6 5 5
6 4,0 5,9 6
7 3,8,9,8,2 - 7
8 9,2 1,7,0,7 8
9 6,4 8,1,7 9

Lo SXHG Thứ 7, SXHG 08/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,0,9 6,0,9,1 0
1 0 8,5,6 1
2 3 - 2
3 3 6,2,3 3
4 4,4,8 4,4 4
5 1,5 5 5
6 0,3,8,1 - 6
7 - 0,9 7
8 1 4,6 8
9 7,0 0 9
X