App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Hau Giang - Bảng Kết quả Lô tô Hậu Giang - XSHG - SXHG

XSHG mở thưởng Thứ 7 ngày 22/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,9,7,4 9 0
1 9 0,2 1
2 6,1,6 9,5 2
3 8 8 3
4 - 0 4
5 2 - 5
6 - 2,2 6
7 7,8 7,0,9 7
8 8,3 9,3,8,7 8
9 8,2,0,7 0,1 9

Nhận kết quả xổ số Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS HG gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSHG Thứ 7, XS Hậu Giang 15/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,0 1,0,4 0
1 0,5 6,8 1
2 - - 2
3 7 - 3
4 5,4,0 4,9 4
5 9,7 0,4,7,9,1 5
6 7,1 - 6
7 7,5,9 7,6,5,3 7
8 1 - 8
9 4,5 7,5 9

Lô XS Hậu Giang Thứ 7, SXHG 08/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 4,5 0
1 6 8,9 1
2 7,6 9 2
3 7,5,5,3 7,5,3 3
4 0 0 4
5 6,7,3,0 3,3 5
6 - 5,2,1 6
7 3 3,2,5,9 7
8 1 - 8
9 7,2,1 - 9

Lô Hậu Giang Thứ 7, Xổ số HG 01/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 7,4 0
1 2 7,6 1
2 9,5,8 9,4,1,5 2
3 8 - 3
4 8,2,0 - 4
5 7,2 2 5
6 1 8 6
7 1,0 5,9 7
8 6 0,4,3,2 8
9 2,9,7 9,2 9

Lô tô XSHG Thứ 7, XSHG 25/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,1,5,7 6 0
1 - 0,3,6 1
2 8 6,3 2
3 2,1 - 3
4 4,6 4,6 4
5 9 0,0 5
6 2,0,8,4,6,1 4,7,6 6
7 6 0 7
8 8 8,6,2 8
9 - 5 9

Lô Hậu Giang Thứ 7, Sổ số Hậu Giang 18/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 6,1,4,5,7,8 0
1 1,0,6 1,8 1
2 - 6 2
3 5 - 3
4 0,5 - 4
5 0,5 8,4,5,3 5
6 0,7,2 1,7 6
7 8,6,0 6,9 7
8 5,1,0 7 8
9 7 - 9

Lo SXHG Thứ 7, SXHG 11/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,2,7,1,2,1 3,7,3 0
1 - 0,0 1
2 5,7,2 0,4,0,2 2
3 0,0 9 3
4 2 - 4
5 - 2 5
6 8 - 6
7 7,7,0 7,2,7,0,9 7
8 - 6,0 8
9 7,3 - 9
X