Lo Hau Giang - Bảng Kết quả Lô tô Hậu Giang - XSHG - SXHG

XSHG mở thưởng Thứ 7 ngày 14/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7 0
1 9,6 2,3,6,6 1
2 2,1 2,4,4,5 2
3 1,3,5 3 3
4 2,9,2 - 4
5 2 3,7 5
6 1,1 1,8 6
7 0,8,5 - 7
8 8,6 7,8 8
9 - 4,1 9

Nhận kết quả xổ số Hậu Giang, soạn XSHG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS HG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSHG Thứ 7, XS Hậu Giang 07/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7 0
1 - 2,7,5 1
2 1 5 2
3 8,7,4,9 6,9 3
4 4,5,7,9 4,8,7,3 4
5 2,1 4 5
6 3,6 6 6
7 0,1,4 4,3 7
8 4 3 8
9 3 4,3 9

Lô XS Hậu Giang Thứ 7, SXHG 31/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 6,8,9 0
1 1,7,6 1,9,8 1
2 4 6 2
3 5,9 - 3
4 8 2,9 4
5 8 3 5
6 2,0 8,1 6
7 8 1 7
8 0,6,1 0,5,4,7 8
9 1,0,4 3 9

Lô Hậu Giang Thứ 7, Xổ số HG 24/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,4 5,8 0
1 7,8,9 2,6,9 1
2 1,4 6,9 2
3 - 4 3
4 3,4 0,4,7,2 4
5 0 - 5
6 2,1 9 6
7 7,4 1,7 7
8 0 0,1 8
9 1,2,6 1 9

Lô tô XSHG Thứ 7, XSHG 17/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,8 - 0
1 2,1,9 1,7,0 1
2 3 1,4,6 2
3 7,4 8,9,6,2 3
4 2,4 3,4 4
5 - 6 5
6 2,3,5 - 6
7 1 3,9 7
8 3 9,0 8
9 8,3,7 1 9

Lô Hậu Giang Thứ 7, Sổ số Hậu Giang 10/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,9 2,3 0
1 3 2 1
2 1,0 9,3 2
3 5,8,2,0 1,5 3
4 9 7 4
5 8,3,9,5 3,6,5 5
6 5 8 6
7 4 - 7
8 6 5,0,3 8
9 2 4,5,0 9

Lo SXHG Thứ 7, SXHG 03/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 4 0
1 7 - 1
2 6,8 8 2
3 - 9 3
4 0,6 7,6,9 4
5 5,5,5,6 5,5,5 5
6 4 7,2,5,4 6
7 4,6,9 1 7
8 2 2 8
9 3,9,4,9 9,7,9 9
X