Lo Hue - Bảng Kết quả Lô tô Huế - XSTTH - SXTTH

XSTTH mở thưởng Thứ 2 ngày 16/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,8 4,6 0
1 8,8 - 1
2 8,6 8,5 2
3 5,8,8,4 - 3
4 6,0 7,5,3 4
5 4,2 3 5
6 0 0,4,2 6
7 4 - 7
8 8,2 8,2,3,3,1,1,0 8
9 - - 9

Nhận kết quả xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTTH Thứ 2, XS Huế 09/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,1 2 0
1 3,4 9,6,0 1
2 0,7 5 2
3 5 1,6 3
4 4 4,1 4
5 2 9,3,8 5
6 1,3 8 6
7 - 0,2 7
8 8,6,8,5 8,8 8
9 1,9,5 9 9

Lô XS Huế Thứ 2, SXTTH 02/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,1,3 5,8,3 0
1 1,7 1,6,7,0,6 1
2 6 5 2
3 4,0 0 3
4 5 3 4
5 5,2,0 5,4 5
6 1,1 2,9 6
7 9,1 1 7
8 0 0 8
9 6 7 9

Lô Huế Thứ 2, Xổ số TTH 26/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,8 5 0
1 3 2 1
2 6,2,1 2 2
3 9,9 1,0,9 3
4 - - 4
5 0 - 5
6 9,7 2,7,9 6
7 8,8,6 6,8 7
8 9,7 7,7,0 8
9 6,3 6,3,8,3 9

Lô tô XSTTH Thứ 2, XSTTH 19/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,7 4,8 0
1 3,2 - 1
2 - 5,1 2
3 6,9 1 3
4 0,9 6,5,5,8 4
5 7,2,6,4,4,5 9,5 5
6 4 3,0,5 6
7 - 5,0 7
8 0,4 - 8
9 5 3,4 9

Lô Huế Thứ 2, Sổ số Huế 12/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 7 0
1 4,7,8,5 5 1
2 2 2,9 2
3 6,5 0 3
4 9,6 1 4
5 1 7,6,8,6,3,1 5
6 5,5 3,9,4 6
7 5,0 1 7
8 5 1 8
9 6,2 4 9

Lo SXTTH Thứ 2, SXTTH 05/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 2 0
1 9,7,3,5 - 1
2 0,8,2 2 2
3 - 4,7,1 3
4 8,3 9,7,6 4
5 6,8 0,1 5
6 9,4 5 6
7 7,4,3 7,1 7
8 - 4,5,2 8
9 4 1,6 9
X