Lo Hue - Bảng Kết quả Lô tô Huế - XSTTH - SXTTH

XSTTH mở thưởng Thứ 2 ngày 12/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,8 5 0
1 - - 1
2 4,4 4,4 2
3 3,5 3,7 3
4 2,2 2,7,2,0,9 4
5 0,7,5 3,5 5
6 9 - 6
7 4,3,8 5,9,8 7
8 7 0,7 8
9 7,4 6 9

Nhận kết quả xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTTH Thứ 2, XS Huế 05/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 6,5,1 0
1 7,4,3,0 4,2 1
2 1,5,8 8 2
3 - 1 3
4 1,5 1,7 4
5 0,9,9 2,4 5
6 0,9 - 6
7 4 1 7
8 8,2 0,8,2 8
9 - 6,5,5 9

Lô XS Huế Thứ 2, SXTTH 29/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,6,1 1,0,2,9 0
1 0 0,5 1
2 2,0,7 2 2
3 - 8 3
4 8 6,6 4
5 1 7 5
6 9,4,4,7 0 6
7 5 9,2,6 7
8 9,3 4 8
9 7,0 8,6 9

Lô Huế Thứ 2, Xổ số TTH 22/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,6 5,3,3 0
1 - 9,5,9 1
2 - 9 2
3 8,0,0 0,8,8 3
4 9,7 8 4
5 0,1,5 9,5 5
6 - 0,9 6
7 - 4 7
8 3,4,3 3 8
9 5,2,1,1,6 4 9

Lô tô XSTTH Thứ 2, XSTTH 15/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,2,5 - 0
1 7,1 4,6,1 1
2 6 0 2
3 - 6,9 3
4 1,5 7 4
5 - 8,4,0 5
6 8,1,3 2,0 6
7 4,8,8 1,8 7
8 5,7 6,7,7 8
9 3,9 9 9

Lô Huế Thứ 2, Sổ số Huế 08/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 4 0
1 5,5 - 1
2 9,6 3 2
3 5,2 5,8 3
4 4,0 4,0,9 4
5 3 1,1,3 5
6 6 2,7,6 6
7 6 9,8 7
8 9,7,3 9 8
9 7,4,8 8,2 9

Lo SXTTH Thứ 2, SXTTH 01/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,8 8,9,3 0
1 - 3,5,5,6 1
2 8 8 2
3 1,0 - 3
4 - 0,5 4
5 1,9,4,1 7,7,8 5
6 9,1 - 6
7 5,5 - 7
8 0,2,5 2,0 8
9 0,9 6,5,9 9
X