Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Hue - Bảng Kết quả Lô tô Huế - XSTTH - SXTTH

XSTTH mở thưởng Thứ 2 ngày 30/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,1 3 0
1 7,6,3 7,6,0 1
2 4,5 9,4 2
3 7,0 0,1 3
4 2,8 2 4
5 6,5 7,2,5 5
6 1 1,7,5 6
7 1,5,6 1,3 7
8 - 4 8
9 2 - 9

Nhận kết quả xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTTH Thứ 2, XS Huế 23/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,4,2,8,7 7 0
1 1,7,9,1 1,1 1
2 3,3,2 2,0 2
3 4 2,2,4 3
4 3,7 3,0 4
5 9 - 5
6 - - 6
7 0 1,4,9,0 7
8 - 0,0 8
9 7 5,1 9

Lô XS Huế Thứ 2, SXTTH 16/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7 0
1 1,7 4,1,4 1
2 8 8,4 2
3 9,8,6 - 3
4 1,2,1 - 4
5 5,5 5,9,5 5
6 9,6 9,3,6 6
7 0,9 1 7
8 2 3,2 8
9 6,5 3,6,7 9

Lô Huế Thứ 2, Xổ số TTH 09/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,7,9 - 0
1 3 6,6 1
2 7 3 2
3 9,2 1 3
4 8 - 4
5 9 9,8 5
6 8,1,9,1 8 6
7 7 0,2,7 7
8 6,5,8 6,8,4 8
9 5 3,0,6,5,0 9

Lô tô XSTTH Thứ 2, XSTTH 02/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 2 0
1 - 7 1
2 8,3,8,0,4 - 2
3 7 2,9,8 3
4 7 5,9,2 4
5 4 6,8 5
6 9,5,6 6 6
7 7,1 4,3,7 7
8 5,3 2,0,2 8
9 3,4 6 9

Lô Huế Thứ 2, Sổ số Huế 24/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,8 3 0
1 7,7,7 4,9 1
2 4,5 6 2
3 8,0 6 3
4 1 9,2 4
5 5 8,2,5 5
6 8,3,2 - 6
7 - 1,9,1,1 7
8 5 6,3,0 8
9 4,1,7 0 9

Lo SXTTH Thứ 2, SXTTH 17/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,0,8 0,0,5 0
1 1 1 1
2 9,9 6 2
3 - - 3
4 8,5,5,6,9 9,9,7 4
5 0,6 4,4 5
6 2 9,4,5 6
7 4 - 7
8 - 4,0 8
9 6,4,4 2,2,4 9
X