Lo Hue - Bảng Kết quả Lô tô Huế - XSTTH - SXTTH

XSTTH mở thưởng Thứ 2 ngày 18/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 0 0
1 5 4 1
2 2,5 2,7,6,3 2
3 8,2 7,6 3
4 1 6 4
5 5,6 5,1,2 5
6 4,2,3 5 6
7 3,7,2,8,9 7 7
8 9 3,7 8
9 - 8,7 9

Nhận kết quả xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTTH Thứ 2, XS Huế 11/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,6,6 5,2,9,9 0
1 7,4 0 1
2 3,7,0 - 2
3 9 2 3
4 5,4 4,7,1 4
5 0,9 8,4 5
6 - 0,0 6
7 4 1,2 7
8 9,5 - 8
9 0,0 8,3,5 9

Lô XS Huế Thứ 2, SXTTH 04/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 9,8 0
1 3,7,3 4,2 1
2 1,4 5,3 2
3 9,2,7 1,1,0 3
4 1 5,2 4
5 6,4,2,5 5,7 5
6 - 5,7 6
7 6,5 3,1 7
8 0 - 8
9 0 3 9

Lô Huế Thứ 2, Xổ số TTH 25/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 5,1,9 0
1 0,7 - 1
2 7,7 - 2
3 7,7 4,7 3
4 3,6,7,5,5 7 4
5 7,0 4,4 5
6 7 4,8 6
7 4,3 3,2,5,3,2,4,1,6 7
8 6 - 8
9 0 - 9

Lô tô XSTTH Thứ 2, XSTTH 18/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,8,4 5 0
1 1,3 8,2,1 1
2 3,3,1 6,9,5 2
3 7 2,2,1 3
4 - 0,0 4
5 0,2 - 5
6 6,2 6 6
7 7 9,3,7 7
8 1 9,0 8
9 7,8,2 - 9

Lô Huế Thứ 2, Sổ số Huế 11/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 9,2 0
1 - 5 1
2 5,7,7,0 6 2
3 8 5,5,9 3
4 4 6,4 4
5 8,3,3,1 2,0 5
6 4,2 - 6
7 - 2,8,9,2,8 7
8 7,7 5,3 8
9 7,3,0 - 9

Lo SXTTH Thứ 2, SXTTH 04/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,3,6,2 - 0
1 4 - 1
2 3,7 3,0 2
3 2 0,2 3
4 - 1 4
5 5,9,7 5,7,6 5
6 9,5,9 0 6
7 5,7,9 2,5,7 7
8 - 0,9 8
9 8 6,6,5,7 9
X