Lo Hue - Bảng Kết quả Lô tô Huế - XSTTH - SXTTH

XSTTH mở thưởng Thứ 2 ngày 14/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,8 0,5,3 0
1 - 2,2 1
2 1,1 8,3 2
3 2,0 7 3
4 - 5,5,8,9 4
5 4,8,9,0,4 8 5
6 6 8,6 6
7 3 - 7
8 2,6,5,4 5,0 8
9 4 5 9

Nhận kết quả xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTTH Thứ 2, XS Huế 07/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 9 8,8 1
2 6,9 3 2
3 2,3,6 8,8,3,4 3
4 6,3 - 4
5 5 5 5
6 9,9 4,2,3,7 6
7 6 - 7
8 1,3,3,1 9,9 8
9 8,8 6,1,6,2 9

Lô XS Huế Thứ 2, SXTTH 31/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7,2,1,1,5 0
1 0,0,9 4 1
2 0,9 9 2
3 4,8 8 3
4 1,6 3,8 4
5 6,0 - 5
6 8,9 5,4 6
7 0 - 7
8 4,3 3,6 8
9 2,9 2,6,9,1 9

Lô Huế Thứ 2, Xổ số TTH 24/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,2 7,2 0
1 5 5 1
2 8,7,0 5,6,4,4,0,0 2
3 5 - 3
4 2,2,8 9 4
5 2,9,1 3,1 5
6 2 - 6
7 0,9 9,2 7
8 - 2,4 8
9 7,4 5,7 9

Lô tô XSTTH Thứ 2, XSTTH 17/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,4 1 0
1 2,6,0,8,3,1 2,1 1
2 1,4,8 1 2
3 - 1 3
4 6 2,0 4
5 6 9 5
6 9 5,1,9,4 6
7 7 7 7
8 8 0,1,8,2 8
9 5,6 6 9

Lô Huế Thứ 2, Sổ số Huế 10/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 7 0
1 1,4 1,6 1
2 9,5 8 2
3 - 5,8,6 3
4 5,7 1 4
5 3,8,6 4,2 5
6 3,1 5,7 6
7 0,6 8,4 7
8 7,2,3 9,5 8
9 8 2,0 9

Lo SXTTH Thứ 2, SXTTH 03/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,0 2,0,7 0
1 6,4,8 2 1
2 3,2,3,1,0 2,9 2
3 3 2,7,6,2,3 3
4 - 1,6 4
5 - - 5
6 6,3,4 6,1 6
7 3,0 - 7
8 8 8,1 8
9 2 0 9
X