App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Hue - Bảng Kết quả Lô tô Huế - XSTTH - SXTTH

XSTTH mở thưởng Thứ 2 ngày 17/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,0,8 0,0,5 0
1 1 1 1
2 9,9 6 2
3 - - 3
4 8,5,5,6,9 9,9,7 4
5 0,6 4,4 5
6 2 9,4,5 6
7 4 - 7
8 - 4,0 8
9 6,4,4 2,2,4 9

Nhận kết quả xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTTH Thứ 2, XS Huế 10/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,2,5 3 0
1 7 0,7,9,8 1
2 5,8,5,5 5,0,8 2
3 0 - 3
4 4,9 4 4
5 2 2,2,2,0 5
6 7 - 6
7 1 1,6 7
8 2,1 2,9 8
9 8,1 4 9

Lô XS Huế Thứ 2, SXTTH 03/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3,4,7,4,6 0
1 9,9,5 4,9,9 1
2 2 2 2
3 0,5,6,8 - 3
4 0,0,1 - 4
5 5 3,1,5 5
6 0 3 6
7 0,7 7,8 7
8 7 3 8
9 1,1 1,1 9

Lô Huế Thứ 2, Xổ số TTH 27/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,6,0,2,1 7,3,0 0
1 9 0 1
2 5,8 7,9,0 2
3 0,7 - 3
4 - 9 4
5 8 2 5
6 9 0 6
7 0,2,7 8,0,3,7 7
8 7 2,5 8
9 4,2 6,1 9

Lô tô XSTTH Thứ 2, XSTTH 20/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,6,0,2 0,9 0
1 - 4,3,7 1
2 4,2 0,5,2,0 2
3 1,5 - 3
4 1 8,8,2 4
5 2 8,3 5
6 - 0,7 6
7 1,6,9 - 7
8 4,4,5,9 - 8
9 0 7,8 9

Lô Huế Thứ 2, Sổ số Huế 13/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,9,1,9 9 0
1 4 0,2,4 1
2 8,1 - 2
3 5,8,4 0,4,5 3
4 3,1 1,3 4
5 3 3,8 5
6 - 8,9 6
7 7 7 7
8 6,5 3,2 8
9 0,6 0,0 9

Lo SXTTH Thứ 2, SXTTH 06/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,6,2 1,1 0
1 0,0,2,4,8 5,4 1
2 3,4 1,3,5,0 2
3 2 9,2,8 3
4 1,5,4 4,1,2 4
5 1,2 4 5
6 - 0 6
7 - 0 7
8 3 1 8
9 3 - 9
X