Lo Hue - Bảng Kết quả Lô tô Huế - XSTTH - SXTTH

XSTTH mở thưởng Thứ 2 ngày 17/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,5 1,6,1 0
1 0,9,2,0 - 1
2 7,4 1 2
3 9 4 3
4 9,3 2 4
5 - 6,0 5
6 5,6,0 6 6
7 8 2,0,9 7
8 8 7,8 8
9 9,7 4,1,9,3 9

Nhận kết quả xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTTH Thứ 2, XS Huế 10/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 2 5 1
2 9,8,5 1 2
3 5,7 6,9 3
4 8,7 8 4
5 1 3,2,8 5
6 3,8 8 6
7 9 3,4 7
8 4,6,5 4,2,6 8
9 9,9,3 9,2,7,9 9

Lô XS Huế Thứ 2, SXTTH 03/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 5 0
1 6,7,3,8 7,9 1
2 8,5 9 2
3 9 7,9,1 3
4 8 7 4
5 0 7,6,2 5
6 5 1 6
7 5,3,1,4 1,9 7
8 - 4,2,1 8
9 3,1,2,7 3 9

Lô Huế Thứ 2, Xổ số TTH 27/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 1,4,1,9 0
1 0,0 2,9 1
2 1,4 3 2
3 2 6,4,5 3
4 0,7,3 2 4
5 3 - 5
6 6,6,3,9 6,6,8 6
7 - 4,8 7
8 7,6,9 - 8
9 1,0 6,8 9

Lô tô XSTTH Thứ 2, XSTTH 20/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,1,9 9 0
1 7,2 0,8 1
2 4 9,7,1,9 2
3 4 4 3
4 3 2,0,3 4
5 - 7,9 5
6 9 - 6
7 5,2 1 7
8 1 9 8
9 9,8,2,2,0,5 9,0,6 9

Lô Huế Thứ 2, Sổ số Huế 13/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,7,3 0,6 0
1 1 5,1 1
2 7,8 5,5 2
3 - 0 3
4 - 6 4
5 1,2,5,6,2 9,5 5
6 0,9,8,4 5 6
7 8 2,0,8 7
8 7 7,6,2 8
9 5 6 9

Lo SXTTH Thứ 2, SXTTH 06/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 4,3,1 0
1 0 6,3,6 1
2 3,5 7,8,8 2
3 1,0 2,6 3
4 0 9,8 4
5 - 2 5
6 1,6,3,1,6 6,6 6
7 2,7 7 7
8 8,2,4,2 8 8
9 4 - 9
X