Lo Hue - Bảng Kết quả Lô tô Huế - XSTTH - SXTTH

XSTTH mở thưởng Thứ 2 ngày 16/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3 0
1 4,9 - 1
2 2 8,2 2
3 7,7,0 4,4 3
4 7,3,3 1,9 4
5 6 - 5
6 7,8,9,9,9 5 6
7 - 4,6,9,3,3 7
8 2 6 8
9 7,4 6,6,6,1 9

Nhận kết quả xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTTH Thứ 2, XS Huế 09/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 - 0
1 6,2 - 1
2 8,2 8,1,2 2
3 5 8,0,4,4 3
4 7,3,3 7 4
5 5 5,3 5
6 9 1,7,8 6
7 4,6 4,8 7
8 2,3,7,6 9,2 8
9 8 6 9

Lô XS Huế Thứ 2, SXTTH 02/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,3 8,5 0
1 7,4 5 1
2 5 - 2
3 4,5 0,0,8 3
4 8,9 1,3 4
5 1,0,7 7,3,2 5
6 7,6,7 6 6
7 5 1,6,5,6 7
8 0,3 4 8
9 - 4 9

Lô Huế Thứ 2, Xổ số TTH 25/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,6,4,4 4,1 0
1 8,8,0 0,8 1
2 - 3 2
3 4,2 4,5,5 3
4 3,0 3,0,6,0 4
5 7,3,3 - 5
6 4 0 6
7 8 5 7
8 8,1 7,1,1,8 8
9 - - 9

Lô tô XSTTH Thứ 2, XSTTH 18/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,2 8,4 0
1 6 6 1
2 3 0 2
3 3,7,9,4 3,9,2,4 3
4 4,0,3 7,4,3 4
5 - - 5
6 1 8,9,1 6
7 4 3,8 7
8 0,6,7 0 8
9 3,6 3 9

Lô Huế Thứ 2, Sổ số Huế 11/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,3,5,0 0,9,0 0
1 - 6,5 1
2 7 9,3 2
3 6,2 9,0,8 3
4 - - 4
5 1 0 5
6 1,6 7,3,6,9 6
7 6 8,2 7
8 7,3,8 8 8
9 3,2,0,6 - 9

Lo SXTTH Thứ 2, SXTTH 04/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,1 - 0
1 5,5 0,0 1
2 - 3 2
3 7,6,9,2,8,6,6 5 3
4 - - 4
5 5,3 1,5,9,6,1 5
6 5,8 3,7,3,3 6
7 9,6 3 7
8 - 3,6 8
9 5 7,3 9
X