Lo Hue - Bảng Kết quả Lô tô Huế - XSTTH - SXTTH

XSTTH mở thưởng Thứ 2 ngày 20/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,4 4 0
1 5,5 8,3,0,5,5 1
2 - 9 2
3 5,1 7 3
4 5,0 0 4
5 9,1,9,1 3,8,1,4,1 5
6 - - 6
7 3 9 7
8 1,5 9 8
9 2,7,8 5,5 9

Nhận kết quả xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTTH Thứ 2, XS Huế 13/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 8,3 0
1 4,7,9,6,3,1 1 1
2 - - 2
3 7,6,9,0 1,7 3
4 6 1 4
5 - 7 5
6 - 3,1,8,4 6
7 9,5,9,3 1,3 7
8 6,0 9 8
9 8 7,1,7,3 9

Lô XS Huế Thứ 2, SXTTH 06/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,4,4 6 0
1 5,4 9,2,9 1
2 3,1,7 4 2
3 - 2 3
4 2,6 0,1,0 4
5 6 1 5
6 0,7,9 9,9,5,0,4 6
7 - 6,2 7
8 - - 8
9 1,6,6,1 6 9

Lô Huế Thứ 2, Xổ số TTH 29/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 3,4 0
1 9,2 5,4 1
2 6 5,1 2
3 0,4 4,0,7,4 3
4 3,0,1,3 3,9 4
5 2,1 6,7 5
6 6,5 6,2 6
7 5,3 - 7
8 9 - 8
9 4 1,8 9

Lô tô XSTTH Thứ 2, XSTTH 22/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,3 3 0
1 5,5,6 8,6,6 1
2 9,7 4,5 2
3 0 7,0 3
4 4,2 4,6 4
5 2 1,1,9 5
6 1,1,4 1 6
7 3 0,2 7
8 9,1 - 8
9 5 2,8 9

Lô Huế Thứ 2, Sổ số Huế 15/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 3 0
1 1,2 8,1,4,6 1
2 9 1 2
3 0 0 3
4 1,4,8 4 4
5 8,6 9 5
6 6,8,6,1 6,7,6,5,7 6
7 6,6 - 7
8 1 6,4,5 8
9 5 2 9

Lo SXTTH Thứ 2, SXTTH 08/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 2,5 0
1 2,3,9,8 0,4 1
2 0 1,4,7 2
3 8,5 1,4 3
4 2,1,3 - 4
5 0 6,3 5
6 6,5,7,8 6,7 6
7 6,2 6 7
8 - 3,1,6 8
9 - 1 9
X