Lo Hue - Bảng Kết quả Lô tô Huế - XSTTH - SXTTH

XSTTH mở thưởng Thứ 2 ngày 15/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,5 4,9,7,0,1 0
1 7,9,6,0 3 1
2 9,4 - 2
3 1 - 3
4 6,0,8 9,2,9 4
5 - 8,0 5
6 - 4,1 6
7 0 1 7
8 5 4 8
9 4,0,4,9 1,2,9 9

Nhận kết quả xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTTH Thứ 2, XS Huế 08/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 7 0
1 8,8,1 8,8,3,1 1
2 3 - 2
3 3,1 3,2,5 3
4 9 6,0 4
5 6,3 - 5
6 4 5 6
7 0 8 7
8 7,8,9,1,1 8,1,1 8
9 9 8,4,9 9

Lô XS Huế Thứ 2, SXTTH 01/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,1 2,7 0
1 1,7 9,1,0 1
2 0,7 6 2
3 6,6,6 9 3
4 4,7 4,0 4
5 6 - 5
6 2,8 3,3,8,3,5 6
7 0 4,2,1 7
8 6 6 8
9 3,1 - 9

Lô Huế Thứ 2, Xổ số TTH 24/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 1,6 0
1 7,0,5 - 1
2 - - 2
3 9,9,7 9,4,7 3
4 7,5,3,9 6 4
5 - 4,1,8 5
6 4,0,7 7 6
7 3,6 4,1,8,6,3 7
8 7,5 - 8
9 3 4,3,3 9

Lô tô XSTTH Thứ 2, XSTTH 17/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 2 0
1 7 4 1
2 2,6,0,7 6,2 2
3 7,5,4 6 3
4 1,5 8,7,3 4
5 - 3,4,6 5
6 2,6,5,8,9,3 2,6 6
7 4 3,2,1 7
8 4 6 8
9 - 6 9

Lô Huế Thứ 2, Sổ số Huế 10/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,6 5,0 0
1 3,7,4,7 5,2 1
2 9,1 9 2
3 - 1,6,9 3
4 6 1 4
5 0,1,8 7 5
6 3 0,4 6
7 7,5 7,9,1,1 7
8 - 5 8
9 2,3,7 2 9

Lo SXTTH Thứ 2, SXTTH 03/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,5 3,6 0
1 9,6 7,6,8 1
2 4 9 2
3 0,3 3 3
4 4,4,6,4 4,4,2,4 4
5 6 0,0,6 5
6 0,1,5 4,1,5 6
7 1 - 7
8 1 - 8
9 2 1 9
X