Lo Hue - Bảng Kết quả Lô tô Huế - XSTTH - SXTTH

XSTTH mở thưởng Thứ 2 ngày 11/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,2,3 7,9 0
1 7,9 - 1
2 6,5 4,0,6 2
3 4 0 3
4 2 9,7,3 4
5 5 7,5,2 5
6 9,2 2,8 6
7 5,0,4 1 7
8 6 0 8
9 4,0 1,6 9

Nhận kết quả xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTTH Thứ 2, XS Huế 04/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,7 6 0
1 1 1 1
2 5,8 6,3 2
3 3,2,8 3,5 3
4 - 5,6,6 4
5 4,9,3 9,2,9,7 5
6 2,0,4,4 - 6
7 5 0 7
8 - 2,3 8
9 5,5 0,5 9

Lô XS Huế Thứ 2, SXTTH 28/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,3 8,7 0
1 4 9,5 1
2 3,2,6 2,8 2
3 6 2,8,0,9,7,0,8 3
4 - 1 4
5 1,8 - 5
6 8 2,3 6
7 3,0 - 7
8 3,2,0,3 6,5 8
9 1,3 - 9

Lô Huế Thứ 2, Xổ số TTH 21/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,1 4,6 0
1 1 1,3,0,3 1
2 - - 2
3 1,4,1 5,5 3
4 0 3,7,9 4
5 3,3 6,6,7 5
6 5,7,5,0 - 6
7 5,4 6 7
8 8 0,8 8
9 9,4 9 9

Lô tô XSTTH Thứ 2, XSTTH 14/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,4 4,7,7,1 0
1 1,0 2,7,0,1 1
2 1,3 - 2
3 3,8 3,2,8 3
4 0 5,0 4
5 4 - 5
6 - 7 6
7 1,0,0,6 9 7
8 8,3 9,3,8 8
9 8,7 - 9

Lô Huế Thứ 2, Sổ số Huế 07/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,5 - 0
1 3,1 1 1
2 9,7 7 2
3 - 1,5 3
4 8,7,8,6 7 4
5 3 0,0 5
6 9,7 4 6
7 2,4 4,2,6,9 7
8 - 4,9,4 8
9 8,9,7 2,6,9 9

Lo SXTTH Thứ 2, SXTTH 30/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,2,2,4 3,8,8 0
1 - 8 1
2 7,9,5 0,3,0,0 2
3 3,2,0 3,9 3
4 - 8,0 4
5 6 2,6 5
6 5 5,7 6
7 6 2 7
8 1,4,0,0 - 8
9 3 2 9
X