Lo Khanh Hoa - Bảng Kết quả Lô tô Khánh Hòa - XSKH - SXKH

XSKH mở thưởng Thứ 4 ngày 20/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,7 2,6 0
1 - - 1
2 3,3,7,0 6 2
3 6 2,7,2,8 3
4 7 9 4
5 6 - 5
6 2,0 5,3,7 6
7 3,7,6 2,4,7,9,0,9 7
8 3 0 8
9 4,7,7 - 9

Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSKH Chủ Nhật, XS Khánh Hòa 17/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,9 3,1,1,3,8 0
1 0,0,3 4,9 1
2 - 7,6 2
3 0,0 0,1 3
4 1 - 4
5 5,5,9 5,5 5
6 2 - 6
7 2 9 7
8 0 - 8
9 9,9,1,7 9,9,0,5 9

Lô XS Khánh Hòa Thứ 4, SXKH 13/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,1 7 0
1 1,4 5,1,0,8,7 1
2 8,4 7,4,5,9,5 2
3 - - 3
4 2 7,1,2 4
5 5,1,2,2 5 5
6 - - 6
7 2,4,0,1 0,9 7
8 1 2 8
9 2,7 - 9

Lô Khánh Hòa Chủ Nhật, Xổ số KH 10/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,8 - 0
1 1,5,9 1,5,4 1
2 - 6,0,8 2
3 5 8 3
4 4,1,7 4 4
5 1,9 3,1,7 5
6 2,6 6 6
7 8,5 4 7
8 3,2 9,7,0 8
9 8 5,1 9

Lô tô XSKH Thứ 4, XSKH 06/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 6,6,4,4 0
1 - 5 1
2 6 9,3,5 2
3 2 - 3
4 9,0,8,0 - 4
5 9,2,1 - 5
6 0,0,9,6 2,6 6
7 8,8,7 7 7
8 - 7,7,4 8
9 2 5,6,4,0 9

Lô Khánh Hòa Chủ Nhật, Sổ số Khánh Hòa 03/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,3 7 0
1 6,1,3,6,8,3 8,1,5 1
2 - - 2
3 8 9,0,1,1 3
4 6 - 4
5 1 8,0 5
6 6,7 1,1,6,4 6
7 0 8,6 7
8 1,5,7 3,1 8
9 3 - 9

Lo SXKH Thứ 4, SXKH 27/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,9,1 7 0
1 5,9 5,0 1
2 7,8,5 0,6,9,9 2
3 3 4,3 3
4 3 - 4
5 9,1,5 1,2,5 5
6 2,8 - 6
7 0 2 7
8 - 2,6 8
9 2,2 5,0,1 9
X