Lo Khanh Hoa - Bảng Kết quả Lô tô Khánh Hòa - XSKH - SXKH

XSKH mở thưởng Thứ 4 ngày 14/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,6,9,7 6,6 0
1 2 0 1
2 8 1,9 2
3 5,4 7 3
4 4,8,7,4 4,3,4 4
5 7,6 3 5
6 0,0 0,5 6
7 3 5,4,0 7
8 - 2,4 8
9 2 0 9

Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSKH Chủ Nhật, XS Khánh Hòa 11/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 1,4,0 0
1 0,6 5 1
2 9 7 2
3 5 7 3
4 4,0,5 4,8 4
5 1 3,9,4 5
6 - 1,7 6
7 6,3,2 8,9 7
8 7,4 9 8
9 7,5,9,8 2,9 9

Lô XS Khánh Hòa Thứ 4, SXKH 07/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 5,6 0
1 5,1,4 1 1
2 5 3,9,8 2
3 2 - 3
4 - 5,1,8 4
5 5,4,0 5,1,2 5
6 0 9 6
7 - 9,9 7
8 9,2,4 9 8
9 7,7,2,8,6 0,8 9

Lô Khánh Hòa Chủ Nhật, Xổ số KH 04/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 7,5 0
1 6 5 1
2 4 8,9,4 2
3 - 7 3
4 4,5,2,8 4,2 4
5 8,1,0 4,7,6 5
6 9,5 1,7 6
7 0,5,3,6 - 7
8 2 5,4 8
9 2 0,6 9

Lô tô XSKH Thứ 4, XSKH 31/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,2,8 - 0
1 5,8,8 - 1
2 4 0 2
3 - 5 3
4 5,4,4 4,4,8,2 4
5 8,3 6,1,4,6,7 5
6 5,5 8 6
7 9,5 0 7
8 6,4 1,1,5,0 8
9 - 7 9

Lô Khánh Hòa Chủ Nhật, Sổ số Khánh Hòa 28/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 8,8 0
1 8,9 6,8,6 1
2 - 0,8 2
3 7,4,3 4,3,9 3
4 3 3 4
5 7 - 5
6 1,1 8 6
7 8,8 3,5 7
8 6,0,2,1,0 7,7,1 8
9 3 1 9

Lo SXKH Thứ 4, SXKH 24/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,6 3,3 0
1 1,2 3,0,1 1
2 - 6,1 2
3 0,1,0 5 3
4 4,6 4 4
5 3,6 8 5
6 2 9,5,0,4 6
7 8,7 8,7 7
8 7,9,5 7 8
9 6 8 9
X