Lo Khanh Hoa - Bảng Kết quả Lô tô Khánh Hòa - XSKH - SXKH

XSKH mở thưởng Chủ Nhật ngày 20/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,3 3,4,9 0
1 1 8,6,1 1
2 2,5 2,8 2
3 0,5 0,5 3
4 5,4,6,0 4 4
5 6,3 4,3,2 5
6 1 4,5,9 6
7 - 0 7
8 1,2 - 8
9 6,0 - 9

Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSKH Thứ 4, XS Khánh Hòa 16/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 2 0
1 2,2 2 1
2 1,0 4,1,1 2
3 - - 3
4 9,2 - 4
5 8,9 7,9 5
6 8,6 9,0,6 6
7 5,7 7,8 7
8 8,7 6,8,5 8
9 9,6,5 9,4,5 9

Lô XS Khánh Hòa Chủ Nhật, SXKH 13/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 6,7,7,8 0
1 2 5,7,2,5 1
2 1,2 1,3,6,2 2
3 2 9 3
4 - - 4
5 1,1 6,7 5
6 9,0,5,2 - 6
7 1,0,5,0 0,9 7
8 0 - 8
9 3,7 6 9

Lô Khánh Hòa Thứ 4, Xổ số KH 09/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,3,6 4 0
1 8 7 1
2 - 5 2
3 5 6,8,0 3
4 0 5 4
5 2,9,4 3,6 5
6 3,5 9,0 6
7 8,8,7,1 7 7
8 8,3 7,0,1,7,8 8
9 6 5 9

Lô tô XSKH Chủ Nhật, XSKH 06/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,7,2 2,6,9 0
1 6,7 5 1
2 0,7 0 2
3 3,6 8,4,3,7 3
4 3 - 4
5 1,9 - 5
6 0 1,3 6
7 3,9 0,0,1,9,2 7
8 3 - 8
9 7,0 7,5 9

Lô Khánh Hòa Thứ 4, Sổ số Khánh Hòa 02/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 5 0
1 6,8 9 1
2 2,7,7 2,0,8 2
3 - - 3
4 - 5,9 4
5 4,6,0 7 5
6 9 1,5 6
7 5,8 9,2,2 7
8 8,2 8,1,9,7 8
9 7,1,8,4 6 9

Lo SXKH Chủ Nhật, SXKH 30/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 0,4,9 0
1 9,9 7 1
2 7,6,7 8 2
3 8 4 3
4 3,0,7 - 4
5 - 6 5
6 5 8,2 6
7 1,8,8 2,4,2 7
8 6,2,9 3,7,7 8
9 0 1,1,8 9
X