Lo Khanh Hoa - Bảng Kết quả Lô tô Khánh Hòa - XSKH - SXKH

XSKH mở thưởng Thứ 4 ngày 18/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,4 0,8,3,3 0
1 5,6 3 1
2 9,8,6 5 2
3 1,0,0,3 3 3
4 8,4 6,0,4 4
5 6,2 1,7 5
6 4 5,1,2 6
7 5 - 7
8 0 4,2 8
9 - 2 9

Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSKH Chủ Nhật, XS Khánh Hòa 15/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 1,1 0
1 0,0 5,4 1
2 - 6,8,6,0 2
3 8 6 3
4 9,7,7,1 - 4
5 8,1 6,6 5
6 2,3,5,2,5 7 6
7 6 4,4,8 7
8 2,7 5,3 8
9 - 4 9

Lô XS Khánh Hòa Thứ 4, SXKH 11/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 7 0
1 2 9,6,9 1
2 2 2,1 2
3 5,8 5,4,4 3
4 3,3 5 4
5 3,4,5 3,5 5
6 8,1 9 6
7 9,0,9 - 7
8 - 3,6 8
9 1,1,6 7,7,0 9

Lô Khánh Hòa Chủ Nhật, Xổ số KH 08/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,5,0,9 0 0
1 - 3,8 1
2 5 0,9,7 2
3 1 8,4 3
4 7,3,5 - 4
5 9,7 2,6,0,4 5
6 5 - 6
7 9,2 8,5,4 7
8 7,3,1 - 8
9 2 5,7,0 9

Lô tô XSKH Thứ 4, XSKH 04/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3 0
1 5,6,8,4 5 1
2 4,9 6,4 2
3 0,7 8 3
4 2,9 2,9,7,1 4
5 1 1,7 5
6 2 7,7,1 6
7 6,6,5,4 3 7
8 3 1 8
9 4 2,4 9

Lô Khánh Hòa Chủ Nhật, Sổ số Khánh Hòa 01/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,6 8 0
1 - - 1
2 8,8 4,4,3 2
3 6,2 - 3
4 2,2,8,8,9 - 4
5 7 - 5
6 8,7 3,7,0 6
7 6 5,6 7
8 9,0 2,4,0,4,2,6,9 8
9 8 8,4 9

Lo SXKH Thứ 4, SXKH 27/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 8,4,9 0
1 8,3 8,0 1
2 - - 2
3 - 8,9,8,1 3
4 0 5,5 4
5 4,4 6 5
6 5,7 - 6
7 7 8,7,6 7
8 7,3,0,1,3 9,1,9 8
9 8,3,0,8 - 9
X