Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Khanh Hoa - Bảng Kết quả Lô tô Khánh Hòa - XSKH - SXKH

XSKH mở thưởng Chủ Nhật ngày 29/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,8 6 0
1 2 3,7,4 1
2 - 1,8,7 2
3 3,1,5 3,9,6,5,7 3
4 8,1 0 4
5 3,9,9 3 5
6 3,0 - 6
7 3,1,2 - 7
8 2 4,0 8
9 3 5,5 9

Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS KH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSKH Thứ 4, XS Khánh Hòa 25/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 2,1,9,2 1,7 1
2 2 1,6,7,7,1,2 2
3 - 5,5 3
4 - - 4
5 7,3,3 - 5
6 2 9,9,7 6
7 2,2,1,6 5 7
8 9 9 8
9 8,9,6,6 9,1,8 9

Lô XS Khánh Hòa Chủ Nhật, SXKH 22/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,8 3,2 0
1 - - 1
2 0,3 3,6 2
3 0,2,3,4 2,3 3
4 6,9,8 7,7,3 4
5 6 0 5
6 2,8 4,9,5 6
7 4,4 - 7
8 - 0,6,4 8
9 9,6 9,4 9

Lô Khánh Hòa Thứ 4, Xổ số KH 18/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,9,4,5 1 0
1 5,0 2,8,3 1
2 1,7 4 2
3 1 - 3
4 2 6,9,0 4
5 - 1,0 5
6 4,9 7 6
7 9,7,6 2,7,9 7
8 1 - 8
9 4,7 0,0,6,7 9

Lô tô XSKH Chủ Nhật, XSKH 15/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,3,1 3,9,3 0
1 7,6,8,8 0 1
2 3,4 - 2
3 0,0 8,2,0 3
4 9 2 4
5 9 0,6 5
6 5 1 6
7 - 1,9 7
8 3,8 1,8,1 8
9 7,0 4,5 9

Lô Khánh Hòa Thứ 4, Sổ số Khánh Hòa 11/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3 0
1 6,6,9 4,7 1
2 7 4,9 2
3 0,6 - 3
4 2,1,4,6 4 4
5 5 9,5,8 5
6 - 9,3,8,1,1,4 6
7 1 2,8 7
8 6,7,5 - 8
9 6,5,2 1 9

Lo SXKH Chủ Nhật, SXKH 08/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 8,2,8,3,1 0
1 0 8 1
2 3,9,0,4 7,4,8 2
3 0 2 3
4 9,9,2,7 2 4
5 - 6 5
6 5 - 6
7 2 0,4 7
8 8,0,1,0,2 8 8
9 - 4,2,4 9
X