Lo Khanh Hoa - Bảng Kết quả Lô tô Khánh Hòa - XSKH - SXKH

XSKH mở thưởng Thứ 4 ngày 19/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,9 7,9 0
1 4 6,2,8 1
2 1 7,7 2
3 - 4 3
4 4,3 1,5,4 4
5 4 - 5
6 7,1,8 9 6
7 0,2,2 6,0,9 7
8 1 6 8
9 6,7,0,9 0,9 9

Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSKH Chủ Nhật, XS Khánh Hòa 16/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 8,6 0
1 1,1 1,1 1
2 - 0 2
3 7,8,6,6 8,4 3
4 6,7,3 5,5 4
5 4,4 7 5
6 6,0 4,6,3,3 6
7 5 3,4 7
8 0,9,3 3 8
9 - 8 9

Lô XS Khánh Hòa Thứ 4, SXKH 12/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 5,6,7,6 0
1 3,6 8,7 1
2 3 0 2
3 7,8 1,5,7,2 3
4 9 5 4
5 4,0,3 6 5
6 0,0,5 1,9 6
7 3,0,1 3 7
8 1 3 8
9 6 4 9

Lô Khánh Hòa Chủ Nhật, Xổ số KH 09/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 - 0
1 1,1 1,3,1,2,4,4,3,9 1
2 1,7 - 2
3 8,1,1 5,9 3
4 1,1,4 4,5 4
5 9,3,5,4 5 5
6 - - 6
7 - 9,2 7
8 - 3,0 8
9 7,3,1 5 9

Lô tô XSKH Thứ 4, XSKH 05/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,9,4 1,5 0
1 1,0 1,2,4 1
2 1,5 3 2
3 2,6,4 - 3
4 7,1 9,0,9,3,0 4
5 0,5 2,5 5
6 - 3 6
7 - 9,4 7
8 8 8 8
9 7,4,4 0 9

Lô Khánh Hòa Chủ Nhật, Sổ số Khánh Hòa 02/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,3 1 0
1 0,6 2,2 1
2 1,8,1 9,8,9,8 2
3 - 0,8,9 3
4 7 - 4
5 6,9,9 - 5
6 9 1,5 6
7 - 4 7
8 3,2,2 0,2 8
9 2,3,2 5,5,6 9

Lo SXKH Thứ 4, SXKH 29/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 - 0
1 2,7,6,5 4,4,3 1
2 - 1,4 2
3 1 - 3
4 1,6,1,2 5 4
5 4,9 9,1 5
6 9 1,7,4,8,7 6
7 6,6 1,9 7
8 6 - 8
9 5,7 6,5,0 9
X