Lo Khanh Hoa - Bảng Kết quả Lô tô Khánh Hòa - XSKH - SXKH

XSKH mở thưởng Thứ 4 ngày 20/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,1 6 0
1 8 7,0 1
2 2,8 2,4,5 2
3 9 - 3
4 8,2 8 4
5 8,2 0,8 5
6 7,0 - 6
7 1 9,9,6 7
8 8,4,5 5,8,2,4,1 8
9 7,7 3 9

Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSKH Chủ Nhật, XS Khánh Hòa 17/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,5 - 0
1 7 0,9 1
2 - 5,8,8 2
3 - 8,4 3
4 9,3,5 7 4
5 2,6 7,4,0,9 5
6 - 5 6
7 5,4 1,8 7
8 3,8,2,2,7 8,9 8
9 1,8,5 4 9

Lô XS Khánh Hòa Thứ 4, SXKH 13/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 8,3,9,7 0
1 1 5,8,1 1
2 2 9,2 2
3 0,6,7,5 9,9 3
4 - 8,0 4
5 1,7 3 5
6 - 3 6
7 9,0 3,5 7
8 4,0,1 - 8
9 3,2,3,0 7 9

Lô Khánh Hòa Chủ Nhật, Xổ số KH 10/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7 0
1 8,5,7 - 1
2 4,5 8 2
3 7,3,8 3,8 3
4 8 2 4
5 - 6,1,2 5
6 5,6 6 6
7 9,9,7,0 3,1,7 7
8 2,3 9,1,4,3 8
9 8 7,7 9

Lô tô XSKH Thứ 4, XSKH 06/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,0 8,5,3,0 0
1 2,7 8,2 1
2 1,5 1 2
3 9,0 6,8 3
4 - - 4
5 0,7,6 8,8,0,2 5
6 3 5 6
7 9 5,1 7
8 5,1,0,5,3 - 8
9 - 3,7 9

Lô Khánh Hòa Chủ Nhật, Sổ số Khánh Hòa 03/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,9,5,2 5,8,4 0
1 3 - 1
2 2,5 2,0 2
3 3 3,1 3
4 0,7 7,6 4
5 0 6,2,0 5
6 5,4,6 0,6 6
7 7,4 7,4 7
8 0 - 8
9 9 9,0 9

Lo SXKH Thứ 4, SXKH 30/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 4 0
1 7,9,7 4,6 1
2 - 4,5 2
3 8 8,5,4 3
4 3,0,2,1 8 4
5 9,5,3,2 5 5
6 1 7 6
7 7,6 1,7,1 7
8 3,4,9 3 8
9 - 5,1,8 9
X