Lo Khanh Hoa - Bảng Kết quả Lô tô Khánh Hòa - XSKH - SXKH

XSKH mở thưởng Chủ Nhật ngày 15/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 3 0
1 7,8,9 6,7,7 1
2 6,9 7 2
3 3,0 3 3
4 7,7 - 4
5 - - 5
6 6,1 2,6,7 6
7 8,6,1,2,1 1,0,4,4 7
8 9 1,7 8
9 - 1,2,8 9

Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSKH Thứ 4, XS Khánh Hòa 11/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 3,0 0
1 8 9 1
2 8,3,3 6,6 2
3 0,5,4 2,2 3
4 5 3,7 4
5 - 4,3,7 5
6 2,9,2 8 6
7 8,5,4,7 7 7
8 6 7,2,1 8
9 1 6 9

Lô XS Khánh Hòa Chủ Nhật, SXKH 08/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,3,0 2,0 0
1 9,5 5,7 1
2 5,0 6,6,4 2
3 6 0 3
4 2 5 4
5 1,6,4 2,0,1 5
6 7,2,2 5,3,7 6
7 1,6 6 7
8 - 9 8
9 8 1 9

Lô Khánh Hòa Thứ 4, Xổ số KH 04/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 1,6,3 0
1 3,0,1 1,6,7 1
2 2 2 2
3 4,5,5,0 7,1 3
4 - 5,3 4
5 4,7,6 3,3 5
6 6,6,0,6,1 6,6,6,5 6
7 3,1 5 7
8 - - 8
9 - - 9

Lô tô XSKH Chủ Nhật, XSKH 01/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 5 0
1 4,3,7 5,3 1
2 3 4 2
3 3,6,6,1,5 2,3,6,1,0 3
4 8,6,2 1 4
5 1,0 3,8 5
6 3 4,3,3 6
7 7 7,1 7
8 5 4 8
9 - - 9

Lô Khánh Hòa Thứ 4, Sổ số Khánh Hòa 28/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,2 3,3,1,5 0
1 0 - 1
2 2 7,0,3,2 2
3 0,0,4,2 0,5 3
4 8,7 3 4
5 8,3,0 - 5
6 9 - 6
7 2,7 7,4,8 7
8 7 4,9,5 8
9 8 6 9

Lo SXKH Chủ Nhật, SXKH 25/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,5,2 6,7 0
1 6,5 5 1
2 3,9,4 8,0 2
3 4 2 3
4 5,4,5,9 4,2,3 4
5 1 4,4,0,1 5
6 0 1 6
7 0 - 7
8 2 0,9 8
9 8 2,4 9
X