Lo Khanh Hoa - Bảng Kết quả Lô tô Khánh Hòa - XSKH - SXKH

XSKH mở thưởng Thứ 4 ngày 22/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3 0
1 3,8 3,9,3 1
2 8 4,7,6 2
3 1,0,4,1 1,6,6 3
4 2 3 4
5 - 6,6 5
6 5,5,7,2,3,3 7 6
7 2,9,6 6 7
8 - 2,1 8
9 1 7 9

Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSKH Chủ Nhật, XS Khánh Hòa 19/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3,7 0
1 1,9,7 1 1
2 - 6 2
3 0 6,9,4 3
4 7,5,3 7,7,8 4
5 5,9,6,6 5,4 5
6 3,2 5,5 6
7 4,4,0 4,1 7
8 4 - 8
9 3 1,5 9

Lô XS Khánh Hòa Thứ 4, SXKH 15/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 - 0
1 4,2,8,2,2 8 1
2 7,5 9,1,1,1 2
3 9,4 - 3
4 6,9 1,3 4
5 7,7 2,8 5
6 - 4,7 6
7 6 2,5,5 7
8 1,5 1 8
9 2 4,3,0 9

Lô Khánh Hòa Chủ Nhật, Xổ số KH 12/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 5,6 0
1 5 0,4,7,9 1
2 2,8,5 2 2
3 - 4 3
4 3,1 6,9 4
5 9,0 6,1,2 5
6 5,0,4 - 6
7 8,1,9 - 7
8 - 7,2 8
9 9,4,1 9,5,7 9

Lô tô XSKH Thứ 4, XSKH 08/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 1,3 0
1 7,0 9,2 1
2 9,6,1,4 9,7,7,6 2
3 3,0 3 3
4 7 5,9,2 4
5 4 - 5
6 2 2 6
7 2,2 1,0,4 7
8 - - 8
9 2,1,4,9 2,9 9

Lô Khánh Hòa Chủ Nhật, Sổ số Khánh Hòa 05/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 2 0
1 6,6 - 1
2 3,2,0 2,4 2
3 6 6,2,5,4 3
4 8,3,2,8 - 4
5 5,6,3 9,7,5 5
6 3 1,5,0,3,1 6
7 5 - 7
8 - 4,4 8
9 5,9 9 9

Lo SXKH Thứ 4, SXKH 01/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,5,6 7,2,1 0
1 0 9,9 1
2 0 5 2
3 9,5 8,9,8 3
4 6 0 4
5 2 7,0,3 5
6 7 0,4 6
7 5,0 6 7
8 3,9,3 - 8
9 1,1,3 3,8 9
X