Lo Khanh Hoa - Bảng Kết quả Lô tô Khánh Hòa - XSKH - SXKH

XSKH mở thưởng Chủ Nhật ngày 14/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,3 7,3 0
1 7 - 1
2 5,3 6 2
3 5,9,0 6,0,2,9 3
4 4,5 4 4
5 - 3,2,4 5
6 3,2 - 6
7 0,9,7 8,1,7 7
8 7 9,0 8
9 8,3 3,7 9

Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSKH Thứ 4, XS Khánh Hòa 10/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,9 3,7 0
1 3,7,4,9 8,8,7 1
2 - 7 2
3 0 1 3
4 - 7,1 4
5 - 8,6 5
6 9,5,9 0 6
7 2,4,0,1 1 7
8 5,1,1 - 8
9 9 6,9,6,0,1 9

Lô XS Khánh Hòa Chủ Nhật, SXKH 07/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3,6,2 0
1 - 7,9 1
2 3,0,7 8 2
3 0,5,6,6 8,2 3
4 8,5 9 4
5 9 3,4 5
6 0 3,3 6
7 1,9 2 7
8 3,2 4,9 8
9 1,8,4 5,7 9

Lô Khánh Hòa Thứ 4, Xổ số KH 03/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 - 0
1 8 4 1
2 2,4 5,5,2 2
3 5,7,9 9,7 3
4 1,7 5,2 4
5 4,2,2 3 5
6 - 9 6
7 3,7 4,3,7 7
8 - 9,1,0 8
9 8,6,3,9 3,9 9

Lô tô XSKH Chủ Nhật, XSKH 30/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,1 6,3,4 0
1 8,2,1 0,1 1
2 9 6,1,8 2
3 0 9,8 3
4 0 0,7 4
5 8,8 6 5
6 2,5,0 7 6
7 6,4 - 7
8 3,2 1,5,5 8
9 3 2 9

Lô Khánh Hòa Thứ 4, Sổ số Khánh Hòa 26/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,8,2 1,2 0
1 0 8 1
2 8,6,0,9,3 0 2
3 8,5,6,3 7,3,2 3
4 5 - 4
5 8 3,4,7 5
6 - 2,3 6
7 3,5 - 7
8 1 3,2,5,0 8
9 - 0,2 9

Lo SXKH Chủ Nhật, SXKH 23/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 3,8 0
1 7,3,7 8,0,6,7 1
2 7 4,4,5,5 2
3 0 1,8 3
4 2,2 - 4
5 2,2 - 5
6 1 - 6
7 7,1 8,1,7,2,1 7
8 1,7,8,0,3 8 8
9 - - 9
X