Lo Kien Giang - Bảng Kết quả Lô tô Kiên Giang - XSKG - SXKG

XSKG mở thưởng Chủ Nhật ngày 17/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 5 0
1 7 - 1
2 6,5 8,9,3 2
3 2,5,6,8 7,4 3
4 6,3 - 4
5 0,8 9,2,9,3 5
6 9 2,4,3 6
7 3 1 7
8 2 5,3 8
9 5,9,2,5 9,6 9

Nhận kết quả xổ số Kiên Giang, soạn XSKG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS KG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSKG Chủ Nhật, XS Kiên Giang 10/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,6 9,4 0
1 1,1,8 1,1,4 1
2 7 - 2
3 5,6 - 3
4 0,5,5,9,1 5 4
5 4 6,9,3,4,4 5
6 5 3,0 6
7 - 0,2,8 7
8 7 1 8
9 0,5 4 9

Lô XS Kiên Giang Chủ Nhật, SXKG 03/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,0 0,6 0
1 5,1,6 8,1,5 1
2 5 0,4 2
3 - 7 3
4 7,2 - 4
5 5,1 1,2,9,5 5
6 0 9,1 6
7 8,3,8 4 7
8 1 7,7 8
9 9,6,5 9 9

Lô Kiên Giang Chủ Nhật, Xổ số KG 24/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,2 9,6 0
1 7,9 4 1
2 - 4,0 2
3 5 5 3
4 1,2,7,6 5,0,9 4
5 4,9,3 3,8 5
6 0 4 6
7 - 4,1 7
8 9,8,5 8 8
9 0,4 8,1,5 9

Lô tô XSKG Chủ Nhật, XSKG 17/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,7,7 9 0
1 - 9,5,7,7,8 1
2 - 5,4,7 2
3 6 - 3
4 2,6 - 4
5 2,1 0,7 5
6 8 4,7,3 6
7 5,1,6,1,2 0,0 7
8 1 6 8
9 1,9,0 9 9

Lô Kiên Giang Chủ Nhật, Sổ số Kiên Giang 10/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,6,5 8,7 0
1 6,5,5 7 1
2 9 - 2
3 8,7,9 6 3
4 - - 4
5 7,5 1,0,1,5 5
6 3,9 0,0,1 6
7 1,0 3,9,5 7
8 0 3 8
9 7 2,6,3 9

Lo SXKG Chủ Nhật, SXKG 03/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,2 1,4 0
1 8,0,4 9,5,0 1
2 6,9,6 0 2
3 3,4 3,4 3
4 0,3 7,3,1 4
5 1,8 - 5
6 7 2,2 6
7 4,7 7,6 7
8 - 1,5 8
9 1 2 9
X