Lo Kien Giang - Bảng Kết quả Lô tô Kiên Giang - XSKG - SXKG

XSKG mở thưởng Chủ Nhật ngày 16/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 8,8,2 0
1 6,8,5,4 3 1
2 5,2,0 3,2 2
3 2,1 - 3
4 4,8 6,4,1 4
5 8 6,1,2 5
6 5,4 7,1 6
7 6,9 - 7
8 0,0 1,5,4 8
9 - 7 9

Nhận kết quả xổ số Kiên Giang, soạn XSKG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS KG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSKG Chủ Nhật, XS Kiên Giang 09/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 8,6 0
1 2 - 1
2 4,2 8,2,1,3,4,9 2
3 3,2 3 3
4 6,2 2 4
5 - - 5
6 7,0 8,4,0 6
7 7 7,6 7
8 2,6,0,9,9 9 8
9 8,2 8,8 9

Lô XS Kiên Giang Chủ Nhật, SXKG 02/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,3 4 0
1 2 6,0 1
2 2,2,5 1,2,9,2 2
3 9,6 5,7,0 3
4 0 - 4
5 3,6 2 5
6 1 3,5 6
7 3 8,9 7
8 7 - 8
9 9,9,2,7 9,9,3 9

Lô Kiên Giang Chủ Nhật, Xổ số KG 26/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7 3,5 0
1 9 5 1
2 9,7,3 - 2
3 6,0 9,2 3
4 9 - 4
5 1,0 7,7,9 5
6 6,6 6,3,6 6
7 5,5 0,2 7
8 9 - 8
9 3,9,5 8,1,2,4,9 9

Lô tô XSKG Chủ Nhật, XSKG 19/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,3 3,5,5 0
1 7 4 1
2 8 6,7,5,6,9,9 2
3 5,0,9 0,0 3
4 1 - 4
5 0,0,2 3 5
6 2,6,2 6 6
7 8,2 1 7
8 - 7,2 8
9 2,2 3 9

Lô Kiên Giang Chủ Nhật, Sổ số Kiên Giang 12/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 5 0
1 2,8 9,9 1
2 2 1,7,2 2
3 - 7 3
4 - 6 4
5 0 - 5
6 9,7,4,7,7,8 7 6
7 3,6,2 8,6,8,6,6 7
8 7,7 1,6 8
9 1,1 6,0 9

Lo SXKG Chủ Nhật, SXKG 05/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,4 2,1,9 0
1 4,0,6 3 1
2 0,2 6,9,2 2
3 1 6 3
4 5,8 0,1 4
5 8,8 4 5
6 3,2 1,8 6
7 7 7 7
8 6 0,5,4,5 8
9 0,2 - 9
X