App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Kien Giang - Bảng Kết quả Lô tô Kiên Giang - XSKG - SXKG

XSKG mở thưởng Chủ Nhật ngày 08/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,0,6,1 0,3 0
1 7,2 4,6,9,0 1
2 4,8 1 2
3 0 - 3
4 1,6,6,7,5 2 4
5 - 6,4 5
6 1,5 4,4,8,0 6
7 - 4,1 7
8 6 2 8
9 1 0 9

Nhận kết quả xổ số Kiên Giang, soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS KG gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSKG Chủ Nhật, XS Kiên Giang 01/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 - 0
1 7,6 2,8,6 1
2 1,3 8,8 2
3 8,9,8 2 3
4 - - 4
5 6,6 6 5
6 5,1 7,5,1,0,5 6
7 8,6 1 7
8 1,2,2 7,9,3,3 8
9 8 3 9

Lô XS Kiên Giang Chủ Nhật, SXKG 24/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,3 0 0
1 6,9,2 2 1
2 1,3,2 5,1,2 2
3 8 5,0,2 3
4 5 7 4
5 9,3,6,2 4,8 5
6 - 1,5 6
7 4 - 7
8 8,5,9 8,3 8
9 - 5,8,1 9

Lô Kiên Giang Chủ Nhật, Xổ số KG 17/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,1 5 0
1 2 6,0,2 1
2 5,1,4,9 1,8 2
3 - 7,8,0 3
4 9,5 8,2 4
5 0 4,2 5
6 1 - 6
7 3,8 9 7
8 4,3,2,8 7,8 8
9 7 4,2 9

Lô tô XSKG Chủ Nhật, XSKG 10/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 9,5 0
1 4,6 6,9 1
2 - 6,9 2
3 7 8 3
4 9 1,5 4
5 4,0 6,8 5
6 7,1,2,5,8 8,1 6
7 - 6,3 7
8 8,3,6,5 8,6 8
9 2,1,0 4 9

Lô Kiên Giang Chủ Nhật, Sổ số Kiên Giang 03/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,8 7,4 0
1 9 - 1
2 4,6,7,6 4,7 2
3 4,3,6 3 3
4 9,2,0 2,3 4
5 - 0,7 5
6 8 9,2,2,3 6
7 0,2,5 2 7
8 - 6,0 8
9 6 4,1 9

Lo SXKG Chủ Nhật, SXKG 27/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,8,1,1 0,8 0
1 6 0,5,3,0 1
2 - 8 2
3 7,4,9,1 - 3
4 8 3,5 4
5 4,1 8 5
6 - 1,7 6
7 7,6 3,7 7
8 5,9,0,2 0,4 8
9 - 8,3 9
X