Lo Kien Giang - Bảng Kết quả Lô tô Kiên Giang - XSKG - SXKG

XSKG mở thưởng Chủ Nhật ngày 13/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 7 7 1
2 9,2,9,8 4,4,2 2
3 3 8,3 3
4 2,2 9,9 4
5 8 7,9 5
6 6 6 6
7 8,5,1 1 7
8 3,8 7,8,5,2 8
9 4,4,5 2,2 9

Nhận kết quả xổ số Kiên Giang, soạn XSKG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS KG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSKG Chủ Nhật, XS Kiên Giang 06/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,4,5 2 0
1 4,9 - 1
2 0 5,4 2
3 6,5 9 3
4 6,9,9,2 1,0 4
5 2 6,3,0 5
6 5 4,3 6
7 - 8 7
8 7,8 8 8
9 3,9 1,0,4,4,9 9

Lô XS Kiên Giang Chủ Nhật, SXKG 30/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 4,6 0
1 6 6,5,8 1
2 4,8,7 4 2
3 4 7,4,7 3
4 0,3,2 6,2,5,3 4
5 4,1 6 5
6 4,0,5,1 1 6
7 3,3 8,2 7
8 7,1 2 8
9 - - 9

Lô Kiên Giang Chủ Nhật, Xổ số KG 23/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - - 0
1 1,9,1 7,1,1,2 1
2 1 3,9 2
3 2,9 7 3
4 9 6,5 4
5 8,4 9 5
6 4 - 6
7 1,8,3,8 8 7
8 7,8 8,5,7,7 8
9 5,2 1,4,3 9

Lô tô XSKG Chủ Nhật, XSKG 16/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,5 2 0
1 9,5 2 1
2 0,1,8,5 9 2
3 4,3 8,3,8 3
4 4,4 4,3,4 4
5 - 0,2,1 5
6 6,6,6 6,0,6,6 6
7 - - 7
8 3,3 2 8
9 2 1 9

Lô Kiên Giang Chủ Nhật, Sổ số Kiên Giang 09/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 4 0
1 - 5,3,9,5,0 1
2 5,2,7 2 2
3 4,9,1,4 - 3
4 0,6 3,3 4
5 8,1,1,7 8,2 5
6 6 4,6 6
7 8 2,5 7
8 5 5,7 8
9 1 3 9

Lo SXKG Chủ Nhật, SXKG 02/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 - 0
1 9,7 3,6,5,8,0,8 1
2 9 8 2
3 1,3,5 4,3,9 3
4 3,8 - 4
5 1 3,9,7 5
6 1,7 - 6
7 5 6,1 7
8 2,1,1 4 8
9 3,5 1,2 9
X