Lo Kien Giang - Bảng Kết quả Lô tô Kiên Giang - XSKG - SXKG

XSKG mở thưởng Chủ Nhật ngày 13/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 3,8,5 0
1 3,9 0 1
2 6 - 2
3 0,6 1,6,9,9 3
4 - 5,9 4
5 0,8,4,9 9,6 5
6 3,5 2,3 6
7 - - 7
8 0,9 5 8
9 3,5,4,3 8,1,5 9

Nhận kết quả xổ số Kiên Giang, soạn XSKG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS KG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSKG Chủ Nhật, XS Kiên Giang 06/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,9,7 8 0
1 4,4 0,7 1
2 - 6,4 2
3 3,6,7,8 3,7,6 3
4 2 1,1,6 4
5 - - 5
6 2,3,6,4 3,6,8 6
7 3,1 3,0 7
8 0,6 3 8
9 - 0 9

Lô XS Kiên Giang Chủ Nhật, SXKG 29/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,2,4 3,5,0 0
1 9 - 1
2 3 7,0 2
3 0,5 7,2 3
4 4,6 4,7,0 4
5 5,9,0 5,7,3 5
6 9,7 4 6
7 5,2,4,3 6 7
8 - - 8
9 - 1,5,6 9

Lô Kiên Giang Chủ Nhật, Xổ số KG 22/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 8,4 0
1 8,9 9,5 1
2 8,4,8,6 9 2
3 3,5 3 3
4 0 7,8,2 4
5 1,7 3 5
6 - 2 6
7 4 5 7
8 0,4,8 1,2,2,9,8 8
9 1,8,2 1 9

Lô tô XSKG Chủ Nhật, XSKG 15/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,1,9 5,0,6,4 0
1 - 4,2,0 1
2 5,2,1 2,3,3 2
3 4,2,2 - 3
4 4,1,0 3,4 4
5 9,0 2,6 5
6 5,0 - 6
7 7,8 7 7
8 - 7 8
9 - 5,0 9

Lô Kiên Giang Chủ Nhật, Sổ số Kiên Giang 08/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,3 9 0
1 - 6 1
2 5,4 3,5,3,6 2
3 2,2 0,7 3
4 9,9 6,2,8 4
5 6,2 2,7 5
6 4,1,2 5 6
7 3,5 - 7
8 9,4 0 8
9 0 4,8,4 9

Lo SXKG Chủ Nhật, SXKG 01/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 1 0
1 0,1,2,8 9,1 1
2 9,3 5,7,1,9 2
3 - 5,2,6 3
4 4 4 4
5 2,3,7,9 6,9 5
6 9,5,3 - 6
7 2 5 7
8 - 1 8
9 5,1,2 6,2,5 9
X