Lo Kien Giang - Bảng Kết quả Lô tô Kiên Giang - XSKG - SXKG

XSKG mở thưởng Chủ Nhật ngày 18/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7,6 0
1 7,8,6 6 1
2 - 6 2
3 9,6 5,8 3
4 - 6 4
5 3 6,8 5
6 4,5,2,1,0 3,1 6
7 0,9 1 7
8 8,8,3,5 8,1,8 8
9 9 3,9,7 9

Nhận kết quả xổ số Kiên Giang, soạn XSKG gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS KG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSKG Chủ Nhật, XS Kiên Giang 11/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,1,3,6 4 0
1 5,7 7,0,8 1
2 6 0,9 2
3 3 6,3,0,9 3
4 0 - 4
5 6 1 5
6 3,6 2,6,5,0 6
7 1,9 1 7
8 1,9 - 8
9 2,3 7,8 9

Lô XS Kiên Giang Chủ Nhật, SXKG 04/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,0 2,0 0
1 7 4 1
2 9,5,0,4 8 2
3 7 5,8 3
4 1 5,2 4
5 4,3,7 2,9,8 5
6 - 8 6
7 - 3,1,5 7
8 6,2,3,5 9,0 8
9 8,5 2 9

Lô Kiên Giang Chủ Nhật, Xổ số KG 28/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 - 0
1 - 7,5 1
2 8,5,6,3 4,0,8,8 2
3 - 9,8,2 3
4 2,6,9 8,6,7 4
5 1 2 5
6 8,4 4,2 6
7 1,4 - 7
8 2,2,4,3 2,6 8
9 3 4 9

Lô tô XSKG Chủ Nhật, XSKG 21/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,1,5 5 0
1 1,2 8,0,1,4,2 1
2 9,1 1,8 2
3 6 - 3
4 5,1 0,6 4
5 0 4,0 5
6 4,9 9,3 6
7 - - 7
8 8,1,2 8 8
9 9,6 9,2,6 9

Lô Kiên Giang Chủ Nhật, Sổ số Kiên Giang 14/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,7 - 0
1 - 3,9,7 1
2 9 6,0,4 2
3 6,1 - 3
4 8,8,7,4,2 4,7 4
5 6,9,7 9 5
6 2 3,5 6
7 4,1 4,5,0 7
8 - 4,4 8
9 5,1 2,5 9

Lo SXKG Chủ Nhật, SXKG 07/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,4 9,0,2 0
1 - 8,4 1
2 7,0,5 - 2
3 7,7 9,4 3
4 3,1,8,9 0,6 4
5 6 2 5
6 6,4 6,5 6
7 - 8,3,2,3 7
8 7,1 4 8
9 3,0 4 9
X