Lo Kon Tum - Bảng Kết quả Lô tô Kon Tum - XSKT - SXKT

XSKT mở thưởng Chủ Nhật ngày 20/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 5,9,5,7 0
1 3,5 3 1
2 9,5 - 2
3 1,4 5,1 3
4 4,4 4,4,0,3 4
5 0,0,3,5 1,5,2 5
6 - 7 6
7 0,6 - 7
8 - 9 8
9 0,9,8 9,2 9

Nhận kết quả xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS KT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XS Kon Tum 13/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 2,6 0
1 3,8,1,9 1 1
2 0,2 9,7,9,3,2 2
3 2 9,1 3
4 - - 4
5 8,8 7 5
6 7,0 - 6
7 2,5,9 6 7
8 9 5,5,1 8
9 2,2,3 8,7,1 9

Lô XS Kon Tum Chủ Nhật, SXKT 06/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,9,3 0,2,6,1 0
1 9,0 6 1
2 3,0,8 9,4,5,9 2
3 - 2,0 3
4 2,4 4 4
5 2 6,7 5
6 5,0,1 8 6
7 5 - 7
8 6 2 8
9 2,2 0,1 9

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Xổ số KT 30/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 2,7,4 0
1 - 2,3,5 1
2 1,4,0 5,4,0 2
3 1,6 - 3
4 0,2,6 2,7,9 4
5 2,5,1 5 5
6 - 4,3 6
7 4,8,0,8 - 7
8 8 7,7,8 8
9 4 - 9

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XSKT 23/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 1 0
1 0,2 9,7 1
2 5,6 1 2
3 - 8,5 3
4 - 5 4
5 4,3,7 2,7 5
6 8,8 9,9,2,8,0 6
7 5,1,9 5 7
8 3,6 6,6 8
9 6,1,6 7 9

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Sổ số Kon Tum 16/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,4,1 7,2 0
1 8,1,3 6,1,0 1
2 9,5,0 - 2
3 5 1 3
4 - 0,8 4
5 8 0,3,2,7 5
6 1,8 - 6
7 0,5 - 7
8 9,8,4 1,5,8,6 8
9 - 8,2 9

Lo SXKT Chủ Nhật, SXKT 09/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,5,4 - 0
1 6 9,9 1
2 7,5 - 2
3 7,7 0 3
4 9 0 4
5 8,6 0,7,2 5
6 9,9,9 1,5 6
7 5 2,3,3 7
8 - 5,9 8
9 1,1,8 6,6,4,6 9
X