Lo Kon Tum - Bảng Kết quả Lô tô Kon Tum - XSKT - SXKT

XSKT mở thưởng Chủ Nhật ngày 16/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,2,8 8,0,1,1,4 0
1 0,0,2,4 3 1
2 4 3,0,1 2
3 2,4,1,5 - 3
4 6,0 3,2,1 4
5 - 8,3 5
6 - 4 6
7 8 8 7
8 0,5,7 7,0 8
9 - - 9

Nhận kết quả xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS KT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XS Kon Tum 09/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,8 5,2,7 0
1 8,8 - 1
2 0,7,3 7,6,9 2
3 - 9,0,2 3
4 7 7,7 4
5 0 - 5
6 2,6 6 6
7 2,4,4,0 4,2 7
8 - 1,1,0 8
9 3,9,2 9 9

Lô XS Kon Tum Chủ Nhật, SXKT 02/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 0,9,5 0
1 5,1,1 7,1,8,1 1
2 9 7,4 2
3 - - 3
4 6,7,6,2,8,9 - 4
5 0,6 9,1 5
6 - 4,4,5 6
7 1,2 4 7
8 1 4 8
9 5,0 2,4 9

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Xổ số KT 26/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 8,6,6,2 0
1 - 3 1
2 3,0,4 7 2
3 1,8 6,2 3
4 - 2 4
5 8,7,8 - 5
6 0,8,3,0 - 6
7 8,8,2 5 7
8 9,0 7,0,5,6,7,3,5 8
9 - 8 9

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XSKT 19/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 - 0
1 1,8,4 1,9 1
2 4,2 2 2
3 6,5,7 - 3
4 8,6 2,1 4
5 8,9,5 3,5 5
6 - 8,3,7,4 6
7 8,6 3 7
8 6 5,7,4,0,1 8
9 1 5 9

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Sổ số Kon Tum 12/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1 9,8,9 0
1 - 9,0 1
2 2 2,4,9,7 2
3 6,9 - 3
4 9,2 - 4
5 8 6,8,7 5
6 5 3,7 6
7 5,6,2 8 7
8 7,5,0 5 8
9 0,1,0,2 4,3 9

Lo SXKT Chủ Nhật, SXKT 05/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,7 8 0
1 9,7 8 1
2 3 7 2
3 - 7,9,7,2 3
4 6 6 4
5 - - 5
6 4 0,4 6
7 3,7,3,2 7,8,8,0,1 7
8 0,7,1,8,7 8 8
9 9,3 9,1 9
X