Lo Kon Tum - Bảng Kết quả Lô tô Kon Tum - XSKT - SXKT

XSKT mở thưởng Chủ Nhật ngày 17/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,0 5,2,6,0 0
1 - - 1
2 0 8,6,8 2
3 3 0,3 3
4 5,9 - 4
5 0,9,6,7 7,4 5
6 0,2 7,5 6
7 5,6,7 5,7 7
8 9,2,2 - 8
9 - 8,5,4 9

Nhận kết quả xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS KT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XS Kon Tum 10/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 2 0
1 4,9 8,3,9 1
2 7,0,6 0,8 2
3 1 4 3
4 6,3 8,1 4
5 - 9,8,8 5
6 - 4,2 6
7 9 8,2 7
8 7,4,1,5,2,5 - 8
9 5,1 1,7 9

Lô XS Kon Tum Chủ Nhật, SXKT 03/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 6 0
1 2,8 5,4,6 1
2 4,7,2 1,2,5 2
3 - - 3
4 1 2,8 4
5 1,2 9 5
6 0,1 0 6
7 7 7,2,8 7
8 4,7 9,9,1 8
9 8,8,5,9 9 9

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Xổ số KT 24/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 - 0
1 6,8,7,6 - 1
2 9,4 9 2
3 3 9,3 3
4 9 6,2 4
5 - 6,6,6,0 5
6 5,9,5,5,4 1,1,9 6
7 7 1,7 7
8 - 1 8
9 3,2,6 2,6,4 9

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XSKT 17/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,8 6,4,2,2 0
1 - 9 1
2 0,3,0,6 4,9,0 2
3 3 3,6,2 3
4 5,0,2 - 4
5 - 7,4,9 5
6 3,0 7,2 6
7 5,6,7 7 7
8 - 0 8
9 5,1,2 - 9

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Sổ số Kon Tum 10/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 4,8,1 0
1 4,6,0 6 1
2 - 9,3,3 2
3 2,8,9,2,5 8,9,8 3
4 6,5,0 1 4
5 6 4,3 5
6 1 5,4,1 6
7 - - 7
8 3,0,3 3 8
9 2,3 3 9

Lo SXKT Chủ Nhật, SXKT 03/02/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 5 0
1 6,6,8 6,3,4,5,8 1
2 - 5 2
3 1 6 3
4 1 5 4
5 6,0,4,1,2 - 5
6 1,3 1,1,5,9 6
7 8,8 - 7
8 9,9,1 1,7,7 8
9 6 8,8 9
X