App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Kon Tum - Bảng Kết quả Lô tô Kon Tum - XSKT - SXKT

XSKT mở thưởng Chủ Nhật ngày 16/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 6 0
1 - - 1
2 2,2,5,2,6 2,2,2 2
3 - 8 3
4 7,7,6 6 4
5 9 6,8,2 5
6 5,4,0 4,2 6
7 9 4,4,9 7
8 9,5,3 0 8
9 7 8,7,5 9

Nhận kết quả xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS KT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XS Kon Tum 09/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,4,8 4,8 0
1 2,9 8 1
2 4 6,3,1 2
3 6,2 7 3
4 0 2,0,8 4
5 - 9,9 5
6 2 0,3 6
7 7,9,3 7 7
8 0,1,4 0 8
9 5,5 7,1 9

Lô XS Kon Tum Chủ Nhật, SXKT 02/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 6,8 0
1 3,7 - 1
2 4 0,3 2
3 2,5 1,5 3
4 5,7 2 4
5 3 4,3 5
6 7,0 7 6
7 8,9,6 9,9,4,6,1 7
8 0 7 8
9 9,7,7 9,7 9

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Xổ số KT 26/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 1 0
1 0,4,3,5 9,2,6,3,2 1
2 1,3,1,8 7 2
3 4,1 2,1,8 3
4 - 3,1 4
5 - 9,1,6 5
6 1,8,5 - 6
7 2 8 7
8 3,7 6,2 8
9 1,5 - 9

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XSKT 19/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,3,4,6,1 7,4,6 0
1 4 0 1
2 4,7,9 0,4,4 2
3 - 0 3
4 2,0,9,4,2 1,2,4,0,6 4
5 - - 5
6 0,4 0 6
7 0 2 7
8 9 - 8
9 - 8,4,2 9

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Sổ số Kon Tum 12/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 7,6 0
1 4 - 1
2 3,4 4 2
3 9,9 7,2 3
4 7,2,4,5 7,8,2,4,1 4
5 - 4 5
6 9,0 9 6
7 3,8,0,4,9 4 7
8 4 7 8
9 6 3,6,3,7 9

Lo SXKT Chủ Nhật, SXKT 05/01/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,6,8 - 0
1 9,1,8,6 1,7,2 1
2 1,5 7 2
3 6,4 - 3
4 - 0,3 4
5 8,7,5 7,2,5 5
6 - 3,0,7,1 6
7 1,5,6,2 5 7
8 - 5,1,0 8
9 - 1 9
X