Lo Kon Tum - Bảng Kết quả Lô tô Kon Tum - XSKT - SXKT

XSKT mở thưởng Chủ Nhật ngày 19/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 4,2,8 0
1 1,7,1,8 1,1,7 1
2 5,0,4 9,5,6 2
3 9 - 3
4 9,0 2,6 4
5 2 2 5
6 4,9,2 - 6
7 1,7 1,7 7
8 0 1 8
9 2 4,3,6 9

Nhận kết quả xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS KT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XS Kon Tum 12/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,8 8,5,2,6 0
1 9 4 1
2 0,6 5,3 2
3 6,2,3,7,7,7 3 3
4 1 - 4
5 2,0 - 5
6 0 3,0,2 6
7 - 8,3,3,3 7
8 0,7 9,0 8
9 8 1 9

Lô XS Kon Tum Chủ Nhật, SXKT 05/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3 2,9,9 0
1 5 5 1
2 0 9 2
3 9,3 8,0,3 3
4 5,7 8 4
5 7,1 4,1 5
6 9 - 6
7 8 4,5 7
8 3,4,8 7,8 8
9 2,0,9,0 3,6,9 9

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Xổ số KT 28/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,2 8,4 0
1 3 - 1
2 - 0,8,9 2
3 - 0,1,8 3
4 7,0 - 4
5 7,7,6 9,8 5
6 7 5 6
7 9 9,6,4,9,5,5 7
8 5,3,0,2 - 8
9 5,7,7,2 7 9

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XSKT 21/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 7,3,9 0
1 6 9,9 1
2 8,8,7 - 2
3 9,0 5,5 3
4 - 7 4
5 3,3 8 5
6 - 9,1 6
7 0,4,7 7,2 7
8 5 0,9,2,2 8
9 8,6,1,1,0 3 9

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Sổ số Kon Tum 14/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,1 8 0
1 8,1,9 2,0,8,3,1 1
2 6,1 0,3 2
3 8,2,1 8,7 3
4 9,5 9 4
5 5 5,4 5
6 - 2 6
7 3 - 7
8 0,1,3 1,3 8
9 4 4,1 9

Lo SXKT Chủ Nhật, SXKT 07/04/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,6 7,1,8,1 0
1 0,9,0 7,3,0 1
2 - 6,9 2
3 8,1,3 6,3 3
4 - 6 4
5 7 - 5
6 3,4,2 7,0 6
7 0,6,1,8 5 7
8 0 3,7 8
9 2 1 9
X