Lo Kon Tum - Bảng Kết quả Lô tô Kon Tum - XSKT - SXKT

XSKT mở thưởng Chủ Nhật ngày 10/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,9,6 1,2 0
1 0 - 1
2 8,0 9,5 2
3 - 0,5 3
4 5,5,7 - 4
5 3,6,2 4,4 5
6 6,9,6,8 6,6,5,0 6
7 - 8,4 7
8 7 2,6 8
9 2 6,0 9

Nhận kết quả xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS KT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XS Kon Tum 03/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,0 8,8,0,8 0
1 5 8 1
2 - 9 2
3 4,4 6 3
4 - 3,5,3,9,8 4
5 4,5 5,1 5
6 3 9 6
7 - 9,9 7
8 0,0,0,1,4 0 8
9 7,7,6,4,2 - 9

Lô XS Kon Tum Chủ Nhật, SXKT 27/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 2,6,8,6 0
1 7 8,4,4 1
2 9,0,5 - 2
3 - 9 3
4 1,1 - 4
5 - 2 5
6 7,9,0,0,8 - 6
7 9,7 1,7,6 7
8 1,0 0,6 8
9 9,3 9,2,7,6 9

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Xổ số KT 20/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 4 0
1 5,4 8,9,5 1
2 8 4,8,8 2
3 3 3 3
4 2,0,4 8,1,4 4
5 1 7,1 5
6 - - 6
7 5,8 8 7
8 4,1,2,2,7 9,2,7 8
9 1,8 0 9

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XSKT 13/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 0,7,7,4 0
1 6 2,7 1
2 1 5 2
3 - - 3
4 9,8,5,0 5 4
5 2,4 9,4 5
6 9 1 6
7 7,0,9,1,0 8,8,7 7
8 7,7 4 8
9 5 4,7,6 9

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Sổ số Kon Tum 06/10/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,5,5 7,9 0
1 3,9,4 0,7 1
2 2 2 2
3 5,4 1 3
4 4,5 4,1,3 4
5 6 4,3,0,0 5
6 - 5 6
7 0,1,7 8,7 7
8 7,8 8 8
9 0 1 9

Lo SXKT Chủ Nhật, SXKT 29/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,4 8,9 0
1 - 2,4 1
2 9,5,1,4 0 2
3 5 9,6,8 3
4 5,5,4,1 4,6,0,2 4
5 - 4,3,4,2 5
6 3,4 - 6
7 7 7 7
8 3,0 - 8
9 3,0 2 9
X