Lo Kon Tum - Bảng Kết quả Lô tô Kon Tum - XSKT - SXKT

XSKT mở thưởng Chủ Nhật ngày 14/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 2 0
1 - 9 1
2 4,5,3,5,0,2 6,2 2
3 5 2,8,6 3
4 - 2 4
5 - 2,8,2,3,8 5
6 2,9,9,3 - 6
7 - 9 7
8 9,5,3,5 - 8
9 1,9,7 8,9,6,6 9

Nhận kết quả xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS KT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XS Kon Tum 07/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9 9 0
1 4,5,4,1 9,6,1 1
2 - 6,4 2
3 9,5 - 3
4 4,9,4,2 1,1,4,4 4
5 6 1,3 5
6 1,2 5 6
7 - - 7
8 8,8 8,8 8
9 1,0 0,3,4 9

Lô XS Kon Tum Chủ Nhật, SXKT 30/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,7 9,1,4 0
1 0,8,3 5,0,8 1
2 6,2 8,7,2 2
3 5 8,1 3
4 0 - 4
5 1,5 6,3,5 5
6 5 2 6
7 2 0 7
8 3,2,1,8 1,8 8
9 0 - 9

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Xổ số KT 23/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,4,9 6,9 0
1 3,9 - 1
2 6,6,8 6 2
3 6,7 1,8 3
4 - 0,0,5,6 4
5 4 - 5
6 6,0,2,4 6,2,2,3 6
7 8 3 7
8 3 7,2 8
9 0 0,1 9

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XSKT 16/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,0,8 0,4 0
1 7,4 8,4 1
2 7 4 2
3 - 7 3
4 2,1,0 7,7,1 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 4,3,4 8,8,1,2 7
8 7,1,7 0,0 8
9 9 9 9

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Sổ số Kon Tum 09/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,9,8,1,2 8 0
1 1 0,6,1 1
2 - 0 2
3 3 3,5 3
4 9,7 5,5 4
5 4,6,5,6,3,4 5 5
6 1,9 5,5 6
7 - 4 7
8 0 0 8
9 - 0,4,0,6 9

Lo SXKT Chủ Nhật, SXKT 02/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 1,2,8 0
1 0,9 8,3 1
2 5,2,0 2 2
3 1 - 3
4 - 5,8 4
5 6,4,6 2,8 5
6 6,9,7 6,5,8,5 6
7 - 6 7
8 4,6,8,5,0,1 8 8
9 - 1,6 9
X