Lo Kon Tum - Bảng Kết quả Lô tô Kon Tum - XSKT - SXKT

XSKT mở thưởng Chủ Nhật ngày 11/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,4 1,8 0
1 5,0,3 2 1
2 5,1 - 2
3 9 0,1 3
4 5 0 4
5 7,5 2,4,7,1,5 5
6 - - 6
7 7,5,7,7,7 7,7,5,7,7 7
8 0 9 8
9 8 3 9

Nhận kết quả xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS KT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XS Kon Tum 04/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,2,4 9,6,0,2 0
1 2 6 1
2 2,0 1,2,0 2
3 7 5 3
4 4,4 4,7,4,0 4
5 3 9 5
6 1,0 - 6
7 4,7,8,7 3,7,7 7
8 - 7 8
9 0,5 - 9

Lô XS Kon Tum Chủ Nhật, SXKT 28/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,1,9,0 0 0
1 2 0 1
2 6 3,8,6,8,1 2
3 6,2,4 0 3
4 - 7,3 4
5 7 9 5
6 2 3,2 6
7 9,4 5 7
8 9,2,2 9 8
9 8,5 8,7,0 9

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Xổ số KT 21/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,4,6 4,1 0
1 4,1,0 9,2,1 1
2 1 6,5 2
3 9 - 3
4 0,8 1,0,8,6,7 4
5 2,9 6 5
6 4,5,2 0 6
7 4 0 7
8 4 4 8
9 1 3,5 9

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XSKT 14/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,7 1,4,9,9,5 0
1 0 3 1
2 - 7 2
3 3,1 3 3
4 0,7 5 4
5 4,0 8,9 5
6 - - 6
7 8,7,2,7 7,0,4,7 7
8 5 0,7,9 8
9 5,0,0,8 - 9

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Sổ số Kon Tum 07/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,0 8,2,1,3,0,8 0
1 0,8 - 1
2 9,2,0 2,5 2
3 4,7,0 - 3
4 - 0,3,5 4
5 2,4 8 5
6 - - 6
7 7 7,3,9 7
8 5,0,0 1 8
9 7,9 2,9 9

Lo SXKT Chủ Nhật, SXKT 30/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 - 0
1 6,3,6 9 1
2 3 7 2
3 - 2,1,7 3
4 4 4 4
5 8 8,0,6 5
6 9,5 8,1,1 6
7 3,2 8 7
8 5,7,6,9 5,9 8
9 8,9,1 6,9,8 9
X