Lo Kon Tum - Bảng Kết quả Lô tô Kon Tum - XSKT - SXKT

XSKT mở thưởng Chủ Nhật ngày 15/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 4 0
1 6,7,9 4 1
2 8 5 2
3 - 6 3
4 8,4,0,1 4 4
5 2,5 5,9 5
6 3,7 7,1,7,7 6
7 6,6,6 8,1,6 7
8 7,8 2,4,8 8
9 5 1 9

Nhận kết quả xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS KT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XS Kon Tum 08/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5 3,8,4,2,8 0
1 7 - 1
2 2,0,6,4 2 2
3 0 5,8,4 3
4 0,3 5,2 4
5 6,3,4 0,6 5
6 5 5,2 6
7 - 1 7
8 8,0,0,3 8,9 8
9 8 - 9

Lô XS Kon Tum Chủ Nhật, SXKT 01/09/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,7 3 0
1 7,1 8,1,0 1
2 4 4 2
3 5,0,4,3 7,8,3 3
4 2 2,3,7 4
5 - 3,9 5
6 - - 6
7 3,8,8,4,8 1,0 7
8 1,3 7,7,7 8
9 5 - 9

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Xổ số KT 25/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,5,0,4 5,6,0 0
1 - 7 1
2 - 4,9 2
3 6 6,6,8 3
4 2 8,6,0,0 4
5 0 7,0,7 5
6 0,4,3,3 9,3 6
7 1,5,5 - 7
8 4,3 - 8
9 6,2 - 9

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XSKT 18/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,9,8,8 7,1 0
1 1,5,0,3 1,4,7 1
2 6,9 9 2
3 - 5,1 3
4 1 9 4
5 3 1 5
6 7 9,2 6
7 0,1 6 7
8 - 0,0,0 8
9 6,4,2 0,2 9

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Sổ số Kon Tum 11/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,6 2,8 0
1 6 4 1
2 6,0 8,5 2
3 3,4 4,3 3
4 3,9,6,1 3,7 4
5 2 - 5
6 - 1,2,0,4,9 6
7 9,4,7 7 7
8 2,0 - 8
9 6 7,4,0 9

Lo SXKT Chủ Nhật, SXKT 04/08/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 8,2 0
1 2,2,7 - 1
2 4,0 1,1,3 2
3 2,3 4,3 3
4 3,6,7 2 4
5 - 7 5
6 6,7 6,8,4,9 6
7 5 1,6,4 7
8 9,6,0 - 8
9 9,6 8,9 9
X