Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Kon Tum - Bảng Kết quả Lô tô Kon Tum - XSKT - SXKT

XSKT mở thưởng Chủ Nhật ngày 29/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,6 5,8,2,9 0
1 5 8,9 1
2 0 - 2
3 - - 3
4 4 7,4 4
5 0 8,8,9,1 5
6 7,6 0,0,6 6
7 4 6,9 7
8 0,5,5,9,1 - 8
9 5,0,1,7 8 9

Nhận kết quả xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS KT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XS Kon Tum 22/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 - 0
1 8 - 1
2 8,6 3 2
3 5,2,9 - 3
4 5,5 5,6,9,0,9,5,7 4
5 4,4 3,4,4,8 5
6 4,9 2 6
7 4,8 - 7
8 5 1,2,7 8
9 4,4 3,6 9

Lô XS Kon Tum Chủ Nhật, SXKT 15/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,5 - 0
1 6,4,2 9 1
2 7,2 2,1 2
3 7,7,5 4 3
4 3,7 1 4
5 - 0,3 5
6 9 0,1 6
7 - 9,3,2,3,4 7
8 - 9,9 8
9 7,8,9,1,8 9,6 9

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Xổ số KT 08/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,8,5 6 0
1 5 6 1
2 - - 2
3 5 - 3
4 7,9 9,6 4
5 7 9,0,3,0,8,1 5
6 1,9,0,4,9 - 6
7 9 4,5 7
8 9,5 0 8
9 4,5 6,4,7,8,6 9

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XSKT 01/03/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,0 8,2,9,5,0 0
1 3,4 2 1
2 0,6,1 5,0 2
3 8 1,4,6 3
4 4,3,8 9,4,1 4
5 2,0 - 5
6 8,3 2 6
7 - - 7
8 0 6,3,4 8
9 4,0 - 9

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Sổ số Kon Tum 23/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,1 8,6,9,1,6 0
1 9,0 0,6,4 1
2 4 7 2
3 6 - 3
4 5,1 2,8 4
5 - 4,9 5
6 0,1,0 3 6
7 2,7 0,7 7
8 0,4 9 8
9 5,8,0 1 9

Lo SXKT Chủ Nhật, SXKT 16/02/2020

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 6 0
1 - - 1
2 2,2,5,2,6 2,2,2 2
3 - 8 3
4 7,7,6 6 4
5 9 6,8,2 5
6 5,4,0 4,2 6
7 9 4,4,9 7
8 9,5,3 0 8
9 7 8,7,5 9
X