Lo Kon Tum - Bảng Kết quả Lô tô Kon Tum - XSKT - SXKT

XSKT mở thưởng Chủ Nhật ngày 15/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,6 0,3 0
1 7,6,3,7 8,3 1
2 8 7,7 2
3 9,0,1 1 3
4 7 - 4
5 - 7,9 5
6 - 1,0,7 6
7 2,5,2,6 1,1,4 7
8 1,9 2 8
9 5 3,8 9

Nhận kết quả xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS KT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XS Kon Tum 08/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,9 0 0
1 8,4,7 - 1
2 7 4 2
3 8 - 3
4 8,9,2 1,5,5 4
5 6,4,4 7,6 5
6 5 5,9 6
7 5,7,9 2,7,1 7
8 - 3,4,1 8
9 6 4,7,0 9

Lô XS Kon Tum Chủ Nhật, SXKT 01/07/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,5 4,1 0
1 5,3,5,8,0 4 1
2 6,5 4 2
3 7 1,4 3
4 0,4,3,1,2,9 4,5 4
5 4 1,1,0,2 5
6 - 2,0 6
7 8 3 7
8 - 7,1 8
9 - 4 9

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Xổ số KT 24/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3,9,8 0
1 2 4,5 1
2 2,7,8 2,4,1 2
3 7,0 6 3
4 2,4,1 7,4 4
5 1 6,8 5
6 5,3 - 6
7 8,4 3,2 7
8 5,9,0 7,2 8
9 0 8 9

Lô tô XSKT Chủ Nhật, XSKT 17/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,8 0,7,7,9,2 0
1 8 9,8,4,8 1
2 0 8 2
3 - - 3
4 1 8,5 4
5 4,7 - 5
6 - - 6
7 0,0 8,8,5 7
8 1,2,4,7,7,1 9,1,0 8
9 1,8,0 - 9

Lô Kon Tum Chủ Nhật, Sổ số Kon Tum 10/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 7,7,9,9 0
1 5,2 - 1
2 5 9,1 2
3 3,6,5 3,8 3
4 5,7 0,5,7 4
5 4 2,1,3,4 5
6 - 3,7 6
7 0,0,4,6 4 7
8 3 - 8
9 2,0,0 - 9

Lo SXKT Chủ Nhật, SXKT 03/06/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,0 0,5,6 0
1 - 2,8 1
2 1,9 5 2
3 - - 3
4 4,5 4,8,5,8 4
5 2,4,0 4 5
6 9,0 9 6
7 9 8 7
8 4,4,1,7 0 8
9 9,6 9,7,2,6 9
X