Lo Long An - Bảng Kết quả Lô tô Long An - XSLA - SXLA

XSLA mở thưởng Thứ 7 ngày 20/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,6 0 0
1 - 6,8 1
2 - 9,7 2
3 7 7,7,8 3
4 8,5 5,8 4
5 4 4,7,9 5
6 1 8,9,0 6
7 5,3,3,2 3 7
8 6,3,1,4 4 8
9 2,6,5 - 9

Nhận kết quả xổ số Long An, soạn XSLA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSLA Thứ 7, XS Long An 13/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,6 7 0
1 5,7 2 1
2 8,1 9,5,3 2
3 9,6,2 - 3
4 4 5,4,9,0 4
5 4,2 1,9 5
6 - 8,3,0 6
7 8,0 1 7
8 6 2,7 8
9 2,4,5 3 9

Lô XS Long An Thứ 7, SXLA 06/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4 4 0
1 - 4,4,4 1
2 2 9,8,2 2
3 8 - 3
4 1,0,1,1 6,0,8 4
5 - - 5
6 4 7,9,8 6
7 6 8,9 7
8 7,9,2,6,4 3,9 8
9 2,6,7,8 8 9

Lô Long An Thứ 7, Xổ số LA 29/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,9 7,3,9 0
1 7,9 - 1
2 2 2,8,6 2
3 8,0,4 0 3
4 4 4,3 4
5 - 7 5
6 6,2,8 6,7 6
7 0,5,6 8,1 7
8 7,2 3,6 8
9 0 0,1 9

Lô tô XSLA Thứ 7, XSLA 22/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,6,6 - 0
1 7,6 8,9,7,2 1
2 8,4,8,1 7 2
3 - 0 3
4 4 4,2 4
5 - 7 5
6 - 9,0,0,1 6
7 5,1,8,2 1,9 7
8 1 2,7,2 8
9 1,6,7 - 9

Lô Long An Thứ 7, Sổ số Long An 15/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 9,4 4,5 0
1 4 2 1
2 9,2,1 5,5,2 2
3 - 5 3
4 0,6 1,5,0,9 4
5 2,2,4,3,5,8,0 7,5 5
6 - 4 6
7 5 - 7
8 9 5 8
9 4 8,2,0 9

Lo SXLA Thứ 7, SXLA 08/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 5,1 0
1 4,6,6,0 3,9 1
2 - 4 2
3 8,4,7,1,4 8 3
4 2,4 1,4,3,3,8 4
5 0 6 5
6 5 1,1,9 6
7 9 3 7
8 3,4 3 8
9 6,1 7 9
X