App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lo Long An - Bảng Kết quả Lô tô Long An - XSLA - SXLA

XSLA mở thưởng Thứ 7 ngày 14/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0 7,7,0 0
1 3 9,6 1
2 - 5,4 2
3 4 1 3
4 8,9,2,5 3 4
5 2,9 7,4 5
6 7,1,8 - 6
7 0,5,0,9 6,9 7
8 - 4,6 8
9 1,7 4,7,5 9

Nhận kết quả xổ số Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSLA Thứ 7, XS Long An 07/12/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,9,1,2 6,7 0
1 7 4,2,0,5 1
2 1,3 3,0 2
3 9,2 2 3
4 1 5 4
5 6,1,4,5 0,5 5
6 0 5,9 6
7 0 1 7
8 8 8 8
9 6 3,0 9

Lô XS Long An Thứ 7, SXLA 30/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,6 9,5,7,6 0
1 - 5,7,4 1
2 4,4 3,3 2
3 2,2 7 3
4 1,7 2,7,2 4
5 0,1 - 5
6 0 0,0 6
7 1,0,4,9,3 4 7
8 - - 8
9 0,9 9,7 9

Lô Long An Thứ 7, Xổ số LA 23/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8,1,4 8,5 0
1 8,4 8,0 1
2 - - 2
3 7 9,8 3
4 6,7 1,0 4
5 7,0,6 - 5
6 6 7,5,4,6 6
7 6,7 3,5,7,4 7
8 1,0,3 0,1 8
9 3 - 9

Lô tô XSLA Thứ 7, XSLA 16/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,6,1 4,4 0
1 2 0,7,0 1
2 4,6 7,1 2
3 8 6 3
4 0,4,5,0 4,2 4
5 5,9 4,5 5
6 3 0,2 6
7 8,2,1 - 7
8 - 3,7 8
9 9 5,9 9

Lô Long An Thứ 7, Sổ số Long An 09/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,1,7,8 5,9,5 0
1 - 6,0,4,0,5 1
2 - 3 2
3 2 6,5,6 3
4 1 - 4
5 8,3,0,1,0 - 5
6 3,8,1,3 7,7 6
7 6,6 0 7
8 - 6,5,0 8
9 0 - 9

Lo SXLA Thứ 7, SXLA 02/11/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,3,3,1 5,7 0
1 - 0 1
2 4,3,8,9 4 2
3 6,4 2,0,0 3
4 5,2 3,2 4
5 5,0 5,4,7 5
6 - 3 6
7 5,0 0 7
8 8 2,9,8 8
9 8 2 9
X