Lo Long An - Bảng Kết quả Lô tô Long An - XSLA - SXLA

XSLA mở thưởng Thứ 7 ngày 19/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3,9 0
1 - 6 1
2 9 3,8 2
3 8,7,9,2,0 9 3
4 9,7,4 5,4 4
5 4 - 5
6 1,8,7 9,7 6
7 6 3,4,6 7
8 2 3,6 8
9 6,3,0 2,4,3 9

Nhận kết quả xổ số Long An, soạn XSLA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSLA Thứ 7, XS Long An 12/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 4,2,9 0
1 8,9,7 - 1
2 0 - 2
3 6 6 3
4 4,8,4,0,8 7,4,4,9 4
5 - - 5
6 3,8 3 6
7 4,8 1,9 7
8 - 1,4,0,6,4,7 8
9 4,7,0 1 9

Lô XS Long An Thứ 7, SXLA 05/01/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,7 4,5 0
1 - 5 1
2 4,9,3 - 2
3 8,6 2 3
4 0 2,0,8 4
5 7,1,0 9 5
6 9,8 3 6
7 8 5,0 7
8 4 7,3,9,6 8
9 9,8,5 6,9,2 9

Lô Long An Thứ 7, Xổ số LA 29/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,2,3 5,6,6 0
1 2 7,7 1
2 - 0,1,7 2
3 - 9,0 3
4 7 - 4
5 0 8,8,7 5
6 0,6,0 6 6
7 1,2,1,5 0,4 7
8 5,5 9,9 8
9 3,8,8 - 9

Lô tô XSLA Thứ 7, XSLA 22/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,9,7 - 0
1 4 8 1
2 3 3 2
3 2 2,8 3
4 4,7 7,4,0,8,7,1 4
5 - 8,8 5
6 - 8 6
7 4,4 4,0 7
8 5,6,5,4,3,1,9 - 8
9 9 9,0,8 9

Lô Long An Thứ 7, Sổ số Long An 15/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,4,9 0 0
1 9,1 1,5,6 1
2 - 9,6,5 2
3 - - 3
4 8,9 0,6 4
5 1,2,5 5 5
6 6,9,2,4,6,1 6,6 6
7 - - 7
8 8 4,8 8
9 2 1,6,4,0 9

Lo SXLA Thứ 7, SXLA 08/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 4,2,4,5 1 0
1 0 9,7 1
2 2 8,2,0 2
3 4 7,6,7 3
4 7 0,3,0 4
5 7 0 5
6 7,3 - 6
7 3,1,3 5,6,4 7
8 2,9 - 8
9 1,9 9,8 9
X