Lo mien Bac - Bảng Kết quả Lô miền Bắc - XSMB - SXMB

XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Năm, XSMB 20/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 90 0
1 31, 41, 81 1
2 26, 28, 29 32, 62, 82, 82 2
3 31, 32, 36, 36, 36, 39 63 3
4 41 74 4
5 55 55, 75 5
6 62, 63, 68 26, 36, 36, 36, 96 6
7 74, 75, 77, 78 77 7
8 81, 82, 82, 88, 89 28, 68, 78, 88 8
9 90, 96, 99, 99 29, 39, 89, 99, 99 9
» Xem kết quả XSMB hôm nay
» Thống kê lô gan SXMB
» Trực tiếp XS miền Bắc Hôm nay
» Thống kê cầu MB hôm nay

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Đầu Loto Loto Đuôi
0 08, 08 20, 30, 30, 40, 40 0
1 13, 17, 17 51, 51, 81, 81 1
2 20 62, 82 2
3 30, 30 13, 53, 83 3
4 40, 40, 49 74 4
5 51, 51, 53, 57, 57 65 5
6 62, 65, 69 6
7 74, 77, 77 17, 17, 57, 57, 77, 77, 87 7
8 81, 81, 82, 83, 87 08, 08 8
9 49, 69 9

XS miền Bắc thứ ba mở thưởng tại Quảng Ninh, KQXSMB 18/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 00, 06 00, 10, 20, 20, 20, 90 0
1 10, 17, 19 91 1
2 20, 20, 20, 26 32, 32, 42 2
3 32, 32, 34, 37, 37, 38 63 3
4 42, 45 34, 74 4
5 55, 58, 58 45, 55 5
6 63 06, 26, 96 6
7 74 17, 37, 37, 97 7
8 88 38, 58, 58, 88 8
9 90, 91, 96, 97 19 9

MB thứ hai mở thưởng tại Hà Nội, XSMBac 17/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 00, 03, 05, 09 00, 10, 40 0
1 10, 12, 18 71, 71 1
2 25, 28 12, 72 2
3 34 03, 43, 43, 63 3
4 40, 43, 43, 44 34, 44, 54, 94, 94, 94 4
5 54 05, 25 5
6 63 76, 76 6
7 71, 71, 72, 76, 76 87 7
8 87, 89 18, 28 8
9 94, 94, 94, 99 09, 89, 99 9

Lô tô KQXSMB chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình, So xo mien Bac 16/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 07 20 0
1 15, 18 31, 61 1
2 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29 22, 42, 72, 82 2
3 31, 33, 38 23, 33, 63, 63, 83 3
4 42, 45 4
5 58 15, 25, 45, 75 5
6 61, 63, 63 26 6
7 72, 75, 77 07, 27, 77, 87 7
8 82, 83, 87, 88 18, 38, 58, 88 8
9 99 29, 99 9

Miền Bắc thứ bảy mở thưởng tại Nam Định, SXMB 15/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 01, 02, 07 10, 60, 70, 80, 80, 90 0
1 10, 17, 18, 19 01 1
2 23 02, 32, 32 2
3 32, 32, 37 23, 83, 93 3
4 45, 48 94 4
5 56, 59 45 5
6 60, 68 56 6
7 70, 77, 78 07, 17, 37, 77 7
8 80, 80, 83, 88 18, 48, 68, 78, 88 8
9 90, 93, 94 19, 59 9

Lo mien Bac thứ sáu mở thưởng tại Hải Phòng, XSMB 14/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 04 10 0
1 10, 12, 13, 16, 17 31, 71 1
2 23, 28 12, 92 2
3 31, 33, 39, 39 13, 23, 33, 63, 73 3
4 46, 47, 49 04, 54, 64 4
5 54 95 5
6 63, 64, 67 16, 46 6
7 71, 73, 79, 79 17, 47, 67 7
8 88, 88 28, 88, 88 8
9 92, 95 39, 39, 49, 79, 79 9
X