Lo mien Bac - Bảng Kết quả Lô miền Bắc - XSMB - SXMB

XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Hai, XSMB 25/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 04 20, 40 0
1 11, 17, 17, 19 11, 21, 51, 51, 91, 91 1
2 20, 21, 23 2
3 33, 33 23, 33, 33, 53, 63, 63 3
4 40, 47 04 4
5 51, 51, 53, 58 65, 85 5
6 63, 63, 65 76, 86 6
7 76 17, 17, 47, 97 7
8 85, 86 58, 98 8
9 91, 91, 97, 98, 99 19, 99 9
» Xem kết quả XSMB hôm nay
» Thống kê lô gan SXMB
» Trực tiếp XS miền Bắc Hôm nay
» Thống kê cầu MB hôm nay

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Đầu Loto Loto Đuôi
0 03, 09, 09 50, 50 0
1 13, 13, 16 21, 61 1
2 21, 22, 22, 23, 24, 25 22, 22, 72, 92 2
3 39 03, 13, 13, 23, 43, 83 3
4 43 24, 54, 54, 64 4
5 50, 50, 54, 54, 59 25 5
6 61, 64 16 6
7 72 87, 87 7
8 83, 87, 87, 89 8
9 92 09, 09, 39, 59, 89 9

XS miền Bắc thứ bảy mở thưởng tại Nam Định, KQXSMB 23/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 02, 05, 08 30, 30, 50, 90 0
1 11, 14, 15 11 1
2 22, 26, 26 02, 22, 42, 52 2
3 30, 30, 34 43, 83 3
4 42, 43, 44, 46, 47 14, 34, 44 4
5 50, 52 05, 15, 85 5
6 67, 68 26, 26, 46 6
7 77 47, 67, 77 7
8 83, 85 08, 68, 98 8
9 90, 98, 99 99 9

MB thứ sáu mở thưởng tại Hải Phòng, XSMBac 22/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 00, 01 00, 40, 50 0
1 01 1
2 23, 25, 27 62 2
3 36, 38 23, 63, 63, 73, 93 3
4 40, 46, 49 54, 94 4
5 50, 54 25, 75, 95 5
6 62, 63, 63, 66, 68, 68, 69 36, 46, 66, 96 6
7 73, 75, 77 27, 77 7
8 89 38, 68, 68 8
9 93, 94, 95, 96 49, 69, 89 9

Lô tô KQXSMB thứ năm mở thưởng tại Hà Nội, So xo mien Bac 21/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 02, 03, 04, 09 20, 70, 90 0
1 15, 18, 19 71 1
2 20, 22, 22 02, 22, 22, 72 2
3 34 03, 43, 53 3
4 43, 48 04, 34, 64, 74 4
5 53 15, 75, 85 5
6 64, 68, 68 6
7 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78 77 7
8 85 18, 48, 68, 68, 78, 98 8
9 90, 98 09, 19 9

Miền Bắc thứ tư mở thưởng tại Bắc Ninh, SXMB 20/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 01, 03 40, 50 0
1 19 01, 41, 51 1
2 24, 24, 27, 27 2
3 34, 39 03, 83, 93, 93 3
4 40, 41, 49 24, 24, 34, 54 4
5 50, 51, 54, 56, 57, 59 85, 95, 95 5
6 67 56, 86 6
7 27, 27, 57, 67, 97 7
8 83, 85, 86 8
9 93, 93, 95, 95, 97 19, 39, 49, 59 9

Lo mien Bac thứ ba mở thưởng tại Quảng Ninh, XSMB 19/03/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 00, 05, 06 00, 70, 80 0
1 15, 17 31, 71, 81, 91 1
2 23, 25 32, 72 2
3 31, 32, 39, 39 23, 63, 73 3
4 47, 47 54 4
5 54, 58 05, 15, 25 5
6 63 06 6
7 70, 71, 72, 73 17, 47, 47, 87, 97, 97 7
8 80, 81, 87, 89 58 8
9 91, 97, 97 39, 39, 89 9
X