Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Loto miền Nam Thứ 4 - Kết quả Lô tô XSMN Thứ 4 hàng tuần - SXMN

Lô tô miền Nam Thứ 4, XSMN 15/01/2020

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08, 04 06 07, 00, 01, 02, 04
1 19, 18 19 14, 12
2 - - 29
3 - 38 -
4 40, 49, 41, 48, 44 48, 49 44
5 55 58, 50 55
6 65 69, 68, 63 65, 69, 64
7 73, 74 77, 76, 71, 75, 70 71, 74
8 89 83, 86, 80 89, 87
9 93, 90, 97, 90 - 99

Lô tô SXMN Thứ 4, XSMN 08/01/2020

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03 04 04
1 10, 11, 16, 16 10, 19 -
2 27, 26, 27, 29, 25 25, 22 29
3 - 36, 33 39, 39
4 - 45 40, 46, 47, 43
5 - 56, 57 -
6 65, 64, 63 60, 69, 67 61, 69, 68, 69
7 - 72, 78, 70 77, 75
8 89 82 82, 88, 86
9 93, 93, 93, 97 97 92

Lô tô XS miền Nam Thứ 4, XSMN 01/01/2020

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 07, 08, 00, 05, 00 09 05, 02
1 11 10, 13, 17 11
2 24 21 -
3 35, 31 33, 39 38, 30, 37, 35
4 40, 49 43, 49, 46 46, 47, 42
5 56 50, 53 51, 55, 58
6 61, 66, 66 67, 65 64
7 73, 79 - 70
8 - 88, 80, 88 85
9 99 91 92, 90

Lô tô SXMN Thứ 4, XSMNam 25/12/2019

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 07 03, 02, 07 07, 01
1 10, 12 16 10
2 21, 21 24 20, 25
3 35 32 -
4 40, 41 43, 49, 40 -
5 58, 59 57 54, 53, 53, 51
6 64, 67 60 66, 66
7 79, 73, 78 77, 70, 72, 70 74, 74, 74
8 84, 86, 86 80 83, 83, 82, 84
9 - 95, 97 -

Lô tô KQXSMN Thứ 4, So xo mien Nam 18/12/2019

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00 08 00
1 17 19 17, 10, 14
2 26, 27, 25 - 24
3 32 38, 38, 31 32, 33, 35, 34
4 41, 42, 41, 47 40 40, 44
5 51 58, 53, 59, 51 50
6 66, 65, 69 69 65
7 75, 72 71, 72, 78, 75 73
8 - 88, 85 87, 86, 89
9 90, 98 93 97

Lô tô MN Thứ 4, SXMN 11/12/2019

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 05 09 -
1 11, 19, 12, 19 12, 13 19, 12
2 - - 28
3 37, 38, 36 31 32, 36, 37, 34
4 40, 47, 43 44, 45, 46 41, 41, 45, 43
5 54 55, 50, 50, 51 59, 52, 57, 56
6 63, 64 60, 64, 63 -
7 77 75, 78 -
8 80, 85 87 80
9 90 93 94, 98

Lô tô XS MN Thứ 4, XSMN 04/12/2019

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 06, 01, 05 - 02, 02, 04, 05
1 - 18, 13 18
2 21, 26, 23, 23 21, 24 25, 20
3 - - 30
4 49, 41 47, 45 42
5 57 51, 57, 56, 51 53, 50
6 69, 65, 67 67, 60 62, 68, 60
7 75 72 71
8 84, 84, 84 83, 89, 87 82
9 95 90, 92 99, 91
X