Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Loto miền Nam Thứ 5 - Kết quả Lô tô XSMN Thứ 5 hàng tuần - SXMN

Lô tô miền Nam Thứ 5, XSMN 26/03/2020

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 00, 05, 00 08, 07, 04 09, 03
1 14 17, 11, 11 15
2 23 22, 24 21, 20, 20, 24
3 36 31, 33, 38 35
4 41, 41 45 45, 42, 45
5 50, 52 54 55, 57
6 61, 69, 63 60, 62 -
7 72, 77 74 -
8 81 82, 80 86, 84
9 98, 93 - 93, 94, 95

Lô tô SXMN Thứ 5, XSMN 19/03/2020

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 - 06, 00, 07, 01 05, 01
1 13 - 15, 12
2 21, 29 25, 27 -
3 35 38, 37 31
4 - 43, 40 47
5 51, 52 54 54, 55, 55
6 67, 63 68, 68, 67, 69 66, 65, 68
7 77, 76, 79, 79, 79 - -
8 82, 87 - 81, 82, 88
9 97, 94, 95 98, 96, 92 91, 90, 96

Lô tô XS miền Nam Thứ 5, XSMN 12/03/2020

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 09, 00 04 09, 00, 09
1 19, 17, 15 14, 19, 18, 10, 18, 16 15, 12, 11
2 25 - 27, 21, 20, 20, 22
3 32, 32 34 31
4 - 49 44, 49
5 54, 53, 54, 53 56 -
6 - 64, 63 65, 66
7 71, 74 79 72
8 87, 87 85, 87 89
9 92, 95 94, 95, 99 -

Lô tô SXMN Thứ 5, XSMNam 05/03/2020

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 08, 07 - 05, 01, 06, 05
1 18 19, 19, 14 10, 14
2 - - -
3 30, 31 33, 36 30, 36, 36, 33
4 46 49 45, 41, 40, 43
5 53, 50, 54, 57, 53, 57 56, 57, 52, 54 -
6 62 63, 60, 63 64
7 71, 76 76, 77, 72 71
8 84 - -
9 97, 91 99, 91 98, 97

Lô tô KQXSMN Thứ 5, So xo mien Nam 27/02/2020

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 00, 08, 06 07 01, 03
1 13, 18, 13, 11, 18, 14 - 18
2 - 24, 25, 27, 23 21, 27
3 39 34, 38, 38 32, 35, 39
4 48, 45, 46 49, 43, 44 49
5 55 50, 54 59
6 62 66, 66, 67, 67 -
7 76 - 76, 78
8 80, 89 80 86, 88
9 - - 98, 94, 90, 93

Lô tô MN Thứ 5, SXMN 20/02/2020

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 04, 09 00, 07, 02, 08, 07 09, 08, 00
1 - 15, 16 17, 19
2 26, 22, 21, 29, 21 - 28
3 30 - 34, 33
4 - 43, 47 -
5 58 - 51, 58, 53
6 61, 64 65, 63 -
7 72, 79 71, 71 73, 79, 73
8 84, 84, 81 88 88, 80
9 99, 97 90, 98, 94, 91 92, 93

Lô tô XS MN Thứ 5, XSMN 13/02/2020

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 03 03 00
1 16, 19, 13, 15, 13 19 10, 17
2 22, 25, 21 21 25, 22
3 - 39, 34, 34, 35 33
4 49, 43, 46, 41 41, 40, 45 43, 41
5 55, 52 - 51, 52
6 - - 65
7 70 79, 75, 74 70, 73
8 84 81, 81 87, 81
9 97 95, 93, 97 98, 98, 91
X