Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Loto miền Nam Thứ 7 - Kết quả Lô tô XSMN Thứ 7 hàng tuần - SXMN

Lô tô miền Nam Thứ 7, XSMN 18/01/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 08 00, 03, 09 01, 04 -
1 - 19, 16, 13 18, 13 11, 10, 16
2 28 - 23, 27 -
3 32 39, 35 36, 32, 38 35
4 45, 43 40, 46 41 40, 45
5 59, 55, 58, 53 50, 55, 55, 56 52 50, 55
6 64, 69, 60, 68, 61, 68 - - 60, 67, 62
7 - 70 79 78, 76, 70
8 82 89 82, 84, 85 85, 81, 80
9 94, 98 99, 96 96, 99, 90 97

Lô tô SXMN Thứ 7, XSMN 11/01/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 09, 05, 05 09 03 08, 02, 07, 01, 02, 01
1 13, 14 17, 18, 18 17, 17 -
2 24, 27, 26 26, 23, 29 29, 28, 23 25, 27, 22
3 38, 39, 39 32, 39 35 30, 30
4 40, 48 45 41 42
5 50 56 57 -
6 68 67, 60 68, 60, 67 68
7 74 74 73, 76 77, 77, 70
8 84 83, 88 89, 81, 83, 85 -
9 92 99, 97 - 97, 93

Lô tô XS miền Nam Thứ 7, XSMN 04/01/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00 08, 06 03 -
1 10 15, 12, 12, 10 13, 12 14, 17
2 26 23 24, 21 20, 29, 23
3 37, 35, 36, 31 36 37, 35, 36 33, 34, 38
4 40, 45, 45, 41 43, 40, 46 47 41, 45
5 50, 56, 58, 54 58, 58 50, 56 55, 58
6 - 63 66 67, 64, 61
7 70, 75 73 79, 75 72
8 88 83 89 84
9 - 92, 94 94, 91, 98 98

Lô tô SXMN Thứ 7, XSMNam 28/12/2019

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 09 02, 08, 00 00
1 10, 16, 18 - - 14
2 21, 25 23 20 20
3 32, 38 37, 34, 36 - 37, 38
4 44, 40, 46 47 48, 42 48, 43, 45
5 57 50 54, 55, 53 59, 57
6 63, 68, 69 63 69, 67, 60, 66 -
7 74, 76 72 77 71, 71
8 83 84, 89, 87, 81 80, 82 80, 89, 88, 84
9 94 97, 92, 95, 96, 94 90, 96 96, 94

Lô tô KQXSMN Thứ 7, So xo mien Nam 21/12/2019

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - - - 01
1 19, 14, 14 16, 14, 15 15, 16, 11, 15 11, 18
2 28, 23 23, 25 20 29, 26, 26
3 33, 36 - 35, 30 37
4 45 45 48 40
5 - 57, 52, 53 50, 53 -
6 60, 67 67, 66 - 60, 65
7 75, 76 70 71, 79 76, 79, 74
8 89, 86, 85 86, 83, 83, 85, 84, 86 80, 86, 81, 83 80, 80, 81, 86, 88
9 92, 96, 95 - 93, 94 -

Lô tô MN Thứ 7, SXMN 14/12/2019

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 04, 05, 03 00 07, 07 04, 05, 00
1 14 13 11, 17 12, 15
2 23 - 20, 29 25
3 35, 39 34 31, 37 39, 36, 37, 32
4 43, 49 48, 49, 42, 45 47, 48, 44 44, 41, 44
5 - 52, 59 53, 55 -
6 62, 64 67, 61, 68 68, 67, 64 62
7 70, 75, 76 70, 75, 70, 79 - -
8 83 - 80 81, 80, 85
9 93, 93, 93 91, 97 98 99

Lô tô XS MN Thứ 7, XSMN 07/12/2019

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 06, 03, 01 05, 09, 01, 02 01, 05, 00 08
1 10, 18 17 17, 14 19, 13
2 28, 24 21, 23 - 26, 26, 24
3 - 39, 32 34, 38 35, 30, 36
4 41, 48, 42 41 48, 45, 41, 46, 48 -
5 58 56, 51, 54, 55 59, 56 57, 52, 54, 59
6 61 60 62 -
7 78 70 73, 71 75, 70
8 84, 86 88 - 86, 88
9 94, 95, 97 96 95 94
X