Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Loto miền Nam Thứ 7 - Kết quả Lô tô XSMN Thứ 7 hàng tuần - SXMN

Lô tô miền Nam Thứ 7, XSMN 28/03/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - - 07, 06 07
1 18 13, 13 18, 11 -
2 27, 25 28, 29 24, 29, 20 23, 21
3 35 39 37, 37 -
4 - 46, 44, 46, 40 - 44
5 55, 53, 54, 53, 53, 58 51 53, 59, 59, 58 54, 53, 50
6 61, 62 63 61 69, 65, 65
7 77, 72 70 73, 72 79, 72
8 88, 84, 86 83, 88, 83 88 83, 85, 82
9 99 95, 92, 93 97 95, 90, 96

Lô tô SXMN Thứ 7, XSMN 21/03/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 05, 05 05 03, 07 -
1 16, 12, 12, 16, 19 16 10 -
2 - 20, 27 28, 29, 22, 22 23
3 38, 31, 38 34, 39 37 36, 33, 38
4 49, 41 43 48 40
5 - 53 - 50, 57, 54, 57, 59
6 62, 64, 67 69, 69, 63, 62 67, 60, 66, 65 61
7 - 76, 71, 73 74, 76 73, 76, 72, 75
8 - 85, 82 86, 85 85, 81, 84
9 97, 99, 91 95 93 -

Lô tô XS miền Nam Thứ 7, XSMN 14/03/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 06 06, 01 - -
1 16, 12, 17, 19 17, 11 11, 14 10
2 25 21, 24 27, 25 24, 28
3 33, 31, 32, 39 39, 38, 39 35, 36 30, 34
4 42 46, 49 49, 46, 40 41
5 59, 53 55, 57, 50 57, 55 55, 59, 54, 54
6 67, 65, 62, 69 69 67, 68 60, 66, 63
7 - 73 74, 70 74
8 82 85 87, 86, 83 -
9 - 91 - 90, 98, 91, 95

Lô tô SXMN Thứ 7, XSMNam 07/03/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00, 06, 05, 06 06 07, 01, 05 07, 05
1 12 15, 11, 16, 16 10 10, 14
2 - 24 23 29
3 30 - 37, 32 30, 30, 30
4 40, 40 43, 49, 47 46, 45, 41 49, 43
5 51, 53, 53 55 56 57
6 60 61 65, 67 68, 60
7 74, 79, 74 74 - 73, 72, 78, 75
8 84 85, 83, 80, 80 86, 89, 83, 83 -
9 95, 99 94, 95 90 96

Lô tô KQXSMN Thứ 7, So xo mien Nam 29/02/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 05, 03, 04 - 09 03
1 19, 16, 19 19, 14 18, 15 14
2 25, 21, 23 29, 28, 29 29, 22, 28, 24 27, 25
3 - 34 32 36
4 44 40 45, 48, 44, 45 43, 48, 45
5 57 54, 55, 53 55 53
6 - 63, 60 69, 65 62, 64
7 74 78, 77, 77, 74 79 70, 76
8 84 - 82, 89 83, 81, 86
9 97, 95, 91, 99 99, 98 - 94, 98

Lô tô MN Thứ 7, SXMN 22/02/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 01 03, 01, 02 09, 08, 08, 01, 03 01, 09, 07, 04
1 14, 14, 17, 10 10 15, 13, 10 19
2 - 20, 24 - 26, 21, 26
3 32 31 34 38
4 46, 46 - - -
5 51, 59, 51 57, 54 55, 52, 57, 54, 59 52
6 66, 67 69, 60 64 -
7 74 72 75, 71 77, 78
8 89 84, 87, 89, 80, 82 80 88, 83
9 97, 90 97 - 98, 92, 90, 97

Lô tô XS MN Thứ 7, XSMN 15/02/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 06 01, 04 03, 04 05, 00
1 19, 11 18, 10, 19 15 10, 15
2 28, 23 21, 22 22, 22, 27 -
3 37, 32, 35 - 30, 37, 36 37
4 46, 41 42 44, 45, 43, 49 45, 44, 40
5 57, 57 59, 59 51 59, 57
6 64, 66, 68 65, 69 61, 60 67, 61
7 73 79, 76, 72 78 77, 75, 79
8 88, 86 85, 81 84 81
9 - 93 - 94, 95
X